Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Επιστροφή του Χρήστου Άμρο στον Αγροτικό Αστέρα Άνω Καλαμά


Η διοίκηση του  Αγροτικού Αστέρα Άνω Καλαμά ανακοίνωσε την επιστροφή του  Χρήστου Άμρο  στην ομάδα για την νέα αγωνιστική σεζόν.

O Κυνηγετικός Σύλλογος Πωγωνίου-Δελβινακίου πάντα παρόν στην προστασία του περιβάλλοντος

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Δελβινακίου – Πωγωνίου πραγματοποίησε καθαριότητα στον άξονα Ε.Ο. Καλπακίου – Κακαβιάς.
Η προσπάθεια αυτή έχει απώτερο σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και γενικότερα της πανίδας.
ΦΙΛΕ ΚΥΝΗΓΕ, το αγαπημένο μας κυνήγι δεν έχει μόνο δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις απέναντι στη φύση και στο θήραμα.

Όποιος/α συμφωνεί με τη δράση αυτή θα το αποδείξει με την παρουσία του στο επόμενο ραντεβού μας!

Περιφέρεια Ηπείρου: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Τετάρτη 19 Ιουλίου, ώρα 9:30

Την Τετάρτη  19-07-2017,  και ώρα 9.30  συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 10-07-2017 συνεδριάσεως.
1. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β’ τρίμηνο έτους 2017 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
2. Έγκριση των Πρακτικών Ι/14-09-2016 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής) ΙΙ/17-11-2017 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) και ΙΙΙ/06-07-2017 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3316/05 για την υλοποίηση του υποέργου «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο ”Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Περιφέρειας Ηπείρου (Α' Φάση)”», προϋπολογισμού € 189.472,50 € πλέον ΦΠΑ και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-04-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή ΤΟΛ στην Αετόπετρα Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 25.000,00 με Φ.Π.Α.
4. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση πρανών στη Χ.Θ. 94+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης από τα νερά του ποταμού Σαραντάπορου», προϋπολογισμού € 40.000,00 με Φ.Π.Α.

Δήμος Πωγωνίου: Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 21 Ιουλίου, ώρα 20:00

Έχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852/2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί  την  Παρασκευή   21η  Ιουλίου  2017   και ώρα  20.00.
H συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στο  ΚΑΛΠΑΚΙ-ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. [ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ]

