Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ: Επιδοτούμενα δάνεια και επιδότηση επιτοκίου ως 100% στα δάνεια για αγορά γης

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Γεωργίας, όσοι νέοι αγρότες (ηλικίας από 18 έως 40 ετών) θελήσουν να αγοράσουν γη για να αυξήσουν τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις τους, μπορούν να λάβουν άτοκο δάνειο (μέχρι ενός ποσού) αν βρίσκονται σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές και να έχουν επιδότηση 70% στο επιτόκιο τους αν βρίσκονται σε πεδινές περιοχές. Συγκεκριμένα επιδοτείται το επιτόκιο δανείου για αγορά γεωργικής γης κοντά στον τόπο μόνιμης κατοικίας και σε τέτοια απόσταση ώστε να υπάρχει η δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης η οποία έχει στόχο:

- Τη δημιουργία βιώσιμης αγροτικής εκμετάλλευσης. Την εξαγορά αγροτεμαχίων τα οποία παρεμβάλλονται στην υφιστάμενη αγροτική εκμετάλλευση ή συνορεύουν με υφιστάμενο ιδιόκτητο αγροτεμάχιο.
- Την πραγματοποίηση επένδυσης εντός διετίας από την ένταξη στο πρόγραμμα, η οποία θα έχει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα εξεταζόμενη αυτοτελώς.
- Η κεφαλαιοποιημένη αξία της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ για τους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και τα 2 5.000 ευρώ για τους κατοίκους κανονικών περιοχών.
Ο δανειοδοτούμενος αναλαμβάνει τη δέσμευση για διάρκεια 10 ετών να διατηρήσει την ιδιότητα του αγρότη, να παραμείνει μόνιμος κάτοικος των αγροτικών περιοχών, να διατηρήσει στην κατοχή του το αγροτεμάχιο για το οποίο επιδοτήθηκε.
Το πρόγραμμα της αγοράς γης είναι σταθερό πρόγραμμα ανεξαρτήτου κοινοτικών προγραμμάτων. Δηλαδή, όταν αποφασίσει να αγοράσει ο αγρότης ένα χωράφι ή χωράφια, μπορεί την οποιαδήποτε χρονική στιγμή να πάρει την επιδότηση που του αντιστοιχεί και έχει ο ίδιος το δικαίωμα.
Χορηγούνται στους νέους αγρότες μακροπρόθεσμα δάνεια για την αγορά γης, καθώς και των αγροτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε αυτήν και εξυπηρετούν αποκλειστικά την αγροτική εκμετάλλευση. Η επιδότηση επιτοκίου δανείου είναι 70% για τις πεδινές περιοχές και 100% για τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές
Την επιδότηση δικαιούνται όλοι οι αγρότες φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 40ό έτος και πληρούν τις προϋποθέσει της ιδιότητας του αγρότη.
Πώς γίνεται η μοριοδότηση
Όσο λιγότερα στρέμματα διαθέτει σήμερα ένας αγρότης, τόσο περισσότερα μόρια θα αποκτά.
- 100 μόρια θα λαμβάνουν οι νέοι αγρότες ηλικίας έως 35 ετών και οι νέοι αγρότες.
- 200 μόρια θα λαμβάνουν οι νέοι ηλικίας έως 35 ετών με επιπλέον πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής.
- 180 μόρια θα λαμβάνουν οι άνεργοι και οι νέοι έως 35 ετών.
- 60 μόρια οι επαγγελματίες αγρότες (εγγεγραμμένοι ΣΤΟ μητρώο).
- 50 μόρια οι αγρότες των οποίων η γη συνορεύει με τις εκτάσεις που θα διανεμηθούν.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προηγείται ο νεότερος ηλικιακά όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα (όπως συνεταιρισμοί) με τα περισσότερα μέλη (για τα νομικά πρόσωπα δεν ισχύει το πλαφόν των 100 στρεμμάτων).
Για προϊόντα ή τρόφιμα εντός «καλαθιού» της οικείας περιφέρειας με βάση το στρατηγικό σχέδιο που έχει εκπονηθεί, ο παραγωγός θα λαμβάνει 100 μόρια, για εκείνα εκτός «καλαθιού» 50 μόρια, όσα και για καλλιέργεια ζωοτροφών.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος αγρότης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στον σύνδεσμο www.opekepe.gr/agrotemaxia.asp, μπορεί να εισάγει τα στοιχεία του και να βλέπει τα μόρια του αλλά και τα διαθέσιμα αγροτεμάχια στην περιοχή για την οποία ενδιαφέρεται.
Ύψος επιδότησης
Για τους νέους αγρότες μόνιμους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών χορηγούνται δάνεια άτοκα, ήτοι το εφαρμοζόμενο επιτόκιο επιδοτείται 100%.
Για τους νέους αγρότες κατοίκους πεδινών περιοχών το επιτόκιο των δανείων επιδοτείται 70%, το ποσοστό νοείται σε σχέση με τα επιτόκια των αντίστοιχων δανείων που χορηγούνται από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος για τους ίδιους σκοπούς.
Η κεφαλαιοποιημένη αξία της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 40.000 ευρώ για τους μόνιμους κατοίκους των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και τα 2 5.000 ευρώ για τους μόνιμους κατοίκους των λοιπών περιοχών. Ο υποψήφιος δανειολήπτης θα πρέπει να καταθέσει μελέτη βιωσιμότητας (συντάσσεται από γεωπόνο-μελετητή) για την αγορά γης, στη Διεύθυνση Γεωργίας της περιοχής του. Στη συνέχεια λαμβάνει βεβαίωση ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης του επιτοκίου από τη Διεύθυνση Γεωργίας και την καταθέτει στην τράπεζα. Η τράπεζα (ΑΤΕ, Εθνική, Πειραιώς), με βάση τα ισχύοντα τραπεζικά κριτήρια -που αφορούν τη φερεγγυότητα και την πιστοληπτική ικανότητα του υποψηφίου δανειολήπτη, θα εγκρίνει τη χορήγηση του δανείου ή θα απορρίψει την αίτηση δανειοδότησης. Η διάρκεια αποπληρωμής των δανείων για αγορά γης φτάνει τα 20 χρόνια και το επιτόκιο διαμορφώνεται στα επίπεδα του 7,5% με 8%. Αν η επιδότηση είναι 100%, σημαίνει ότι το δάνειο είναι άτοκο. Αν η επιδότηση του επιτοκίου είναι 70%, τότε αν το ονομαστικό επιτόκιο της τράπεζας είναι 8% ο αγρότης θα επιβαρυνθεί με 2,4%. Ας σημειωθεί ότι με ανάλογα ποσοστά επιδοτούνται και τα επιτόκια στα δάνεια για αγορά εξοπλισμού (π.χ. αγορά τρακτέρ, αλωνιστικής μηχανής, καλλιεργητή κλπ.). Στην περίπτωση εξοπλισμού η επιδότηση αφορά δάνεια έως 10.000 ευρώ και η διάρκεια αποπληρωμής είναι από 5-7 χρόνια. Επίσης επιδοτείται (με τα ίδια ποσοστά) και το επιτόκιο στα δάνεια για αγορά ή κατασκευή αγροτικών κτιρίων (αποθήκες κλπ.). Και εδώ η επιδότηση αφορά δάνεια έως 10.000 ευρώ και η διάρκεια αποπληρωμής είναι από 5-7 χρόνια. Επίσης επιδοτείται (με τα ίδια ποσοστά) και το επιτόκιο στα δάνεια για αγορά ή κατασκευή αγροτικών κτιρίων (αποθήκες κλπ.). Και εδώ η επιδότηση αφορά δάνεια έως 10.000 ευρώ και η διάρκεια αποπληρωμής τους είναι έως 10 χρόνια.


