Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

Παρέμβαση στο 17ο Παιδονευρολογικό Συνέδριο της Μερόπη Τζούφη για τη φαρμακευτική πολιτική

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 17ου Ετήσιου Παιδονευρολογικού Συνεδρίου, που διοργανώθηκε από την Ελληνική Παιδονευρολογική Εταιρία, στις 8-9 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.
 Το πρόγραμμα ήταν εστιασμένο τόσο στην παρουσίαση νέων θεραπειών σε γενετικά νοσήματα, όσο στο υψηλό κόστος των συγκεκριμένων θεραπειών, που επηρεάζει την εφαρμογή τους.
Η Μερόπη Τζούφη, βουλευτής Ιωαννίνων και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, συμμετείχε στις εργασίες και προέδρευσε στη διάλεξη με θέμα «Η οικονομική διάσταση των υψηλού κόστους θεραπειών», στην οποία κύριος ομιλητής ήταν ο Καθηγητής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, κ. Ν. Μανιαδάκης.
Εισαγωγικά, αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα και περιλαμβάνουν την πρόσβαση σε αναγκαία φάρμακα και σε απλά φάρμακα για τα χρόνια νοσήματα. Επίσης, η διαπραγμάτευση που έγινε με τις φαρμακευτικές εταιρείες για τις τιμές στα φάρμακα της ηπατίτιδας C ήταν επιτυχημένη, έχοντας ως αποτέλεσμα την κάλυψη πενταπλάσιου αριθμού ασθενών. Σύντομα θα υπάρξουν χαμηλότερες τιμές για τα φάρμακα για το μελάνωμα και την πολλαπλή σκλήρυνση, ενώ γίνεται προσπάθεια ένταξης καινοτόμων φαρμάκων με μεγάλο κλινικό όφελος.
Η βουλευτής υπογράμμισε πως η επαρκής κάλυψη των ασθενών, με δεδομένους τους περιορισμούς στη φαρμακευτική δαπάνη, αποτελεί στοίχημα το οποίο για να κερδηθεί, απαιτείται η αξιολόγηση, η διαπραγμάτευση προσιτών τιμών και η ενσωμάτωση κατάλληλων θεραπευτικών πρωτοκόλλων.

Πρόσκληση -ορθή επανάληψη- για τακτική 15-12-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
(Ορθή Επανάληψη)

Σας  καλούμε στις  δέκα πέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου έτους  2017,  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 15.00 στην ανοικτή τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:
1.Επικύρωση πρακτικού –αποφάσεων 9ης/8-11-2017 τακτικής  και 10ης/8-11-2017 ειδικής  συνεδρίασης Π.Σ.
2.Ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς,  μετά την άσκηση αγωγής της Τεχνικής Εταιρίας  με την επωνυμία «ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ»
3.Ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς, μετά την άσκηση αγωγής της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας ΟΤΑ  με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.
4.Αποδοχή έγκρισης της ένταξης του έργου «ADRION 5 SENSES», στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Interreg ADRION
5.Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2018
6.Έγκριση τροποποίησης  Περιφερειακών Προγραμμάτων
7.Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ
8.Συζήτηση επί αιτήματος των παρατάξεων «Συμμαχία Ηπειρωτών» και «Ήπειρος Ανατροπής», σχετικά με την κατασκευή της οδού Νιάρχου.


