Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013

«Δύναμη Ενότητας και Ευθύνης για το Πωγώνι»: Απολογισμός 2,5 χρόνων-Οι προτάσεις μας

Η Παράταξή μας, με την αρμόζουσα θεσμική ευθύνη κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις, πρότεινε δράσεις και πρωτοβουλίες για την καλύτερη λειτουργία, οργάνωση και αποτελεσματικότητα του Δήμου, για την επίλυση των προβλημάτων των κατοίκων και της περιοχής. Κατήγγειλε και ανέδειξε κάθε φορά τις αποφάσεις, τις πρωτοβουλίες και τις πρακτικές που υπέκρυπταν αδιαφάνεια, σκοπιμότητες και προχειρότητα .
Ειδικότερα προτείναμε μεταξύ των άλλων:
-Την Αποκέντρωση Τμημάτων και Υπηρεσιών του Δήμου σε άλλες έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων για την ενίσχυση, την αναβάθμιση και την απαραίτητη στήριξη των τοπικών περιοχών.
-Την εκπόνηση και υλοποίηση από τις υπηρεσίες του Δήμου Μελέτης για την δημιουργία Δημοτικής Υπηρεσίας Καθαριότητας για την καλύτερη εξυπηρέτηση στα χωριά μας.
-Την σύνταξη και υλοποίηση ολοκληρωμένης Μελέτης για την Συγκοινωνιακή δημοτική σύνδεση όλων των Τοπικών Κοινοτήτων με τις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων και το Κέντρο Υγείας Δελβινακίου.
-Την σύσταση της Πάγιας Προκαταβολής για τα Τοπικά Συμβούλια για να ασκήσουν αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές τους.
-Την μείωση των τελών ύδρευσης, φωτισμού και καθαριότητας για ορισμένες κοινωνικές ομάδες.
-Την σύνταξη υδρογεωλογικής μελέτης για τα υδάτινα αποθέματα του δήμου σχετικά με την διαμόρφωση των τελών ύδρευσης.
-Την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών με οργανωμένο και συγκεκριμένο σχέδιο, αντί του Παζαριού.
-Την επίλυση των προβλημάτων των Σφαγείων Παρακαλάμου και Κεφαλοβρύσου και την απρόσκοπτη λειτουργία τους.
-Την λειτουργία των ΤΑΞΙ στον Δήμο μας, με το νέο θεσμικό πλαίσιο.
-Την Ανάδειξη και Προβολή του Δήμου με συγκεκριμένες δράσεις, ξεκινώντας αρχικά με την τοποθέτηση πινακίδων στο Δήμο και χαρτών με τις απαραίτητες σημάνσεις για τα επισκέψιμα σημεία συνολικά του Δήμου μας.
-Την σύνταξη του Στρατηγικού Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου.
-Την σύνταξη συγκεκριμένου και ολοκληρωμένου Σχεδίου-Πρότασης για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση της δημοτικής περιουσίας και των δημοσίων κτιρίων.
-Την στήριξη και λειτουργία του Δημοτικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου στο Δελβινάκι.
-Καταθέσαμε Μελέτη σκοπιμότητας για την αξιοποίηση του Νερόμυλου Ρογοζίου μέσα από την δημιουργία έργου μικρού υδροηλεκτρικού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