ΠΗΓΗ: http://www.aigialeianews.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Παράταση της προθεσμίας στην ηλεκτρονική υποβολή του Ε9 έως 5 Μαρτίου 2012 για τα φυσικά πρόσωπα και έως τις 30 Απριλίου για τα νομικά πρόσωπα έτους 2011

Στην παράταση της προθεσμίας για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) η οποία έληγε κανονικά την Τρίτη 31 Ιανουαρίου προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Παντελή Οικονόμου παρατείνεται μέχρι τις 5 Μαρτίου 2012 για τα φυσικά πρόσωπα και έως τις 30 Απριλίου για τα νομικά πρόσωπα έτους 2011, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) καθώς και της διόρθωσης στοιχείων της περιουσιακής κατάστασης.

ΟΛΜΕ: Αποφασίζει τη τελική μορφή των κινητοποιήσεων, για το επόμενο διάστημα

Σειρά κινητοποιήσεων προτείνει η ομοσπονδία των καθηγητών για το επόμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα η ΟΛΜΕ προτείνει να γίνουν περιοδείες του ΔΣ της ομοσπονδίας σε όλη την Ελλάδα και να πραγματοποιηθούν συσκέψεις των ΕΛΜΕ και συζητήσεις στα σχολεία στην κατεύθυνση της συσπείρωσης και αγωνιστικής ενεργοποίησης των καθηγητών.
Τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθούν Γενικές συνελεύσεις των ΕΛΜΕ και η Γ.Σ. των προέδρων θα γίνει το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου, οπότε και αναμένεται να καθοριστεί η στάση του κλάδου.
Οι καθηγητές θα αποφασίσουν αν θα γίνει 24ωρη γενική απεργία στις 14 Φλεβάρη και πενθήμερη εβδομάδα από τις 13 ως τις 17 του μήνα με διαμαρτυρίες, αποκλεισμούς δημόσιων κτιρίων, πορείες.

