Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017

Ανακοίνωση για την επίσκεψη Αντιπροσωπείας Συνταξιούχων στην Περιφέρεια Ηπείρου

Η Περιφερειακή Αρχή Ηπείρου, έχει αποδείξει επανειλημμένα και έμπρακτα το ενδιαφέρον της για τους συνταξιούχους. Κατανοεί απόλυτα και συμπαρίσταται στα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν,  πέραν όμως της ηθικής στήριξης που μπορεί και παρέχει στα αιτήματά τους, δεν έχει θεσμική αρμοδιότητα για να βελτιώσει το νομοθετικό πλαίσιο που διαμορφώνεται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις.
Ήταν και είναι πάντα ανοικτή σε συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων στο πλαίσιο του αμοιβαίου σεβασμού και της συνεργασίας που πρέπει να υπάρχει ανάμεσά τους.
Η Περιφέρεια δεν μπορεί να χρησιμοποιείται όμως σε κάθε διαμαρτυρία κατά κυβερνητικών μέτρων και αποφάσεων, ως «ντεκόρ» για επίδειξη κομματικής «ισχύος» από τους ίδιους κάθε φορά συνδικαλιστές, ορισμένοι εκ των οποίων αμαύρωσαν σήμερα με τη συμπεριφορά τους  και την ειρηνική κινητοποίηση των συνταξιούχων, επιχειρώντας χωρίς καμία προσυνεννόηση να διακόψουν την σε εξέλιξη  προγραμματισμένη σύσκεψη της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων,  η οποία αντικαθιστούσε τον ευρισκόμενο στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους Περιφερειάρχη.
Το υβρεολόγιο που ακολούθησε στην είσοδο της Περιφέρειας, αποδεικνύει και τη στόχευση εκείνων που θεωρούν ότι μπορούν να καθοδηγούν τους συνταξιούχους. 

Στόχος τους ήταν τελικά να προκαλέσουν και όχι η κατάθεση των, κατά τ΄ άλλα,  δίκαιων αιτημάτων τους.

Ανοίγει τις επόμενες ημέρες η εφαρμογή για τη διόρθωση λαθών στα στοιχεία των ακινήτων

Με πρόστιμο 100 ευρώ οι τροποποιητικές Ε9

Τις επόμενες ημέρες οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων τους που ανέβασαν το λογαριασμό του φετινού ΕΝΦΙΑ.
 Η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή τροποποιητικών – διορθωτικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για το 2017 αναμένεται να ανοίξει μέσα στις επόμενες ώρες και θα είναι διαθέσιμη στους φορολογούμενους μέσω της εφαρμογής «Ε9 Περιουσιολόγιο» που βρίσκεται στο λογαριασμό κάθε φορολογούμενου στο Taxisnet (www.aade.gr ).
Το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ, αποτυπώνει ό,τι ακριβώς έχει δηλώσει ο κάθε φορολογούμενος στο Ε9 για τα ακίνητά του. Οπότε όποια λάθη έχει εντοπίσει μπορεί να τα διορθώσει με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε9, η οποία συνοδεύεται με πρόστιμο 100 ευρώ.
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε9 εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό, εφόσον από τις αλλαγές προκύπτει αύξηση του οφειλόμενου φόρου ή μείωση έως και 300 ευρώ.
Στις περιπτώσεις που από τις αλλαγές προκύπτει μείωση φόρου πάνω από 300 ευρώ τότε ο φορολογούμενος θα κληθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του Taxisnet, να προσκομίσει τα δικαιολογητικά (συμβόλαια κλπ) στην εφορία και συγκεκριμένα στο τμήμα Εισοδήματος προκειμένου να ελεγχθούν και να ολοκληρωθεί η νέα εκκαθάριση.
Λάθη που πρέπει να διορθωθούν:

