Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

Πασχαλινές ευχές από τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Παρακαλάμου κ. Μπίκα Κωνσταντίνο

Το Αναστάσιμο φως να φωτίζει τις ζωές όλων των συγχωριανών και να σας χαρίζει υγεία, οικογενειακή ευτυχία και επαγγελματική προκοπή.
Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!!!

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παρακαλάμου

Μπίκας Κωνσταντίνος

Δήμος Πωγωνίου: Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δ.Ε. Καλπακίου και των νομικών προσώπων

Ο Δήμαρχος Πωγωνίου διακηρύσσει Πρόχειρο  Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» (πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικών) για τις ανάγκες του Δήμου Πωγωνίου και των Νομικών Προσώπων του, με κριτήριο κατακύρωσης για μεν τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  επί τοις εκατό (%)  στη μέση τιμή λιανικής πώλησης ανά είδος, όπως αυτή προσδιορίζεται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα, όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για δε τα λιπαντικά,  τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού των ειδών, συνολικού προϋπολογισμού 57.289,30  € πλέον Φ.Π.Α. 
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη,  10/05/2016 και από ώρα 09:00 π.μ. (έναρξη υποβολής προσφορών) μέχρι ώρα 09:30 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Πωγωνίου στο Καλπάκι, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για παραλαβή των τευχών δημοπράτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Πωγωνίου στο Καλπάκι, το αργότερο μέχρι 9/5/2016, στους υπεύθυνους Γραφείου προμηθειών, Υλικού Εξοπλισμού και Υπηρεσιών, Στέφα Κωνσταντίνο και Τάγκα Δροσούλα στα τηλέφωνα 2653360102, 2653360119.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Δήμος Πωγωνίου: Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου

Ο Δήμαρχος Πωγωνίου διακηρύσσει Πρόχειρο  Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ» (πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικών) για τις ανάγκες του Δήμου Πωγωνίου με κριτήριο κατακύρωσης για μεν τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  επί τοις εκατό (%)  στη μέση τιμή λιανικής πώλησης ανά είδος, όπως αυτή προσδιορίζεται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα, όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για δε τα λιπαντικά,  τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού των ειδών, συνολικού προϋπολογισμού, 30.421,55€ πλέον Φ.Π.Α. 
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη,  10/05/2016 και από ώρα 11:00 π.μ. (έναρξη υποβολής προσφορών) μέχρι ώρα 11:30 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Πωγωνίου στο Καλπάκι, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για παραλαβή των τευχών δημοπράτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Πωγωνίου στο Καλπάκι, το αργότερο μέχρι 9/5/2016, στους υπεύθυνους Γραφείου προμηθειών, Υλικού Εξοπλισμού και Υπηρεσιών, Στέφα Κωνσταντίνο και Τάγκα Δροσούλα στα τηλέφωνα 2653360102, 2653360119.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Δήμος Πωγωνίου: Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δ.Ε. Δελβινακίου

Ο Δήμαρχος Πωγωνίου διακηρύσσει Πρόχειρο  Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ» (πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικών) για τις ανάγκες του Δήμου Πωγωνίου με κριτήριο κατακύρωσης για μεν τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  επί τοις εκατό (%)  στη μέση τιμή λιανικής πώλησης ανά είδος, όπως αυτή προσδιορίζεται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα, όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για δε τα λιπαντικά,  τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού των ειδών , συνολικού προϋπολογισμού, 35.130,70€ πλέον Φ.Π.Α. 
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη,  10/05/2016 και από ώρα 12:00 π.μ. (έναρξη υποβολής προσφορών) μέχρι ώρα 12:30 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Πωγωνίου στο Καλπάκι, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για παραλαβή των τευχών δημοπράτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Πωγωνίου στο Καλπάκι, το αργότερο μέχρι 9/5/2016, στους υπεύθυνους Γραφείου προμηθειών, Υλικού Εξοπλισμού και Υπηρεσιών, Στέφα Κωνσταντίνο και Τάγκα Δροσούλα στα τηλέφωνα 2653360102, 2653360119.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Δήμος Πωγωνίου: Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δ.Ε. Άνω Καλαμά

Ο Δήμαρχος Πωγωνίου διακηρύσσει Πρόχειρο  Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ» (πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικών) για τις ανάγκες του Δήμου Πωγωνίου με κριτήριο κατακύρωσης για μεν τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  επί τοις εκατό (%)  στη μέση τιμή λιανικής πώλησης ανά είδος, όπως αυτή προσδιορίζεται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα, όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για δε τα λιπαντικά,  τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού των ειδών , συνολικού προϋπολογισμού, 30.363,50  € πλέον Φ.Π.Α. 
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη,  10/05/2016 και από ώρα 10:00 π.μ. (έναρξη υποβολής προσφορών) μέχρι ώρα 10:30 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Πωγωνίου στο Καλπάκι, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για παραλαβή των τευχών δημοπράτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Πωγωνίου στο Καλπάκι, το αργότερο μέχρι 9/5/2016, στους υπεύθυνους Γραφείου προμηθειών, Υλικού Εξοπλισμού και Υπηρεσιών, Στέφα Κωνσταντίνο και Τάγκα Δροσούλα στα τηλέφωνα 2653360102, 2653360119.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ιονία Οδός: Στην τελική ευθεία η παράκαμψη της Αμφιλοχίας

Οι εργασίες της Ιονίας Οδού στην παράκαμψη της Αμφιλοχίας οδεύουν προς ολοκλήρωση.
Τα 25 χιλιόμετρα από τον κόμβο του Κουβαρά μέχρι την έξοδο της Αμφιλοχίας (που παρακάμπτουν την πόλη της Αμφιλοχίας), με το ρυθμό των εργασιών θα είχαν παραδοθεί ήδη από το φθινόπωρο του 2015, αν οι απαλλοτριώσεις δεν καθυστερούσαν τις εργασίες.
Σήμερα το κομμάτι αυτό είναι σχεδόν έτοιμο, ασφαλτοστρωμένο και στα δύο ρεύματα με στηθαία και διαχωριστικά σχεδόν στο σύνολό του. Απομένουν να ολοκληρωθούν οι εργασίες στους κόμβους, διαγράμμιση και σήμανση. Η παράδοση της παράκαμψης έχει δρομολογηθεί στα μέσα καλοκαιριού.

Η έξοδος της εθνικής οδού από το κέντρο της Αμφιλοχίας ήταν ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων και των υγιών επιχειρήσεων της πόλης, που επιτέλους πραγματοποιείται.
Ωστόσο, με εξαιρετικά ταχύ ρυθμό προχωράει η διάνοιξη της Σήραγγας Κλόκοβας η εκσκαφή στο μέτωπο εισόδου προσέγγιζε τα 880 μέτρα, ενώ αντίστοιχα αυτή του μετώπου εξόδου ξεπερνούσε τα 1.300 μέτρα, δηλαδή συνολικά 2.180 με συνολικό μήκος 2.854 μέτρα και πρόοδος 76%.
Αν συνεχιστούν οι ίδιοι ρυθμοί η πλήρης διάνοιξη θα επιτευχθεί μέσα στο καλοκαίρι, πολύ νωρίτερα από όσο είχε προβλεφθεί.

ΠΗΓΗ: www.pelop.gr

Άρθρο του Βασίλη Τσίρκα, βουλευτή Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ, με τίτλο «Αλήθειες και ψέματα»

Του Βασίλη Τσίρκα*
         
          Ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ αναδείχτηκε στην κυβέρνηση για δεύτερη φορά τον Σεπτέμβριο του 2015, βάζοντας στο επίκεντρο της εκλογικής μάχης την αλήθεια μιας δύσκολης συμφωνίας. Μια συμφωνία, την οποία αναγκαστήκαμε να δεχτούμε, όταν η χώρα βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού. Αφού πρώτα παλέψαμε τις δικές μας θέσεις μέχρι τα άκρα και πέρα από αυτά. Υποσχεθήκαμε, όμως, ότι θα διαπραγματευτούμε σκληρά για να απαλύνουμε τις συνέπειες των μνημονίων, ότι θα δώσουμε μάχη για τις συντάξεις, ότι θα εφαρμόσουμε ένα παράλληλο πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης.
          Μια συμφωνία που, αν και δεν αποτελεί ντοκουμέντο του ΣΥΡΙΖΑ, καταγράφει υποχωρήσεις δικές μας αλλά και των δανειστών. 
Πολύ περισσότερο, όμως, περιγράφει μια πολύ ηπιότερη δημοσιονομική προσαρμογή, που δίνει το περιθώριο για να επουλωθούν οι πληγές του 1ου και του 2ου μνημονίου. 
Συμφωνία για μέτρα 5,4 δις ευρώ, τα οποία δεσμευτήκαμε τον Σεπτέμβρη να τα εφαρμόσουμε με τον πιο δίκαιο κοινωνικά τρόπο, χωρίς να επιβαρύνουμε περισσότερο τα χαμηλά και μεσαία κοινωνικά στρώματα, όταν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ εφάρμοσαν μέτρα συνολικού ύψους 63 δις ευρώ από το 2010 μέχρι το 2015, διαλύοντας τον κοινωνικό ιστό και καταρρακώνοντας την ελληνική οικονομία.
          Λένε ψέματα όσοι συνεχίζουν την εκστρατεία παραπληροφόρησης και καταστροφολογίας, διαστρεβλώνοντας την αλήθεια τόσο για το ασφαλιστικό και το φορολογικό νομοσχέδιο όσο και για τους αριθμούς και την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.

Αναστάσιμες ευχές της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος

Ευχές για το Πάσχα από τον Αντιδήμαρχο Πωγωνίου κ. Χρήστο Ν. Γκόγκο

Εύχομαι σε όλους τους συνδημότες το Άγιο Φως της Ανάστασης να φωτίσει τις ψυχές και τις ζωές όλων μας.
Το Πάσχα είναι μια μοναδική ευκαιρία επιστροφής στην αλληλεγγύη και την ελπίδα.
Χρόνια Πολλά!!!

