Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

Ανάρτηση Δασικών Χαρτών της Π.Ε. Ιωαννίνων

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι μετά την θεώρηση και την με αριθμ. 18113/10-02-2017 (ΑΔΑ : 7ΙΞΛΟΡ1Γ-ΝΧΠ) απόφαση της Δ/νσης Δασών Ιωαννίνων στις 10-02-2017, αναρτήθηκαν στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ΕΚΧΑ, οι δασικοί χάρτες όλων των Προκαποδιστριακών ΟΤΑ (συνολικά 303 ΟΤΑ) των Δήμων Β. Τζουμέρκων, Δωδώνης, Ζαγορίου, Ζίτσας, Κόνιτσας, Μετσόβου, Πωγωνίου και Ιωαννιτών (πλην των Δημοτικών Κοινοτήτων Ανατολής και Κατσικά του Δήμου Ιωαννιτών) και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων.
Για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα δασικών χαρτών που αφορούν στην ανωτέρω περιοχή έχει συσταθεί Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ Π.Ε Ιωαννίνων), που βρίσκεται επί της Μαρ. Κοτοπούλη 62, Τ.Κ 45445, τηλέφωνα επικοινωνίας 2651088030 έως 2651088044, τηλεομοιοτυπία 2651088049, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ddioa@apdhp-dm.gov.gr , τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 08:00-16:00, καθ' όλη τη διάρκεια της υποβολής αντιρρήσεων.
Οι ανωτέρω δασικοί χάρτες είναι προσβάσιμοι για τους πολίτες στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx  και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (www.apdhp-dm.gov.gr ).
Η υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη ξεκινά την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 και λήγει την Δευτέρα 24 Απριλίου 2017.
Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την Δευτέρα 15 Μαΐου 2017.
Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΚΧΑ, ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Σημείο Υποστήριξης Δασικού Χάρτη της Δ/νσης Δασών Ιωαννίνων.

Περιφέρεια Ηπείρου: Συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής, την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου, ώρα 9:30 π.μ.

Την Πέμπτη 16-02-2017 και ώρα 9.30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:   Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 02-02-2017 συνεδριάσεως.
1. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή σαρζανέτ και λοιπές εργασίες στην 3η επαρχιακή οδό στο τμήμα Κουτσελιό - Χαροκόπι», αναδόχου Γεωργίου Μάγκου, μέχρι την 30-06-2017.
2. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας Παλαιοχώρι - Ανατολική», αναδόχου Θεόδωρου Κώστα Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-06-2017.
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το τρίμηνο Φεβρουάριος – Απρίλιος 2017 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
4. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης για την «Προμήθεια κυκλοφορητή για τις εγκαταστάσεις του Β’ Διοικητηρίου», προϋπολογισμού δαπάνης € 1.750,00 με ΦΠΑ.
5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου για το τρίμηνο Φεβρουάριος – Απρίλιος 2017 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
6. Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στον ΟΑΕΔ (Περιφερειακή Δ/νση Ηπείρου), για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις υπηρεσίες του, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με δικές του  διαδικασίες, για την Α’ καταναλωτική περίοδο του έτους 2017.
7. Έγκριση υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια καθισμάτων για το εθνικό στάδιο οι ‘’ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ’’», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ.
8. Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με  Ε.Μ.Δ. και επιδόματα γονέων, (άρθρο 2 Κεφάλαιο Α και άρθρο 3 παρ. 1 περ. β) της υπ΄  αριθ. 24001/14-06-2013 ΚΥΑ.
9. Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της εθνικής σύνταξης

Κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας ορίζει τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της εθνικής σύνταξης.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, δικαιούχοι της εθνικής σύνταξης είναι, όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
Προϋποθέσεις χορήγησης της εθνικής σύνταξης σε συνταξιούχους, λόγω γήρατος
Βασική προϋπόθεση, πέραν της θεμελίωσης του σχετικού δικαιώματος, όπως προβλέπεται για κάθε φορέα ασφάλισης, αποτελεί η μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα για τουλάχιστον 15 έτη, μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται το προβλεπόμενο κατά περίπτωση όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης.
Σε περίπτωση που η αίτηση συνταξιοδότησης, λόγω γήρατος, υποβάλλεται, μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, ο έλεγχος ως προς την πλήρωση ή μη της ανωτέρω προϋπόθεσης ελάχιστου χρόνου μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, επεκτείνεται, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
Για κάθε χρόνο που υπολείπεται των 40 ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους που συμπληρώνεται, το κατά περίπτωση όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης, λόγω γήρατος ή το έτος υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, λόγω γήρατος, το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται κατά 1/40.
Επίσης, προβλέπεται ότι η ανωτέρω μείωση κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των 40 ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους που συμπληρώνεται, το κατά περίπτωση όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης ή του έτους υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης δεν εφαρμόζεται για όσους συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1α των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (τυφλοί, παραπληγικοί, πάσχοντες από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, που υποβάλλονται σε μετάγγιση, κλπ).