-Καταθέσαμε πρόταση συγκεκριμένων ενεργειών από το Δ.Σ. για το θέμα της εγκληματικότητας και της λαθρομετανάστευσης στην περιοχή μας.
-Καταθέσαμε θέσεις, απόψεις και παρατηρήσεις για τις προτάσεις δημιουργίας Αιολικών Πάρκων στα όρια του Δήμου μας.
-Καταγγείλαμε την μονομερή και αυθαίρετη ενέργεια του Δημάρχου να καταργήσει με το "έτσι θέλω" την Γιορτή της 9ης Μαίου στο Χάνι Δελβινάκι.
-Καταγγείλαμε την απόφαση του Δημάρχου να αποσύρει την νομική στήριξη του Δήμου από την προσφυγή του πρώην Δήμου Δελβινακίου και κατοίκων για την έδρα του Δήμου Πωγωνίου.
-Καταγγείλαμε τα θέματα της αδιαφάνειας, της έλλειψης ενημέρωσης και διαλόγου στην λειτουργία των Οργάνων, την μη τήρηση των νόμιμων διαδικασιών όσον αφορά στα αιτήματα των Δημοτικών και Τοπικών Συμβούλων.
-Καταγγείλαμε τις παράνομες Διακηρύξεις (π.χ. Παζάρι, Καθαριότητα, Πρόγραμμα ΙNTERREG), τις κατατμήσεις και αναθέσεις έργων, το γεγονός της μη βεβαίωσης και είσπραξης συγκεκριμένων εσόδων από τον Δήμο, αλλά επιπλέον και την μη είσπραξη βεβαιωθέντων εσόδων και οφειλών προς τον Δήμο ύψους εκατοντάδων χιλιάδων Ευρώ, κ.ά.
-Για ΕΟΖ: το Δ.Σ. δεν πήρε καμία απόφαση να γίνει ΕΟΖ. Υποβάλλαμε συγκροτημένη πρόταση, που έγινε δεκτή και περιελάμβανε σημεία - όρους προκειμένου να συμπεριληφθούν στη συγκρότηση σχετικής Μελέτης, η ολοκλήρωση της οποίας θα αναδείκνυε την αναγκαιότητα διεκδίκησης εφαρμογής ειδικών αναπτυξιακών κινήτρων για το Πωγώνι, ενώ συγχρόνως θα απέκλειε κάθε σκέψη και ενδεχόμενο ίδρυσης ΕΟΖ κατά το διεθνές πρότυπο των τρίτων χωρών.
-Για το Κέντρο Υποδοχής Λαθρομεταναστών: δεν συνηγορήσαμε στην δημιουργία του Κέντρου. Το Κέντρο Υποδοχής Λαθρομεταναστών δεν είναι προς το συμφέρον της περιοχής.
-Καταθέσαμε προτάσεις Αποφάσεων και Ψηφισμάτων για θέματα του Δήμου τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την ΑΤΕ, την Δωδώνη, την 28η Οκτωβρίου, την Μεταλλουργική Β.Η., την κατάργηση των Δημόσιων Υπηρεσιών, την εγκληματικότητα και την λαθρομετανάστευση, κ.ά. και απαιτήσαμε την συνεχή διεκδίκηση των αιτημάτων και δικαιωμάτων του Δήμου και των κατοίκων του.
Διαβεβαιώνουμε τους πολίτες του Πωγωνίου ότι, όλες οι θέσεις και οι προθέσεις μας βρέθηκαν στο προσκήνιο και στη διάθεση της κοινωνίας και δεν είχαμε καμία συμμετοχή σε παρασκήνια και συζητήσεις σε διαδρόμους.
Εμείς έτσι θα συνεχίσουμε.
ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΓΙΑ ΜΑΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ


