Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019

Ζηκόπουλος Σταύρος: Είναι αναστρέψιμη η κατάσταση στον Καλαμά;


Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ για τον ΚΑΛΑΜΑ

ΚΑΛΑΜΑΣ. Είναι αναστρέψιμη η κατάσταση στην οποία βρίσκεται.
Ποια δεδομένα έχουμε για τον Καλαμά μέχρι σήμερα:
1ον α) Καταγραφή ιστορικών δεδομένων – βιβλιογραφία από την διαμόρφωση του ίδιου του ποταμού αλλά και από την δραστηριότητα και συμπεριφορά των παραποτάμιων οικισμών και των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται χρησιμοποιώντας τους δρόμους και τα νερά του Καλαμά.
β) Βιντεοσκόπηση όλου του ποταμού από τις πηγές μέχρι τις εκβολές, έκθεση φωτογραφίας, χιλιάδες ακόμη φωτογραφίες που καταδεικνύουν την χλωρίδα και πανίδα. Μα κυρίως την ομορφιά του Καλαμά σε όλο του το διάβα.
2ον Εμπειρικά δεδομένα
α) Βάζουμε το χέρι στα νερά του και αν δεν ξεπλυθούμε αμέσως με καθαρό νερό βγάζουμε σπυριά.
β) Οι καραβίδες εξαφανίστηκαν και δεν οφείλεται στην πανώλη αλλά στην μόλυνση των νερών.
γ) Τα περισσότερα ψάρια έχουν εξαφανιστεί όπως και οι βίδρες
δ) Όπου είναι λίγο στάσιμα τα νερά του η οσμή είναι έντονη
ε) Υπάρχουν παντού σκουπίδια, σακούλες και κουτιά από φυτοφάρμακα κ.τ.λ.
3ον Επιστημονικά δεδομένα
α) Υπάρχουν με τις πιο επιστημονικές μεθόδους «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» αλλά και άλλων υπηρεσιών» καταμετρήσεις όλων των ρύπων και των βλαβερών ουσιών που υπάρχουν στα νερά του ποταμού από τις πηγές μέχρι τις εκβολές του.
β)Υπάρχουν καταγραφές όλων των επιπτώσεων αυτών των στοιχείων και ουσιών στην πανίδα και χλωρίδα κατά μήκος του ποταμού. «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων».
γ) Υπάρχουν οι προτάσεις του Τ.Ε.Ε. Τμήμα Ηπείρου στην επιστολή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «ΠΕΚΑ» την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και την ομάδα μελέτης.
4ον Υπάρχουν καταγεγραμμένα τα Ονοματεπώνυμα όλων των ρυπογόνων εστιών τα απόβλητα των οποίων δέχεται ο Καλαμάς.
α) Αστικά λύματα Παρακαλάμου, αλλά και όλων των παραποτάμιων οικισμών.
β) Αλόγιστη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων των γύρω από το ποτάμι καλλιεργήσιμων εκτάσεων
γ) Υπάρχοντες πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές μονάδες
δ) Επιχειρήσεις της Βιομηχανικής περιοχής καθώς και οι Πίνδος-Νιτσιάκος-Νοσοκομεία-Δωδώνη και μονάδες και επιχειρήσεις εκτός Βιομηχανικής περιοχής και κυρίως τα αστικά λύματα της πόλης των Ιωαννίνων
5ον Οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται κοντά στο ποτάμι και κυρίως όσοι αγρότες ξεπλένουν τα ψεκαστικά κοντά στο ποτάμι ή στα αυλάκια και ρίχνουν τις σακούλες και τα κουτιά στο νερό.
6ον Τα λιμνάζοντα νερά στους τάφρους των αποστραγκιστικών αλλά και κύρια η τάφρος της Λαψίστας
Παρά το τεράστιο πρόβλημα που έχει σήμερα ο Καλαμάς αναμένετε επιπλέον επιβάρυνση και του ποταμού και του οικοσυστήματος;
Όπως φαίνεται ΝΑΙ
Ι) Η πόλη των Ιωαννίνων θα μεγαλώνει.
