Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

Περιφέρεια Ηπείρου: Με τη "σφραγίδα" του Ελεγκτικού Συνεδρίου προχωρά η κατασκευή της μονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου

Από το Ελεγκτικό Συνέδριο εκδόθηκε σήμερα η απόφαση έγκρισης της διαγωνιστικής διαδικασίας της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάδειξη του αναδόχου και για το σχέδιο σύμβασης σύμπραξης για την "Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων". Πρόκειται για την αίσια κατάληξη μιας επίπονης, πολυετούς και εξαντλητικής διαδικασίας την οποία έφερε εις πέρας με απόλυτη επιτυχία η Περιφερειακή Αρχή, παρά τις δυσκολίες που κατά καιρούς προέκυψαν.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο, με την απόφαση που διαβιβάστηκε σήμερα, δίνει το "πράσινο φως" για την υπογραφή της σύμβασης με την "Αειφορική Ηπείρου Μονοπρόσωπη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού", η οποία έχει συσταθεί από τον αναδειχθέντα Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης "ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ". Μετά την θετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα κληθεί η ανάδοχος εταιρεία προς υπογραφή της σύμβασης, ώστε να ξεκινήσει το μεγάλο αυτό περιβαλλοντικό έργο για την Περιφέρεια της Ηπείρου.


ΠΗΓΗ: www.php.gov

Τοποθέτηση του Γιάννη Στέφου στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ως εισηγητής του Σ/Ν του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης»

ΘΕΜΑ: Εισήγηση νομοσχεδίου για την επιλογή διευθυντών

Ο βουλευτής Γιάννης Στέφος παρουσίασε σήμερα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ως εισηγητής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο ‘Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης’. Ένα από τα βασικά θέματα με τα οποία καταπιάνεται το νομοσχέδιο είναι ο τρόπος επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων μετά την τελευταία απόφαση του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία τα άρθρα του νόμου  4327/2015 –που προέβλεπαν τη διαδικασία  εκλογής των διευθυντών των συλλόγων διδασκόντων- κρίθηκαν αντισυνταγματικά.
Στην εισήγησή του ο βουλευτής υπογράμμισε την σημασία που έχει η δημοκρατική και συμμετοχική διαδικασία στην εκλογή των διευθυντών για την καλή λειτουργία της σχολικής μονάδας.  Τόνισε, ωστόσο, ότι από τη στιγμή που οι αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων είναι δεσμευτικές για την κυβέρνηση, θα πρέπει να νομοθετηθεί ένας νέος τρόπος επιλογής όσο το δυνατό πιο σύντομα, καθώς βρισκόμαστε ήδη στη λήξη του σχολικού έτους.
Στη συνέχεια περιέγραψε τη διαδικασία επιλογής, η οποία θα γίνει στη βάση των επιστημονικών προσόντων, της διδακτικής εμπειρίας και της συνέντευξης από τα διευρυμένα υπηρεσιακά συμβούλια. Στο σημείο αυτό τόνισε, ότι η μοριοδότηση των τριών τομέων γίνεται με διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι ίσχυε το προηγούμενο διάστημα (η συνέντευξη μοριοδοτείται με έως 8 μόρια), ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αξιοκρατία και διαφάνεια και να εκλείψουν φαινόμενα διαπλοκής και προτίμησης των ‘ημετέρων’, όπως  συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Για το θέμα της συνέντευξης ανέδειξε τη σημασία που έχει η γνωμοδότηση του συλλόγου διδασκόντων για τη στάση, τις διοικητικές ικανότητες και την εν γένει προσωπικότητα του υποψήφιου διευθυντή, η οποία εξασφαλίζεται μέσω του νομοσχεδίου και η οποία μπορεί να λαμβάνεται υπόψη στη συνολική αποτίμηση του κάθε υποψηφίου από το υπηρεσιακό συμβούλιο.  Ο κ. Στέφος επισήμανε σε αυτό το σημείο, ότι η απουσία των αναπληρωτών από τις συλλογικές διαδικασίες αποτίμησης των υποψηφίων δεν είναι κυβερνητική επιλογή αλλά απορρέει από την απόφαση του  ΣτΕ.
Κλείνοντας ο κ. Στέφος αναφέρθηκε στο άρθρο του σχεδίου νόμου  που σχετίζεται  με τη λειτουργία του μουσουλμανικού τεμένους της Αθήνας και επικαιροποιεί τον νόμο 3512/2006. Υπογράμμισε την αναγκαιότητα κατασκευής και σωστής λειτουργίας του τεμένους, καθότι αυτή εκπορεύεται τόσο από τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της θρησκευτικής ελευθερίας και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας, όσο και από την παραδοσιακή φιλία που χαρακτηρίζει την Ελλάδα με τις αραβικές χώρες. 

Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων Καλαμά Ιωαννίνων στα μέλη της (αδελφότητες και συλλόγους), για τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων τους με τη ΔΟΥ, χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις

Τελευταία ημέρα τακτοποίησης η 31 Μαΐου 2017


Προς τις αδελφότητες και συλλόγους 
Στις 31 Μαΐου 2017, λήγει η προθεσμία για τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων, χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Ανακοίνωση
Όπως και άλλες φορές έχει τονιστεί (σχετική ανακοίνωση-εγκύκλιος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος προς τις Ομοσπονδίες, Αδελφότητες, Συλλόγους και Ενώσεις, μέλη της), η όλη νομοθεσία σε σχέση με την ερασιτεχνική συλλογικότητα, είναι εχθρική, καθώς δεν επιτρέπει και δεν εξυπηρετεί την ομαλή λειτουργία των φορέων μας. Το ίδιο εχθρική είναι η στάση της πολιτείας και απέναντι στις Αδελφότητες στις Ομοσπονδίες και άλλα μέλη της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας (ΠΣΕ).
Έτσι, ακόμη και σήμερα, οι σύλλογοι της αποδημίας, αντιμετωπίζονται σαν φοροδιαφεύγουσες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) ή και κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.
Με το νόμο 4446/16 για την "… Οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών …", επήλθαν κάποιες σημαντικές αλλαγές ως προς τις φορολογικές εκκρεμότητες φυσικών και νομικών προσώπων. Επιγραμματικά οι πιο σημαντικές που σχετίζονται με τους συλλόγους μας:
Στη συγκεκριμένη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν φορολογούμενοι (και τα σωματεία μας) για τους οποίους έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι τη λήξη της ρύθμισης (31.5.2017).
Στη ρύθμιση υπόκεινται δηλώσεις: φορολογίας εισοδήματος, Ε9, ΦΠΑ, τελών χαρτοσήμου, ειδικές φορολογίες (εκτός των τελών κυκλοφορίας), φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας, φόρου ακίνητης περιουσίας, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, μεταβίβασης ακινήτων και κερδών από τυχερά παιχνίδια, καταστάσεις τιμολογίων πελατών και προμηθευτών, καθώς και δηλώσεις Μητρώου (ενάρξεις, μεταβολές, μετατάξεις, διακοπής εργασιών, ..).
Μπορούν να υποβληθούν δηλώσεις αρχικές, τροποιητικές, ανακριβείς, ελλιπείς, μηδενικές ή χρεωστικές, ακόμη και παραγραμμένων χρήσεων.
Για να μην επιβληθούν τα πρόστιμα του ν. 4174/13, πρέπει στο πάνω μέρος της δήλωσης να γραφεί "Η ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 57 - 61 ΤΟΥ ν. 4446/16" και "ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΩ ΣΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 60 ΤΟΥ ν. 4446/16".
Για όσους συλλόγους δεν έχουν κάνει έναρξη στην Εφορία και δεν έχουν πάρει ΑΦΜ, σημειώνουμε:
Για την έναρξη είναι απαραίτητα: Καταστατικό δημοσιευμένο στο Πρωτοδικείο, Έδρα (δηλ. μισθωτήριο ή συμφωνητικό δωρεάν παραχώρησης, επικαιροποιημένο στο ηλεκτρονικό σύστημα TAXIS,ή τη βεβαίωση της ΠΣΕ σύμφωνα με την απόφαση της ΓΣ, βλέπε συνημμένο) Δήλωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου (Μ3) και σχέσεων φορολογούμενου (Μ7).
Μετά την έναρξη στην Εφορία, πρέπει να υποβάλλουμε τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και για τα προηγούμενα χρόνια.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Οι όποιες αλλαγές στις Αδελφότητές μας (Πρόεδρος, Γεν. Γραμματέας, διεύθυνση κ.α.), που δηλώνονται στην Εφορία, πρέπει να γίνονται μέσα σε 30 ημέρες,
διαφορετικά μας περιμένουν υψηλά πρόστιμα !!!
Όπως φαίνεται, ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ και η προθεσμία λήγει στις 31 Μάη
 ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΤΣΟΥΧΤΕΡΑ και οι Φορείς μας δύσκολα θα καταφέρουν να τα πληρώσουν.
ΜΑΗΣ 2017
Για την έδρα των σωματείων
 Σύμφωνα με την  ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. του 2016 «Τα σωματεία μέλη της ΠΣΕ, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να χρησιμοποιούν ως έδρα τους τα γραφεία της ΠΣΕ στην Αθήνα επί της οδού Κλεισθένους 15, 7ος όροφος, εφόσον είναι ταμειακά ενήμερα, σύμφωνα με το σχετικό 5ο άρθρο του καταστατικού και τις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ της ΠΣΕ, χωρίς άλλη υποχρέωση».
Συνεπώς τα σωματεία που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την έδρα της ΠΣΕ ως έδρα τους, υποβάλουν αίτηση στην ΠΣΕ με το κείμενο «…Παρακαλούμε να μας χορηγήσετε βεβαίωση ότι το σωματείο …….. (όνομα και τίτλος Σωματείου) έχει εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς την ΠΣΕ (αρ. απόδειξης …) και σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής ΓΣ του 2016 δύναται να χρησιμοποιεί ως έδρα του τα γραφεία της ΠΣΕ στην Αθήνα επί της οδού Κλεισθένους 15, 7ος όροφος, χωρίς άλλη υποχρέωση…».

