Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Νέος κύκλος διεκδίκησης από Συλλόγους και φορείς και με τη στήριξη της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, για την αναγνώριση της Κρυοπηγής Πρέβεζας ως Μαρτυρικό Χωριό

Τις δυνάμεις τους σε ένα κοινό σκοπό, την αναγνώριση της κοινότητας Κρυοπηγής Πρέβεζας ως μαρτυρικό χωριό ενώνουν το δημοτικό διαμέρισμα Κρυοπηγής, του Δήμου Πρέβεζας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρυοπηγητών Πρέβεζας καθώς και ο Σύλλογος Κρυοπηγητών Αθήνας “Το Ζάλογγο”, με τη συμπόρευση της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος.
Οι τρεις Σύλλογοι με ομόφωνες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεών τους και διαθέτοντας την στήριξη του Δ.Σ. της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, τον αρωγή του Δήμου Αγρινίου αλλά και την πολύτιμη βοήθεια του Μητροπολίτη Πρέβεζας Χρυσοστόμου και των βουλευτών ξεκινά νέο κύκλο διεκδικήσεων και επαφών έτσι ώστε η Κρυοπηγή να χαρακτηριστεί επίσημα ως μαρτυρικό χωριό.
Όπως τονίζουν στο υπόμνημά τους, παλαιότερη απόφαση που είχε λάβει ο Δήμος Ζαλόγγου δεν έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο Εσωτερικών προφανώς γιατί εκεί δεν είχαν συμπεριληφθεί όλα τα στοιχεία που αφορούσαν το μέγεθος της καταστροφής που υπέστη το χωριό κατά την διάρκεια της κατοχής και της Εθνικής Αντίστασης.
“Απαιτούμε την αναγνώριση αυτή Τιμής ένεκεν όχι ως δικαίωμά μας αλλά ως υποχρέωση απέναντι στο παρόν και το μέλλον της ανθρωπότητας” αναφέρει το υπόμνημα το οποίο θα αποσταλλεί προς τα αρμόδια Υπουργεία αλλά και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
“Τιμής ένεκεν διότι οι 29 εκτελεσθέντες σε ποσοστό ανώτερο του 10% του πληθυσμού το 1944 και οι κατεστραμμένες κατοικίες σε ποσοστό που υπερβαίνει το 80% καθώς και η αρπαγή του συνόλου σχεδόν της κινητής περιουσίας και των αναγκαίων μέσων επιβίωσης και η επιτόπια λεηλασία των πενιχρών υπαρχόντων και η συνεχής καταλήστευση που έλαβε χώρα την ημέρα του μπλόκου αποτελούν για την Περιφέρεια της Πρέβεζας πρωτιά στην συμφορά αφού το τίμημα που πλήρωσε το 1944 η Κρυοπηγή ξεπερνάει και ποσοτικά αλλά και ποιοτικά τα όρια όποιας νομικής ποσοστώσεως” αναφέρεται σε άλλο σημείο του υπομνήματος.

Οι μνήμες του Ολοκαυτώματος της Κρυοπηγής είναι μέχρι σήμερα νωπές, Μέσα σε ένα τετράμηνο του 1944 εκτελέστηκαν 29 Κρυοπηγιώτες σε σύνολο πληθυσμού όχι μεγαλύτερο των 288 κατοίκων. Ακολούθησαν θάνατοι κατά συρροή νεογέννητων, υπέργηρων γυναικών και ασθενών από την ανέχεια και την απελπισία που προκάλεσαν οι εκτελέσεις και οι απηνείς πολιτικές διώξεις και στέρησαν το ένα δέκατο του ενεργού και το ένα έκτο σχεδόν του συνολικού πληθυσμού της σε μια μόνο μέρα την Μ. Παρασκευή του 1944.

Περιφέρεια Ηπείρου: Εκδήλωση καταιγίδων με κατά τόπους χαλαζοπτώσεις

Από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εκδόθηκε σήμερα δελτίο επιδείνωσης του καιρού για το επόμενο 24ωρο.  Συγκεκριμένα προβλέπει βροχές και καταιγίδες οι οποίες πιθανόν να συνοδεύονται τοπικά από χαλαζοπτώσεις. 
Σήμερα  αναμένεται να επηρεαστούν μέχρι τις βραδινές ώρες πρόσκαιρα τα Ηπειρωτικά όλης της χώρας, ενώ για αύριο προβλέπεται να επηρεαστεί η Ήπειρος από τις μεσημβρινές ώρες.
 
Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, ζητά από όλους τους Δήμους και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που προκύψουν και παράλληλα σε επικοινωνία μαζί της για το συντονισμό ενεργειών που  θα απαιτηθούν.


ΠΗΓΗ: www.php.gov

Δήμος Πωγωνίου: Διακήρυξη δημοπρασίας για τη διάθεση δασικών προϊόντων των συστάδων 5β & τμήμα 8 δημοτικού δάσους Βασιλικού και 1α δημοτικού δάσους Αργυροχωρίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ 5β & ΤΜΗΜΑ 8 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  ΚΑΙ 1α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) τις διατάξεις του Ν.3463/2006(ΦΕΚ 114/8-06-2006 τεύχος Α΄) Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας
γ) τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-06-2010 τεύχος Α΄)-Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης
δ) τις ισχύουσες Διαχειριστικές Μελέτες των Δημοτικών δασών Βασιλικού  και Αργυροχωρίου, που εγκρίθηκαν με τις υπ΄αριθμ. 10643/785/4-03-2015 & 22044/1543/25-05-2015 αντιστοίχως, αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας
ε) την αριθ. 77/2017  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκμίσθωσης
στ) την 51/2017 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
          δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για τη διάθεση δασικών προϊόντων, των συστάδων 5β του δημοτικού δάσους Βασιλικού, τμήμα 8 του δημ. δάσους Βασιλικού και 1α του δημοτικού δάσους Αργυροχωρίου, με τους εξής όρους:
1. Περιγραφή:
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΣΤΑΔΩΝ – ΛΗΜΜΑΤΩΝ  ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΜΙΣΘΩΘΟΥΝ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