ΙΙ) Η ΤΕΡΝΑ μάλλον δεν εγκατέλειψε την ιδέα δημιουργίας φράγματος στο Μαζαράκι καθώς και το Υπουργείο «ΠΕΚΑ» - μαρτυρία Καλογιάννη στο Μαζαράκι.
ΙΙΙ) Αλίμονο αν εγκατασταθούν μεγάλες πτηνοτροφικές μονάδες κοντά στο ποτάμι.
ΙV) Υπάρχει πρόταση δημιουργίας βιομηχανικής περιοχής στο Καλπάκι και μάλιστα υψηλών ρύπων. Με αποδέκτη των αποβλήτων τον ΚΑΛΑΜΑ.
Με όλα τούτα και πόσα ακόμη μπορεί να προσθέσει κάποιος το ερώτημα είναι:
ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΑ;
Η απάντηση μου είναι ΝΑΙ.
Και αμέσως μπαίνει το ερώτημα ΠΩΣ;
α) Όλοι εμείς και όχι μόνο που δραστηριοποιούμαστε κοντά στο ποτάμι, να πειστούμε, να οργανωθούμε και να διεκδικήσουμε.
β) Να δημιουργηθεί με νομοθετική ρύθμιση επιτροπή διαχείρισης των υδάτων του Καλαμά καθ’ όλο το μήκος του Νομού Ιωαννίνων.
γ)Εδώ ξαναβάζω το ερώτημα: ο Δήμος Ζίτσα να ξεκαθαρίσει τίνος παιδιού το χατίρι θα χαλάσει και τίνος θα φτιάξει. Του Καλαμά ή της βιομηχανικής περιοχής; Εδώ έλαβα μια απάντηση από τον πρόεδρο του Δ.Σ. Ζίτσα Πάνο Παππά ότι ο δήμος δεν έχει αρμοδιότητα. Διαφωνώ ριζικά!!!
Οι δήμοι Ζίτσας και Πωγωνίου να δραστηριοποιηθούν γύρω από το ζωτικό θέμα για το ποτάμι και να επεμβαίνουν δυναμικά.
δ) Οι ίδιοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να αντιληφθούν ότι περαιτέρω επιβάρυνση του ποταμού θα αποβεί σε βάρος τους.
ε) Καθαρισμός των αποστραγγιστικών αυλακιών και τάφρων.
ζ) Βιολογικός Παρακαλάμου.
η) Αλλαγή τρόπου άρδευσης αντί της κατάκλισης, με τεχνητή βροχή του κάμπου Μαζαρακίου-Κουκλιων-Παρακάλαμου-Καλπάκιου.
θ) Μη έγκριση για εγκατάσταση μεγάλων πτηνοτροφικών και άλλων μονάδων κοντά στο ποτάμι.
ι) Όλες οι ρυπογόνες επιχειρήσεις να έχουν βιολογικό καθαρισμό, ελεγχόμενο.
Επειδή όμως δεν τις εμπιστευόμαστε οι έξοδοι να οδηγούνται στον κεντρικό βιολογικό καθαρισμό της πόλης των Ιωαννίνων. Αν δεν επαρκεί ο υπάρχον να δημιουργηθεί και άλλος. Επιπλέον τα νερά αυτά του βιολογικού καθαρισμού να επιστρέφουν στη λίμνη, για να την εμπλουτίζουν με νερά καθαρά όπως μας βεβαιώνουν οι επιστήμονες ότι θα είναι καθαρά. 
Γιατί να φέρουν νερό από Κόνιτσα ή Μέτσοβο όπως προβλέπει το σχέδιο Καλογιάννη; Σε αυτή τη περίπτωση ο έλεγχος θα είναι πραγματικός γιατί θα υπάρχει η δύναμη της πόλης..
κ) Όχι φράγμα στο Μαζαράκι.
λ) Οι αγροφύλακες να είναι οι φύλακες του Καλαμά.
μ) Ένταξη του τμήματος του ποταμού στα όρια του Νομού σε προστατευόμενη περιοχή «ΝΑΤΟΥΡΑ», όπως το τμήμα της ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ.
Με την άλλη πρόταση για τον Καλαμά δεν διεκδικώ ούτε την μοναδικότητα ούτε το αλάθητο. Την καταθέτω όμως προς όλους για να γίνει με αφαίρεση τυχόν λαθών αλλά κυρίως με πρόσθεση και άλλων σκέψεων-απόψεων και προτάσεων να γένει το εργαλείο που σε κάθε ευκαιρία να είναι οδηγός αναστροφής, να γίνει εργαλείο φραγμός σε περαιτέρω καταστροφή του ΚΑΛΑΜΑ.
Τα στοιχεία που αναγράφω υπάρχουν στο διαδίκτυο, στο πανεπιστήμιο, σε διάφορες υπηρεσίες στην κίνηση για την προστασία του Καλαμά καθώς και στους Δήμους Ζίτσας και Πωγωνίου.
Μπορούμε να αναστρέψουμε την κατάσταση
Μπορούμε να προστατεύσουμε το ποτάμι μας