Πρόγραμμα εμβολιασμών για το μελιταίο πυρετό

Το Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων ενημερώνει τους κτηνοτρόφους ότι από 1/2/2012 ξεκινά το πρόγραμμα εμβολιασμών των αιγοπροβάτων κατά του μελιταίου πυρετού.
Το πρόγραμμα των εμβολιασμών ανά τοπικό διαμέρισμα θα κοινοποιηθεί στους Δήμους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες μέρες και ώρες με το γραφείο του Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων.
Επισημαίνεται ότι όσοι κτηνοτρόφοι δε συνεργαστούν με την υπηρεσία για τον εμβολιασμό των ζώων τους θα χάσουν το δικαίωμα παράδοσης γάλακτος στη βιομηχανία.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΟΥΡΗ

Πήγε ο Σαμαράς στον Πούτιν
για να βρει καμιά βοήθεια
κι αναγκαστικά του είπε
όλη την ‘Πικρή Αλήθεια’
τον κατήφορο που πήρες
ώ Ελλάδα μου μεγάλη!!!
που οι Φίλοι Ευρωπαίοι
σε ‘ρίξαν σε τέτοιο χάλι
σε Σταυρό σ’ έχουν καρφώσει!
τι μαρτύριο τραβάς.
σαν Χριστό ξανασταυρώνουν
και γλυτώνει ο ‘Βαραββάς’.
και του ζήτησε να δώσει
λίγο αέριο για το κρύο
αφού πετρέλαιο δεν έχει
η Κυβέρνηση των ‘Τρίω’
λίγο αέρα να φυσήξει
να ζεστάνει σαν τον λίβα.
με πατάτες και καρότα
που μας στέλνουν απ’ τη Θήβα.
(Τζάμπα και Οικολογικά)
στην Υγεία δεν πειράζουν
για όποιον κάτσει στην ουρά
μπρος στο Σύνταγμα μοιράζουν!
μια και λίγο παραπέρα
στην “Εστία των Ευχών”
δίχως του Θεού τον φόβο
κάναν …την κλοπή των Εποχών!
κάποιοι πήγανε και κλέψαν
το ‘Συσσίτιο των Φτωχών’…
δεν το κλέψαν πεινασμένοι
άστεγοι και νηστικοί!!!
μα το κλέψαν Καρχαρίες
οι καθόλα παστρικοί.
Ώ Ελλάδα μου καημένη!!!
δίχως πόλεμο και μάχες
σε σταυρώνουνε οι φίλοι
κι έχασες αυτά που θα ‘χες.
Έχεις μια καρδιά μεγάλη
και πίκρα χαμογελάς…
κι όλοι οι φτωχοί φωνάζουν
Ζήτω! Αθάνατη Ελλάς..!
Ότι η Τρόικα ψηφίσει
εις αεί θα υποστείς!!!
αφού ο Σαμαράς θα γίνει
Δεξιός-Κουμουνιστής.

Καγιάς Αθανάσιος
Μαζαράκι
26-01-2012

«Ημέτεροι εισαγωγής» στη ΜεταλλουργικήΔΙΠΛΟΜΙΣΘΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ «ΔΑΚΤΥΛΟ» ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ


Δεν έφταναν τα ήδη αρκετά προβλήματα στη Μεταλλουργική του Κεφαλόβρυσου, προβλήματα πάντως που η εταιρία κάνει σοβαρή προσπάθεια να τα ξεπεράσει, της ήρθαν τώρα και άλλα, που έχουν να κάνουν με τις επιλογές «ημετέρων» στη διοίκησή της.
Συγκεκριμένα, μετά από αρκετές… παλινδρομήσεις, ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της βιομηχανίας διορίζεται ο 54χρονος, πρώην βουλευτής Εύβοιας της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Λιάσκος, με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Αβραμόπουλου.
Πού είναι όμως το «μεμπτό» στην υπόθεση; Ο κ. Λιάσκος, ο οποίος συνδέεται με προσωπική φιλία με τον κ. Αβραμόπουλο και είχε διατελέσει και υφυπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης μέχρι το 2006, επί υπουργίας του κ. Αβραμόπουλου, θα είναι και διευθύνοντας σύμβουλος με μισθό τουλάχιστον προκλητικό για τα σημερινά δεδομένα στην αγορά εργασίας, στο ανώτερο πλαφόν δηλαδή (κοντά στα 5.800 ευρώ το μήνα για τις ΔΕΚΟ), εφόσον φυσικά δεν αρνηθεί κάποιον από τους δύο. Δεν είναι όμως ότι η Μεταλλουργική δεν είχε πρόεδρο ή διευθύνοντα σύμβουλο.
Είχε και τα δύο στελέχη και πρόεδρός της ήταν ο κ. Κώστας Παπαδημητρίου.
Όταν όμως βγήκε η απόφαση που για τις ΔΕΚΟ (η βιομηχανία υπάγεται στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα) περιόριζε τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων στα επτά άτομα, η εταιρία αποφάσισε να μειώσει τα μέλη της διοίκησης, ορίζοντας κάποιον από τους ήδη υπάρχοντες στη θέση του διευθύνοντα συμβούλου, με τη λογική ότι γνώριζε την τρέχουσα κατάσταση. Η νέα σύνθεση «κόλλησε» κάπου μεταξύ υπουργείων και την πρόλαβε η αλλαγή στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Αυτή, δεν πέρασε καθόλου… απαρατήρητη στα Γιάννενα και την Ήπειρο.
Η παρουσία του κ. Αβραμόπουλου και η προσπάθειά του να αποκτήσει ερείσματα και στην περιοχή, μεταφράστηκε και στον ορισμό του κ. Λιάσκου στη Μεταλλουργική, αρχικά ως διευθύνοντα συμβούλου μόνο.
Μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν, το θέμα «πάγωσε». Επανήλθε όμως… δριμύτερο κατά την τελευταία επίσκεψη του κ. Αβραμόπουλου στις γιορτές στα Γιάννενα, όταν τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης έμαθαν ότι ο υπουργός επέλεξε τον «δικό του άνθρωπο» και για τις δύο θέσεις, του διευθύνοντα συμβούλου και του προέδρου της εταιρίας.
Από το μουσείο στο ΛΑΟΣ
Ο κ. Λιάσκος «πρωταγωνίστησε» στο παρελθόν σε δύο τουλάχιστον… ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: την πρώτη, όταν σύμφωνα με δημοσιεύματα του αθηναϊκού Τύπου επιδοτήθηκε με το ποσό των 400.000 ευρώ για την κατασκευή μουσείο στο υπόγειο του σπιτιού του και σε άλλη μια που είναι και η πιο γνωστή: Στις 18 του περασμένου Μαρτίου, το πρωί το κόμμα του ΛΑΟΣ ανακοίνωνε επίσημα την προσχώρηση του κ. Λιάσκου, ο οποίος φωτογραφιζόταν σε χειραψίες με τον πρόεδρο του κόμματος Γιώργο Καρατζαφέρη. Το ίδιο απόγευμα, η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωνε ότι ο κ. Λιάσκος παραμένει μέλος της. Λίγο αργότερα, το κόμμα του ΛΑΟΣ με νέα ανακοίνωση, ισχυριζόταν ότι ο κ. Λιάσκος επικοινώνησε με τον κ. Καρατζαφέρη και του είπε τα εξής: «Πρόεδρε, δέχθηκα τέτοιες πιέσεις, τόσο εγώ, όσο και η οικογένειά μου, που είπα τα παρατάω και δεν ασχολούμαι άλλο. Συγνώμη για ό,τι έγινε, αλλά ήταν πολύ σοβαρές οι πιέσεις».
Ευρώ στον «πάγο»
Το πρόβλημα είναι ότι από τη μια στιγμή στην άλλη, η Μεταλλουργική είναι ακέφαλη και δεν υπάρχουν υπογραφές σε παραγγελίες, πληρωμές και άλλες λειτουργίες. Η επιχείρηση έχει παρουσιάσει μεν μεγάλο οικονομικό πρόβλημα, εδώ και σημαντικό διάστημα όμως έχει επανέλθει στην αγορά και μάλιστα, με παραγγελίες από το εξωτερικό για νομίσματα του ευρώ, σε Κύπρο, Πολωνία και αλλού. Τώρα όμως, εν αναμονή των εξελίξεων, η εταιρία μπαίνει στον «πάγο» και οι εργαζόμενοι περιμένουν για άλλη μια φορά τις εξελίξεις.

ΠΗΓΗ: http://www.agon.gr/news/117/ARTICLE/15223/2012-01-27.html

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: "Συμψηφίζονται τα χρέη προς το Δημόσιο"