2. Τρόπος, Τόπος και ημέρα διεξαγωγής διενέργειας της Δημοπρασίας:
          Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά.
           Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. 
          Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει  τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
          Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.
          Η ανωτέρω πλειοδοτική δημοπρασία θα διεξαχθεί στην έδρα του Δήμου ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την αρ. 252/2016 απόφαση του Δ.Σ., στις 8/06/2017, ημέρα Πέμπτη ήτοι αναλυτικά: Προσκόμιση και έλεγχος δικαιολογητικών 9:00π.μ. έως 9:30π.μ. για όλες τις συστάδες και  α) Ώρα έναρξης δημοπράτησης συστάδας 5β Βασιλικού 10.00π.μ. β) Ώρα έναρξης δημοπράτησης συστάδας Τμήμα 8 Βασιλικού 10.30π.μ και γ) Ώρα έναρξης δημοπράτησης συστάδας 1α Αργυροχωρίου 11.00π.μ.
          Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άκαρπη, για οποιοδήποτε λόγo, θα επαναληφθεί στις 15/06/2017 ημέρα Πέμπτη  την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
3. Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς:
Ως πρώτη προσφορά ανά χ.κ.μ. ξύλου ορίζεται το ποσό των 23 € για την κάθε μια άνω συστάδα-τμήμα.
Η ελάχιστη τιμή που θα πλειοδοτούν οι διαγωνιζόμενοι δεν μπορεί να είναι κάτω από 0,50 €. Δηλαδή αν ένας διαγωνιζόμενος δώσει τιμή 23,50 €, ο επόμενος πλειοδότης θα πρέπει να δώσει τιμή 24,00€ τουλάχιστον κ.λ.π.
4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - Εγγύηση συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα και δασικοί συνεταιρισμοί οι οποίοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας:
α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο και αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή δασικό συνεταιρισμό , οφείλει να προσκομίσει σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης ( καταστατικό κ.λ.π.)
β) Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβε γνώση των ακριβών ορίων εντός των οποίων βάση της διαχειριστικής έκθεσης θα διενεργηθεί η υλοτομία, τον τρόπο διενέργειας της  υλοτομίας , της ποιοτικής κατάστασης του δάσους και των δασικών προϊόντων , της αποστάσεως του δάσους από το πλησιέστερο υπάρχον οδικό δίκτυο.
γ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου που να είναι σε ισχύ. Για τα νομικά πρόσωπα ή τους δασικούς συνεταιρισμούς ,ποινικό μητρώο του νομίμου εκπροσώπου του Συνεταιρισμού.
δ) Ασφαλιστική ενημερότητα που να είναι σε ισχύ.
ε) Φορολογική Ενημερότητα που να είναι σε ισχύ.
στ) Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Πωγωνίου. Για τα νομικά πρόσωπα ή τους δασικούς συνεταιρισμούς και  του νομίμου εκπροσώπου τους.
ζ) Πρόσφατη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια εφορία.
η) Εγγύηση συμμετοχής.
 Ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ανά συστάδα  ορίζονται τα ποσά:
α) 3.832,95 ευρώ για την συμμετοχή στη δημοπρασία για την εκμίσθωση της υλοτομίας της συστάδας 5β του Δημοτικού Δάσους Βασιλικού.
β) 422,05 ευρώ για την συμμετοχή στη δημοπρασία για την εκμίσθωση της υλοτομίας του τμήματος 8 του Δημοτικού Δάσους Βασιλικού.
γ) 822,25 ευρώ για την συμμετοχή στη δημοπρασία για την εκμίσθωση της υλοτομίας της συστάδας 1α του Δημοτικού Δάσους Αργυροχωρίου, που ανέρχονται στο 5% της τιμής εκκίνησης επί των χ.κ.μ.
Ο μισθωτής υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγυητική συμμετοχής με νέα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά την υπογραφή του συμφωνητικού που να καλύπτει απόλυτα το ποσοστό του 5% της αξίας των δασικών προϊόντων της συστάδας που αναδείχθηκε πλειοδότης με την τιμή που αναδείχθηκε πλειοδότης. (υπολογισμός εγγυητικής καλής εκτέλεσης της σύμβασης: προβλεπόμενος ξυλώδης όγκος π.χ. 3.333 χ.κ.μ. επί την τελική τιμή επί 5%).
5. Εγγυητής:
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει με φυσική παρουσία αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα προσκομίσει ταυτότητα, φορολογική και δημοτική ενημερότητα. Ο εγγυητής θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και ύστερα το συμφωνητικό  και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης παραιτουμένου τούτου του δικ/τος διαιρέσεως και διζήσεως.
6. Δικαίωμα αποζημίωσης:
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου  ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

Δελβινάκι Πωγωνίου: Συνελήφθη 31χρονος υπήκοος Αλβανίας για καταδικαστική απόφαση και παράνομη είσοδο στη χώρα

Ο δράστης είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης για ληστεία κατά συναυτουργία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, παράνομη οπλοφορία και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί αλλοδαπών

Συνελήφθη, χθες (23-05-2017) το βράδυ στο Δελβινάκι Ιωαννίνων, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μαστοροχωρίων και του Α’ Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Δελβινακίου, ένας 31χρονος υπήκοος Αλβανίας, για καταδικαστική απόφαση και παράνομη είσοδο στη χώρα.
Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε, ο 30χρονος είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα μας ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε μέτρο απαγόρευσης εισόδου στη χώρα καθώς και καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών, σύμφωνα με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών και δεκατεσσάρων μηνών καθώς και χρηματική ποινή (2.000) ευρώ, για ληστεία κατά συναυτουργία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, παράνομη οπλοφορία και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως.

Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, 33χρονος ημεδαπός, για απόπειρα κλοπής στην Άρτα

Συνελήφθη, χθες (23-05-2017) αργά το βράδυ στην Άρτα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας και του Αστυνομικού Τμήματος Άρτας, ένας 33χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής.
Ειδικότερα, ο 33χρονος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, τη στιγμή που προσπαθούσε να εισέλθει στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας Άρτας (Π.Ε.Δ.Υ.).
Επίσης, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο δράστης βραδινές ώρες της 22/23-05-2017, είχε διαρρήξει ξανά τους παραπάνω χώρους, χωρίς να αφαιρέσει κάτι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Άρτας.