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.    Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου 2017.
2.    Έγκριση 3ης κατανομής ΣΑΤΑ έτους 2017.
3.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «Κασιδιάρης» για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
4.    Αποδοχή επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ. για την πληρωμή δικαστικών αποφάσεων.
5.    Ανάκληση απόφασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου αρ. 86/2017 «Περί καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ.» - λήψη νέας απόφασης.
6.    Ορισμός αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.»
7.    Επί αιτήσεως Ελ. Γλυκοφρύδη Τ.Κ. Παρακαλάμου, για υδροδότηση οικοπέδου της εκτός οικισμού»
8.    Αποδοχή κληρονομιάς οικοπέδου κληρονόμων Βασιλείου Μανούρη στην Τ.Κ. Παρακαλάμου, όπως φαίνεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα Αλεξ. Κοσμά Πολ. Μηχανικού, για την κατασκευή αντλιοστασίου αποχετευτικού – βιολογικού καθαρισμού Παρακαλάμου.
9.    Ρύθμιση βοσκής στο βοσκότοπο «Λειβαδάκια» Τ.Κ. Αρετής.
10.    Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Προστασίας Δημοτικής Περιουσίας, σχετικά με καταγγελία του Γεωρ, Γκέρτσου περί καταπάτησης Δημοτικής έκτασης από τον Χρ. Πότση στην Τ.Κ. Βήσσανης.
11.    Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Προστασίας Δημοτικής Περιουσίας, σχετικά με καταγγελία της Όλγας Ντεμίρη εκπροσώπου της Τ.Κ. Ωραιοκάστρου, περί καταπάτησης Δημοτικών εκτάσεων από τον Γεωρ. Νατσίκο στην Τ.Κ. Ωραιοκάστρου.
12.    Ρύθμιση ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα κατοίκων του Δήμου Πωγωνίου.
13.    Υποβολή αντιρρήσεων προς το ΣΥΑΔΧ  κατά του περιεχομένου της ανάρτησης των Δασικών χαρτών στη θέση «Λόγγος» Τ.Κ. Παρακαλάμου.
14.    Έγκριση της μελέτης κατασκευής έργου: «Τοιχίο αντιστήριξης στην πλατεία Τ.Κ. Κακολάκκου – ΣΑΕΠ  530 Ηπείρου.»
15.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής [2η τμηματική παραλαβή] υπηρεσιών αναλύσεων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στο Δήμο Πωγωνίου για το έτος 2017.
16.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών  συντήρησης – επισκευής κάδων απορριμμάτων κατά το έτος 2017.
17.    Επί αιτήσεως Γκλίβα Χρήστου για διακοπή της μίσθωσης του νερόμυλου «Ρογκοζίου»
18.    Έγκριση και τρόπος διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών.
19.    Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης του έργου: «Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τα Τ.Δ. Κουκλιών, Ριαχόβου, Καταρράκτη, Δελβινακίου, με την Περιφέρεια Ηπείρου για την ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου Δελβινακίου.
20.    Επί εγγράφου της ΚΕΔΕ σχετικά με τον επαναπατρισμό του Αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου.
21.    Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων καλοκαιριού 2017.
22.    Αίτημα πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στην ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου και παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών μέχρι την κατάρτιση προσωρινών πινάκων διοριστέων στη θέση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4479/2017.
23.    Έγκριση απόφασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πωγωνίου σχετικά με τον καθορισμό αριθμού και ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής περιόδου 2017 – 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΓΚΟΓΚΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

Εξιχνιάστηκε υπόθεση διάρρηξης σε εξοχική κατοικία στο Σουλόπουλο Ιωαννίνων

Ως δράστης ταυτοποιήθηκε ένας 34χρονος υπήκοος Αλβανίας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής

Εξιχνιάστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Ζίτσας σε συνεργασία με το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών Ηπείρου, υπόθεση διάρρηξης σε εξοχική κατοικία στο Σουλόπουλο Ιωαννίνων.
Σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής, σε βάρος ενός 34χρονου υπηκόου Αλβανίας, διότι από την αστυνομική έρευνα και την κατάλληλη αξιοποίηση ευρημάτων, προέκυψε ότι εμπλέκεται σε διάρρηξη, που έγινε κατά το χρονικό διάστημα από 16 έως 22-04-2017 σε εξοχική κατοικία στο Σουλόπουλο Ιωαννίνων.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων ενώ την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ζίτσας.

Μαυροβούνι Πωγωνίου: Παραδοσιακό πανηγύρι, την Πέμπτη 20 Ιουλίου

Παραδοσιακό πανηγύρι θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Ιουλίου, στο Μαυροβούνι Πωγωνίου.

Εξιχνιάστηκε κλοπή από αυτοκίνητο στην Άρτα

Σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή σε βάρος δύο ημεδαπών, ηλικίας 28 και 23 ετών

Εξιχνιάστηκε, μετά από μεθοδική και ενδελεχή έρευνα, των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας σε συνεργασία με το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Άρτας, κλοπή από αυτοκίνητο που έγινε στην Άρτα.
Για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή σε δύο ημεδαπών, ηλικίας 28 και 23 ετών.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης στοιχείων και ευρημάτων που προέκυψαν από το προανακριτικό έργο, ταυτοποιήθηκε η δράση των δύο δραστών, στην κλοπή από ανασφάλιστο αυτοκίνητο που έγινε την 07-08-2017 στην Άρτα, απ’ όπου αφαίρεσαν ένα ράδιο – cd και ένα τσαντάκι με διάφορα έγγραφα.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας ενώ την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας Άρτας.