«Ανάσα» ρευστότητας σε χιλιάδες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και νοικοκυριά αναμένεται να δώσει ο συμψηφισμός οφειλών από και προς το Δημόσιο ο οποίος ενεργοποιείται με την εγκύκλιο που έστειλε στις εφορίες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ.  Παντελής Οικονόμου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ο έφορος έχει τη δυνατότητα να κινεί αυτεπαγγέλτως τη διαδικασία του συμψηφισμού των οφειλών χωρίς να χρειασθεί η σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου. Βασική προϋπόθεση είναι τόσο η φορολογική υποχρέωση όσο και η απαίτηση από το δημόσιο να αφορούν στο ίδιο οικονομικό έτος.
Επίσης επιτρέπεται και η εξόφληση οφειλών προς το δημόσιο, που προκύπτουν από την υποβολή δήλωσης φόρου ή άλλων εσόδων του φορολογουμένου, με συμψηφισμό απαιτήσεων αυτού κατά του δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή ο έφορος θα είναι αυτός που θα έχει και τον τελικό λόγο και θα αποφασίζει για τη δυνατότητα ή μή αποδοχής του συμψηφισμού απαιτήσεων με την υποβολή χρεωστικής δήλωσης (ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος, φόρου μισθωτών υπηρεσιών κ.α).
Με την εγκύκλιο ξεκαθαρίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν συμψηφίζονται απαιτήσεις κατά του Δημοσίου με οφειλές που είναι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. υπέρ τρίτων (π.χ. υπέρ, ΝΠΔΔ, τράπεζες κλπ). Επίσης δεν συμψηφίζονται οφειλές προς το Δημόσιο με απαιτήσεις του οφειλέτη κατά Ο.Τ.Α (δήμοι, περιφέρειες), ΝΠΔΔ, ΟΠΑΔ, Δημοσίων Επιχειρήσεων, Νοσοκομείων καθώς δεν υφίσταται αμοιβαιότητα.

ΠΑΛΙΟ ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΣ: Το νεκρό, πέτρινο χωριό της Ηπείρου

«Ξέρεις τα σπίτια πεισμώνουν εύκολα, σαν τα γυμνώσεις », γράφει ο Γιώργος Σεφέρης.
Και το παλιό Μαυρονόρος, στις πλαγιές του Κασιδιάρη, ζώντας τη φθορά του χρόνου, ξεγυμνωμένο από φωνές, στέκει εκεί. Μνήμη κι ανάμνηση μαζί...

Τα ερείπια αυτά έχουν φωνή.
Τα διώροφα αρχοντόσπιτα, η εκκλησιά, το μεγάλο αλώνι, η βρύση, αφηγούνται το καθένα μια διαφορετική ιστορία.
Μια ιστορία που φτάνει μέσα από τα γκρεμισμένα παράθυρα, τους τοίχους που έχουν μισογκρεμιστεί, τις πόρτες που άφησαν διάπλατα το χρόνο και το φως να κάνουν τα δικά τους παιχνίδια.
Κι η αίσθηση του επισκέπτη είναι ότι εδώ τίποτα δεν έχει πεθάνει.
Η ζωή συνεχίζεται με τον τρόπο που εκείνη έχει επιλέξει.
Περπατώντας ανάμεσα στα χαλάσματα το σκηνικό είναι ανεπανάληπτο.
Κανένας ποιητής, ούτε ζωγράφος θα μπορούσε να το αποδώσει. Ένα παιχνίδι των αισθήσεων και των χρωμάτων.
Τζάκι εδώ έχει να καπνίσει από το 1964.
Τότε κι ο τελευταίος κάτοικος εγκατέλειψε το χωριό για να εγκατασταθεί στο νέο Μαυρονόρος.
Όμως εδώ όλα είχαν ξεκινήσει το 1866, όταν ο τόπος πρωτοκατοικήθηκε και γνώρισε την αρχιτεκτονική των διώροφων πέτρινων αρχοντικών.
Ήταν είκοσι οχτώ οικογένειες που ξεκίνησαν από το χωριό Γλούστα, κεφαλοχώρι της Θεσπρωτίας, που βρίσκεται στο βουνό Σκουπίτσα ή Μαυρονόρος – και σε ανάμνηση έδωσαν στο χωριό τους το όνομα αυτό.
Η ζωή ήταν δύσκολη. Όμως οι Μαυρονορίτες, επειδή ήταν εργατικοί, δημιούργησαν μεγάλες περιούσιες παλεύοντας με τις κακοτράχαλες πλαγιές του Κασιδιάρη και γεμίζοντας αμπέλια την περιοχή που τους παραχώρησε ο Εγιουπ Πασάς.
Έζησαν επιδρομές, κακουχίες, λεηλασίες.
Μέχρι το 1964 όπου το εγκατέλειψαν και μεταφέρθηκαν πιο χαμηλά.
Κι από τότε ένας κύκλος άρχισε να κλείνει.
Ότι δημιούργησε ο άνθρωπος πέρασε σταδιακά στη φάση της παραίτησης.
Και η πέτρα που κάποτε έχτιζε σπίτια, κυλά αργά στον τόπο που την γέννησε.
Και σ΄ αυτή τη μικρή πορεία θυμίζει ακόμη το μεράκι των ανθρώπων που τη δούλεψαν.
Το Μαυρονόρος αποτελεί σήμερα το νεκρό πέτρινο χωριό της Ηπείρου.
Δεν του αξίζει να καταστραφεί.
Φυσικά κάποιοι πρέπει να δουλέψουν γι' αυτό.
Να πάνε κόντρα στο χρόνο.
Γιατί αξίζει να σωθεί και να προσφέρει αυτό το μοναδικό ταξίδι....