Επίσκεψη του Γιάννη Καραγιάννη στη Φοιτητική Εστία Ιωαννίνων

Ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιάννης Καραγιάννης επισκέφτηκε χθες, Τρίτη 23 Μαΐου, την Φοιτητική Εστία του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) στο λόφο Περιβλέπτου στα Γιάννενα και συναντήθηκε με τον διευθυντή της κ. Γεώργιο Τσώνη.
Ο κ. Τσώνης ενημέρωσε τον βουλευτή για τη λειτουργία και τα προβλήματα της εστίας και τον ξενάγησε στους χώρους της. Παράλληλα του επισήμανε τις αυξημένες ανάγκες φοιτητικής στέγασης που έχει η πόλη των Ιωαννίνων και σημείωσε πως τα τελευταία χρόνια οι αιτήσεις είναι πολύ περισσότερες από τα διαθέσιμα δωμάτια, γι αυτό και η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με αυστηρά οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.
Η ξενάγηση στις υποδομές επιβεβαίωσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εστία λόγω της παλαιότητας του κτηρίου και της ελλιπούς συντήρησης, με τα σημαντικότερα από αυτά να εντοπίζονται σε απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις, όπως η ανακατασκευή των χώρων υγιεινής, η αντικατάσταση των μπόιλερ ζεστού νερού και η βελτίωση των υποδομών του εστιατορίου και της τραπεζαρίας, ζητήματα για τα οποία έχουν ενημερωθεί εγγράφως οι τεχνικές υπηρεσίες και η Διοίκηση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Ταυτόχρονα αναδείχθηκε για μια ακόμη φορά η διαχρονική απαξίωση πολύτιμων για τα Γιάννενα υποδομών, όπως η κλειστή πισίνα μήκους 25 μέτρων που έχει στις εγκαταστάσεις της η Φοιτητική Εστία, η οποία παραμένει αναξιοποίητη και εγκαταλελειμμένη για περισσότερο από 20 χρόνια.

Νέα Σελεύκεια Θεσπρωτίας: Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί οι οποίοι νωρίτερα είχαν διαπράξει κλοπή από σπίτι στην ίδια περιοχή

Συνελήφθησαν, χθες (23-05-2017) το μεσημέρι στη Νέα Σελεύκεια Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, δύο υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 35 και 38 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράνομη είσοδο στη χώρα.
Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι στη Νέα Σελεύκεια Θεσπρωτίας, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο αλλοδαπούς και κατά τον αστυνομικό έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή τους ηλεκτρικές συσκευές, κοσμήματα, διάφορα είδη ρουχισμού και τρόφιμα, την κατοχή των οποίων δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα που διενήργησε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, τα παραπάνω αντικείμενα που βρέθηκαν στην κατοχή τους, οι δύο δράστες τα είχαν αφαιρέσει λίγο νωρίτερα την ίδια ημέρα από σπίτι στη Νέα Σελεύκεια Θεσπρωτίας, το οποίο προηγουμένως είχαν διαρρήξει.
Επίσης, όπως διαπιστώθηκε οι δύο αλλοδαποί είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα μας ενώ επιπρόσθετα σε βάρος τους εκκρεμούσαν μέτρα απαγόρευσης εισόδου σε έδαφος Schengen.
Τα κλοπιμαία κατασχέθηκαν προκειμένου αποδοθούν στην ιδιοκτήτρια.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας.

ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ Ιωαννίνων: Συστράτευση και κοινός αγώνας κατά των συμφερόντων που πλήττουν τον Νομό μας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Απ' τη Νέα Δεξιά Ιωαννίνων εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με το μείζον ζήτημα της αξιοποίησης του αεροδρομίου Ιωαννίνων:
Δημοσιεύματα  σε έγκριτα τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για ύπαρξη μεγάλων συμφερόντων που εμποδίζουν την έλευση πτήσεων τσάρτερ (και την γενικότερη αξιοποίηση) στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων, προκαλώντας τεράστιο  πλήγμα στον τουριστικό κλάδο του Νομού και στην τοπική οικονομία γενικότερα. Παρά τις επίμονες εκκλήσεις και παρεμβάσεις των τοπικών φορέων, η κυβέρνηση Συριζανέλ κωφεύει και αφήνει την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα να λειτουργούν ως κράτος εν κράτει. Δυστυχώς για άλλη μια φορά αποδεικνύεται η τεράστια απόσταση μεταξύ των κυβερνητικών εξαγγελιών και υποσχέσεων και της πραγματικότητας που βιώνουν καθημερινά οι κάτοικοι του Νομού μας. Όμως ερωτηματικά δεν προκύπτουν μόνο απ’ τη στάση της κυβέρνησης και των ντόπιων βουλευτών της για τους οποίους  όλοι από καιρό έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας. Ερωτηματικά προκύπτουν και για τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των ντόπιων εκπροσώπων τους, που τηρούν σιγή ιχθύος για το μέγα αυτό ζήτημα που προέκυψε; Γιατί άραγε; Τι φοβούνται και δεν διαμαρτύρονται και δεν συντάσσονται με τους τοπικούς φορείς;
Η «Νέα Δεξιά» Ιωαννίνων καλεί όλες τις τοπικές οργανώσεις των κομμάτων  σε  συστράτευση με τους τοπικούς φορείς (Περιφέρεια, Δήμους, Τουριστικούς φορείς κ.λπ.) και σε κοινό αγώνα κατά των συμφερόντων που επανειλημμένα στρέφονται κατά του Νομού μας, αλλά και κατά της αδιαφορίας και της απαθούς στάσης της κυβέρνησης που «νίπτει τας χείρας της» ως νέος Πόντιος Πιλάτος.
Ιωάννινα 24/5/2017

ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ Ιωαννίνων

Πανηπειρωτικός Σύλλογος Ασπροπύργου: Ηπειρώτικο Αντάμωμα το Σάββατο 10 Ιουνίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηπειρωτών στον Ασπρόπυργο

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο Σύλλογος μας διοργανώνει το Ηπειρώτικο Αντάμωμα!!!
Σας περιμένουμε όλους να γλεντήσουμε, να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε παραδοσιακά, κρατώντας ζωντανά τα ήθη και έθιμα της Ηπείρου, το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017 στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηπειρωτών στον Ασπρόπυργο!

Τι εμποδίζει μία γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας να γίνει μητέρα;

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μίας νέας διεπιστημονικής μελέτης πουπραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία δύο κορυφαίων διεθνώς Επιστημονικών κέντρων (Monash Biomedicine Discovery Institute και University College London) ίσως τελικά να έχει βρεθεί η απάντηση και να μπορεί να υπάρξει λύση σχετικά με το γιατί οι γυναίκες προχωρημένης αναπαραγωγικής ηλικίας έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αποβάλουν και να έχουν μωρά με κάποια χρωμοσωμική ανωμαλία.
Στη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο πλέον έγκυρο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications, παρουσιάστηκε ένας μηχανισμός που στην περίπτωση σφάλματος οδηγεί σε ωάρια με χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Πιο συγκεκριμένα, ο μηχανισμός αυτός αφορά τον τρόπο με τον οποίο το ωάριο ελέγχει τα επίπεδα μίας πρωτεΐνης που ονομάζεται securin.  Η συγκεκριμένη πρωτεΐνη φαίνεται πως διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στα τελευταία στάδια της ανάπτυξης και ωρίμανσης των ωοκυττάρων, δηλαδή στις φάσεις Μείωση Ι και Μείωση ΙΙ των κυτταρικών διαιρέσεων, ακριβώς πριν από την ωορρηξία. Η securin είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ομαλή διεκπεραίωση και των δύο αυτών φάσεων, αλλά από ότι φαίνεται σε γυναίκες προχωρημένης αναπαραγωγικής ηλικίας τα επίπεδα της δεν επαρκούν στα ωάρια ώστε η Μείωση ΙΙ να συμβαίνει φυσιολογικά. Γεγονός που οδηγεί σε ωάρια με χρωμοσωμικές ανωμαλίες.
Όπως μας εξηγεί η κα Χαρούλα Μπιλάλη BSc MMedSc, μοριακή βιολόγος με εξειδίκευση στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή «αν και οι περισσότερες χρωμοσωμικές ανωμαλίες στα ωάρια δημιουργούνται στη φάση της πρώτης μειωτικής διαίρεσης, ένας σημαντικός αριθμός συμβαίνει και κατά τη διάρκεια της δεύτερης. Η συγκεκριμένη μελέτη μας βοηθάει να κατανοήσουμε γιατί σε γυναίκες προχωρημένης αναπαραγωγικής ηλικίας υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό χρωμοσωμικών ανωμαλιών: επειδή δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα securin για να διαφυλάξει την ομαλή πραγματοποίηση της Μείωσης ΙΙ. Μία τέτοια ανακάλυψη ανοίγει νέους δρόμους στη διαχείριση περιστατικών υπογονιμότητας όπου η γυναίκα είναι προχωρημένης αναπαραγωγικής ηλικίας και πιθανώς έχει και πολλαπλές αποβολές».