Ο επικεφαλής της Παράταξης και
 Αρχηγός της Μείζονος Αντιπολίτευσης

Γιάννης Ντόντης

«Δύναμη Ενότητας και Ευθύνης για το Πωγώνι»: Απολογισμός 2,5 χρόνων - Πολιτικές θέσεις

30 μήνες Δήμος Πωγωνίου. 30 μήνες καθημερινής δημοτικής διαδρομής για την Παράταξή μας, που αποδεικνύει ότι εμείς είμαστε η Αντιπολίτευση των πολιτικών θέσεων, των τεκμηριωμένων προτάσεων, του θεσμικού ελέγχου των πράξεων της Διοίκησης για την καλύτερη λειτουργία της, της άσκησης γόνιμης, ουσιαστικής και εποικοδομητικής κριτικής στην Δημοτική Αρχή προς όφελος των συμφερόντων του Δήμου και των κατοίκων του.
 Σημερινή κατάσταση στην τοπική αυτοδιοίκηση και το Δήμο
-Διαχρονική νοοτροπία της Πολιτείας να αδιαφορεί για τις ανάγκες των παραμεθόριων περιοχών, με μνημονιακές δεσμεύσεις όπως η υπεξαίρεση πόρων από την τοπική αυτοδιοίκηση, η αποψίλωση υποδομών και υπηρεσιών από τους πολίτες, η μη ενίσχυση και αξιοποίηση του χώρου μας ως πύλης για την Αλβανία, η μη θεσμοθέτηση ξεχωριστών αναπτυξιακών επενδυτικών κινήτρων τύπου Δ Ζώνης για την περιοχή μας, με έλλειμμα εθνικής πολιτικής σε βασικά ζητήματα όπως φύλαξης των συνόρων, αξιοποίησης υπαρχουσών υποδομών, κ.ά.
Εμείς, είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με αυτές τις πολιτικές και είναι μονόδρομος να παλέψουμε για τα δίκαια της περιοχής και την ισχυροποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης.
-Αλαζονικός τρόπος διοίκησης από την Δημοτική Αρχή, με συγκεντρωτικό χαρακτήρα λειτουργίας της Διοίκησης, με απουσία Στρατηγικού σχεδίου λειτουργίας και ανάπτυξης του Δήμου, με ατολμία και απουσία ουσιαστικών πολιτικών για το Πωγώνι, με απεμπόληση ζωτικών έργων, με μονομερή εμμονή στον ιδιωτικό τομέα, με υποβάθμιση υπηρεσιών και οργανισμών, με οικονομική εξουθένωση του Δήμου, με ανοχή παραβατικών συμπεριφορών, με απαξίωση και υποβάθμιση του ρόλου των Τοπικών Συμβουλίων και των θεσμών, με απουσία κάθε συλλογικότητας και δημοκρατικής ευαισθησίας, με λογική διαχωρισμού σε ημετέρους και στους άλλους, με βασική πολιτική επιλογή αν όχι της υπονόμευσης, τουλάχιστον της απαξίωσης κάθε ενέργειας και πρωτοβουλίας της Αντιπολίτευσης, με αποτέλεσμα την συσσώρευση των προβλημάτων και την απογοήτευση και δυσαρέσκεια των πολιτών.
Ποιος δεν θυμάται τις υπέρμετρες προεκλογικές φιλοδοξίες του κ. Καψάλη, και των άλλων συνεργατών του, τα μεγάλα λόγια, τις υποσχέσεις για θέσεις απασχόλησης, για την στήριξη των αναγκών των κατοίκων και των Τοπικών Συμβουλίων.
Τώρα ζούμε την πραγματικότητα!
Ζούμε την καθημερινότητα!
Ζούμε την διαφορά!
Ζούμε την καταιγίδα των απευθείας αναθέσεων, των κατατμήσεων των έργων, των παράνομων διακηρύξεων (π.χ. Παζάρι, Καθαριότητα, Πρόγραμμα ΙNTERREG), της έλλειψης ενημέρωσης, της αδιαφάνειας, της μη αποστολής οικονομικών στοιχείων στο Υπουργείο Εσωτερικών, της αποκομιδής των σκουπιδιών στο "όταν" και "εάν", της αδυναμίας και αδιαφορίας προσκόμισης των απαραίτητων εισηγήσεων στα Δ.Σ., της άρνησης και αποφυγής απαντήσεων στα θέματα που θέτουμε με επιστολές μας, της μη βεβαίωσης και είσπραξης συγκεκριμένων εσόδων από τον Δήμο, αλλά επιπλέον και την μη είσπραξη βεβαιωθέντων εσόδων και οφειλών προς τον Δήμο ύψους εκατοντάδων χιλιάδων Ευρώ!, της επικοινωνιακής πολιτικής που "βαφτίζει το κρέας ψάρι", των μονομερών αποφάσεων και της έλλειψης διαβούλευσης, της σιωπής για τα μεγάλα προβλήματα που μαστίζουν την περιοχή, της αδυναμίας κατανόησης των προκλήσεων της νέας εποχής.
Εμείς πιστεύουμε ότι η Δημοτική Αρχή δείχνει πλήρως ανακόλουθη με όσα διατυμπάνιζε και έλεγε προεκλογικά. Σήμερα αρκείται στα λίγα, χωρίς διεκδίκηση στα μεγάλα και ουσιώδη ζητήματα, αρκείται σε διαπιστώσεις των προβλημάτων και την δημιουργία εντυπώσεων.
Ως Αντιπολίτευση,