Ζηκόπουλος Σταύρος Oικονομολόγος -Αμπελουργός
Τηλ. επικοινωνίας 2651036971 / 6979003515
Μαζαράκι Δήμου Πωγωνίου

Δροσοπηγή Ιωαννίνων: Συνελήφθησαν δύο άτομα, μέλη εγκληματικής ομάδας, που εμπλέκονται στην εισαγωγή στη χώρα, μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών


Συνελήφθησαν, χθες (13-03-2019) το μεσημέρι, στην περιοχή της Δροσοπηγής Ιωαννίνων, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων με τη συνδρομή αστυνομικών της Μικτής Ομάδας Συνοριακής Δράσης Ιωαννίνων, δύο άτομα, μέλη εγκληματικής ομάδας, που εμπλέκονται στην εισαγωγή στη χώρα, μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Πρόκειται για δύο 25χρονους αλλοδαπούς, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, εισαγωγής στην χώρα, μεταφοράς και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.
Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με κύκλωμα που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή ποσοτήτων κάνναβης, μέσω της ελληνοαλβανικής μεθορίου και την εν συνεχεία διακίνηση σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν για έλεγχο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν οι δύο δράστες.
Σε έρευνα που έγινε στο παραπάνω αυτοκίνητο, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, βρέθηκαν στο πορτ παγκάζ και στα πίσω καθίσματα, (50) δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους (68) κιλών και (800) γραμμαρίων.
Συνολικά κατασχέθηκαν:
-68- κιλά και -800- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των ναρκωτικών,
το χρηματικό ποσό των (90) ευρώ και
δύο κινητά τηλέφωνα.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων.

Θανάσης Μποζιάρης: Όταν περισσεύει η απραξία και το παραμύθι πάει … σύννεφο!!!


