Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018

Με απόφαση του ΣτΕ απαγορεύεται το ηλεκτρονικό τσιγάρο στους δημόσιους χώρους


Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφάνθηκε ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο υπόκειται στους ίδιους περιορισμούς και απαγορεύσεις με το συμβατικό τσιγάρο.
Αυτό σημαίνει ότι σε όσους χώρους απαγορεύεται η χρήση του συμβατικού τσιγάρου, απαγορεύεται και η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου.
Ειδικότερα, ο νόμος 4419/2016, έχει επιβάλει περιορισμούς και απαγορεύσεις στη διαφήμιση, στην πώληση και τη χρήση του συμβατικού τσιγάρου και τον προϊόντων καπνού (απαγόρευση καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα, κ.λπ.). Ακόμη, με υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των χώρων καπνίσματος, το ύψος των προστίμων για τους παραβάτες.

Περιφέρεια Ηπείρου: Τεχνική Συνάντηση Μέτρο 16 "Συνεργασία" του ΠΑΑ 2014-2020


Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ), η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) – Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ (ΕΥΕ ΠΑΑ) – Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου διοργανώνει τεχνική συνάντηση σχετικά με την προετοιμασία και την ενεργοποίηση του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ.
Η τεχνική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018, στο Ξενοδοχείο Du Lac, ώρα 10:00-14:00.
Η συνάντηση αυτή απευθύνεται κυρίως σε εκπροσώπους συλλογικών σχημάτων του αγροτικού τομέα όπως Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ), Ομάδες παραγωγών (ΟΠ), σε στελέχη των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφέρειας, της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων (ΔΑΥ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εκπροσώπους του ΓΕΩΤΕΕ, Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), σε τεχνικούς συμβούλους, καθώς και σε εκπροσώπους της ερευνητικής και επιστημονικής κοινότητας της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Δήμος Πωγωνίου: Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 27 Μαρτίου, ώρα 20:00 στο Δημαρχείο Δελβινακίου

Έχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852/2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί  την  Τρίτη   27   Μαρτίου   2018   και ώρα  20:00.  
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στο  ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ-ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Δ.Ε. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΚΟΓΚΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
                                                    
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.      Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018.
2.      Έγκριση 1ης κατανομής ΣΑΤΑ έτους 2018.
3.      Έγκριση πληρωμής εργασίας: «Κλάδευση επικίνδυνων δένδρων χώρων Τ.Κ. Δήμου Πωγωνίου», από επιχ/ση ΥΠ.ΕΣ. έτους 2011 [κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας].
4.      Ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων & λιπαντικών έτους 2018 του Δήμου Πωγωνίου & Ν.Π.Δ.Δ. , με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
5.      Κατανομή επιχ/σης από το ΥΠ.ΕΣ,  για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Επιτροπών.
6.      Επί αιτήσεως Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – ψήφιση πίστωσης.
7.      Σύσταση Επιτροπής άρθρου 24 Ν. 3889/10.
8.      Επί αιτήσεως Πότση Γεωργίου Τ.Κ. Βήσανης, για παράταση μίσθωσης Δημοτικού καταστήματος.
9.      Έγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π.
10.    Έγκριση σύμβασης χρησιδανείου Δήμου Πωγωνίου με την Μητρόπολη Ιωαννίνων, για ακίνητο στην Πωγωνιανή, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως Μουσείο.
11.    Έγκριση διάλυσης Διαδημοτικής Επιχείρησης «ΘΥΑΜΙΣ ΕΨΙΛΟΝ».
12.    Έγκριση σύμβασης Δήμου Πωγωνίου με το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, για την παροχή υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου με μίσθωση λεωφορείων – Ψήφιση πίστωσης. 
13.    Έγκριση 1ου Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Δελβινακίου.
14.    Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης Τ.Κ. Παλαιοπύργου».
15.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση περιοχής στη θέση: «Συρτό» Τ.Κ. Παλαιοπύργου».
16.    Έγκριση μελέτης: «Βελτίωση – αποκατάσταση εσωτερική οδοποιίας οικισμών Κτισμάτων & Νεοχωρίου» - έγκριση εκτέλεσης του έργου – έγκριση τρόπου ανάδειξης αναδόχου.
17.    Έγκριση μελέτης: «Ανακαίνιση – Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δήμου Πωγωνίου» -  Έγκριση εκτέλεσης του έργου – Έγκριση τρόπου ανάδειξης αναδόχου.
18.    Έγκριση υδροδότησης αγρών εκτός οικισμού.
19.    Έγκριση αγοράς οικοπέδου στην Τ.Κ. Ριαχόβου.
20.    Αποδοχή – κατανομή επιχ/σης από το ΥΠ.ΕΣ. , για πρόληψη & αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες [ΣΑΕ 055].
21.    Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
22.    Έγκριση  Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου, σε σχέση με τον Βιολογικό Καθαρισμό Παρακαλάμου.
23.    Αποδοχή επιχ/σης από την Περιφέρεια Ηπείρου, από πιστώσεις ΣΑΕΠ 530, για την εκτέλεση του έργου: «Προμήθεια φρεατίου ελέγχου ροής [ταμπουρέτα] στην Τ.Κ. Παρακαλάμου».
24.    Ένταξη του Δήμου Πωγωνίου στο πρόγραμμα δράσης «HOPE GENESIS»
25.    Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρων, σχετικά με αίτημα Δημάρχου και υπαλλήλων Δήμου Πωγωνίου, για τη σύνταξη έγγραφων εξηγήσεων.

Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Ηπείρου για την Ανάπτυξη Έξυπνης Πλατφόρμας Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλ. Καχριμάνη δόθηκε στη δημοσιότητα η πρόκληση «Ανάπτυξη Έξυπνης Πλατφόρμας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (smart cities)» της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020.
Η πρόσκληση παρέχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης μιας πλατφόρμας ψηφιακών εφαρμογών με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση υποδομών, δεδομένων και υπηρεσιών στους ΟΤΑ. Ενδεικτικά, στην πλατφόρμα μπορούν να φιλοξενηθούν εφαρμογές όπως Κέντρο ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων, Ψηφιακά Πολιτισμικά Προϊόντα, Αναβάθμιση σε «Έξυπνα» δημοτικά κτήρια, e-marketing εκστρατεία προώθησης της πόλης, Δίκτυα τηλεματικής.
Δυνητικός δικαιούχος της πράξης είναι ο Δήμος Ιωαννιτών (στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου).
Στον Δήμο Ιωαννιτών λειτουργεί αυτή την στιγμή ένα πλήθος εφαρμογών.
Η ενοποίησή τους σε ένα λειτουργικό σύνολο με την μορφή «πύλης» (portal), θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητά τους, αφού θα γίνουν προσβάσιμες για όλους τους τύπους χρηστών (πολίτες, δημοτικοί υπάλληλοι, αιρετοί) με κοινό τρόπο, μέσω έξυπνων κινητών τηλεφώνων και ταμπλετών ή προσωπικών υπολογιστών, επιτρέποντας τη διαλειτουργικότητά τους και απλοποιώντας τη χρήση και τη διαχείρισή τους.
Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 500.000 ευρώ, ενώ οι προτάσεις θα υποβληθούν από την 16-04-2018 έως 15-06-2018.

ΠΗΓΗ: www.php.gov.gr

Δήμος Πωγωνίου: Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 27 Μαρτίου, ώρα 19:00 στο Δημαρχείο Δελβινακίου


Έχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852/2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί  την  Τρίτη   27   Μαρτίου   2018   και ώρα  19.00.  
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στο  ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ-ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Δ.Ε. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΚΟΓΚΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
                                                       
ΜΟΝAΔΙΚΟ ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έγκριση  ισολογισμού – απολογισμού Δήμου Πωγωνίου, χρήσης έτους 2015.