Περιφέρεια Ηπείρου: Ανακοίνωση για το Αεροδρόμιο Ιωαννίνων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και Ηπειρώτης δυστυχώς στην καταγωγή, κ. Θάνος Βούρδας, συνεχίζει να ακολουθεί προσωπική στρατηγική στο θέμα του αεροδρομίου Ιωαννίνων. 
Για δεύτερη φορά συγκαλεί  σύσκεψη φορέων  την ερχόμενη Δευτέρα, στις 5 το απόγευμα στο Υπουργείο, στην οποία είναι φανερό ότι δεν επιθυμεί την παρουσία της Περιφέρειας.
Ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, κλήθηκε στη σύσκεψη την Πέμπτη το μεσημέρι μετά από έντονη διαμαρτυρία και τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με το γραφείο του,  ύστερα από πληροφορίες ότι είχαν σταλεί προ ημερών προσκλήσεις σε άλλους φορείς της πόλης των Ιωαννίνων.
Ο Γ.Γ. αρνήθηκε μάλιστα να μεταθέσει κατά δύο 24ωρα τη σύσκεψη προκειμένου να επιστρέψει ο Περιφερειάρχης από την Διεθνή Έκθεση της Anuga, απουσία που ήταν προγραμματισμένη εδώ και μήνες, κάτι που προφανώς γνώριζαν και οι εμπνευστές της σύσκεψης. 
Είναι προφανές ότι επιθυμεί η σύσκεψη να γίνει σε «αποστειρωμένο» και «ασφαλές» για τον ίδιο περιβάλλον. Γιατί γνωρίζει ότι με την παρουσία του Περιφερειάρχη θα έπρεπε να δώσει εξηγήσεις για το αν διέταξε έρευνα- όπως είχε δηλώσει- για τους υπαίτιους που έλυσαν την σύμβαση με τον ανάδοχο για τον εφοδιασμό με καύσιμα των αεροσκαφών στο Αεροδρόμιο Ιωαννίνων (και ποια είναι τα αποτελέσματά της) και βέβαια γιατί δεν προχωρά το ζήτημα των μόνιμων εγκαταστάσεων.

Δήμος Πωγωνίου: Διακήρυξη προμηθείας εξοπλισμού κοινωνικού παντοπωλείου και παροχής συσσιτίου

Ο Δήμος μας προτίθεται να αναθέσει απευθείας  σύμφωνα με τους όρους της  υπ. αριθ   7308 /09-08-2017 διακήρυξης που αφορά την προμήθεια με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ”:
Α) Την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, προϋπολογισμού 1.087,48 ευρώ
Β) Τον εξοπλισμό αποθήκευσης κοινωνικού παντοπωλείου, προϋπολογισμού 1.960,44 ευρώ
Γ) Την προμήθεια Συστήματος πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης, προϋπολογισμού 3.145,88 ευρώ
καθότι για της παραπάνω ομάδες δεν υπέβαλε κανένας προμηθευτής προσφορά στον συνοπτικό  διαγωνισμό που διεξήχθη στις 24-08-2017 (σχετ: απόφαση Οικ. Επιτροπής 111/2017 και ).
 Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετικές προσφορές  για τις ανωτέρω προμήθειες σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 3/2017 Μελέτη που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου μέχρι την 16-10-2017.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Ο Δήμαρχος


ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ε.Μ.Υ.: Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 7 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με την Ε.Μ.Υ. πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 7 Οκτωβρίου από τα βορειοδυτικά με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες δεν αποκλείεται να συνοδεύονται τοπικά από χαλαζοπτώσεις.
Αναλυτικά:
Θα επηρεάσουν την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και πιθανώς τα Δωδεκάνησα.
Πρόσκαιρα τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια.
Η ένταση των ανέμων θα φτάσει τοπικά τα 7 και πιθανώς τα 8 μποφόρ
Σημαντική (6-8 βαθμούς) πτώση της θερμοκρασίας.


Περισσότερες Πληροφορίες: www.emy.gr

Περιφέρεια Ηπείρου: Πρόγνωση Ε.Μ.Υ. για εκδήλωση καιρικών φαινομένων για το Σάββατο

Από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι από την Ε.Μ.Υ. εκδόθηκε έκτακτο δελτίο σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στην Ήπειρο, από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο Σάββατο (07-10-2017) από τα βορειοδυτικά με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες δεν αποκλείεται να συνοδεύονται τοπικά από χαλαζοπτώσεις. Προβλέπεται, επίσης, ενίσχυση των ανέμων με  την έντασή τους να φθάνει τοπικά τα 7 και πιθανώς τα 8 μποφόρ που θα συνοδεύονται με σημαντική (6-8 βαθμούς) πτώση της θερμοκρασίας.
Για τους λόγους αυτούς  εφιστάται η προσοχή των πολιτών, δήμων και των εμπλεκόμενων φορέων.

