Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

Περιφέρεια Ηπείρου: Αιτήσεις για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των αμπελώνων

Από 1η Μαρτίου έως και τις 15 Μαΐου 2015  κατατίθενται αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελώνων περιόδου 2015/2016 και στο Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Τα μέτρα που επιδοτούνται είναι:
1.Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους – αναφύτευση  1.456 €/στρέμμα
2.Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης 390 €/στρέμμα
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για ένταξη στο πρόγραμμα είναι:
1.   Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση (Έντυπο από υπηρεσία).
2.   Απόσπασμα Αμπελουργικού μητρώου.
3.   Δηλώσεις συγκομιδής για τις δύο (2) τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα για όλα τα υφιστάμενα αμπελοτεμάχια του παραγωγού.
4.   Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ).
5.   Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
6.   Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου - παραγωγού.
7.   Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.
8.   Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής για ιδιόκτητα ή ηλεκτρονικά μισθωτήρια (άνω των 9 ετών) για ενοικιαζόμενα αμπελοτεμάχια.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Περιφέρεια Ηπείρου - ΠΕ Ιωαννίνων στο Διοικητήριο και στο γραφείο 117 ή στο τηλέφωνο 2651 0 87117 και στους υπαλλήλους Λάμπρο Στέφο & Ευστάθιο Βασδέκη.


ΠΗΓΗ: www.php.gov.gr

Εμφύτευση λίπους

Αθανάσιος Χριστόπουλος
 Πλαστικός χειρουργός

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΛΙΠΟΥΣ

Η εμφύτευση λίπους ( ή αλλιώς καλούμενη Αυτομεταμόσχευση Λίπους) είναι μία διαδικασία κατά την οποία αφαιρούμε λίπος από ένα σημείο του σώματος με τη μέθοδο της λιποαναρρόφησης και αφού το επεξεργαστούμε, το τοποθετούμε σε κάποιο άλλο σημείο, όπου θέλουμε να προσθέσουμε όγκο. Στην πράξη δηλαδή, το χρησιμοποιούμε σαν ένα υλικό γεμίσματος το οποίο λαμβάνουμε από τον ίδιο μας τον οργανισμό κάνοντας λιπογλυπτική.
Ως μέθοδος είναι γνωστή εδώ και πολλές δεκαετίες. Τα τελευταία χρόνια χάρη στην εξέλιξη και βελτίωση των τεχνικών λήψης και τοποθέτησης λίπους, η μέθοδος αυτή επέστρεψε δυναμικά στο προσκήνιο.
ΣΗΜΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ ΛΙΠΟΥΣ
Το λίπος, έχει το πλεονέκτημα να είναι ένα υλικό σε αφθονία στον οργανισμό, το οποίο προσφέρεται για χρήση ως υλικό γεμίσματος.
Οι περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί λίπος ως υλικό γεμίσματος είναι πολλές. Γενικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε περιοχή του σώματος, όπου χρειάζεται όγκος. Για παράδειγμα, κλασσικές περιπτώσεις στις οποίες γίνεται χρήση του λίπους είναι η διαμόρφωση του σχήματος του προσώπου (ζυγωματικά, παρειές, γνάθος, γένειο, κ.α.), αύξηση μαστών, αύξηση γλουτών, γέμισμα περιοχών που υπάρχουν εντυπώματα (βαθουλώματα), κ.λ.π.

Eurostat: Σταθερή στο 25,8% παρέμεινε η ανεργία στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2014

Σταθερή στο 25,8% παρέμεινε η ανεργία στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2014, σε σχέση με τον Οκτώβριο, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) που δόθηκαν τη Δευτέρα στη δημοσιότητα.
Σταθερή στο 25,8% παρέμεινε η ανεργία στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2014, σε σχέση με τον Οκτώβριο, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) που δόθηκαν τη Δευτέρα στη δημοσιότητα.
Εξάλλου, τον Ιανουάριο του 2015 το ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώνη μειώθηκε στο 11,2% (από 11,3% τον Δεκέμβριο του 2014), καταγράφοντας το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώνη από τον Απρίλιο του 2012, σύμφωνα με τη Eurostat.
Στην «ΕΕ των 28», η ανεργία μειώθηκε στο 9,8% από 9,9% τον Δεκέμβριο του 2014. Ένα χρόνο πριν, τον Ιανουάριο του 2014 η ανεργία στην ΕΕ ήταν 10,6%.