Για την κατηγορία αυτή συνταξιούχων, απαιτείται μόνο η προϋπόθεση της μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα για τουλάχιστον 15 έτη, μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, δεδομένου ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Εξιχνίαση απάτης σε βάρος 46χρονης αλλοδαπής στην Ηγουμενίτσα

Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 47χρονου ημεδαπού
Εξιχνιάστηκε, ύστερα από τις έρευνες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, υπόθεση απάτης, σε βάρος 46χρονης αλλοδαπής, υπηκόου Ουκρανίας και ταυτοποιήθηκε ως δράστης 47χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.
Αναλυτικότερα, όπως καταγγέλθηκε, η 31χρονη επικοινώνησε τηλεφωνικά με άγνωστο άνδρα, ο οποίος την 30-12-2016, με το πρόσχημα της πώλησης μεταχειρισμένης μηχανής αυτοκινήτου, κατάφερε να την εξαπατήσει, πείθοντάς την να καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό, χρηματικό ποσό, χωρίς να πραγματοποιηθεί η συμφωνηθείσα αγοραπωλησία.
Από την αστυνομική έρευνα που διενεργήθηκε προέκυψε ότι δράστης της απάτης είναι 47χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.

Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας.

Εκδήλωση για την Απελευθέρωση των Ιωαννίνων, διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ηπειρωτών Ζωγράφου το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 19:00, στο Δημοτικό κινηματοθέατρο «Αλέκα», Γ’ Ορεινής Ταξιαρχίας 13 - πεζόδρομος Πλατείας Αλεξανδρή

Ανακοίνωση


Ο Σύνδεσμος Ηπειρωτών Ζωγράφου «Η ΉΠΕΙΡΟΣ» και ο Δήμος Ζωγράφου, σας προσκαλούν να μας τιμήσετε με την παρουσία σας στις 18 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 7:00 μ.μ, στο δημοτικό κινηματοθέατρο "Αλέκα", (Γ’ Ορεινής Ταξιαρχίας 13 - πεζόδρομος Πλατείας Αλεξανδρή), για τον ετήσιο εορτασμό της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων και όλης της Ηπείρου.

H Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών παρουσιάζει το συνολικό έργο της Ηπειρώτισσας συγγραφέα Άννας Μπουρατζή-Θώδα, τη Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 19:00, στην αίθουσα της, Γενναδίου 8 και Ακαδημίας, Αθήνα

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Ηλιούπολης ανεβάζει τη θεατρική παράσταση ''Είναι βαριά η ξενιτειά'', με κείμενα και επιμέλεια του Χρήστου Τούμπουρου, τη Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 19:00, στο θέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηλιούπολης, Σοφοκλή Βενιζέλου 114 και Πρωτόπαπα
Ανακοίνωση του Συλλόγου Ηπειρωτών Ηλιούπολης

''Είναι βαριά η ξενιτειά''. Η ξενιτιά στο Δημοτικό και λαϊκό τραγούδι. Με κείμενα και επιμέλεια του Χρήστου Τούμπουρου, τη Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 19.00', στο θέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηλιούπολης, Σοφοκλή Βενιζέλου 114 και Πρωτόπαπα.
Η εκδήλωση είναι συνέχεια προηγούμενης εκδήλωσης του Συλλόγου μας, που αφορούσε την ξενιτιά στην Ήπειρο.
Επεκτείνουμε, λοιπόν, το θέμα μας, που αφορά την ξενιτιά στην Ελλάδα.
Μια αναδρομή στην νεοελληνική ιστορία και ένας προβληματισμός, γιατί και πώς η ιστορία του Έλληνα είναι ταυτισμένη με την ξενιτιά.
Και τι είδους ξενιτιά είναι αυτή;
Είτε εθελούσια να είναι είτε συνέπεια προσφυγιάς να είναι, είτε αναγκαστική, ένα είναι σίγουρο: Πόνος, αίμα και χαμός.
Τι μας διδάσκει αυτή η πραγματικότητα;
Ένας “ευλογημένος τόπος” κι ένας αγωνιστής λαός!
Τον άφησαν ποτέ να ζήσει ελεύθερος;
Κι αυτός ο λαός πάντα να διαλαλεί:
“Βαρύς ο κόσμος να τον ζήσεις, όμως για λίγη περηφάνια το αξίζει”
Κατάντησε διαχρονικό το φαινόμενο.

Ένας προβληματισμός. Τότε και τώρα. H κατάρα της ξενιτιάς. 
Για τους Έλληνες και για όλο τον κόσμο. 
Για τα Ελληνόπουλα και για τα παιδιά όλου του κόσμου.

