Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016

Σε επιφυλακή Ελληνική Αστυνομία και Πυροσβεστικό Σώμα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων

Η Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώνονται σε διάφορες περιοχές της χώρας, βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να ανταποκριθούν σε κάθε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η παρέμβαση και η συνδρομή τους, στην αντιμετώπιση προβλημάτων από την κακοκαιρία.
Για το σκοπό αυτό έχει καταρτιστεί επιχειρησιακό πλάνο και έχει διατεθεί αστυνομικό και πυροσβεστικό προσωπικό καθώς επίσης μέσα και υλικοτεχνικός εξοπλισμός, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου τα καιρικά φαινόμενα εμφανίζουν έξαρση.
Με βάση το σχεδιασμό ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για την ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και πολιτών, κατά τις μετακινήσεις τους στο οδικό δίκτυο της χώρας.
Στο πλαίσιο αυτό διατίθενται συνολικά 889 περιπολικά και 1.800 αστυνομικοί των Υπηρεσιών Τροχαίας και ειδικότερα 241 περιπολικά και 464 αστυνομικοί στον Αυτοκινητόδρομο Πατρών – Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων και 648 περιπολικά και 1.336 αστυνομικοί στο λοιπό οδικό δίκτυο.
Αντίστοιχα από το Πυροσβεστικό Σώμα σε περιοχές που παρουσιάζονται προβλήματα διατίθεται 50 οχήματα (γερανοφόρα, ερπυστριοφόρα, πλατφόρμες, βοηθητικά κλπ) και 100 πυροσβέστες.
Επιπλέον, οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, βρίσκονται σε διαρκή επαφή και συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους Φορείς καθώς και με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν συνολικά τυχόν προβλήματα.
Ακολουθούν χρήσιμες συμβουλές για τη μετακίνηση σε περιβάλλον κακοκαιρίας.

Η Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, συνοδεία ηπειρώτικης μουσικής κομπανίας, και ηπειρώτικου χορευτικού, θα ψάλει τα πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα, το Σάββατο το πρωί της 31 Δεκεμβρίου 2016, στους, Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και Πρωθυπουργό της Ελληνικής Κυβέρνησης


Το Σάββατο το πρωί  της 31 Δεκεμβρίου 2016, η Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, συνοδεία ηπειρώτικης μουσικής κομπανίας,  και ηπειρώτικου χορευτικού, θα ψάλει τα πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα, στους, Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο και Πρωθυπουργό της Ελληνικής Κυβέρνησης κ. Αλέξη Τσίπρα.
Συγκεκριμένα,
Στις 10.00 το πρωί, στο Προεδρικό Μέγαρο, θα ψάλει τα Κάλαντα, στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, εξοχότατο κ. Προκόπη Παυλόπουλο και θα προσφέρει γιορτινά παραδοσιακά ηπειρώτικα εδέσματα και δώρα, με την παρουσία μελών του Δ.Σ. της ΠΣΕ και συνοδεία της ηπειρώτικης κομπανίας του Θοδωρή Γεωργόπουλου

Στις 11.00 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, θα ψάλει τα Κάλαντα στον Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης κ. Αλέξη Τσίπρα, και θα προσφέρει γιορτινά παραδοσιακά ηπειρώτικα εδέσματα και δώρα, με την παρουσία μελών του Δ.Σ. της ΠΣΕ και συνοδεία της ηπειρώτικης κομπανίας ''Οι Λαλητάδες'' και του χορευτικού τμήματος της Ένωσης Ηπειρωτών Αγίου Δημητρίου Αττικής ''Το Κούγκι'', που θα χορέψει-αποδόσει ηπειρώτικους παραδοσιακούς χορούς.

Ευχές από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας κ. Στέφανο Φούσα


Περιφέρεια Ηπείρου: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου, ώρα 12:00

Την  Παρασκευή 30-12-2016 και ώρα 12.00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 27-12-2016 συνεδριάσεως.
Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμών για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2017.
Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο της Δυτικής Νεκρόπολης της Αρχαίας Αμβρακίας», αναδόχου εταιρείας «ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» μέχρι την 15-02-2017.
Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Τύρια - Σιστρούνι», αναδόχου εταιρείας «INTRAKAT AE», μέχρι την 31-12-2017.
Έγκριση δαπάνης πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία και καθορισμού αποζημίωσης αναδόχου για εργασίες αποκατάστασης και πρόληψης κινδύνων του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Τύρια – Σιστρούνι», αναδόχου εταιρείας «INTRAKAT AE».
Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Αγ. Παρασκευή – Φούρκα προς Σαμαρίνα», αναδόχου Θώμου Αθανασίου ΕΔΕ.
Έγκριση δαπανών για την επιχορήγηση Προνοιακών Ιδρυμάτων, Φορέων Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα της Περιφέρειας Ηπείρου {διάθεση κλινών περίθαλψης απόρων ανασφαλίστων ηλικιωμένων ατόμων (Ν. 3671/1957)}, για το έτος 2016.
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαγράμμιση επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας στα τμήματα (Πράμαντα - Μελισσουργοί, Γέφυρα Πλάκας – Άγναντα και Κυψέλη - Βουργαρέλι)», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.
Έγκριση του από 22-12-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση πρανών στραγγιστικών τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού € 12.100,00 με ΦΠΑ.
Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περάτωσης, μετ’ αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση βλαβών της γέφυρας Κοράκου επί του Αχελώου ποταμού στα σύνορα των νομών Άρτας- Καρδίτσας», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕ, Βασίλειος Θωμάς & ΣΙΑ ΟΕ» μέχρι την 12-04-2017.

Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας: Ένας στους δυο με πολλαπλούς σπίλους κινδυνεύει από μελάνωμα

Ένας στους δυο ανθρώπους, με πάνω από 100 δυσπλαστικούς σπίλους (ελιές), κινδυνεύει να αναπτύξει στη ζωή του κάποιας μορφής μελάνωμα!
Αυτό τόνισε η Ομότιμη Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κα Σοφία Γεωργάλα, μιλώντας σε διάλεξη του  Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδας με θέμα: «Μελάνωμα: Αιτιολογία, Κλινικές Μορφές, Πρόληψη».
«Η οποιαδήποτε αλλαγή στη μορφή, στο χρώμα και το σχήμα ενός σπίλου θα πρέπει να μας οδηγήσει άμεσα στον δερματολόγο» πρόσθεσε με έμφαση η κα Γεωργάλα εξηγώντας πως «η έγκαιρη διάγνωση  του μελανώματος το κάνει ιάσιμο».
Κι αυτό γιατί σύμφωνα με επιστημονικά στατιστικά στοιχεία το μελάνωμα αποτελεί το 5% των νεοδιαγνωσθέντων νεοπλασμάτων και τη συχνότερη αιτία θανάτου από καρκίνο του δέρματος.
Το μελάνωμα ανευρίσκεται κυρίως στο δέρμα αλλά μπορεί να εμφανιστεί στους βλεννογόνους, τις μήνιγγες και τους οφθαλμούς.
Τα τελευταία 15 χρόνια παρουσιάζει συνεχώς αυξανόμενη επίπτωση κυρίως στην Αυστραλία, όπου έχουμε 50-60 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους. Στην Ελλάδα αντίστοιχα έχουμε  4-5 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους.
Κυρίως προσβάλει:
    Tη λευκή φυλή
    Εμφανίζεται σε όλες τις ηλικίες (σπάνιο στην παιδική)
    Με μέση ηλικία διάγνωσης τα  55 χρόνια
    Τους Άνδρες στη ράχη 
    Τις Γυναίκες στα κάτω άκρα
Η θνησιμότητα  από το μελάνωμα, όπως ανέφερε η κα Γεωργάλα, τα τελευταία χρόνια είναι βραδύτερη σε σχέση με την επίπτωση  και αυτό οφείλεται στην ενημέρωση των πολιτών και την αλλαγή στις συνήθειες έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία, όπως επίσης  και στην πρωιμότερη διάγνωση.

Η Κιβωτός του Κόσμου σας προσκαλεί στην μουσική εκδήλωση που διοργανώνεται την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου, ώρα 8:30 μ.μ. στην Αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας»


Πρόσκληση

Η Κιβωτός του Κόσμου σας προσκαλεί με μεγάλη χαρά στην μουσική εκδήλωση που διοργανώνεται από την Ε.Ρ.Τ. Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών, για την ενίσχυση του Οργανισμού μας, σήμερα Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016, 8:30 μ.μ. στην Αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας», με τίτλο: «Ο Χρήστος Ζώτος συναντά τον Βασίλη Κώστα».
Η Παράδοση θα συναντήσει το Άυριο μέσα από το πρίσμα του Ηπειρώτικου Λαούτου.
Ο Χρήστος Ζώτος, ένας από τους κορυφαίους δασκάλους της παραδοσιακής μουσικής μας, μαζί με τον Βασίλη Κώστα, ο οποίος έρχεται από το Berklee College of Music των Η.Π.Α., ερμηνεύουν δεξιοτεχνικά σολιστικά κομμάτια στο λαούτο.
Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Πάτερ Αντώνιος Παπανικολάου, όπου θα τιμηθεί για την προσφορά του από τον Δήμο Πωγωνίου.
Διοργάνωση: Ε.Ρ.Τ. Ιωαννίνων, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών.
Είσοδος ελεύθερη με προσφορά οποιουδήποτε χρηματικού ποσού για τις ανάγκες της Κιβωτού του Κόσμου.
Θα χαρούμε πολύ να μας τιμήσετε με την παρουσία σας.
                                                                            
Κιβωτός του Κόσμου
Ενισχύστε το σκοπό μας καλώντας στο 901 11 170 (3,67€/κλήση, εντός δικτύου ΟΤΕ) ή από κινητό τηλέφωνο στο 19828 (χρέωση 2,48 €/κλήση/sms).