Είμαστε παρόντες και αντιστεκόμαστε, όπως έχουμε καθήκον και δικαίωμα. Αναδείξαμε όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα και την ζωή των δημοτών, αλλά και το ίδιο το μέλλον του Δήμου. Αποκαλύπτοντας συμπεριφορές και ενέργειες της Δ.Α. που δεν πληρούν τους όρους μίας σοβαρής, οργανωμένης και αποτελεσματικής Διοίκησης. Καταγγέλλοντας πρακτικές και αντιλήψεις αδιαφάνειας, προχειρότητας, σκοπιμοτήτων και «πελατειακού χαρακτήρα», αλλά και Προτείνοντας με συνέπεια συγκεκριμένες και ρεαλιστικές λύσεις αλλά και ολοκληρωμένες θεσμικές επιλογές στα υπαρκτά προβλήματα. Διότι πιστεύουμε ότι το Πωγώνι χρειάζεται έναν Δήμο οργανωμένο, αξιόπιστο και λειτουργικό, με αποκεντρωμένη δημοτική εξουσία, παράδειγμα κοινωνικής μέριμνας, αρωγό, εμψυχωτή και στήριγμα της τοπικής κοινωνίας, συνεχών παρεμβάσεων, δυναμικό, διεκδικητικό και αποτελεσματικό.
Εμείς δεν έχουμε να εξοφλήσουμε κανένα γραμμάτιο στους μηχανισμούς εξουσίας. Έχουμε την γνώση, την πείρα και την θέληση να προσπεράσουμε τις αναχρονιστικές τακτικές και αντιλήψεις και να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών και τις απαιτήσεις της εποχής.
ΓΙΑΥΤΟ ΩΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΕΜΕ ΟΧΙ:
ΟΧΙ, στην έλλειψη στρατηγικής και συγκεκριμένων στόχων.
ΟΧΙ, στον συγκεντρωτισμό της έδρας και το σχεδιασμό του ποδαριού.
ΟΧΙ, στην κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος.
ΟΧΙ, σε παλαιοκομματικές αντιλήψεις με ψηφοθηρικές υποσχέσεις και δεσμεύσεις που οδηγούν σε ομηρίες.
ΟΧΙ, στις κοινωνικές και κομματικές περιχαρακώσεις, στα στεγανά και τα κατεστημένα άσκησης εξουσίας.
ΟΧΙ, στην αλαζονεία, στην αδιαφάνεια, την εξυπηρέτηση των κολλητών.
ΟΧΙ, στην εγκατάλειψη και την ανοχή.
ΟΧΙ, στην αδράνεια και τις καθεστωτικές αντιλήψεις.
ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΩΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΕΜΕ ΝΑΙ:
ΝΑΙ, στις ξεκάθαρες θέσεις και σε μία Δημοτική Αρχή χωρίς εισαγωγικά!
ΝΑΙ, στην χάραξη μιας νέας πορείας βασισμένης στην κοινωνική μας ταυτότητα και στην εμπέδωση ειλικρινούς σχέσης με τους πολίτες.
ΝΑΙ, στην ισόρροπη ανάπτυξη των Δημοτικών Ενοτήτων.
ΝΑΙ, στο νοικοκύρεμα, στην χρηστή διοίκηση, στην ενίσχυση των τοπικών πόρων και δυνατοτήτων.
ΝΑΙ, στον ενιαίο σχεδιασμό και στην σωστή οργάνωση.
ΝΑΙ, στις αναγκαίες ρήξεις για την υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος.
ΝΑΙ, στα αναπτυξιακά έργα με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και των υποδομών.
ΝΑΙ, στην ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου των Τοπικών Συμβουλίων και των Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΝΑΙ, στη συλλογικότητα, στην αλληλεγγύη και στη συνεργασία με τους άλλους φορείς.
ΝΑΙ, στην στήριξη των παραγωγών, των επαγγελματιών, της Νεολαίας, όλων των Συλλόγων χωρίς διακρίσεις.
ΝΑΙ, στην αξιοποίηση και ανάδειξη των πωγωνησίων της Επιχειρηματικότητας, της Τέχνης και του Πολιτισμού, όπου κι’ αν ζουν και εργάζονται.
ΝΑΙ, στον σεβασμό και την αξιοποίηση όλων των υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου
ΝΑΙ, στην ενεργό και ισότιμη συμμετοχή και παροχή ίσων ευκαιριών για όλους τους δημότες.
ΝΑΙ, στην διαφάνεια, την λογοδοσία, την δημοκρατική ευθύνη, την αξιοπιστία, την εμπιστοσύνη και το όραμα.
Η υλοποίηση τέτοιων πολιτικών, επιλογών και δράσεων μπορούν να διαμορφώσουν προϋποθέσεις ανάπτυξης και ευημερίας!
Δημιουργούν συνθήκες για ένα καλύτερο και πιο αισιόδοξο Πωγώνι!
Για όλα αυτά δίνουμε τη μάχη καθημερινά!
Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο μέλλον του τόπου μας!
Η πρόκληση είναι μεγάλη και δεν θα την αφήσουμε να χαθεί!
Θέλει συλλογική δουλειά και καθημερινές πολιτικές μάχες!