Διακρίθηκε μαθήτρια των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΝΕΣΙΣ στο 12ο Συνέδριο Εφήβων του ΟΗΕ

  Με την κατάκτηση μιας ακόμη διάκρισης συνοδεύτηκε η συμμετοχή της αντιπροσωπείας των μαθητών του Γενικού Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΝΕΣΙΣ στο 12ο Συνέδριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών των Εφήβων (ACMUN-Anatolia College Model United Nations). Πιο συγκεκριμένα, η μαθήτρια της Α’ τάξης Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΝΕΣΙΣ, Βάια Λιάμη, με τις εργασίες που εκπόνησε με την ιδιότητας της Πρεσβευτού της Σλοβακίας για τη διαχείριση των συνόρων στην Ε.Ε. και το Brexit, κατέκτησε Εύφημο Μνεία ανάμεσα σε 28 διαγωνιζόμενους μαθητές.
  Οι εργασίες του Συνεδρίου που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, του CERN (European Organization for Nuclear Research) και του EPS (Εuropean Physical Society), αποτέλεσαν μία προσομοίωση των συνεδρίων του Ο.Η.Ε και πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» από την Παρασκευή 10 έως και την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017. 
Στο φετινό Συνέδριο συμμετείχαν αντιπροσωπείες μαθητών που εκπροσώπησαν πολλές χώρες του κόσμου, οι οποίες έλαβαν μέρος σε διάφορες επιτροπές, στις οποίες συζητήθηκαν θέματα που αφορούν οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά, περιβαλλοντικά, νομικά και ιστορικά ζητήματα.
  Η συμμετοχή της αντιπροσωπείας των μαθητών του Γενικού Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΝΕΣΙΣ στο 12ο ACMUN, τους έδωσε τη δυνατότητα να προβληματιστούν για τα επίκαιρα κρίσιμα ζήτημα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα, να εργαστούν συνθετικά προκειμένου να προετοιμάσουν έγκαιρα τις εργασίες τους, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στις ψηφιακές τεχνολογίες και να αποκτήσουν ευχέρεια λόγου στην αγγλική γλώσσα. Επίσης, είχαν την ευκαιρία να εξασκηθούν στην ενεργητική ακρόαση και κατανόηση της αντίθετης άποψης, να καλλιεργήσουν τη διαλεκτική, τον ορθολογισμό, την κριτική σκέψη και φυσικά να γνωρίσουν συνομήλικους τους μαθητές από άλλες χώρες.

Παρακάλαμος: Η Β΄ Λυκείου Δολιανών διοργανώνει πάρτι στο PLEGMA cafe bar, την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου, ώρα 10:30 μ.μ.

Ιωάννινα: Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα

Συνελήφθησαν, χθες (14-02-2017) στα Ιωάννινα, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, δύο ημεδαποί, ηλικίας 33 και 52 ετών, διότι σε βάρος τους εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα.
Αναλυτικότερα, συνελήφθησαν:
Σήμερα το μεσημέρι στα Ιωάννινα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, ένας 33χρονος ημεδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης και προσωρινής κράτησης του κ. Ανακριτή Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων, για το αδίκημα της αρπαγής.
Σήμερα το πρωί στα Ιωάννινα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Περιφέρειας Ιωαννίνων, ένας 52χρονος ημεδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων, ποινής φυλάκισης τεσσάρων μηνών, για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί επιταγών.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς.


Ηλεκτρονικά η υποβολή των αιτήσεων για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών

Για πρώτη φορά από φέτος οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, από το σπίτι τους, την σχετική αίτηση μεταθέσης, κάτι που μέχρι τώρα γινόταν μόνο στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Έθνος», ως το τέλος της εβδομάδας θα δοθεί η εγκύκλιος για τις μεταθέσεις και στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 28 Φεβρουαρίου.
Στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι να γίνουν οι μεταθέσεις νωρίτερα από πέρυσι και σε κάθε περίπτωση πριν ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά.
Επίσης, σε εξέλιξη είναι και η διαδικασία αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων καθώς και η ενιαία μοριοδότηση των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχει γίνει και η επικαιροποίηση των φακέλων των εκπαιδευτικών μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων.
Πάντως, όπως υπογραμμίζουν οι εκπαιδευτικοί, το υπουργείο Παιδείας πρέπει να θεσμοθετήσει αυστηρά χρονοδιαγράμματα για όλες τις διαδικασίες των υπηρεσιακών μεταβολών, έτσι ώστε την 1η του Σεπτέμβρη να βρίσκονται οι καθηγητές και οι δάσκαλοι στις θέσεις τους.

Συγκεκριμένα, ζητούν όλες οι μεταθέσεις, αποσπάσεις και διορισμοί να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 30 Ιουνίου, και πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους να έχουν προσληφθεί αναπληρωτές σε ενδεχόμενα λειτουργικά κενά.

Η Ένωση Ηπειρωτών Περιστερίου γιορτάζει την Απελευθέρωση των Ιωαννίνων, την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 10:00 π.μ., με δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας Περιστερίου και δεξίωση στο Δημαρχείο