Δικογραφία για τους οπλίτες που βασάνισαν και πέταξαν σκυλί σε γκρεμό


Ταυτοποιήθηκαν οι οπλίτες που βασάνισαν σκύλο σε φυλάκιο της Κόνιτσας

Τον σχηματισμό της δικογραφίας σε βάρος των οπλιτών που φαίνονται σε βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα να βασανίζουν ένα μικρό σκυλί και στη συνέχεια να το πετούν σε γκρεμό, γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αστυνομία.
Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, ανακοίνωσε ότι το θέμα διερευνάται αρμοδίως, ώστε να αποδοθούν άμεσα ευθύνες στους εμπλεκόμενους για τη βάναυση και καταδικαστέα πράξη.
Την άμεση, ενδελεχή και σε βάθος εξέταση του περιστατικού κακοποίησης ζώου σε στρατιωτικό χώρο, έτσι ώστε να αποδοθούν ευθύνες και να επιβληθούν οι αυστηρότερες προβλεπόμενες ποινές, ζήτησε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Καμμένος, με αφορμή βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα και δείχνει οπλίτες να κακομεταχειρίζονται σκύλο.

Βαριά πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες ζώων που παραβιάσουν τις υποχρεώσεις τους

Όπως ορίζονται από το νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς αλλά και τα αδέσποτα, που παρουσίασε το υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης βαριά είναι τα πρόστιμα για όσους ιδιοκτήτες ζώων παραβιάσουν τις νέες τους υποχρεώσεις.
Πρώτα οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να πληρώσουν ένα τέλος σήμανσης 6 ευρώ για να καταγραφεί το ζωάκι που έχουν στην ευθύνη τους.
Ακόμη σε κάθε βόλτα του κατοικίδιου ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να έχει υποχρεωτικά μαζί του το διαβατήριο, το οποίο θα αντικαταστήσει το βιβλιάριο υγείας του ζώου.
Αν κάποιος ιδιοκτήτης δεν στειρώσει το ζωάκι του θα κληθεί να πληρώνει ετήσιο χαράτσι ύψους 100 ευρώ.
Αναλυτικά με τα πρόστιμα ανά παράβαση:
*Απουσία εν ισχύει αντιλυσσικού εμβολιασμοί και μη τοποθέτησης της μεταλλικής κονκάρδας ή παράλειψη καθαρισμού του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου 100 ευρώ.
*Παράλειψη προσκόμισης στον οικείο δήμο του αντιγράφου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 300 ευρώ.
*Μη κατοχή ενημερωμένου και θεωρημένου βιβλιαρίου υγείας ή διαβατηρίου 300 ευρώ.
*Παράλειψη τήρησης κανόνων για τον ασφαλή περίπατο του σκύλου ή παράλειψη λήψης μέτρων πρόληψης της εξόδου του σκύλου 300 ευρώ.
*Εγκατάλειψη τραυματισμένου ζώου ύστερα από τροχαίο ατύχημα 300 ευρώ.
*Παράλειψη τήρησης κανόνων ευζωίας του ζώου συντροφιάς ή της εξέτασης από κτηνίατρο 500 ευρώ.
*Παράλειψη τήρησης κανόνων ευζωίας, υγειονομικών και αστυνομικών διατάξεων και διατήρηση περισσοτέρων από δύο ζώων συντροφιάς σε διαμέρισμα όπου ο κανονισμός απαγορεύει τη διατήρηση ζώων συντροφιάς 500 ευρώ.
*Πώληση ζώου συντροφιάς με ηλικία μικρότερη των οκτώ εβδομάδων και πώληση σκύλων και γάτων σε υπαίθριους χώρους 1.000 ευρώ ανά ζώο.
*Εκτροφή έστω και ενός θηλυκού σκύλου αναπαραγωγής χωρίς άδεια εκτροφής 1.000 ευρώ ανά ζώο.