ΠΗΓΗ: http://www.epiruspost.gr/reportaz/koinonia/10858-2012-01-26-18-50-54.html

''Κεκρόπορτα'' Παπακωνσταντίνου για την κατασκευή του φράγματος του Αγίου Νικολάου Αράχθου

Του Χαράλαμπου Γαλιάνδρα-Αρτινού
Μεθοδευμένη εισαγωγή του θέματος από το παράθυρο, παρά την καθολική αντίδραση και αντίθεση των Ηπειρωτών σε δημιουργία επί του Αράχθου νέου υδροηλεκτρικού έργου στον Άγιο Νικόλαου Άρτας.

Με νομικό ελιγμό, πραξικοπηματικό θα το χαρακτήριζα, ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γ. Παπακωνσταντίνου επιχειρεί να παρακάμψει τη σθεναρή αντίσταση των Ηπειρωτών στη μεθοδευμένη επιστροφή του θέματος κατασκευής και τρίτου υδροηλεκτρικού έργου στον Άραχθο με τη δημιουργία φράγματος στον Άγιο Νικόλαο Άρτας.
Ένα θέμα πολύ σοβαρό και καταστροφικό για ανθρώπους, περιβάλλον, οικονομίας και πολιτισμού του ορεινού όγκου των Τζουμέρκων, της πεδιάδας της Άρτας και του Αμβρακικού Κόλπου. Ένα έργο για το οποίο έχει αποφανθεί αρνητικά και απαγορευτικά το Συμβούλιο της Επικρατείας. Θέμα το οποίο ανέκυψε και πάλι αιφνιδιαστικά από τον κ. υπουργό, με τη σύμφωνη γνώμη του υπουργικού συμβουλίου, παρά τις αντίθετες, εκφρασμένες και δεδηλωμένες αντιρρήσεις σύσσωμου του πληθυσμού της Ηπείρου και των απανταχού απόδημων Ηπειρωτών να βάλουν οριστικό «φράγμα» στην κατασκευή του φράγματος.

Νέος ιός προκαλεί ανησυχία και συναγερμό στην Ευρώπη

«Ένας νέος ιός που επηρεάζει αρνιά, κατσίκες και βοοειδή και τους προκαλεί γενετικές δυσμορφίες, εντοπίστηκε πρόσφατα στην Ολλανδία, τη Γερμανία και τη Γαλλία, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ολλανδικό υπουργείο Γεωργίας.»

"(Ο ιός) εντοπίστηκε σε 76 φάρμες στην Ολλανδία, όπου εκτρέφονται κυρίως αρνιά, αλλά και κατσίκες και βοοειδή", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κοέν Γκέλινκ, εκπρόσωπος του υπουργείου, σύμφωνα με τον οποίο ο ιός έχει επίσης εντοπιστεί στη Γερμανία, το Βέλγιο και τη Βρετανία.
Ο ιός Σμάλενμπεργκ, που πήρε το όνομά του από τη γερμανική πόλη όπου εντοπίστηκε για πρώτη φορά το Νοέμβριο του 2011, έχει πλήξει 51 φάρμες στη Γερμανία, κυρίως στη Βόρεια Ρηνανία- Βεστφαλία, σύμφωνα με το ινστιτούτο Φρίντριχ Λέφλερ.
Για πρώτη φορά σήμερα δύο γαλλικές επαρχίες, η Μοζέλ και η Μερτ-ε-Μοζέλ, ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν περιπτώσεις του ιού Σμάλενμπεργκ σε μία φάρμα εκτροφής αρνιών στη Λορένη, ενώ και άλλες ύποπτες περιπτώσεις αναλύονται.
Σύμφωνα με τον Γκέλινκ ο ιός που προκαλεί διάρροιες και πυρετό στα ενήλικα ζώα δεν μπορεί να μεταδοθεί απευθείας από το ένα ζώο στο άλλο. Όμως μπορεί να μεταδοθεί μέσω του πλακούντα με αποτέλεσμα να γεννιούνται "νεκρά ζώα, ή ζώα με γενετικές δυσμορφίες τα οποία πεθαίνουν πολύ γρήγορα".
Προς το παρόν δεν υπάρχει εμβόλιο για τον ιό αυτό.
Πάντως σύμφωνα με τον Τζακ Λούιτεν, εκπρόσωπο της ολλανδικής ομοσπονδίας γεωργών και κτηνοτρόφων, "μέχρι στιγμής υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ο ιός δεν μεταδίδεται στους ανθρώπους".
 