Τεριάχι Πωγωνίου: Παραδοσιακό πανηγύρι, την Πέμπτη 20 Ιουλίου

Παραδοσιακό πανηγύρι θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Ιουλίου, στο Τεριάχι Πωγωνίου.

Παρακάλαμος: Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του σταθμού επεξεργασίας λυμάτωνΣυνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς οι εργασίες κατασκευής του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων του βιολογικού Παρακαλάμου στη θέση "Νερέδες", πλησίον των Δημοτικών σφαγίων.


Κεφαλόβρυσο Πωγωνίου: Παραδοσιακό πανηγύρι, για την εορτή του Προφήτη Ηλία, την Τετάρτη 19 και την Πέμπτη 20 Ιουλίου

Παραδοσιακό πανηγύρι θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 και την Πέμπτη 20 Ιουλίου, εορτή του Προφήτη Ηλία, στην πλατεία του χωριού, στο Κεφαλόβρυσο Πωγωνίου.

Καταβάλλεται η β' δόση για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη, εγκρίθηκε η κατανομή από τον λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, της δεύτερης δόσης ποσού ύψους 300.000 ευρώ, προκειμένου να καταβληθεί στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ), αποκλειστικά για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

«Η απόδοση του ως άνω ποσού από τους ΚΑΠ, έτους 2017, εγκρίθηκε στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και της ΕΕΤΑΑ, σχετικά με την πραγμάτωση του εν λόγω Προγράμματος, βάσει της υπ’ αριθμό 2669/129/06.02.2017 ΚΑ των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών «Προσδιορισμός της διαδικασίας μεταφοράς των μεταβιβαζομένων πόρων για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα 01.01.2017 – 31.12.2017» υπογραμμίζει η σχετική ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου.

Φαράγγι Πωγωνίου: Ημερήσιο παραδοσιακό πανηγύρι στον Προφήτη Ηλία, την Πέμπτη 20 Ιουλίου

Ημερήσιο παραδοσιακό πανηγύρι θα πραγματοποιηθεί στον Προφήτη Ηλία την Πέμπτη 20 Ιουλίου, στο Φαράγγι Πωγωνίου.

Ωλένια Νευρίτιδα: Έγκαιρη διάγνωση και χειρουργείο γλιτώνει τον ασθενή από περιπέτειες

Η έγκαιρη διάγνωση με ταυτόχρονη σωστή αντιμετώπιση  δίνει  οριστική  λύση στο σύνδρομο της  Ωλένιας Νευρίτιδας και απαλλάσσει τον ασθενή από περιπέτειες!
Αυτό τονίστηκε στο  XXII Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού (FESSH), που πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη 21 με  24 Ιουνίου, με τη συμμετοχή διάσημων γιατρών απ ολόκληρο τον  κόσμο.
Η Ωλένια Νευρίτιδα( παγίδευση του ωλένιου νεύρου στον αγκώνα), είναι το δεύτερο σε συχνότητα σύνδρομο παγίδευσης νεύρου μετά τον Καρπιαίο Σωλήνα και πλήττει  χιλιάδες  άτομα  του ενεργού πληθυσμού ηλικίας 30 με 60χρόνων.
«Το ωλένιο νεύρο είναι ένα από τα τρία κύρια νεύρα του χεριού. Ελέγχει τους αυτόχθονες μύες του χεριού, συμβάλλει στο σφίξιμο της γροθιάς και στην σταθερή σύλληψη αντικειμένων» αναφέρει οΔρ Ιωάννης Ιγνατιάδης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός, τέως αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού, Διευθυντή τμήματος Μικροχειρουργικής Ιατρικού Ψυχικού.
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Το   αρχικό και βασικό  σύμπτωμα της νόσου  είναι πόνος η μούδιασμα, υπό τη  μορφή της  συνεχούς ενόχλησης, κυρίως όταν λυγίζουμε τους αγκώνες, στο μικρό δάκτυλο και τον παράμεσο.