Οι απόγονοι του Ηπειρώτη Στρατηγού Αθανάσιου Χρυσοχόου απαντούν στους τυμβωρύχους της μνήμης της ΘεσσαλονίκηςΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΤΥΜΒΩΡΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΣε κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ,
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ
Ελένης χήρας Δημητρίου Σπανού, το γένος Αθανασίου Χρυσοχόου, κατοίκου Πανοράματος, Π.Λεβαντή 45
Ιωάννη Χρυσοχόου του Αθανασίου, κατοίκου Αττικής, Λεβίδου 21 Κηφισιά
Ηρακλή Σπανού του Δημητρίου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, Ικτίνου 3
Νικολάου Νικολάου του Λαζάρου, κατοίκου Αττικής, Υδρας 4 Ν.Ψυχικό
Μαριάνθης Χρυσοχόου του Ιωάννη, κατοίκου Αθήνας, Αριστίππου 27
ΠΡΟΣ
Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Βασ.Γεωργίου 1 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Ιωάννη Μπουτάρη.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ
Στο Συμβούλιο της Ε΄Δημοτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Β.Ολγας 162 και εκπροσωπείται νόμιμα απο την πρόεδρό του Αργυρή Κουράκη
Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Καθηγητού Ρωσσίδη 11-Καλαμαριά και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γενικό Γραμματέα ΑΔΜΘ
Θεσσαλονίκη, 14.03.2018
Κατά την συνεδρίαση 23.08.2016 της Επιτροπής Δημοτικού Συμβουλίου για την Ανάδειξη της Ιστορικής Μνήμης της πόλης τέθηκε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης απο το μέλος της Επιτροπής κ.Τριαντάφυλλο Μηταφίδη και με την απόφαση 13 εκφράστηκε η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής για την μετονομασία της οδού Στρατηγού Αθανασίου Χρυσοχόου, στην Ε΄Δημοτική Κοινότητα, σε οδό Αλμπέρτου Νάρ.
Η απόφαση αυτή λήφθηκε χωρίς καμία αιτιολογία για τούς λόγους που επέβαλαν την μετονομασία της οδού αυτής και προφανώς κατά παράβαση των διατάξεων του ν.4071/2012, το άρθρο 19 παρ. 2 του οποίου αναφέρει οτι η μετονομασία επιτρέπεται για εξαιρετικούς λόγους. Ενδεικτικά αναφέρουμε οτι με τις με αριθμούς 27 και 29 αποφάσεις της Επιτροπής στην ίδια συνεδρίαση που αφορούσαν μετονομασία οδού και λεωφοριακής στάσης κρίθηκε οτι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ν.4071/2012 [άρθρο 19 παρ.2] σύμφωνα με το οποίο η μετονομασία επιτρέπεται για εξαιρετικούς λόγους.

Καρκίνος του προστάτη: Η θεραπεία που έρχεται από το μέλλον


Μια νέα, πολλά υποσχόμενη, μέθοδος θεραπείας του εντοπισμένου καρκίνου του προστάτη, η εστιακή θεραπεία, έρχεται να καταστρέψει τις καρκινικές εστίες με απόλυτη ακρίβεια, χωρίς χειρουργείο, ελαχιστοποιώντας τις παρενέργειες και εξασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής, εφάμιλλο με αυτό των υγιών ανδρών.
Ο καρκίνος του προστάτη είναι η δεύτερη πιο συχνή κακοήθεια στον άνδρα στην Ευρώπη. Συχνά δεν παρουσιάζει συμπτώματα ή άλλες φορές αυτά προσομοιάζουν με τα συμπτώματα της καλοήθους υπερπλασίας του αδένα (δυσχέρεια στην έναρξη της ούρησης, διακεκομμένη ή/και μειωμένη ροή των ούρων, επιτακτική ούρηση, αίσθημα ατελούς κένωσης της ουρήθρας, αιματουρία).
Η διάγνωση του καρκίνου του προστάτη γίνεται με δακτυλική εξέταση από τον ουρολόγο, PSA (ειδική εξέταση αίματος) και λήψη βιοψιών και οι σύγχρονες μέθοδοι αντιμετώπισης έχουν επιτύχει κατακόρυφη αύξηση του προσδόκιμου ζωής των ασθενών, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα πολύ καλή ποιότητα ζωής.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, η διάγνωση καρκίνου είναι μια εμπειρία που αλλάζει τη ζωή του πάσχοντα, καθώς απαιτείται να πάρει ορισμένες σκληρές αποφάσεις που μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινότητά του για πολλά από τα επόμενα χρόνια.
 Ο άνδρας που έχει διαγνωστεί με προστατικό καρκίνο θα βρεθεί αντιμέτωπος με διάφορες επιλογές θεραπείας, οι οποίες είναι εξίσου αποτελεσματικές, αλλά καθεμία από τις οποίες επίσης έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της.