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Μία μεταρρύθμιση με αμφίβολη έκβαση

Οικτρά αποτελέσματα στην υγεία των πολιτών θα φέρει η αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος που επιχειρείται με τις μεταρρυθμίσεις το τελευταίο διάστημα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), προειδοποιεί ο καρδιολόγος–αρχίατρος ε.α. Πρόεδρος της ΠΟΣΚΕ, της ΕΕΚΕ και Ταμίας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ. Φώτιος Ν. Πατσουράκος. Το όλο εγχείρημα είναι αμφίβολο εάν θα βελτιώσει ή τελικά θα επιδεινώσει τη θέση της Ελλάδας στον δείκτη ποιότητας υγείας, που για τα έτη 1990-2015 βρίσκεται στην 20η θέση μεταξύ 195 χωρών, πάνω από τη Γερμανία, τις ΗΠΑ και άλλες χώρες.
Σύμφωνα με τον κ. Πατσουράκο, το σχέδιο νόμου, που εκπονήθηκε από την κυβέρνηση και τέθηκε σε διαβούλευση σχεδόν σύσσωμος ο ιατρικός κόσμος (μεταξύ αυτών ο ΙΣΑ, η ΠΟΣΚΕ και η ΕΕΚΕ), το απέρριψε, ζητώντας διαπραγμάτευση από μηδενική βάση και αυτό δεν έγινε για αντιπολιτευτικούς και συντεχνιακούς λόγους, αλλά για λόγους που εκπορεύονται από την κοινή λογική ή την ανάγκη για καλύτερη υγεία των πολιτών. 
Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του «Μία απλή προσέγγιση του νομοσχεδίου σε αντιπαραβολή με την λογική έχει να δείξει τα κάτωθι:
1)   Δημιουργούνται εντός του 2017-18, 239 ΤΟΜΥ που για να λειτουργήσουν χρειάζονται, όπως αναφέρει το Υπουργείο, 80.000.000-100.000.000 ευρώ που θα βρεθούν από ΕΣΠΑ για 2 χρόνια και πιθανώς άλλα 2 χρόνια μετά.  Και μετά από αυτά τα 2 + 2 χρόνια τα λεφτά θα δοθούν από  (ποιούς;) Εθνικούς πόρους.
2)   Για να λειτουργήσει πλήρως η δημόσια ΠΦΥ με τις ΤΟΜΥ χρειάζονται συνολικά 900-1000 μονάδες για να καλύψουν τον ενήλικα, αλλά και παιδικό πληθυσμό, που αυτόματα αυτό ανάγει σε συνολικό κόστος λειτουργίας σε 320.000.000-400.000.000 ευρώ, τα οποία θα πρέπει εξ ολοκλήρου να απορροφηθούν από εθνικούς πόρους, που φυσικά μετά από τέσσερα χρόνια, που στην καλύτερη περίπτωση θα λήξει το ΕΣΠΑ, δεν θα υπάρχουν.  Ακόμα και αν βάλουμε ως χρονικό όριο για την πλήρη λειτουργία των ΤΟΜΥ το 2025 πιστεύει κανείς ότι θα υπάρχουν τότε διαθέσιμα 400.000.000 ευρώ;