ΠΗΓΗ: www.php.gov

Δήμος Πωγωνίου: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Τετάρτη 11 Oκτωβρίου, ώρα 18:00 μ.μ. στο κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα Καλπακίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα
διεξαχθεί στο κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα Καλπακίου την 11η Oκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη & ώρα 18.00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ Α΄87) ήτοι:
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. Ψήφιση πιστώσεων και ανάληψη χρημάτων για υποχρεώσεις του κληροδοτήματος «ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΤΗ».
2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου «Προμήθειας εξοπλισμού κοινωνικού
παντοπωλείου και παροχής συσσιτίου του Δήμου Πωγωνίου».
3. Έγκριση ή μη πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων της «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πωγωνίου Ιωαννίνων και του Νομικού Προσώπου «ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αγγηλεγγύης Μέριμνας & Παιδείας».
4. Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής , δασικής κυρίως έκτασης, στον όρο Κασιδιάρη, συνολικής επιφάνειας περίπου 4.500 στρεμμάτων, για
την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος μέχρι 60 MW την πραγματοποίηση των απαραίτητων για το σκοπό αυτό έργων υποδομής.
5. Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ξενώνα στην Κάτω Λάβδανη.
6. Aποδοχή δωρεάς ποσού 3.000,00€ από την με δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» για τα «Καλπάκια 2017».
7. Ψήφιση διάθεσης αναγκαίων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017 του Δήμου Πωγωνίου.
8. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 10η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 Δήμου Πωγωνίου.
9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης άσκησης ή μη ενδίκου μέσου ΚΑΤΑ της με αριθμό 93/2017 απόφασης( ειδική διαδικασία) του Ειρηνοδικείου
Ιωαννίνων.
10. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση 5 μελών Ο.Ε. Δήμου Πωγωνίου περιόδου 2011-2012 κατά τη δικάσιμο την 17-10-17 ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου Ιωαννίνων».
11. Ανάθεση & ψήφιση εκτέλεσης μικρών έργων Δήμου Πωγωνίου.
* Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Δελβινάκι Πωγωνίου: Συνελήφθη 65χρονος ημεδαπός διακινητής ο οποίος μετέφερε με το αυτοκίνητό του, τέσσερις μη νόμιμους μετανάστες

Συνελήφθη, χθες (05-10-2017) το πρωί στο Δελβινάκι Ιωαννίνων, από αστυνομικούς των Α΄ και Β΄ Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης Δελβινακίου, ένας 65χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για μεταφορά τεσσάρων μη νόμιμων μεταναστών.
Συγκεκριμένα, μετά από αστυνομικό έλεγχο που έγινε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο 65χρονος, διαπιστώθηκε ότι αυτός προωθούσε στην ενδοχώρα, έναντι χρηματικής αμοιβής -1.200- ευρώ, τέσσερις υπηκόους Αλβανίας, ηλικίας 24, 21, 23 και 28 ετών, οι οποίοι στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα.
Επιπρόσθετα, από τον έλεγχο των στοιχείων των μη νόμιμων μεταναστών προέκυψε ότι σε βάρος των τριών εκκρεμούσαν μέτρα απαγόρευσης εισόδου στη χώρα .
Κατασχέθηκε το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του 65χρονου δράστη, που χρησιμοποιήθηκε για τη λαθρομεταφορά.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων ενώ την προανάκριση διενεργεί το Α΄ Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Δελβινακίου.