Χρήστος  Ν. Γκόγκος

Αντιδήμαρχος Πωγωνίου

Δήμος Πωγωνίου: Ευχές για το Πάσχα


Ο Δήμαρχος Πωγωνίου κ. Κώστας Καψάλης και η Δημοτική Αρχή
σας εύχονται
Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση.

Είθε η Ανάσταση του Κυρίου να φωτίσει όλους μας.

Περιφέρεια Ηπείρου: Ανακοίνωση αποφάσεων της 12ης/21-04-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 21-04-2016, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 14-04-2016 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12/21-04-2016
Αρ. Απόφασης / Θέμα
559. Κατάρτιση του σχεδίου της 2ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2016 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
560. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης επί της Ε.Ο Άρτας-Τρικάλων στο ύψος του Αθαμάνιου», αναδόχου Σωτηρίου Σφήκα, μέχρι την 14-07-2016.
561. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακών οδών προς Μηλιά Μετσόβου και προς λίμνη πηγών Αώου», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-08-2016.
562. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οικισμού Δαφνούλας», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ. ΣΔΡΑΛΑΓΚΑ», μέχρι την 20-10-2016.

Πασχαλινό πάρτι στο "PLEGMA cafe bar", την Κυριακή 1 Μαΐου

Κιβωτός του Κόσμου Ηπείρου: Πασχαλινό Bazaar την Μεγάλη Τρίτη στα Γιάννενα

Πρόσκληση
Την Μεγάλη Τρίτη η Κιβωτός του Κόσμου Ηπείρου Πωγωνιανής θα πραγματοποιήσει Πασχαλινό παζάρι (Bazaar) στον πεζόδρομο της Μιχαήλ Αγγέλου στα Ιωάννινα, ώρα 10:00 π.μ..

Από την 1η Μαΐου το νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο για τη θερινή περίοδο

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Διαχειριστική Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), κανονικά θα ισχύσει και εφέτος το νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο για τη θερινή περίοδο.
Το τιμολόγιο, με χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό) και συνεχές ωράριο (23:00 έως 07:00), θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Μαΐου 2016 και θα διαρκέσει έως την 31η Οκτωβρίου.

Καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τον προμηθευτή τους.

Συμβουλές από το ΙΝΚΑ για τις πασχαλινές αγορές

Αυστηρά κριτήρια επιλογής, συστήνει η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας - ΙΝΚΑ να έχουν οι πολίτες στην αγορά τροφίμων κατά την περίοδο του Πάσχα.
Σύμφωνα με ανακοίνωσή της,  η τελική ευθύνη αγορών ανήκει στον καταναλωτή, ο οποίος πρέπει να έχει υπόψη ότι:
- η σχέση τιμών και ποιότητας είναι αυτονόητη.
- Οι αγορές τροφίμων από πλανόδιους πωλητές, από μη σταθερά και επώνυμα σημεία πώλησης ή από δήθεν παραγωγούς, θα πρέπει να αποφεύγονται συστηματικά, διότι αποτελούν χώρο διάθεσης μη ελεγχόμενων τροφίμων, πολλές φορές ακατάλληλων ή επικίνδυνων.
- Οι βασικοί κανόνες που αφορούν την αναζήτηση πληροφοριών στην επισήμανση των τυποποιημένων ή μη τροφίμων ισχύουν πάντα, όπως επίσης ισχύουν οι βασικοί κανόνες σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων στο τελικό στάδιο διαχείρισής τους (συντήρηση, μαγείρεμα, κλπ.) από τον καταναλωτή.

Προκηρύξεις για 10.000 μόνιμους και 45.000 συμβασιούχους για το 2016

Τουλάχιστον 10.000 μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι αναμένεται να διοριστούν φέτος στο δημόσιο σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και με βάση τη συμφωνία με τους πιστωτές για διατήρηση και για το 2016 του κανόνα 1 πρόσληψη ανά 5 συνταξιοδοτήσεις.
Ωστόσο ο αριθμός των διορισμών στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας και του φοροελεγκτικού μηχανισμού θα αγγίξει τις 10.000 καθώς στον αριθμό αυτό θα περιληφθούν περίπου 6.500 που δεν είχαν διοριστεί τα προηγούμενα χρόνια και 1.500 που τοποθετούνται στο δημόσιο με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.

Ευχές για το Πάσχα από τον Σύλλογο Ηπειρωτών Ροδόπης

Το Πάσχα είναι μια μοναδική ευκαιρία επιστροφής στην αλληλεγγύη και την ελπίδα. Με την πεποίθηση ότι μόνο ο λόγος της Αλήθειας του Κυρίου μπορεί να μας δείξει τον σωστό δρόμο.
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συλλόγου Ηπειρωτών Νομού Ροδόπης "Άγιος Γεώργιος ο Εξ Ιωαννίνων" σας εύχεται Χρόνια Πολλά και Καλό Πάσχα!

Ο Πρόεδρος          Ο Γενικός Γραμματέας
Τζαμπάζης Ιωάννης  Χαρίσης-Ντούρος Γεώργιος