ΠΗΓΗ: www.php.gov  

Δήμος Πωγωνίου: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου, ώρα 11:00 π.μ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα Καλπακίου την 15η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή & ώρα 11.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) ήτοι:
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. Ψήφιση πιστώσεων και ανάληψη χρημάτων για υποχρεώσεις του κληροδοτήματος «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ» και έγκριση γενόμενων δαπανών του.
2. Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Βασιλικού.
3. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 13η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 Δήμου Πωγωνίου.
4. Ψήφιση διάθεσης αναγκαίων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον
προϋπολογισμό οικον. έτους 2017 του Δήμου Πωγωνίου.
5. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για σύνταξη τεσσάρων γνωμοδοτήσεων σχετικά με εξωδικαστικούς συμβιβασμούς ή μη που αφορούν οφειλές έργων και μελετών .
6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διεθνούς διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου Πωγωνίου με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας
και την μείωση κόστους λειτουργίας»- διάθεση πίστωσης & ορισμός επιτροπών.
7. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2015 Δήμου Πωγωνίου.
* Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Δελτίο τύπου-απόφαση Δ.Σ. «Καθαρού Καλαμά» για την εξόρυξη υδρογονανθράκων στην Ήπειρο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
Βουτσαράς 11-12-2017
Το Δ.Σ. της Κίνησης ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΣ συνήλθε εκτάκτως σήμερα στο Βουτσαρά μετά τη λήξη της ενημερωτικής ημερίδας που διοργάνωσε η επιτροπή πρωτοβουλίας κατοίκων του Δήμου Ζίτσας σχετικά στις εξορύξεις υδρογονανθράκων στην Ήπειρο. Τόσο σήμερα, όσο και στην αντίστοιχη συνάντηση χτες στο Ζαγόρι, οι ομιλητές παρουσίασαν τα προβλήματα και της επιπτώσεις που θα έχει το εγχείρημα αυτό στα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, στο περιβάλλον, την υγεία και την οικονομία της περιοχής.
Ζητάμε την ανάκληση των αποφάσεων των Δ.Σ. των Δήμων Ζίσας και Πωγωνίου για αδειοδότηση των σεισμικών ερευνών στις δημοτικές εκτάσεις των Δήμων και την επανεξέταση του ζητήματος μετά την πλήρη και σφαιρική ενημέρωση όλων των δημοτών.
Η θέση της Κίνησης ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΣ για την εξόρυξη υδρογονανθράκων στην Ήπειρο είναι αρνητική. Ζυγίζοντας τα υπέρ και τα κατά και παίρνοντας σοβαρά υπόψη τις τρομακτικές επιπτώσεις που θα έχει κάτι τέτοιο για την περιοχή μας, αλλά και γενικότερα, σε μια εποχή που παγκοσμίως αναζητείται η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τους υδρογονάνθρακες δηλώνουμε πως η ανάπτυξη της Ηπείρου χρειάζεται να βασιστεί στα στρατηγικά της πλεονεκτήματα που είναι το απαράμιλλο φυσικό περιβάλλον, τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα της και ο εναλλακτικός τουρισμός. Αυτό που χρειάζεται είναι μια πολιτική που θα στηρίξει τα παραπάνω κι όχι να επικρατήσει μια παρωχημένη αντίληψη για εξόρυξη υδρογονανθράκων που ούτε οι κάτοικοι θα κερδίσουν, αλλά και το περιβάλλον και οι παραγωγικές δραστηριότητες θα γνωρίσουν ανεπανόρθωτες καταστροφές. Άλλοι θα ωφεληθούν και στα μέρη μας θα μείνουν τα μνημεία καταστροφής της εξορυκτικής δραστηριότητας.
ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                         Η Γραμματέας
Μίτσης Παναγιώτης             Μπαλάφα Κατερίνα

Ομιλία του Γιάννη Καραγιάννη στη Διεθνή Έκθεση "ADDIS AGROFOOD" και επαφές με την Ομογενειακή Κοινότητα της Αιθιοπίας

Ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Καραγιάννης προσκλήθηκε ως εισηγητής σε φόρουμ για το διεθνές εμπόριο τροφίμων μεταξύ Ε.Ε. και Αφρικής, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης "ADDIS AGROFOOD & PACK" που έγινε στην Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας από τις 8 έως τις 11 Δεκεμβρίου 2017.
Η φετινή, "5η ADDIS AGROFOOD & PACK", διεθνής έκθεση αγροτικών προϊόντων, μηχανημάτων, τεχνολογίας τροφίμων και υλικών συσκευασίας, ανέδειξε τις μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες της Αφρικής στον αγροτικό τομέα και στη μεταποίηση παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένα συνέδρια και συναντήσεις εργασίας για την αγροτική οικονομία και την ανάπτυξη συνεργασιών, κυρίως στο χώρο των joint venture επιχειρηματικών σχημάτων, με ενίσχυση από την Παγκόσμια Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Ο κ. Καραγιάννης στην τοποθέτηση του αναφέρθηκε στη συμφωνία Ε.Ε. - Νότιας Αφρικής (SADC) που δημιουργεί πρόβλημα στη φέτα, τονίζοντας ότι «για ένα παραδοσιακό προϊόν που παράγεται στην Ελλάδα από τα χρόνια του Ομήρου, δεν έχουν λογική οι λέξεις generic (κοινό) και grandfathering (κεκτημένα δικαιώματα) της συμφωνίας, που επιτρέπουν στη Ν. Αφρική να πουλάει λευκό τυρί άλμης με την ένδειξη 'Φέτα Ν. Αφρικής'».