Φροντίδα, Αγάπη, Στέγη & Εκπαίδευση για τα άπορα παιδιά και την απροστάτευτη μητέρα

Αντάμωμα και γλέντι των Μεσουνταίων Άρτας της Αττικής, τη Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 22.00΄, στο κέντρο "Τα Αγρίμια", Βαταξή 4 και Λιοσίων, Πλατεία Βάθης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πολιτιστικός και Εξωραιστικός Σύλλογος Αποδήμων Μεσούντας Άρτας, στην Αττική «Ο Έλατος» σας προσκαλεί την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 22.00, στο κέντρο "ΤΑ Αγρίμια", σε ένα αντάμωμα που για πρώτη φορα θα διοργανωθεί στην Αθήνα.
Σκοπός είναι κάθε συγχωριανός μας που βρίσκεται μακριά από το χωριό μας, να περάσει μια όμορφη βραδιά μαζί με φίλους και συγγενείς.
Η Πρόσκληση-Είσοδος θα είναι διαθέσιμη από 1/1, κοστίζει 20 ευρώ/άτομο και περιλαμβάνει φαγητό και ποτό.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και ελπίζουμε να περάσουμε όλοι μαζί μια αξέχαστη βραδιά!

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Αδελφότητα Λιππιωτών Λάκκας Σουλίου: Ετήσιος χορός της, την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017, ώρα 13:00, στην ταβέρνα "Τα Λιθαρίτσια", Δημ. Γούναρη 42 Γλυφάδα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό της Αδελφότητας Λιππιωτών Λάκκας Σουλίου, την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 13:00, στην ταβέρνα "Τα Λιθαρίτσια", Δημ. Γούναρη 42 Γλυφάδα.
Η ορχήστρα του Θοδωρή Γεωργόπουλου, θα μας διασκεδάσει με παραδοσιακά Ηπειρώτικα (και όχι μόνο) ακούσματα.
Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης παρακαλούμε ενημερώστε μας για τη συμμετοχή σας έως την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017.


Το Δ.Σ.

Eορτασμός του Νεομάρτυρα Αγίου Γεωργίου των Ιωαννίνων, από το Σύλλογο Ηπειρωτών Θριασίου Πεδίου, τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017, ώρα 17.30΄, στο παρεκκκλήσι, δίπλα απο την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής Εργατικών Κατοικιών Μάνδρας Αττικής


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Θριασίου Πεδίου σας καλεί τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017, ώρα 17:30, στις εορταστικές εκδηλώσεις για τον Νεομάρτυρα Άγιο Γεώργιο των Ιωαννίνων στο παρεκκλήσι που έχει χτίσει ο Σύλλογος και βρίσκεται δίπλα από την εκκλησία Αγίας Παρασκευής Εργατικών Κατοικιών Μάνδρας Αττικής. Θα τελεστεί αρχιερατικός εσπερινός μετ΄αρτοκλασίας και περιφορά της εικόνας.
Στην εκδήλωση καλούνται να συμμετέχουν Ηπειρώτικοι και όχι μόνο Σύλλογοι, για  τιμητικά αγήματα φέροντας τα λάβαρα  τους.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.: 6982059736.

Για το Διοικητικο Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος


Φώτιος Βάσιος

Δήμος Πωγωνίου: Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Ιερομνήμης για να λειτουργήσει ως ξενώνας-καφεπαντοπωλείο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Κ. ΙΕΡΟΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΩΣ ΞΕΝΩΝΑΣ-ΚΑΦΕΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) & το ν.3852/2010
γ) την αριθ. 176/2016  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση δημοπράτησης
δ) την 154/2016 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
 Διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και  προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Καθορίζει τους όρους της πλειοδοτικής δημοπρασίας οι οποίοι είναι οι εξής:
    1. Περιγραφή ακινήτου:
Α) Δημοτικό διώροφο κατάστημα εντός οικισμού Τ.Κ. Ιερομνήμης το οποίο περιμετρικά συνορεύει: Ανατολικά και νότια με κοινοτικό δρόμο, δυτικά με ιδιοκτησία Τσάλλη & βόρεια με ιδιοκτησία Σιώζιου.
Β) Συνολικά το εμβαδόν των υπέργειων ορόφων του κτιρίου είναι 322,79 τ.μ. με τα κλιμακοστάσια ήτοι αναλυτικά:
   1.Iσόγειο:
α) Κατάστημα συνολικού εμβαδού 152,84m2 αποτελούμενο  από τρεις κύριους χώρους και δύο WC.
β)Κλιμακοστάσιο κοινόχρηστο ισογείου εμβαδόν 13,94m2.
   2) Α΄Όροφος:
α) Ξενώνας συνολικού εμβαδού 148,63m2 αποτελούμενος από 4 δωμάτια εκ των οποίων τα 3  δωμάτια με WC και 1 δωμάτιο με δύο χώρους και WC.
β) Κλιμακοστάσιο κοινόχρηστο Α΄ ορόφου εμβαδόν 7,38m2.
    2. Τρόπος διενέργειας της Δημοπρασίας:
Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά.