Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016

Κατάθεση αναφοράς του Γιάννη Καραγιάννη στον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την ένταξη του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων στις προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α'

Καθώς επίκειται, έως 31-03-2016, ο επανακαθορισμός των προβληματικών περιοχών και ο εκ νέου χαρακτηρισμός τους, με κριτήρια την γεωμορφολογική τους ιδιαιτερότητα και τη δυσκολία πρόσβασης σε αυτές, ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιάννης Καραγιάννης κατέθεσε στον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως αναφορά,  σχετική επιστολή του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων με διεξοδική τεκμηρίωση του αιτήματος ένταξής του στις προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α'.
 Από την εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία της επιστολής και από τη μελέτη της αντίστοιχης νομοθεσίας, προκύπτει η διαπίστωση ότι τα χωριά των Βορείων Τζουμέρκων αδικούνται επί σειρά ετών από τις διατάξεις με τις οποίες καθορίστηκαν κατά το παρελθόν οι προβληματικές περιοχές της χώρας, αφού έχουν ενταχθεί από το 1992 στην κατηγορία Β’, ενώ παράλληλα περιοχές με αντίστοιχα ή ηπιότερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά σε όλη την Ελλάδα έχουν ενταχθεί στις προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α' και επωφελούνται θεσμοθετημένων κινήτρων. 
Ιδιαίτερα αρνητική εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως η μεροληψία αυτή έχει πλέον παγιωθεί, εφόσον σε καμία από τις πολλές επικαιροποιήσεις των εν λόγω διατάξεων έως σήμερα, δεν έχει αρθεί η εις βάρος του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων μόνιμη αδικία.

Δήμος Πωγωνίου: Θέματα που συζητήθηκαν στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26-1-2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  26-1-2016 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1/26-1-2016]

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.      Έκδοση ψηφίσματος Δ.Σ. για την μεταφορά του Υποθηκοφυλακείου Δελβινακίου. ΑΠΟΦΑΣΗ  1. 
2.      Ορισμός Επιτροπής για τον έλεγχο της χρήσης και διάθεσης των
 δημοτικών βοσκοτόπων.  ΑΠΟΦΑΣΗ 2.                                                          3.      Συστάσεις στον κτηνοτρόφο Μεντή Χρήστο, για παράνομη βόσκηση των ζώων του στην Τ.Κ. Κτισμάτων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  3.
4.      Σύσταση Επιτροπής για την παρακολούθηση του έργου: «Αποχετευτικό Παρακαλάμου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  4.
5.      Έκδοση ψηφίσματος Δ.Σ. συμπαράστασης στις διεκδικήσεις των
Αγροτών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  5.   
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.  Εισήγηση για μεταβολές Σχολικών  Μονάδων Σχολικού έτους 2016-2017. ΑΠΟΦΑΣΗ  6.
2.  Έγκριση ανατροπών αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2015.  ΑΠΟΦΑΣΗ  7.
3. Έγκριση σύνταξης έκθεσης Γ΄ τριμήνου 2015, για την εκτέλεση προϋπ/μου. ΑΠΟΦΑΣΗ  8.
4. Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  9.
5. Αναοριοθέτηση Αρχαιολογικού χώρου Λιθίνου.  ΔΕΝ ΠΑΡΘΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ.
6. Έγκριση σύνδεσης παροχής ύδρευσης, εκτός οικισμού στην Τ.Κ. Νεγράδων. ΑΠΟΦΑΣΗ  10.
7. Έγκριση λύσης σύμβασης ξενώνα Ρουψιάς.  ΑΠΟΦΑΣΗ  11.
8. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, για τη μεταφορά σπουδαστών στο Ανοιχτό  Πανεπιστήμιο Δελβινακίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  12.
9. Ορισμός μέλους της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών, παροχής υπηρεσιών και μεταφορών [άρθρο 67 Π.Δ. 28/80].  ΑΠΟΦΑΣΗ  13. 
10. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής υλικών προμηθειών [άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ].
ΑΠΟΦΑΣΗ  14. 
11. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών καυσίμων  και λιπαντικών, για κίνηση μεταφορικών μέσων και καυσίμων για θέρμανση.  ΑΠΟΦΑΣΗ  15.
12Α. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2015 Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  16.
12Β. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2015 Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  17. 
 13.  Επί αιτήσεων δημοτών.  ΑΝΑΒΟΛΗ.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.


ΜΑΤΣΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Περιφέρεια Ηπείρου: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης 28 Ιανουαρίου

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης 28 Ιανουαρίου 2016, μεταξύ άλλων, ανάδειξε αναδόχους και ενέκρινε τις δημοπρατήσεις έργων που αφορούν συντηρήσεις - αποκαταστάσεις του οδικού δικτύου, εκκλησιαστικών μνημείων, αθλητικών εγκαταστάσεων κ.ά.
Συγκεκριμένα:
Αναδείχτηκαν ανάδοχοι για τα έργα:
«Συντήρηση Ε.Ο. Καλπάκι - Κακαβιάς», προϋπολογισμού 110.000 ευρώ. Ανάδοχος: ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕ
«Αποκατάσταση οδού Πολύλοφος – Δραγοψά», προϋπολογισμού 45.000 ευρώ. Ανάδοχος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.
«Συντήρηση - αποκατάσταση επαρχιακής οδού Πεδινής Αμπελιάς», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ. Ανάδοχος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.
«Προμήθεια υλικών για τον Ιερό Ναό Αγίου Μάξιμου του Γραικού Άρτας», προϋπολογισμού 12.000 ευρώ. Ανάδοχος: Στέφανος Κασαής.
"Εργασίες επισκευής και συντήρησης στο κλειστό κολυμβητήριο του ΠΕΑΚ Ιωαννίνων', προϋπολογισμού 55.000 ευρώ. Ανάδοχος Γεώργιος Ντάφλης.
Δημοπρατούνται τα έργα:
«Συντήρηση στομίων ιχθ. Λογαρού», προϋπολογισμού 37.500 ευρώ.
«Διαγράμμιση εθνικής οδού Άρτας – Τρικάλων από θέση Παλαιοκάτουνο έως Βουργαρέλι», προϋπολογισμού 30.000 ευρώ.
«Αποκατάσταση οδών πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 130.000 ευρώ.

Απολογισμός δεύτερης μέρας του Επιστημονικού Συνεδρίου «Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού - Ανταλλαγή Βέλτιστων Πρακτικών στην Ευρώπη», στο «The HUB Events»

Συνολικά πάνω από 420 ήταν οι σύνεδροι που παρακολούθησαν τις εργασίες του διήμερου Επιστημονικού Συνεδρίου «Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού - Ανταλλαγή Βέλτιστων Πρακτικών στην Ευρώπη», στο «The HUB Events» στις 26 & 27/1. Εκπρόσωποι της πολιτείας, των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης από όλη τη χώρα, της πανεπιστημιακής και εκπαιδευτικής κοινότητας, του επιχειρηματικού κόσμου, ενώσεων πολιτών και πλήθος κόσμου συμμετείχαν με ενδιαφέρον στην εκδήλωση, με κοινή στόχευση την ενημέρωση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την αειφορική διαχείριση του αναντικατάστατου πόρου.
Οι εργασίες της δεύτερης μέρας ξεκίνησαν με εισηγήσεις πάνω στη θεματική των Βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση του αστικού νερού. Η εκκίνηση δόθηκε με την παρουσίαση του κ. ČEDO MAKSIMOVIĆ, Καθηγητή στο ImperialCollegeLondon, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, ο οποίος αναφέρθηκε στο projectBlueGreenDream. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή μέθοδο αστικού σχεδιασμού, βασιζόμενη στην ανάλυση και βελτιστοποίηση των αλληλεπιδράσεων των υπηρεσιών του αστικού οικοσυστήματος, συνυφαίνοντας ζητήματα όπως το νερό, το πράσινο, την ενέργεια, την τροφή, την ανακύκλωση αποβλήτων, την ενεργειακή αποδοτικότητα, την υγεία, τις κοινωνικο-οικονομικές και διακυβερνητικές απόψεις. 

Παράταση έως τις 8 Οκτωβρίου για τα αυθαίρετα

Μέχρι τις 8 Οκτωβρίου θα παραταθεί ο νόμος για τα αυθαίρετα που εκπνέει την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου.
Το υπουργείο επιλέγει μία «ξερή» επιμήκυνση του χρόνου υποβολής δηλώσεων καθαρά εισπρακτικού χαρακτήρα παρά τον σχεδιασμό για επιμέρους αλλαγές στα πρόστιμα με εισοδηματικά κριτήρια.
«Σε αυτή τη φάση επιλέξαμε να μην τροποποιήσουμε το χρηματοοικονομικό μοντέλο του νόμου γιατί θα χρειαζόμαστε πολύ χρόνο και θα έπρεπε να πείσουμε τους θεσμούς ότι δεν θα επηρεάσουν οι αλλαγές την εισροή εσόδων» αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γιάννης Τσιρώνης. Επιπλέον τυχόν αλλαγές θα απαιτούσαν πρόσθετο χρόνο και για την αναπροσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος των αυθαιρέτων που διαχειρίζεται το ΤΕΕ.

Ηγουμενίτσα: Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα

Συνελήφθησαν, χθες (28-01-2016) το μεσημέρι στην Ηγουμενίτσα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, δύο υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 32 και 28 ετών, για κατοχή πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων.
Αναλυτικότερα, χθες το μεσημέρι, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς οι δύο αλλοδαποί και όπως διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο, κατείχαν αλβανικά διαβατήρια με πλαστές σφραγίδες εισόδου, τα οποία και κατασχέθηκαν.
Επίσης, από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του 32χρονου αλλοδαπού εκκρεμούσε μέτρο απαγόρευσης εισόδου στη χώρα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Αλλοδαπών Ηγουμενίτσας.

Την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου θα καταβληθεί η σύνταξη του ΟΓΑ

Η σύνταξη μηνός Φεβρουαρίου 2016 θα καταβληθεί σε 667.574 συνταξιούχους του ΟΓΑ με πίστωση στους Τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή λογαριασμούς ΕΛ.ΤΑ., που έχουν επιλέξει για την πληρωμή των συντάξεων, την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016.

Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων του Φεβρουαρίου 2016 ανέρχεται στο ποσό των 298.268.022 ευρώ.

17η αγωνιστική το Σαββατοκύριακο 30/31 Ιανουαρίου με αγώνες Β΄ ερασιτεχνικής, με πωγωνίσιο ντέρμπι στο Κεφαλόβρυσο (Αναγέννηση Κεφαλόβρυσου-Α.Ε.Δ. Πωγωνάτος 31-01-16/15:00), εντός ο Αγροτικός Αστέρας (Αγροτικός Αστέρας Άνω Καλαμά-Α.Π.Ο.Ε.Λ. 31-01-16/15:00)

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ 
ΩΡΑ: 15:00

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ-Α.Π.Ο.Ε.Λ.

ΓΗΠΕΔΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 
ΩΡΑ: 15:00

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ-Α.Ε.Δ. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής της Β΄ Ερασιτεχνικής
Σάββατο 30 Ιανουαρίου  2016
ΠΑΣΣΑΡΩΝΑΣ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ-Α.Σ. ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ (15:00)  
Π.Α.Σ. ΑΛΜΥΡΟΣ-ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ (15:00)  
Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ-Α.Ο. ΖΙΤΣΑΣ  (15:00)  
ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ-ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ (17:15)  
Κυριακή 31 Ιανουαρίου  2016
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ-Α.Ε.Δ. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ (15:00)  
Π.Α.Ο. ΠΕΝΤΕΛΗΣ-Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (15:00)    
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ-Α.Π.Ο.Ε.Λ. (15:00)  
ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ-Α.Ο. ΖΩΟΔΟΧΟΣ  (15:00)  