Ο επικεφαλής της Παράταξης και
 Αρχηγός της Μείζονος Αντιπολίτευσης

Γιάννης Ντόντης

Εξιχνιάσθηκαν επιπλέον τρεις (3) κλοπές σε σπίτι, αποθήκη και εργοστάσιο που έγιναν σε περιοχές των Ιωαννίνων

Διαπράχθηκαν από τα μέλη της σπείρας, που εμπλέκονται σε ένοπλες ληστείες σε σπίτια στους Ραψαίους και τη Ζωοδόχο Ιωαννίνων
Υπενθυμίζεται ότι ο 24χρονος Αλβανός, μέλος της σπείρας, είχε συλληφθεί και κρατείται ήδη στο Κατάστημα Κράτησης Ιωαννίνων ενώ τα υπόλοιπα μέλη έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται
Μετά την εξάρθρωση οργανωμένης σπείρας, μέλη της οποίας εμπλέκονται σε ένοπλες ληστείες σε σπίτια στους Ραψαίους και στη Ζωοδόχο Ιωαννίνων (σχετικά τα από 14-06-2013 και 15-02-2013 Δελτία Τύπου της Υπηρεσίας μας) και στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αστυνομικής έρευνας από το Αστυνομικό Τμήμα Κατσικά και την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Γραφείο Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Ηπείρου, προέκυψε η εμπλοκή μελών της σπείρας σε κλοπές σε περιοχές του Νομού Ιωαννίνων.
Συγκεκριμένα, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση του προανακριτικού υλικού, εξιχνιάσθηκαν επιπλέον οι ακόλουθες εγκληματικές ενέργειες:
διάρρηξη σε σπίτι στην Αμφιθέα Ιωαννίνων, που έγινε την 30-11-2012, κατά την οποία τα μέλη της συμμορίας εισήλθαν σε σπίτι την ώρα που κοιμούνταν οι ιδιοκτήτες και αφαίρεσαν χρυσαφικά, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και διάφορα αντικείμενα.
διάρρηξη σε αποθήκη, που έγινε την 04/05-07-2012 στην Άνω Λαψίστα Ιωαννίνων, κατά την οποία οι δράστες έκλεψαν έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή.
διάρρηξη σε εργοστάσιο επεξεργασίας Μαρμάρων στα Πετράλωνα, από το οποίο έκλεψαν διάφορα εργαλεία και μηχανήματα.
Στο σπίτι του 24χρονου συλληφθέντα, μέλους της σπείρας, βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των κλοπιμαίων, τα οποία αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες.
Σημειώνεται ότι ο 24χρονος που συνελήφθη με ένταλμα σύλληψης της κ. Ανακρίτριας Ιωαννίνων, κρατείται στο Κατάστημα Κράτησης Ιωαννίνων ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των συνεργών του και τη διερεύνηση όλου του εύρους της εγκληματικής δραστηριότητάς τους.