Την 31-12-2010 παραδώσαμε – ο πρ. Δήμος Δελβινακίου- στον καλλικρατικό Δήμο Πωγωνίου έτοιμους για χρήση και τους αναδασμούς Μαυροπούλου, Χρυσόδουλης, Αργυροχωρίου καθώς και Ορεινού – Ξηροβάλτου-Ποντικατών.
Παρά την προσπάθειά μας δεν μπορέσαμε να κάνουμε και τον αναδασμό των Κτισμάτων. Για τούτο η αντιπολίτευση τότε στο Δήμο Δελβινακίου και έκτοτε μέρος της δημοτικής αρχής Δήμου Πωγωνίου μάς κατέκρινε «τα νερά του Ρογοζίου δεν είναι για νερόμυλους αλλά για αναδασμούς..» και είχε δεσμευτεί ότι το έργο αυτό θα ήταν πρώτο μέλημά της.
Μάλιστα το είχαν εξαγγείλει και στο προεκλογικό Πρόγραμμα 2010 του νυν Δημάρχου.
Το αντιγράφω για να διαπιστωθεί (και ως προς αυτό) ο βαθμός αξιοπιστίας και απραξίας αυτής της δημοτικής αρχής.
Έγραφαν, λοιπόν, τότε:
«ΓΕΩΡΓΙΑ:
Θα αγωνιστούμε για
-την ολοκλήρωση και επέκταση των αναδασμών κάμπου Κτισμάτων- Νεοχωρίου, τριγώνου γέφυρας Χαραυγής- ριζά Στρατίνιστας- Περιστερίου,
-Αξιοποίηση του κάμπου Ορεινού- Ξηροβάλτου"…. κ.ά.λ. μεγαλεπήβολα!!!»
Πέρασαν από τότε 9 χρόνια και δεν είδαμε τίποτε από αυτά. Τελευταία μάλιστα (και συγκεκριμένα την 7-8-2016 σ΄εκείνα τα αλήστου μνήμης 2α εγκαίνια του Κέντρου Πολυφωνίας Κτισμάτων που έκανε ο νυν Δήμαρχος) και μετά την κατακραυγή των Κτισματιωτών είχαν εξαγγείλει και πάλιν (2η φορά) ότι ξεκινάνε αμέσως τον αναδασμό των Κτισμάτων!!!
Ούτε τον αναδασμό των Κτισμάτων θα κάνουν διότι ούτε βούληση έχουν ούτε και μπορούν. Απλά κοροϊδεύουν τον κόσμο. 
Έπρεπε όμως να προκύψει και μια δικαιολογία. 
Και τη βρήκαν: …
Τώρα εξήγγειλαν ότι …ΘΑ κάνουν 3 υδροηλεκτρικά έργα- φράγματα στο Δήμο, το ένα στο Ρογόζι απ΄όπου θα αρδευόταν ο αναδασμός…
Και έτσι δικαιολογούν την απραξία τους.
Νομίζουν!

Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη 25χρονος αλλοδαπός ο οποίος μετέφερε και επιχείρησε να διακινήσει στη χώρα ναρκωτικές ουσίες


Η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει έναν ακόμη 28χρονο αλλοδαπό
Κατασχέθηκαν -9- κιλά και -650- γραμμάρια κάνναβης

Ο 25χρονος δράστης μετέφερε τις ναρκωτικές ουσίες με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, αποκρύπτοντας αυτές στη ρεζέρβα καθώς και σε κρύπτη στο εσωτερικό του οχήματος
Συνελήφθη, χθες (13-03-2019) το μεσημέρι στην Ηγουμενίτσα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας και του Τμήματος Τροχαίας Ηγουμενίτσας, ένας 25χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, με σκοπό τη διακίνηση, ενώ η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει και έναν 28χρονο αλλοδαπό, που αναζητείται.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν για έλεγχο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο 25χρονος δράστης και μετά από έρευνα που έγινε σε αυτό, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από (9) κιλά κάνναβης και ειδικότερα:
·         στο χώρο των αποσκευών και συγκεκριμένα εντός της ρεζέρβας του οχήματος (6) δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους (5) κιλών και (360) γραμμαρίων,
·         σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη σε πλαϊνή ταπετσαρία των πίσω καθισμάτων (4) δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους (4) κιλών και (290) γραμμαρίων.
Επιπρόσθετα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οργανωτής της διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών είναι 28χρονος αλλοδαπός, ο οποίος αναζητείται.
Το παραπάνω όχημα καθώς και τρία κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσπρωτίας ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας.