Κατά την παραμονή του στην Αντίς Αμπέμπα ο βουλευτής, ως μέλος της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, συναντήθηκε με τον Πρέσβη της Ελλάδος στην Αιθιοπία και Μόνιμο Αντιπρόσωπο στην Αφρικανική Ένωση κ. Νικόλαο Πατακιά, τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας της Αντίς Αμπέμπα κ. Δημήτριο Συκά, τον Πρωτοσύγκελο π. Χρυσόστομο και Έλληνες επιχειρηματίες στην Αιθιοπία. Παράλληλα επισκέφτηκε το σχολείο και το πολιτιστικό κέντρο της Ελληνικής Κοινότητας της Αντίς Αμπέμπα, η οποία παρόλη τη συρρίκνωση της με την πάροδο των χρόνων, συνεχίζει να αποτελεί ζωντανό κύτταρο της ελληνικής διασποράς και ισχυρό συνδετικό κρίκο των διπλωματικών σχέσεων  μεταξύ Ελλάδας - Αιθιοπίας, που φέτος συμπληρώνουν τα 100 χρόνια.

Σύλληψη 37χρονου υπηκόου Ισπανίας διωκόμενου με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης

Συνελήφθη, χθες (10-12-2017) το μεσημέρι, στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κακαβιάς, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κακαβιάς και του Α’ Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Δελβινακίου, 37χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Ισπανίας, ο οποίος διώκεται με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης.
Αναλυτικότερα, όπως διαπιστώθηκε μετά από διαβατηριακό έλεγχο στο σημείο εξόδου, σε βάρος του 37χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης των Ισπανικών Αρχών, για απειλή και αδικήματα κατά της δικαιοσύνης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Λήγει τα μεσάνυχτα της Τρίτης 12 Δεκεμβρίου η προθεσμία για τις αιτήσεις του κοινωνικού μερίσματος

Σε λειτουργία μέχρι τα μεσάνυχτα της Τρίτης 12 Δεκεμβρίου θα βρίσκεται ο ιστότοπος www.koinonikomerisma.gr για την υποβολή των αιτήσεων για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος.
Η πληρωμή θα γίνει στις 15 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας.
Νέες αναλυτικές οδηγίες για το κοινωνικό μέρισμα ανέβηκαν στη σχετική εφαρμογή λίγο πριν το τέλος της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων.
Αν έχετε υπάρξει ασφαλισμένος κάποια στιγμή και το σύστημα σας δείχνει να μην έχετε ασφαλιστεί:
Πηγαίνετε στον ΕΦΚΑ -στο υποκατάστημα του παλιού σας ταμείου- και ζητήστε να δουν τα στοιχεία σας: ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και ασφαλισμένο χρόνο.
Αν έχει πρόβλημα το ΑΜΚΑ ή το ΑΦΜ θα το διορθώσουν και θα μπορείτε την ίδια στιγμή να κάνετε αίτηση.
Αν δεν έχουν πιστοποιήσει χρόνο ασφάλισης (είναι παλιά μεροκάματα κτλ), ζητήστε τους να στείλουν στην ΗΔΙΚΑ το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ σας λέγοντας ότι πιστοποιούν αυτοί τον ένα μήνα τουλάχιστον ασφάλισης. Μέχρι το βράδυ η ΗΔΙΚΑ θα σας έχει καταγράψει σε ειδικό αρχείο που ξεπερνάει το πρόβλημα. Μην στέλνετε απευθείας μήνυμα στην ΗΔΙΚΑ. Τα αγνοούν γιατί δεν μπορούν να κρίνουν αυτοί αν έχετε χρόνο ασφάλισης ή όχι. Αν δεν πάει μήνυμα από τον ΕΦΚΑ η ΗΔΙΚΑ δεν κάνει τίποτα.

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Μνημόσυνο Σεβαστιανού και Βακάρου

Στον Ιερό Ναό Παναγούδας την Κυριακή 10.12.2017 μετά την θεία λειτουργία λειτουργούντων του προϊσταμένου του Ι.Ν. Πανοσιολογιώτατου Αμβρόσιου Μάτσα και του π. Στεφάνου, παρουσία του Βουλευτή Α Θεσσαλονίκης ΝΔ Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, του π. Υπουργού Γιώργου Ορφανού, του τ. Νομάρχη Παναγιώτη Ψωμιάδη, των μελών της Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης, συγχωριανών, συναγωνιστών και συμμαθητών, μεταξύ των οποίων: 