ΠΗΓΗ: http://www.newsit.gr/

«Παράθυρο» για μείωση ΦΠΑ και φόρων

Το νέο μείγμα οικονομικής πολιτικής που επεξεργάζεται η κυβέρνηση Παπαδήμου με στόχο την επανεκκίνηση της οικονομίας αφήνει ανοιχτό παράθυρο για μείωση συντελεστών ΦΠΑ και ειδικών φόρων κατανάλωσης, χαμηλότερο συντελεστή για επιχειρήσεις και επανεξέταση των μέτρων που έχουν ληφθεί την τελευταία διετία. Βέβαια, αυτό που έχει συμφωνηθεί με την τρόικα είναι ότι όποια μείωση φόρου αποφασιστεί θα πρέπει να συνοδεύεται από άλλο μέτρο που θα οδηγεί απαραίτητα σε ισοδύναμο αποτέλεσμα. Μέσα στο κλίμα αυτό πραγματοποιήθηκε χθες η πρώτη σύσκεψη για τη διαμόρφωση του Εθνικού Φορολογικού Συστήματος, με τη συμμετοχή εκπροσώπων και των τριών κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση Παπαδήμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τρόικα αφήνει περιθώριο για τη διαμόρφωση του Εθνικού Φορολογικού Συστήματος μέχρι το τέλος Μαρτίου. Δεδομένου, ωστόσο, ότι όλα τα κόμματα επιθυμούν να διατηρήσουν κάποια περιθώρια αλλαγών για μετά τις εκλογές, αυτό που φαίνεται να προκρίνεται είναι να υπάρξει εντός του Μαρτίου ένα βασικό περίγραμμα αρχών για το οποίο θα δεσμεύονται και τα τρία κόμματα, αφήνοντας το περιθώριο κάποιων αλλαγών στην κυβέρνηση που θα προκύψει. Στη χθεσινή πρώτη συνάντηση του υπουργού Οικονομικών Ευάγγ. Βενιζέλου με τους εκπροσώπους των κομμάτων, Ι. Βρούτση από τη Ν.Δ. και Αλ. Χρυσανθακόπουλο από το ΛΑΟΣ, συμφωνήθηκε η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα που θα τηρηθεί για τη διαμόρφωση του νέου φορολογικού συστήματος, ενώ αποφασίστηκε να ακολουθηθεί εντατικός ρυθμός εργασίας.
Οι προτάσεις της ΝΔ
Χθες, ο κ. Βρούτσης κατέθεσε τις προτάσεις της Ν.Δ. για το Εθνικό Φορολογικό Σύστημα, ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα ανοίξει τα χαρτιά του και ο υπουργός Οικονομικών προκειμένου τα τεχνικά κλιμάκια των κομμάτων να επεξεργασθούν όλες τις προτάσεις μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, που ορίστηκε νέα σύσκεψη. Η μείωση του ΦΠΑ, η μείωση του συντελεστή φορολόγησης των εταιρικών κερδών και των ειδικών φόρων κατανάλωσης, η καθιέρωση ενός φόρου στα ακίνητα, το καθολικό «πόθεν έσχες» και μέτρα για τη βελτίωση των διαδικασιών είσπραξης των δημοσίων εσόδων και πάταξης της φοροδιαφυγής αποτελούν τα πρώτα κοινά σημεία επαφής πάνω στα οποία θα στηριχθεί η σύνταξη του νέου φορολογικού νομοσχεδίου και η προσπάθεια τόνωσης της ανάπτυξης. Στο τραπέζι του διαλόγου βρίσκονται:
1.ΦΠΑ. Συζητείται η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ, με τη Νέα Δημοκρατία να προτείνει τη μείωση του βασικού συντελεστή ΦΠΑ στο 19% από 23%, του μεσαίου στο 9% από 13% και του χαμηλού συντελεστή στο 5%. Επίσης, προτείνει κατάργηση του συντελεστή ΦΠΑ 23% στα είδη εστίασης και επαναφορά του στο 9%, υπαγωγή στο χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ όλων των υπηρεσιών τουριστικού πακέτου και όχι μόνο της διαμονής και διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. Το ΠΑΣΟΚ μιλά για ενιαίο φορολογικό συντελεστή 19%. Η όποια απώλεια των εσόδων από τη μείωση του ΦΠΑ εκτιμούν στο υπουργείο Οικονομικών ότι μπορεί να καλυφθεί από την εφαρμογή νέων αντικειμενικών κριτηρίων σε 900.000 επαγγελματίες και την κατάργηση φοροαπαλλαγών αλλά και από την επανεκκίνηση της οικονομίας.
2.Ενας φόρος στα ακίνητα. Εξετάζεται να καθιερωθεί ένας ενιαίος φόρος ή ενιαίο τέλος που θα περιλαμβάνει το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) και το Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών, το οποίο εισπράττεται σήμερα μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Δεν αποκλείεται ο νέος φόρος ή το νέο τέλος που θα προκύψει να αποσυνδεθεί από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Επίσης, η Ν.Δ. προτείνει «πάγωμα» των αντικειμενικών αξιών για πέντε έτη, διατήρηση της αναστολής του «πόθεν έσχες» -για οποιαδήποτε κατοικία - για τρία χρόνια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
3.Φορολογία επιχειρήσεων. Η Ν.Δ. προτείνει ενιαίο φορολογικό συντελεστή 15% (flat tax) σε όλα τα νομικά πρόσωπα, παρακράτηση 15% στα διανεμόμενα κέρδη και εξάντληση της φορολόγησης των μετόχων ή εταίρων, καθώς και την κατάργηση των έκτακτων εισφορών.
4. Κατάργηση φοροαπαλλαγών με βάση εισοδηματικά, κοινωνικά και δημογραφικά κριτήρια.
5.Ηλεκτρονικό καθολικό «πόθεν έσχες». Οι φορολογούμενοι σε πρώτη φάση θα υποχρεωθούν να δηλώσουν (φορολογικές δηλώσεις 2013) κάθε μορφής περιουσιακά στοιχεία (κινητά και ακίνητα) σε Ελλάδα και εξωτερικό. Σε επόμενο στάδιο θα εφαρμοστεί ένα νέο σύστημα προσδιορισμού των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων που θα βασίζεται στην υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή αναλυτικών δηλώσεων «πόθεν έσχες» και στον έλεγχο της προέλευσης όλων των κεφαλαίων που διακινούν οι φορολογούμενοι, είτε αυτά δαπανώνται για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, είτε διατίθενται για καταναλωτικές ανάγκες, είτε αποταμιεύονται.
6.Αλλαγή στον τρόπο απόδοσης και είσπραξης του ΦΠΑ με την καθιέρωση ειδικού τραπεζικού λογαριασμού ΦΠΑ για κάθε επιτηδευματία και on line σύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΓΓΠΣ.


