Δευτέρα, 13 Απριλίου 2015

«Παράθυρο» για να γλιτώσουν από τα τεκμήρια εκατομμύρια φορολογούμενοι

«Παράθυρο» για να γλιτώσουν από τα τεκμήρια εκατομμύρια φορολογούμενοι που έχουν πληγεί από την κρίση και έχασαν τη δουλειά τους ή μειώθηκαν δραματικά τα εισοδήματά τους, άνοιξε η γενική γραμματεία δημοσίων εσόδων.
Με εγκύκλιο έχουν πλέον τη δυνατότητα να επικαλεστούν ότι χρησιμοποίησαν πέρυσι εισοδήματα που δήλωσαν ακόμη και πριν από 20, 30 ή και 40 χρόνια, δηλαδή τις δεκαετίες του '90, του '80 και του '70.
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Αικ. Σαββαϊδου, με εγκύκλιο που εξέδωσε πρόσφατα, διευκρίνισε ότι η κάλυψη της πρόσθετης διαφοράς φορολογητέου εισοδήματος, η οποία προκύπτει λόγω του ότι τα τεκμήρια προσδιορίζουν ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο του δηλωθέντος, μπορεί να γίνει με επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών κι όχι μόνο των ετών για τα οποία δεν έχει επέλθει παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου (και για τα οποία οι φορολογικές αρχές έχουν στοιχεία στα αρχεία τους).
Έτσι ο φορολογούμενος που στο παρελθόν είχε δηλώσει σχετικά υψηλά εισοδήματα, μπορεί φέτος για να γλιτώσει από την «παγίδα» των τεκμηρίων να αναγράψει στη φορολογική του δήλωση ότι κατανάλωσε κεφάλαια παλιών ετών τόσα όσα τουλάχιστον χρειάζεται για να καλύψει το ύψος των τεκμηρίων.

Ξεκινάει η υποβολή της φορολογικής δήλωσης 2015


Σημαντικές αλλαγές έχουν επέλθει στα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 ενώ έχουν προστεθεί και νέοι κωδικοί στην Φορολογική δήλωση 2015 όπως προκύπτει από την δημοσιοποιήση τους από την ΓΓΔΕ πριν από λίγες ημέρες.
Ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου Ε1 για την φορολογική δήλωση 2015 καθορίστηκε με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. Κατερίνας Σαββαΐδου, όπως άλλωστε και των λοιπών εντύπων που συνυποβάλλονται (έντυπο Ε2-αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας και έντυπο Ε3-κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα).
Ειδικά, για το φορολογικό έτος 2014 η προθεσμία υποβολής της δήλωσης είναι η 30/06/2015, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τις 31/07/2015, η δεύτερη δόση μέχρι τις 30/09/2015 και η τρίτη δόση μέχρι τις 30/11/2015 ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης.
Ο πίνακας 4 στον οποίο αποτυπώνονται εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις πέρυσι είχε οκτώ κωδικούς. Φέτος έχει δεκαεννέα.
Η βασική αιτία για την αύξηση των κωδικών είναι το γεγονός ότι ενσωματώθηκαν στον συγκεκριμένο πίνακα και τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης ενώ υπάρχει πλέον εξονυχιστική καταγραφή των φόρων που αναλογούν σε κάθε κατηγορία εισοδήματος, των φόρων που παρακρατήθηκαν αλλά και τα καθαρά ποσά.

Έρχεται νέο αυστηρό πλαίσιο για τα «κόκκινα» δάνεια

Ένας νέος δείκτης έρχεται να πάρει τη θέση του μη δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) των τραπεζών και να αλλάξει τα μέχρι στιγμής δεδομένα για το ποια ορίζονται ως «κόκκινα» δάνεια.
Πρόκειται για τον δείκτη μη εξυπηρετούμενης έκθεσης (NPE / NonPerforming Exposure), ο οποίος επιχειρεί να απεικονίζει καλύτερα και με ενιαίο διευρυμένο τρόπο τα προβληματικά δάνεια. 
Σε αυτόν, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της εφημερίδας «Το Βήμα της Κυριακής», εκτός από τα δάνεια με καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες, που περιλαμβάνει ο δείκτης NPL, εμπεριέχονται και δάνεια που έχουν ρυθμιστεί η αναδιαρθρωθεί, καθώς και ανοίγματα εκτός ισολογισμού.
Ο δείκτης αυτός επιβλήθηκε για πρώτη φορά σε όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες που συμμετείχαν στα stress tests της ΕΚΤ τον περασμένο Οκτώβριο με στόχο να υπάρχει ένας κοινός ορισμός για τα προβληματικά δάνεια και τις λοιπές εκθέσεις σε κινδύνους που έχουν στους ισολογισμούς τους οι τράπεζες και όπως επισημαίνουν πηγές της ΕΚΤ αποτελεί «ένα σημαντικό βήμα στον δρόμο για την τραπεζική ενοποίηση».