.

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

Παρακάλαμος: Η Β΄ Λυκείου Δολιανών διοργανώνει πάρτι στο PLEGMA cafe bar, την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου, ώρα 10:30 μ.μ.