Π.Α.Σ. ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ-Π.Α.Ο. ΚΟΝΙΤΣΑΣ  (15:00)   

Ομιλία-συζήτηση της ομάδας Ιωαννίνων κατά του ΟΑΕΕ, την Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου, ώρα 7:00 μ.μ. στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Περιφέρειας Ηπείρου

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΜΠΟΡΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»
ΟΜΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 7:00 το απόγευμα, συνεχίζοντας την εποικοδομητική προσέγγιση σε θέματα που «καίνε» όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες  διοργανώνουμε ομιλία-συζήτηση στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ζέρβα 28-30, 2ος όροφος).
- Ενημέρωση για τις μέχρι σήμερα ενέργειες κατά του ΟΑΕΕ και πρώτη εκτίμηση του νέου Ασφαλιστικού Συστήματος

- Άμυνες κατά των επικείμενων ληστρικών επιδρομών των Τραπεζών («συνεργάσιμος και μη δανειολήπτης», Έντυπο Οικονομικής Πληροφόρησης (=φακέλωμά μας), Κατασχέσεις – Πλειστηριασμοί)

Ο Σύλλογος Πραμαντιωτών Αττικής, διοργανώνει τον ετήσιο χορό του, την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 13:30, στο κέντρο ''Γοργόνα'', Δωδεκανήσου 20 και Κύπρου, Νέα Χαλκηδώνα

Κοπής πίτας Ν.Τ. Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Ιωαννίνων, την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου, ώρα 19:30 στο café PLANET στην πλατεία Χατζή στους Αμπελόκηπους


Πρόσκληση κοπής πίτας Ν.Τ. Ιωαννίνων

Αγαπητοί συνάδελφοι,
σας καλούμε την Τετάρτη 03/02/2016 και ώρα 19:30 στο café PLANET στην πλατεία Χατζή στους Αμπελόκηπους, για την ετήσια κοπή πίτας της ένωση μας.
Επιπλέον θα γίνει συζήτηση για τα τρέχοντα θέματα.
Η παρουσίαση σας είναι απαραίτητη και σημαντική για το κλάδο μας.


Με εκτίμηση το Δ.Σ του Ν.Τ. Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Ιωαννίνων.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΥΤΑΣ

Η Αδελφότητα Ηπειρωτών Ν. Μάκρης-Μαραθώνα-Ραφήνας κόβει την Πίτα της, την Κυριακή 31 Ιανουαρίου και ώρα 11:30 π.μ. στο κτήμα των Ηπειρωτών (οδός Αν.Τσίρκα τέρμα, Νέα Μάκρη)

Ανακοίνωση
Σας προσκαλούμε την Κυριακή 31 Ιανουαρίου και ώρα 11:30 π.μ. στην Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας που θα πραγματοποιηθεί στο κτήμα των Ηπειρωτών (οδός Αν.Τσίρκα τέρμα, Νέα Μάκρη).
Θα ακολουθήσει γλέντι με καλό τσίπουρο και εκλεκτούς μεζέδες.

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας

Απόφαση Υπουργείου Υποδομών για στεγαστική συνδρομή σε πληγείσες περιοχές από κατολισθήσεις του 2015

Από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/οικ5454/Α321/10 Δεκεμβρίου 2015, απόφαση με θέμα: "Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων σε κατολισθήσεις του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2015 σε περιοχές των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου".
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση οι ιδιοκτήτες των κτιρίων που έχουν πληγεί από κατολισθήσεις σε περιοχές οι οποίες έχουν οριοθετηθεί και έχουν καθοριστεί τα σχετικά με τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής (με την υπ' αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ.2263/Α325/21.5.2015/ΦΕΚ 1143/Β/16.6.2015), πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση έκθεσης αυτοψίας χαρακτηρισμού τους, προκειμένου να προχωρήσουν οι υπόλοιπες διαδικασίες.

ΠΗΓΗ: www.php.gov.gr

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Γαλατσίου, ανταμώνει και διασκεδάζει, την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 12.30', στο Athens View, Aκτημόνων 55, Γαλάτσι