ΟΠΕΚΑ: Την Τετάρτη 20 Μαρτίου, θα καταβληθούν από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) θα καταβληθούν την Τετάρτη 20 Μαρτίου, τα αναπηρικά, διατροφικά και λοιπά προνοιακά επιδόματα, σε όλους τους δικαιούχους που πληρώνονταν, μέχρι το 2018, από τους δήμους και τις Περιφέρειες.
Τα ποσά των επιδομάτων θα πιστωθούν από την Τρίτη 19 Μαρτίου και θα είναι διαθέσιμα σταδιακά από το απόγευμα της ερχόμενης Τρίτης με βάση τις διαδικασίες του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ και των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Αναλυτικά, στην πληρωμή θα συμπεριλαμβάνονται οι δικαιούχοι που είχαν πληρωθεί για πρώτη φορά από τον ΟΠΕΚΑ στις 18 Ιανουαρίου 2019, καθώς και οι δικαιούχοι, των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν από τους δήμους από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019.
Με την επικείμενη πληρωμή του Μαρτίου, θα εξοφληθούν τα προνοιακά αναπηρικά επιδόματα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2019, καθώς και τα διατροφικά επιδόματα για τον Φεβρουάριο 2019.
Επίσης, θα εξοφληθούν και τα επιδόματα στεγαστικής συνδρομής που χορηγούνταν από τους δήμους έως και το 2018 σε περίπου 2.000 δικαιούχους, όπως και τα επιδόματα ομογενών–προσφύγων που χορηγούνταν σε περίπου 9.000 δικαιούχους από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
Η πληρωμή των δικαιούχων που υπέβαλαν αίτηση, μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας του ΟΠΕΚΑ, θα γίνει κανονικά μεταξύ 1-3 Απριλίου.

Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη 26χρονος κατηγορούμενος για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας

Συνελήφθη, χθες (13-03-2019) το μεσημέρι στην Ηγουμενίτσα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, ένας 26χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 26χρονος βραδινές ώρες της 03/04-03-2019 και της 12/13-03-2019, παραβίασε τους κερματοδέκτες από πέντε ηλεκτρικές παιχνιδομηχανές, ιδιοκτησίας 43χρονης ημεδαπής, που ήταν εγκατεστημένες έξω από περίπτερο καθώς και σε υπαίθριο χώρο στην πόλη της Ηγουμενίτσας, απ’ όπου αφαίρεσε χρηματικά ποσά.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηγουμενίτσας, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας.

Το Οδοιπορικό Υγείας και Αλληλεγγύης, στη Μπάφρα Ιωαννίνων, την Κυριακή 24 Μαρτίου


Το Οδοιπορικό Υγείας και Αλληλεγγύης, θα φιλοξενηθεί την Κυριακή 24 Μαρτίου, στη Μπάφρα Ιωαννίνων, με συντονιστή τον Επ. Καθηγητή Καρδιολογίας κ. Στέφανο Φούσα.

Δήμος Πωγωνίου: Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Πέμπτη 14 Mαρτίου, ώρα 13.00 το μεσημέρι


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3852 / 2010 για έκτακτη σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής λόγω α) αναγκαίων αναμορφώσεων που προέκυψαν και επίκειται συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου(14-03-19)και β) αναγκαιότητας του Δήμου για άμεση εκτέλεση των εν λόγω έργου και προμήθειας, σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί την 14η Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη & ώρα 13.00 το μεσημέρι στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ με θέματα συζήτησης:
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
  1. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 Δήμου Πωγωνίου.
  2. Αποδοχή δωρεάς της εταιρείας ΕΛ. ΤΕΧΝ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. για την εκτέλεση του έργου: «Aσφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Πωγωνίου».
  3.  Αποδοχή δωρεάς της εταιρείας ΕΛ. ΤΕΧΝ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. για την εκτέλεση της προμήθειας: «Αστικού Εξοπλισμού».
* Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ηπειρωτική Εστία Θεσσαλονίκης: Παρουσίαση του βιβλίου του Θοδωρή Δεύτου «Το πέρασμα αντίκρυ» την Κυριακή 17 Μαρτίου, στην αίθουσα Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης

Η Ηπειρωτική Εστία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει του βιβλίου του Θοδωρή Δεύτου «Το πέρασμα αντίκρυ» την Κυριακή 17 Μαρτίου, στην αίθουσα Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Υποχρεωτική αναγραφή τόπου αρμέγματος