Δήμος Πωγωνίου: Εμπλουτισμός της λίμνης Ζαραβίνας και Ριαχόβου με γόνο κυπρίνου

Με 2.000 ιχθύδια γόνου κοινού κυπρίνου μέσου βάρους 4gr εμπλουτίστηκαν οι λίμνες Ζαραβίνας και Ριαχόβου του Δήμου Πωγωνίου. Ο γόνος προήλθε από τον Υδροβιολογικό Σταθμό Άρτας και ο εμπλουτισμός πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια δράσεων του δήμου για την προστασία του οικοσυστήματος, το οποίο ωφελεί ποικιλοτρόπως η ύπαρξη κυπρίνου.
Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Νίκος Γαλίτσης σημείωσε ότι ο εμπλουτισμός πραγματοποιήθηκε με στόχο οι λίμνες να αυτοκαθαριστούν κι ευχαρίστησε τον Υδροβιολογικό Σταθμό Άρτας για την προμήθεια του γόνου.
«Ο Δήμος Πωγωνίου δίνει μεγάλη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος. Οι λίμνες Ζαραβίνας και Ριαχόβου αποτελούν φυσικά στολίδια για την περιοχή και η προστασία τους είναι στις άμεσες προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής. Ο εμπλουτισμός θα λειτουργήσει και ως σύστημα αυτοκαθαρισμού των λιμνών και πραγματοποιήθηκε με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες» τόνισε.

Στη διαδικασία του εμπλουτισμού συνέβαλαν επίσης οι αντιδήμαρχοι κ. Μιχάλης Σιούτης και Θανάσης Φωτίου.
Λίμνη Ριαχόβου

5η αγωνιστική το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Οκτωβρίου στη Hall of Brands Α΄ ερασιτεχνική, εντός έδρας ο Αγροτικός Αστέρας (Αγροτικός Αστέρας Άνω Καλαμά-Α.Ε. Χουλιαράδων 8-10-17/16:00)


ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ    
ΩΡΑ: 16:00

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ-Α.Ε. ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της  Hall of Brands  Α΄ ερασιτεχνική
Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017
Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ-Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ (16:00)  
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ-Α.Σ. ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ (16:00)  
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ (16:00)  
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-Α.Ο. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (16:00)  
Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017
Α.Ε. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ-Α.Ε. ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ (16:00)     
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ-ΠΑΣΣΑΡΩΝΑΣ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ (16:00)     
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ-Π.Α.Ο. ΚΡΥΑΣ (16:00)    

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ-Α.Ε. ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ (16:00)     

Συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη, 33χρονος Αλβανός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας με αυτοκίνητο πέντε ομοεθνείς του

Συνελήφθη, χθες (04-10-2017) τα ξημερώματα, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) Ιωαννίνων με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, ένας 33χρονος αλλοδαπός, που ενέχεται σε παράνομη μεταφορά αλλοδαπών.
Πρόκειται για 33χρονο υπήκοο Αλβανίας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της διευκόλυνσης εισόδου στη χώρα μη νόμιμων αλλοδαπών, διακεκριμένων περιπτώσεων φθοράς, αντίστασης, απείθειας και παραβάσεων του ΚΟΚ.
Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να σταματήσουν τον δράστη για έλεγχο στην περιοχή του Λυκόστομου ωστόσο ο τελευταίος ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, προκειμένου να διαφύγει και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, εμβόλισε δύο υπηρεσιακά οχήματα, προκαλώντας σε αυτά υλικές ζημιές.
Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας το όχημα ακινητοποιήθηκε στο 145ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Τρικάλων – Ιωαννίνων (κοντά στη διασταύρωση Λιγκιάδων), ενώ ο δράστης, ο οποίος επιχείρησε να διαφύγει πεζός, συνελήφθη.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η μεταφορά πέντε αλλοδαπών, υπηκόων Αλβανίας, ηλικίας 28, 60,30, 31 και 28 ετών, οι οποίοι στερούνταν εγγράφων που να δικαιολογούν τη νόμιμη διαμονή τους στην Ελληνική επικράτεια.
Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι οι μεταφερόμενοι αλλοδαποί είχαν καταβάλει το συνολικό χρηματικό ποσό των (750) ευρώ, προκειμένου να τους μεταφέρει ο 33χρονος διακινητής στα Ιωάννινα ενώ από τον έλεγχο των στοιχείων τους προέκυψε ότι σε βάρος τους εκκρεμούν μέτρα απαγόρευσης εισόδου σε έδαφος Schengen.
Κατασχέθηκαν:
το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του 33χρονου δράστη, που χρησιμοποιήθηκε για τη λαθρομεταφορά
το χρηματικό ποσό των (3.580) ευρώ
έξι κινητά τηλέφωνα

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων.