Όλες οι αλλαγές στη φορολογία

Τί προβλέπει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

«Από τη μύγα ξύγκι» προσπαθεί να βγάλει το υπουργείο Οικονομικών με τα νέα φορολογικά μέτρα που «κρύβει» το νομοσχέδιο-σκούπα που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.
Βάζει στο στόχαστρο και πάλι τους ιδιοκτήτες ΙΧ με κυβισμό άνω των 2000 κυβικών, που τους έχουν ήδη «ξεζουμίσει» όλα τα προηγούμενα μέτρα της τελευταίας 5ετίας, αλλά ακόμα και … το επίδομα ανεργίας που λαμβάνουν δικαιούχοι του ΟΑΕΔ!
Αν και τυπικά πρόκειται για «Κώδικα» που «κωδικοποιεί» υφιστάμενες διατάξεις Φορολογίας Εισοδήματος και όχι νέο φορολογικό νομοσχέδιο, η κυβέρνηση βρήκε ευκαιρία να αλλάξει όσα προέβλεπαν οι προηγούμενοι φορολογικοί νόμοι, για να βάλει και νέα μέτρα.
Με τα νέα δεδομένα:
- Οι ιδιοκτήτες ΙΧ με κινητήρα 1.929 κυβικών και άνω, τα οποία ήταν σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του 2012, θα πάρουν και ένα δεύτερο εκκαθαριστικό φέτος για τον Φόρο Πολυτελείας, πέραν του φόρου εισοδήματος της χρονιάς.
-  Από τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης φαίνεται να εξαιρούνται οι κάτοχοι σκαφών, που θα πληρώνουν μόνο τέλος πλόων. Στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι «οι διατάξεις που διέπουν τη φορολογία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και των συνδεομένων φυσικών προσώπων δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα».
- φόρο θα πληρώνουν και οι επιδοτούμενοι άνεργοι του ΟΑΕΔ. Αν έχουν κάποια πηγή εισοδήματος (πχ ενοίκια) που τους αποφέρει εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ, τότε θα φορολογούνται και για το επίδομα ανεργίας
-  γλιτώνουν εν μέρει όσοι υπάγονται στα τεκμήρια καθώς η διαφορά τεκμαρτού εισοδήματος με το πραγματικό εισόδημα, δεν θα φορολογείται κατ’ ανάγκη ως εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα αλλά θα μπορεί να φορολογείται και ως εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία.
-  δεν καταργείται η έκπτωση 1,5% στη μηνιαία παρακράτηση σε μισθούς και συντάξεις. Επίσης, με άλλη διάταξη που έρθει στη Βουλή, θα υπολογίζεται έκπτωση 2100 ευρώ ετησίως στον υπολογισμό της παρακράτησης σε μισθούς και συντάξεις.
-  ενήλικες έως 25 ετών, εφόσον σπουδάζουν ή είναι άνεργοι του ΟΑΕΔ, θα αντιμετωπίζονται από την εφορία σαν προστατευόμενα τέκνα.
-  ο επιπλέον φόρος με βάση τα τεκμήρια υπολογίζεται στην κλίμακα εισοδήματος όπως και τα υπόλοιπα εισοδήματα του φορολογουμένου (πχ κλίμακα μισθωτών αν είναι μισθωτός) και όχι με την κλίμακα των ελευθέρων επαγγελματιών.
- παραμένει η απαλλαγή για τα 200 τμ και έτσι, για τεκμαρτό εισόδημα δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.) προς  γονείς ή παιδιά απαλλάσσεται από το φόρο 3% επί της αντικειμενικής.
- δεν εκπίπτουν από το εισόδημα των επιχειρησεων, οι τόκοι δανείων αν ξεπερνούν τους τόκους βάσει του μέσου τραπεζικού επιτοκίου για τις επιχειρήσεις (με βάση το δελτίο της ΤτΕ). Το υπερβάλλον θεωρείται εισόδημα και φορολογείται.
- Επιβάλλεται κατά την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο, αντίστοιχα, αυξάνεται από δύο τοις χιλίοις (2‰) σε τριάμισι τοις χιλίοις (3,5‰).
-  η προκαταβολή φόρου σε ΟΕ, ΕΕ είναι στο 55% και δεν αυξάνεται σε 80%
Ο φόρος Πολυτελείας θα ισχύσει από την ψήφιση του νόμου, ενώ τα άλλα μέτρα για τα εισοδήματα από 1.1.2014.