Περιφέρεια Ηπείρου: Ανακοίνωση αποφάσεων της 6ης/27-02-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 27-02-2015, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 19-02-2015 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 6/27-02-2015
Αρ. Απόφασης / Θέμα
219. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-02-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας – Αθηνών στην είσοδο της πόλης των Ιωαννίνων (τμήμα Γιαννιώτικο Σαλόνι – Πανηπειρωτικό Στάδιο)», προϋπολογισμού € 80.000,00 με Φ.Π.Α.
220. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διαγραμμίσεις στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «Κ. ΜΑΪΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 31-05-2015.
221. Απόφαση επί της από 03-11-2014, ένστασης του Παναγιώτη Ντούλια, κατά του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-10-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ και επί της έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, βάσει της αριθμ. πρωτ. 23818/141/25-02-2015 γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου.
222. Άσκηση ενδίκων μέσων, κατά της υπ' αριθ. πρωτ. οικ.10/Φ.120/07-01-2015 απόφασης του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. για την εν μέρει αποδοχή της από 08-11-2013 αίτησης θεραπείας της εταιρείας «ΣΧΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αναδόχου του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή Πανηπειρωτικού κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων».
223. Έγκριση άσκησης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, έφεσης και αίτησης αναστολής με αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της υπ' αριθμ. πρωτ. 79064 Α.Πλ. 10671/30-12-2014 απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Η Αδελφότητα Πηγιωτών Άρτας, στην ''Πίτα του Ηπειρώτη 2015'', διεκδίκησε την αναστήλωση της Γέφυρας του Κοράκου στον ΑχελώοΙστορική υποχρέωση-απαίτηση όλων και η αναστήλωση της Γέφυρας Κοράκου

Την Κυριακή 1 Μαρτίου 2015 στο Στάδιο Ειρήνης Φιλίας (ΣΕΦ), πραγματοποιήθηκε από την Πανηπειρωτική Συνομοσποδία Ελλάδος, η κοπή της ¨Πίτας του Ηπειρώτη¨ η οποία ήταν αφιερωμένη στα ¨Ηπειρώτικα Γεφύρια¨. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους πολλοί σύλλογοι αδελφότητες και ομοσπονδίες από ολόκληρη την Ελλάδα.
     Με παρέμβαση της Αδελφότητας Πηγιωτών Άρτας προς τούς διοργανωτές της εκδήλωσης έγινε ιδιαίτερη αναφορά από τον υπεύθυνο του προγράμματος και έφορο πολιτισμού της Πανηπειρωτικής κ. Λαμπρινίδη Αλέξανδρο στην προσπάθεια -που κάνουμε χρόνια τώρα- της αναστήλωσης της Γέφυρας Κοράκου όπου φέτος συμπληρώνει τα 500 χρόνια από την κατασκευή της  (1515).
     Αφίσες της Αδελφότητας με το Πανηπειρωτικό-Πανθεσσαλιωτικό αίτημα που είχαν τυπωθεί για την περίσταση, δόθηκαν στους επισήμους, πολιτικά πρόσωπα που παρευρέθηκαν και θεσμικούς παράγοντες ενώ αναρτήθηκαν και σε πολλά σημεία του χώρου της εκδήλωσης. Τονίστηκε η ανάγκη ανάγκη αναστήλωσης των δύο γεφυριών της γέφυρας Κοράκου και της Πλακας. Η πρωτοβουλία αυτή της Αδελφότητας σχολιάστηκε ευμενώς από όλους τους παρευρισκομένουςκαι με έκδηλο ενδιαφέρον ζήτησαν ενημέρωση επ'αυτού.

     Παρόντες εκτός των άλλων, στην εκδήλωση ήταν και οι δύο Περιφερειάρχες της Ηπείρου κ. Καχριμάνης και Θεσσαλίας κ. Αγοραστός ,καθώς και η Βουλευτής ΄Αρτας κ. Όλγα Γεροβασίλη και πολλοί άλλοι  τους οποίους ενημερώσαμε σχετικά και  με  έντυπο υλικό.  επίσης στην εκδήλωση παρευρέθηκαν  ο Προεδρος της Ομοσπονδίας Ραδοβιζινών και Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου του δήμου Γ. Καραισκάκη κ.Κουρτεσας Γεώργιος,  ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας  κ. Κραμπης Δημήτριος..
Το σημερινό αφιέρωμα της κορυφαίας εκδήλωσης της Πανηπειρωτικής στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας βάζει ένα ακόμη λιθαράκι στην προσπάθειά της αναστύλωσης θρυλική γέφυρα Κοράκου.
         Αποδεικνύει ότι το θέμα από μερικούς δεν έχει ξεχαστεί καθόλου. Σε πείσμα όλων όσων μπορεί να το θεωρούν χαμένη υπόθεση, παλεύουμε να υλοποιηθεί η προσπάθεια που ξεκινήσαμε με την Διανομαρχιακή Επιτροπή Άρτας Καρδιτσας από το 2009. Πρέπει να κατανοήσουν οι αρμόδιοι ότι επιβάλλεται να για λόγους Ιστορικής μνήμης αλλά και για λόγους ανάπτυξης της περιοχής ως πόλος τουριστικής έλξης.
Το σημαντικό αυτή την περίοδο είναι η έναρξη μιας νέας συνεργασίας -πρωτοβουλίας, στην οποία συμμετέχουν ευρωπαϊκοί θεσμοί και διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες στα πολιτισμικά θέματα, οι οποίες και ζητούν με δηλώσεις τους την ανακατασκευή της ιστορικής γέφυρας Κοράκου. Η Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού του Ευρωκοινοβουλίου Σύλβια Κόστα, οι ευρωβουλευτές Τζο Λαινεν, Ντόρις Πακ και πολλοί άλλοι. Στο πλαίσιο αυτό, με πρωτοβουλία του Αντώνη Κοσσυβάκη στελέχους του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, που κατάγεται από την περιοχή, δημιουργείται ένα Ευρωπαϊκό κίνημα για την ανάδειξη και προστασία  της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κοιλάδας του Αχελώου.'
    Φορείς και κάτοικοι της Κοιλάδας του Αχελώου έχουμε επανειλημμένα ζητήσει την ανακατασκευή της γέφυρας με σημαντικότερη ενέργεια την 1η επιστημονική ημερίδα που διοργανώθηκε το 2010 στις Πηγές Άρτας  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ.
    Η περίφημη μονότοξη πέτρινη καμάρα « Η Γέφυρα του Κοράκου» ή «το Κορακογιοφύρι » ή ποιητικά «του Κόρακα το διόφυρο» ή «του Άσπρου το γιοφύρι»  το όντως μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι των Βαλκανιων με άνοιγμα βάσης 45 μ. και ύψος 26 μ. κτίστηκε το 1515 από τον Άγιο Βησσαρίωνα, μητροπολίτη τότε Λαρίσης και ανατινάχθηκε το 1949 από τον Δημοκρατικό Στρατό, σε μια από τις σημαντικότερες και φονικότερες μάχες του Εμφυλίου.
       Πρέπει όλοι Ραδοβιζινοί και Αργιθεάτες, Ηπειρώτες και Θεσσαλοί, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την ευόδωση της προσπάθειας Τώρα με την γενική στήριξη για την αναστήλωση της γέφυρας της Πλάκας νομίζουμε ότι για όρους ίσης μεταχείρισης ,και αφού για αυτή βρέθηκε-και μπράβο του- αμέσως χρηματοδότης, να γίνει το ίδιο και για την γέφυρα Κοράκου. Αξίζει να το παλέψουμε όλοι μαζί, γιατί κοινή είναι τώρα η μοίρα των δυο γεφυριών που μεταφορικά, είναι και πρώτα εξαδέλφια αφού ο Άραχθος και ο Αχελώος ήταν αδέλφια κατά την μυθολογία.. ..Έτσι αξίζουν ίδια αντιμετώπιση !!!!