5η αγωνιστική το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Οκτωβρίου στον Α΄ Όμιλο, MAISON Β΄ ερασιτεχνικής, εντός η Α.Ε.Δ. Πωγωνάτος (Α.Ε.Δ. Πωγωνάτος-Α.Π.Ο.Ε.Λ. 8-10-17/16:00), εντός έδρας η Αναγέννηση (Αναγέννηση Κεφαλόβρυσου-Α.Σ. Απείθαρχος 8-10-17/16:00)

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
ΓΗΠΕΔΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
ΩΡΑ: 16:00

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ-Α.Σ. ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
ΩΡΑ: 16:00

Α.Ε.Δ. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ-Α.Π.Ο.Ε.Λ.   

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής στο Α΄ Όμιλο, MAISON Β΄ ερασιτεχνικής
Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017
Α.Ε. ΚΑΡΥΩΝ-Α.Ο. ΖΩΟΔΟΧΟΣ (16:00)  
Α.Ο. ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ-Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (16:30)  
Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017
Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Α.Ο. ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 (13:00)  
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ-Α.Σ. ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ (16:00)  
Α.Ε.Δ. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ-Α.Π.Ο.Ε.Λ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ  (16:00)  
Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ-Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ (16:00)  
Α.Ε. ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ-ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ (16:00)  
ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ-ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ (16:00)  

«To Διπλοκάγκελο στους Μελισσουργούς Άρτας, την αετοφωλιά των Τζουμέρκων»: To βιβλίο του Ανδρέα Ρίζου, τη Παρασκευή 20 Οκτωβρίου, ώρα 18:30, στο Πνευματικό Κέντρο Ηπειρωτών, Κλεισθένους 15, 7ος όροφος, Ομόνοια


To Διπλοκάγκελο στους Μελισσουργούς Άρτας, την αετοφωλιά των Τζουμέρκων

Οι Μελισσουργοί είναι το τελευταίο χωριό, δυτικά των Τζουμέρκων, μέσα σε μια κοιλάδα. Σε υψόμετρο 1000 μέτρων, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον συγχωριανών και φίλων, ιδιαίτερα την περίοδο του καλοκαιριού και ειδικότερα τον 15Αύγουστο, όταν γίνεται και το τριήμερο πανηγύρι.
Ανήμερα της Παναγιάς, ξετυλίγεται, όπως συμβαίνει εδώ και χρόνια, ο παραδοσιακός κυκλικός χορός, ο λεγόμενος Διπλοκάγκελο. 
Είναι πολυπρόσωπος υπαίθριος χορός (και τραγούδι), σε δύο κύκλους, έναν για τους άντρες και έναν για τις γυναίκες. 
Την ονομασία Διπλοκάγκελο την οφείλει ή στη λέξη κάγκελο, επειδή οι χορευτές είναι τοποθετημένοι και συνδεδεμένοι όπως τα κάγκελα ή στα στριφογυρίσματα που κάνουν οι χορευτές στο χορό.
Το δρώμενο αυτό «ζωντανεύει» μέσα από τις σελίδες του βιβλίου που έγραψε ο Μελισσουργιώτης δημοσιογράφος Ανδρέας Ρίζος, σε μια προσπάθεια να προβληθεί αυτό και οι Μελισσουργοί και κυρίως να μάθουν οι νεότεροι ποιο είναι το διπλοκάγκελο τραγούδι.
Η έκδοση των Ηπειρωτικών Εκδόσεων «Πέτρα» συνοδεύεται και με cd που περιλαμβάνει τραγούδια που ηχογραφήθηκαν «ζωντανά» με τους Λαλητάδες, τον Δεκαπενταύγουστο του 2010 στους Μελισσουργούς.
Δείτε το video:

Επετειακές εκδηλώσεις για τον «Χαλασμό της Πρέβεζας» (12-10-1798), από την Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης, τη Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017


Σέ ἀνάμνηση τοῦ ἱστορικοῦ γεγονότος τοῦ «Χαλασμοῦ τῆς Πρέβεζας» (12-10-1798), τη Κυριακή 15 Ὀκτωβρίου 2017, θά πραγματοποιηθοῦν στήν πόλη μας ἐπετειακές ἐκδηλώσεις, σύμφωνα μέ τό ἀκόλουθο πρόγραμ-μα:

Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάμπους.
  • 7:00'-10:00' πρψί. Ὄρθρος – Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί ἐν συνεχείᾳ ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν θυμάτων τοῦ «Χαλασμοῦ».