ΠΑΣΟΚ Ιωαννίνων: Ορισμός υπεύθυνων δημοτικών οργανώσεων

Τους πεύθυνους για κάθε Δημοτική Οργάνωση όρισε η Νομαρχιακή Επιτροπή Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ κατά τη συνεδρίασή της τη Δευτέρα 8 Ιουλίου.
Οι υπεύθυνοι είναι οι εξής:
1. Δ.Ο. Δωδώνης: Τάσος Γκάρτζιος, Ρένα Δεληκούρα, Μανώλης Πετράκης.
2. Δ.Ο. Πωγωνίου: Χρήστος Γκόγκος, Αγγελική Αγγέλη.
3. Δ.Ο. Ζαγορίου: Αγγελική Αγγέλη, Χρήστος Γκόγκος.
4. Δ.Ο. Κόνιτσας: Πέρση Ντούλια, Αγγελική Αγγέλη.
5. Δ.Ο. Ζίτσας: Νίκος Τσακανίκας, Άρης Τσούκαλης, Πέρση Ντούλια.
6. Δ.Ο. Β. Τζουμέρκων: Βαγγέλης Αρλέτος, Μανώλης Πατεράκης.
7. Δ.Ο. Ιωαννιτών: Στέφανος Ζούμπας, Βιργινία Γκέκα, Πέρση Ντούλια, Βαγγέλης Αρλέτος.
8. Δ.Ο. Μετσόβου: Στέφανος Ζούμπας, Αγγελική Αγγέλη.

Δημοπρατήθηκε το έργο «Αποκατάσταση οδοστρώματος εθνικής οδού Αντιρρίου-Ιωαννίνων»

Δημοπρατήθηκε  από το Υπουργείο Υποδομών το έργο «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος εθνικής οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων σε τμήματα από Αντίρριο μέχρι όρια Νομών Αιτωλοακαρνανίας - Άρτας (Συκούλα) και από Αμφιλοχία μέχρι Άκτιο».
Για το συγκεκριμένο έργο είχε εγκριθεί πίστωση 1.000.000 €, τον περασμένο Μάιο, με απόφαση του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Υποδομών Σταύρου Καλογιάννη.
Στο διαγωνισμό μετείχαν 13 εταιρείες και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «Σολδάτος» με έκπτωση 45%. Οι εργασίες αναμένονται να ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα και ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε τέσσερις μήνες.

Ο Φορέας Δρυμών Βίκου – Αώου παραχώρησε ηλεκτροφόρες περιφράξεις σε κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους

Για να απωθούν τις αρκούδες από τις μονάδες τους

Συνολικά δέκα ηλεκτροφόρες περιφράξεις παραχώρησε δωρεάν ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου σε κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Βόρ. Πίνδου. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας επίλυσης των προβλημάτων συνύπαρξης του τοπικού παραγωγικού πληθυσμού με τα είδη άγριας πανίδας και κυρίως τις αρκούδες.
Οι περιφράξεις (έξι με πάνελ και τέσσερις με σύνδεση με ηλεκτρικό ρεύμα) προμηθεύτηκαν από τον Φορέα μέσω της υλοποίησης του Προγράμματος «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» που χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο.
Άλλη μία δράση
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου - Αώου και Πίνδου, ενημερώνει επίσης τους Επαγγελματίες Μελισσοκόμους ή Κτηνοτρόφους που δραστηριοποιούνται εντός περιοχών που αποτελούν οικότοπους της Αρκούδας, ότι εκδόθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την οποία καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι, να συμμετάσχουν σε δράση που αφορά την Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013. Αιτήσεις υποβάλλονται από τις 15 Ιουλίου μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας των αιρετών Περιφερειών και τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητα (τηλ.: 210-5275065) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.agrotikianaptixi.gr

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΠΩΓΩΝΙΟΥ: «Όσοι τώρα … κόπτονται για τη «ΔΩΔΩΝΗ» την θέλουν ξανά τσιφλίκι τους…»!