Περισσότερο φωτογραφικό υλικό από το Σ.Ε.Φ στο
 http://pigesartas.gr/%CE%9D%CE%AD%CE%B1.html

Μετά τιμής
Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Πηγιωτών Άρτας


Χρήστος Β. Καπερώνης

Κακαβιά Πωγωνίου: Συνελήφθησαν τρεις διακινητές, εκ των οποίων οι δύο οδηγοί λεωφορείου, για λαθροδιακίνηση

Μετέφεραν κρυμμένους στα τελευταία καθίσματα τουριστικού λεωφορείου, δύο παράνομους μετανάστες

Συνελήφθησαν, χθες (01-03-2015) μετά τα μεσάνυχτα στον Συνοριακό Σταθμό Κακαβιάς Ιωαννίνων, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κακαβιάς, τρείς διακινητές, υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 38, 39 και 54 ετών, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας, δύο μη νόμιμους μετανάστες.
Αναλυτικότερα, σε έλεγχο που έγινε σε τουριστικό λεωφορείο, που εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία στη χώρα μας, διαπιστώθηκε ότι οι δύο οδηγοί (39 και 38 ετών) μετέφεραν κρυμμένους στα τελευταία καθίσματα του λεωφορείου, δύο υπηκόους Αλβανίας, έναν άνδρα και μία γυναίκα, ηλικίας 21 ετών, οι οποίοι στερούνταν νομίμων προϋποθέσεων εισόδου στη χώρα μας.
Επίσης, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε εμπλοκή στη διακίνηση και ενός 54χρονου Αλβανού επιβάτη του λεωφορείου, ο οποίος κατείχε το διαβατήριο της λαθρομετανάστριας, με σκοπό να διευκολύνει τη διαδικασία προώθησης αυτής στη χώρα μας.
Το λεωφορείο κατασχέθηκε.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων ενώ την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κακαβιάς. 

Στους 70 οι νεκροί από τη γρίπη

Την ίδια στιγμή, 28 άνθρωποι νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Τρεις ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα στο Σαββατοκύριακο, λόγω των επιπλοκών που εμφάνισαν μετά τη νόσησή τους με την εποχική γρίπη.
 Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), ο αριθμός των θυμάτων της γρίπης ανέρχεται σε 70.

Την ίδια στιγμή, 28 άνθρωποι νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) με σοβαρές επιπλοκές λόγω της γρίπης.

Ανοίγουν 32.433 θέσεις σε δήμους

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας

Ξεπαγώνει το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου θα εκδοθεί η πρώτη προκήρυξη για την πρόσληψη 32.433 ανέργων σε δήμους όλης της χώρας.
Αυτό ανακοινώθηκε στο πλαίσιο συνάντησης που είχαν την προηγούμενη εβδομάδα το προεδρείο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων της χώρας (ΚΕΔΕ) και η αναπληρώτρια υπουργός της Ανεργίας, Ράνια Αντωνοπούλου.
Η προκήρυξη θα εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ και θα ορίζει τις προθεσμίες και τη διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. 

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με βάση τα κριτήρια και τα στοιχεία του πληροφορικού συστήματος του Οργανισμού υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ σύμφωνα με τα "Νέα".

Καρτέρι Θεσπρωτίας: Συνελήφθη ένας 39χρονος για κλοπή αυτοκινήτου

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, συνελήφθη, χθες το απόγευμα στο Καρτέρι Θεσπρωτίας, ένας 39χρονος, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε κλέψει αυτοκίνητο, από πάρκινγκ σούπερ μάρκετ στην πόλη της Ηγουμενίτσας.

Ειδικότερα, μετά από επισταμένες αναζητήσεις, ο 39χρονος εντοπίστηκε χθες το απόγευμα στην διασταύρωση Καρτερίου Θεσπρωτίας να οδηγεί το κλεμμένο αυτοκίνητο και σε σήμα στάσης των αστυνομικών, εγκατέλειψε το όχημα, τράπηκε σε φυγή πεζός και συνελήφθη λίγα μέτρα πιο κάτω μετά από πεζή καταδίωξη.