Πνευματικό Κέντρο Μητροπόλεως.
(ὁδός Χρ. Κοντοῦ 74)
  • 19:30. Ὁμιλία γιά τόν «Χαλασμό τῆς Πρέβεζας»  ἀπό τόν κ. Λάζαρο Συνέσιο.
  • Ὁ συγγραφέας-ἱστορικός Δημοσθένης Ζαρκάδης θά τραγουδήσει τό μοιρολόϊ «ὁ Χαλασμός τῆς Πρέβεζας».  
  • Ἐν συνεχεία ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας θά βραβεύσει τόν κ. Λάζαρο Συνέσιο γιά τό συγγραφικό του ἔργο καθώς καί τήν προσφορά του στήν τοπική Ἐκκλησία καί τήν πόλη μας.                                                   
Καλοῦμε ὅλους νά προσέλθουν στίς ἐπετειακές ἐκδηλώ-σεις τοῦ σημαντικοῦ αὐτοῦ ἱστορικοῦ γεγονότος τῆς πόλης μας.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης
Αποτέλεσμα εικόνας για χαλασμός της πρέβεζας

Ο Χαλασμός της Πρέβεζας. 

Σαν σήμερα στις 23 Οκτωβρίου 1798, ο Αλή πασάς κατανικάει τους Γάλλους στην Αρχαία Νικόπολη, εισήλθε στην Πρέβεζα και προέβη σε ανελέητη σφαγή και λεηλασία των κατοίκων της πόλης, που αριθμούσε τότε 16.000 άτομα πληθυσμό, με αποτέλεσμα την πλήρη ερήμωσή της και τον εποικισμό της από Οθωμανούς.


Eπιστολή του 1799 για τον Χαλασμό της Πρέβεζας
Τα προβλήματα με τη μάσηση ανοίγουν το δρόμο στην... άνοια!

Αν θέλετε να αποκτήσετε και να διατηρήσετε ένα γερό μυαλό, καλό είναι να φροντίσετε να έχετε υγιή δόντια.
Ολοένα περισσότερες έρευνες σε ανθρώπους και σε πειραματόζωα δείχνουν ότι η καλή μάσηση ενδέχεται να διεγείρει τις βασικές δομές του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνες για τη μνήμη και τη μάθηση, καθώς και ότι τα οδοντικά προβλήματα μπορεί να σχετίζονται με την ανάπτυξη άνοιας αργότερα στη ζωή.
Στην πιο πρόσφατη από αυτές, που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα στο επιστημονικό περιοδικό «Journal of Dental Research», ιάπωνες επιστήμονες τάισαν με κονιορτοποιημένη τροφή νεαρά ποντίκια που βρίσκονταν ακόμα στην ανάπτυξη και τα συνέκριναν με συνομήλικά τους ζώα που τρέφονταν με κανονικές, σκληρές τροφές.
Όπως διαπίστωσαν, τα ζώα που δεν χρειαζόταν να μασούν την τροφή τους είχαν μειωμένη ανάπτυξη στα οστά της γνάθου και του προσώπου, καθώς και στους σύστοιχους μυς. Είχαν επίσης διαταραγμένη μνήμη και ικανότητα μαθήσεως, διότι ήταν ελαττωμένη στον ιππόκαμπο του εγκεφάλου τους η δραστηριότητα των νευρικών κυττάρων, η δημιουργία νέων συνδέσεων (συνάψεις) μεταξύ τους και η δραστηριότητα μιας ουσίας που λέγεται BDNF και παίζει ρόλο-κλειδί στη μνήμη. Ο ιππόκαμπος είναι το κέντρο του εγκεφάλου που ρυθμίζει τη μνήμη και τη μάθηση.
Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι «οι αλλαγές στα μασητικά ερεθίσματα ίσως επηρεάζουν τη νευρογένεση και τη νευρική δραστηριότητα στον ιππόκαμπο, έχοντας αρνητικές επιπτώσεις στις νοητικές λειτουργίες», σημειώνουν οι ερευνητές στο άρθρο τους. Και προσθέτουν πως «η διατήρηση ή η ενίσχυση της μασητήριας ικανότητας ενδέχεται να είναι αποτελεσματική στην πρόληψη της άνοιας και της μνημονικής/μαθησιακής δυσλειτουργίας».