Ο ΕΦΕΤ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνουν το καταναλωτικό κοινό ότι η κείμενη εθνική νομοθεσία καθιστά υποχρεωτική την αναγραφή της προέλευσης του γάλακτος στην επισήμανση των  γαλακτοκομικών  προϊόντων.
Όλα τα είδη του γάλακτος, τυριά, γιαούρτια, βούτυρο, κρέμα γάλακτος καθώς και επιδόρπια με βάση το γάλα οφείλουν να αναγράφουν επί των συσκευασιών τους τη "χώρα" προέλευσης του γάλακτος.
Οι υποχρεωτικές ενδείξεις που θα πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικά στη συσκευασία είναι:
α)  αν το άρμεγμα, η επεξεργασία και η συσκευασία του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού σε γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν γίνει στην Ελλάδα, η ένδειξη προέλευσης στο τελικό προϊόν μπορεί να αποδοθεί ενιαία ως "Προέλευση: Ελλάδα".
β)  αν το άρμεγμα, η επεξεργασία και η συσκευασία του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού σε γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν γίνει εκτός Ελλάδας, η ένδειξη προέλευσης στο τελικό προϊόν μπορεί να αποδοθεί ενιαία ως:
Προέλευση: Όνομα χώρας", στην περίπτωση που το γάλα προέρχεται από μία μόνο χώρα, π.χ. "Προέλευση: (όνομα μιας χώρας προέλευσης ή από ΕΕ ή εκτός ΕΕ)".
Προέλευση Ε.Ε.", στην περίπτωση που το γάλα προέρχεται από περισσότερα του ενός κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προέλευση εκτός Ε.Ε.", στην περίπτωση που το γάλα προέρχεται από περισσότερες της μιας χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όλα τα είδη του γάλακτος, τυριά, γιαούρτια, βούτυρο, κρέμα γάλακτος καθώς και επιδόρπια με βάση το γάλα οφείλουν να αναγράφουν επί των συσκευασιών τους τη "χώρα" προέλευσης του γάλακτος.

Αυχενική δυστονία: Η νόσος που κάνει το κεφάλι να γέρνει και να τρέμει


Πόνος, κατάθλιψη, διακυμάνσεις στην ψυχική διάθεση... Η ζωή με την αυχενική δυστονία δεν είναι εύκολη για τους πάσχοντες. Και αυτό διότι εξαιτίας των επώδυνων μυϊκών σπασμών που προκαλεί η νόσος αδυνατούν να κρατήσουν ίσιο το κεφάλι τους.
Η αδυναμία αυτή έχει ως συνέπεια να περιστρέφεται το κεφάλι τους τις πιο ακατάλληλες στιγμές, να στρίβει επίμονα προς μία κατεύθυνση ή ακόμα και να τρέμει σαν να πάσχουν από νόσο Πάρκινσον.
Παρότι όμως η ασθένειά τους είναι ένα κινητικό σύνδρομο και έχει νευρολογική αιτιολογία όπως συμβαίνει και με τη νόσο Πάρκινσον, οι ομοιότητες των δύο ασθενειών σταματούν εδώ.
«Η αυχενική δυστονία ή σπαστικό ραιβόκρανο είναι μία σπάνια ασθένεια, που προσβάλλει κυρίως άτομα μέσης ηλικίας, με τις γυναίκες ασθενείς να είναι περισσότερες από τους άνδρες», λέει ο νευρολόγος Παναγιώτης Ι. Ζήκος, υπεύθυνος του Ιατρείου Νόσου Πάρκινσον & Συναφών Διαταραχών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας και υπεύθυνος του Ιατρείου Επεμβατικής Αντιμετώπισης Πάρκινσον στο Νοσοκομείο Metropolitan. «Όπως συμβαίνει με πολλά κινητικά σύνδρομα, έτσι και αυτή συχνά δεν έχει παθολογικά ευρήματα στις απεικονιστικές εξετάσεις (π.χ. στην ακτινογραφία ή στην μαγνητική εγκεφάλου). Το επακόλουθο είναι να καθυστερεί η διάγνωσή της, συχνά για ένα ή περισσότερα χρόνια. Στο μεσοδιάστημα, άλλοτε γίνονται λάθος διαγνώσεις και χορηγούνται στους πάσχοντες αναποτελεσματικές θεραπείες, και άλλοτε οι ασθενείς ακούνε από τους γιατρούς ότι δεν έχουν τίποτα και πως θα πρέπει να μάθουν να ζουν με τα συμπτώματά τους. Κάτι τέτοιο, όμως, είναι πρακτικά ανέφικτο».