«Ανοιχτή επιστολή» με την οποία δημόσια και επώνυμα στηρίζει τη νέα ιδιοκτησία της γαλακτοβιομηχανίας

«Πιστεύουμε ότι ο «πόλεμος» με τους νέους ιδιοκτήτες της «Δωδώνης» δεν είναι λύση για μας τους κτηνοτρόφους. Αντίθετα, η συνεργασία και η στήριξη της βιομηχανίας, όχι βέβαια χωρίς κριτική, ακόμη και πίεση εάν χρειασθεί, θα είναι επωφελής, τόσο για τους κτηνοτρόφους, όσο και για την περιοχή γενικότερα».
Τα παραπάνω τονίζει σε «ανοικτή επιστολή» προς όλους τους συναδέλφους κτηνοτρόφους, η 7μελής «Επιτροπή Κτηνοτρόφων Πωγωνίου για στήριξη της ΔΩΔΩΝΗΣ», η οποία καταγγέλλει τις μικροπολιτικές που παίζονται τελευταία, με σκοπό να επανέλθει η γαλακτοβιομηχανία στο παλιό συνεταιριστικό της σχήμα. «Δεν είναι λύση λοιπόν να φωνάζουμε να φύγουν οι σημερινοί ιδιοκτήτες, γιατί κάποιοι άλλοι επιθυμούν διακαώς να ξαναγίνουν… χαλίφηδες, κάνοντας τη «Δωδώνη» τσιφλίκι τους…», αναφέρουν τα μέλη της Επιτροπής, τονίζοντας ότι «σήμερα όπως ήρθαν τα πράγματα μέσα στο κλίμα της γενικής ιδιωτικοποίησης τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, είναι σκόπιμη αφέλεια κάθε προσπάθεια αλλαγής της μορφής της βιομηχανίας».

Ύστατες προσπάθειες για να εντοπιστούν οι δραπέτες

Στη Θεσπρωτία χθες και ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ.
Εντατικοποιούνται και επεκτείνονται οι έρευνες.

Με «κομμένη την ανάσα»  παρακολουθούν οι κάτοικοι των ακριτικών περιοχών Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων- και όχι μόνο- , τις προσπάθειες της Αστυνομίας να εντοπίσει και να συλλάβει τους επικίνδυνους  Αλβανούς δραπέτες των φυλακών Τρικάλων,   των οποίων τα ίχνη έχουν χαθεί από τα ξημερώματα της Παρασκευής   στην περιοχή Παραμυθιάς – Σουλίου.
Αν και οι έρευνες των τεσσάρων ημερών δεν έχουν αποδώσει αποτελέσματα, ωστόσο η Αστυνομία θεωρεί απίθανο το ενδεχόμενο να έχουν καταφέρει να φθάσουν στα σύνορα από τη Φροσύνη Σουλίου, όπου εγκατέλειψαν το δίκυκλο μηχανάκι που είχαν κλέψει  στη  Γλυκή. 

Σε διαθεσιμότητα 2.000 εκπαιδευτικοί

 
Καταργούνται ειδικότητες στα Τεχνικά Λύκεια
 
Στο καθεστώς της διαθεσιμότητας υπάγονται άμεσα 2.000 εκπαιδευτικοί από 46 ειδικότητες που καταργούνται στα Τεχνικά Λύκεια, ενώ θα γίνουν ακόμη 500 μετατάξεις καθηγητών, σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας.
«Οι εκπαιδευτικοί που δύνανται να τεθούν σε διαθεσιμότητα δεν υπερβαίνουν τους 2.000 σε συγκεκριμένους κλάδους και ειδικότητες» ανέφεραν πηγές του υπουργείου Παιδείας, ενώ αύριο Τετάρτη αναμένεται να συναντηθεί ο υπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, με το ΔΣ της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ).
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πηγές του υπουργείου, η ηγεσία του, «ανεξάρτητα από τις δεσμεύσεις του Μεσοπρόθεσμου για την αναδιοργάνωση του Δημόσιου Τομέα, προτάσσει ως αναγκαία για την ουσιαστική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του, την απλούστευση των λειτουργιών του και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του.

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ: Συνάντηση δημάρχου με τον Υπουργό προστασίας του Πολίτη κ. Ν. Δένδια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Πωγωνίου  γνωστοποιεί ότι την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013 και ώρα 13:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Υπουργού προστασίας του Πολίτη κ. Ν. Δένδια, του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλ. Καχριμάνη και του Δημάρχου Πωγωνίου κ. Κων/νου Καψάλη στο Γραφείο του κ. Υπουργού στην Αθήνα.