Χρήστος Δημητρούλας Σούλα Πιπινίκα, Γιάννης Δάλλας, Λάμπρος Τσακτσίρας, Αθανασία Νούτσου Christos Noutsos, Γεωργία Δάφνη Theodora Pitsou, Παύλος Σμύρης , Λευτέρης Νέσερης, Athina Totokotsi πιστών Θεσσαλονικέων, τελέστηκε με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια σε κατανυκτική ατμόσφαιρα το μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών Κυρού ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής και Κονίτσης και του Μ. Πρωτοπρεσβύτερου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΚΑΡΟΥ από το Βρυσοχώρι Ζαγορίου Ν. Ιωαννίνων ως ελάχιστη τιμή και αναγνώριση του εθνικοκοινωνικού τους λειτουργήματος που με συνέπεια επετέλεσαν καθ' όλη την διάρκεια της ιεροσύνης τους και μέχρι της ύστατης αναπνοής τους. Δεν τους ξεχνάμε.


Ας μας προσέχουν να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης τους ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Βορειοηπειρωτών και την εξύψωση της Ηπειρωτικής Ιδέας.

Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη 39χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για απάτη και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος

Συνελήφθη, προχθές το πρωί, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, ένας 39χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για απάτη και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών, προσκόμισε σε πρατήριο υγρών καυσίμων σε περιοχή της Θεσπρωτίας,  επιταγές αξίας 9.650 ευρώ, για τις οποίες, όπως προέκυψε, είχε προγενέστερα δηλωθεί κλοπή, σε περιοχές της Αττικής.
Οι παραπάνω επιταγές κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρμοδίως ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας.

Καρκίνος Προστάτη: Ένοχες οι λίγες ώρες ύπνου

Αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του προστάτη έχουν οι άνδρες που δεν κοιμούνται επαρκώς τη νύχτα. Όπως αποκάλυψε πρόσφατη μελέτη, όσοι κοιμούνται λιγότερο από 5 ώρες κάθε βράδυ αντιμετωπίζουν 55% υψηλότερες πιθανότητες για να νοσήσουν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όταν η διάρκεια του ύπνου αυξάνεται στις 6 ώρες ο κίνδυνος δεν υφίσταται. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ακόμα και σ’ αυτή την περίπτωση οι πιθανότητες αγγίζουν το 29% και προειδοποιούν ότι η συστηματική έλλειψη ύπνου είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για τους άνδρες κάτω των 65 ετών που δεν ακολουθούν  τις συνιστώμενες 7 ώρες ύπνου.
«Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πιο συχνός καρκίνος των ανδρών, ιδιαίτερα όσων έχουν περάσει τα 65, καθώς, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, περίπου το 60% των περιστατικών αφορούν σ’ αυτές τις ηλικίες. Μόνο στις ΗΠΑ το 2017 διαγνώστηκαν περίπου 161.000 νέα περιστατικά και σημειώθηκαν περίπου 26.700 θάνατοι απ’ αυτή την αιτία. Ωστόσο, πρόκειται για μια  μορφή καρκίνου που έχει υψηλές πιθανότητες ίασης, αρκεί να διαγνωστεί εγκαίρως και να εφαρμοστεί η ενδεδειγμένη θεραπεία», επισημαίνει ο χειρουργός ουρολόγος ανδρολόγος Δρ. Nίκος Μερτζιώτης, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Δεδομένης της ύπαρξης ολοένα αυξανόμενων ενδείξεων ότι παράγοντες που σχετίζονται με τον κιρκαδικό (βιολογικό) ρυθμό επηρεάζουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του προστάτη, ερευνητές από την Αμερικανική Εταιρεία Καρκίνου θέλησαν να επιβεβαιώσουν και επεκτείνουν ευρήματα προηγούμενης έρευνάς τους που είχε αποκαλύψει ότι υπάρχει σχέση μεταξύ ύπνου βραχείας διάρκειας και υψηλότερου κινδύνου θανάτου από καρκίνο του προστάτη. Όμως, επειδή η προηγούμενη έρευνα περιελάμβανε μόνο εργαζόμενους και είχε επικεντρωθεί ειδικά σε όσους εργάζονταν με βάρδιες, επιδίωξαν την εξέταση της συσχέτισης συνδυάζοντας τα ευρήματα αυτά με μια παλαιότερη έρευνα που δεν αφορούσε μόνο στη συγκεκριμένη ομάδα ανδρών.