ΠΗΓΗ: http://www.imerisia.gr

Πρόσκληση της Αδελφότητας Ζωτικιωτών Λάκκας Σουλίου στην κοπή της Πίτας, την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2012

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012
ΩΡΑ: 15:00 μ.μ.

ΑΜΦΙΘΕΑ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ


ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012
ΩΡΑ: 15:00 μ.μ.


ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ - ΠΕΝΤΕΛΗ

O Σύλλογος Ηπειρωτών Ηλιούπολης κόβει την Πίτα του, την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012
ΩΡΑ: 15:00 μ.μ.


ΚΑΛΠΑΚΙ - ΡΟΔΟΤΟΠΙ

ΠΡΕΒΕΖΑ: Εξιχνιάστηκαν δεκαεπτά (17) περιπτώσεις κλοπών σε σπίτια στην ευρύτερη περιοχή

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 31χρονου ημεδαπού, ο οποίος συνελήφθη την 18-01-2012 για συμμετοχή σε ανθρωποκτονία 58χρονου ημεδαπού στο Νεόκαστρο Ημαθίας, την 21-10-2011 .
Η χρηματική αξία των κλοπιμαίων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 165.000 ευρώ.


Εξιχνιάστηκαν δεκαεπτά (17) περιπτώσεις κλοπών σε σπίτια, στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας, ύστερα από διεξοδική αστυνομική έρευνα του Τμήματος Ασφάλειας Πρέβεζας.
Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 31χρονου ημεδαπού, ο οποίος την 18-01-2012 συνελήφθη για συμμετοχή σε ανθρωποκτονία 58χρονου ημεδαπού στο Νεόκαστρο Ημαθίας (την 21-10-2011) και ήδη κρατείται στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης (σχετικό το από 18-01-2012 Δελτίο Τύπου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας).
Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, προέκυψε ότι ο 31χρονος, κατά το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2010 έως τις αρχές του 2012, εισέρχονταν, εκμεταλλευόμενος την απουσία των ενοίκων, σε σπίτια στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας και αφαιρούσε κοσμήματα, χρυσαφικά και άλλα τιμαλφή.
Στη συνέχεια, μετέβαινε ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε ενεχυροδανειστήρια του Αγρινίου και της Θεσσαλονίκης, όπου διέθετε προς πώληση τα κλοπιμαία, αποκομίζοντας έτσι παράνομα περιουσιακά οφέλη.
Μετά από έρευνα στο σπίτι του 31χρονου στην Πρέβεζα, βρέθηκε και κατασχέθηκε, πλήθος κοσμημάτων και χρυσαφικών, μέρος των οποίων αναγνωρίστηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Επίσης, βρέθηκε και το χρηματικό ποσό των (18.500) ευρώ, το οποίο κατασχέθηκε ως προϊόν της παράνομης δραστηριότητάς του.
Η λεία των κλοπιμαίων εκτιμάται ότι υπερβαίνει το ποσό των 165.000 ευρώ.
Η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση, διενεργείται από το Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας ενώ ερευνάται, η τυχόν συμμετοχή του και σε άλλες παρόμοιες παράνομες πράξεις.