Την βεβαίωση αυτή θα χρησιμοποιήσετε αντί μισθωτηρίου.

Η ομιλία του Αντιπροέδρου της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος Κώστα Κωνή, στην παρουσίαση του βιβλίου του Μανώλη Μαγκλάρα ''Στ΄ αχνάρια του Ηπειρώτη της Αχαϊας''

Η ομιλία του Αντιπροέδρου της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος Κώστα Κωνή, στην παρουσίαση, στο Πνευματικό Κέντρο Ηπειρωτών, τη Δευτέρα 22 Μαίου 2017, του βιβλίου, ''Στ΄ αχνάρια του Ηπειρώτη της Αχαϊας. Ηπειρώτες έμποροι στην αστική τάξη των Πατρών. Η ιστορία του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρών''. Του Μανώλη Μαγκλάρα. Που μαρτυρεί στο διηνεκές τη δημιουργική παρουσία και προσφορά των Ηπειρωτών της αποδημίας.
 Ηπειρώτισσες και Ηπειρώτες, φίλες και φίλοι της Ηπείρου και του Μανώλη Μαγκλάρα.
Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, η κορυφαία αποδημική οργάνωση των Ηπειρωτών αναγνωρίζοντας το σπουδαίο του έργο, τον βράβευσε σε πανηγυρική εκδήλωση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (2009), παρουσία χιλιάδων Ηπειρωτών και ενώπιον του Ηπειρώτη Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια, «Για την έντονη κοινωνική, πολιτιστική και συγγραφική του δράση που τιμά την Ήπειρο».
Αγαπητοί φίλοι και φίλες της Ηπείρου και του Μανώλη Μαγκλάρα, Ηπειρώτισσες και Ηπειρώτες.
Ο τομέας στον οποίο αφοσιώθηκε με ευλάβεια, πίστη και αυταπάρνηση ο Μανώλης Μαγκλάρας ήταν αυτός του Λαϊκού Πολιτισμού και της ζώσας Παράδοσης, που τον μετουσίωσε σε πράξη και με τον πιο αυθεντικό τρόπο, μέσα από τον Πανηπειρωτικό Σύλλογο Πατρών και το Σύνδεσμο Συρρακιωτών Δ. Ελλάδας, επί τρεις σχεδόν δεκαετίες, κυρίως από τη θέση του Προέδρου.
 Το πιο μεγάλο επίτευγμά του, καρπός ακάματου δεκαετούς αγώνα και πολύμοχθης συλλογικής προσπάθειας, υπήρξε αναμφισβήτητα το «Σπίτι του Ηπειρώτη», το Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο των Ηπειρωτών της Δ. Ελλάδας, το οποίο εγκαινίασε το 2007 ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας. Η κορυφαία στιγμή για τον ίδιο, η ιστορική στιγμή για τον Πανηπειρωτικό Σύλλογο Πατρών. Το Δ.Σ. του Συλλόγου σε ειδική εκδήλωση (2012), υλοποιώντας ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, έδωσε στη Μεγάλη Αίθουσα των Πολιτιστικών και Πνευματικών Εκδηλώσεων το όνομα, «Αίθουσα Μανόλης Μαγκλάρας». Ήταν για εκείνον η ύψιστη τιμή.

Νεγράδες Πωγωνίου: Συνελήφθη 67χρονος υπήκοος Αλβανίας ο οποίος μετέφερε με το αυτοκίνητό του, έναν ομοεθνή του μη νόμιμο μετανάστη

Συνελήφθη, χθες (22-05-2017) το απόγευμα στους Νεγράδες Ιωαννίνων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, ένας 67χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος κατηγορείται για μεταφορά ενός μη νόμιμου μετανάστη.
Συγκεκριμένα, μετά από αστυνομικό έλεγχο που έγινε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο 67χρονος, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε έναν ομοεθνή του, ηλικίας 49 ετών, ο οποίος στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα.
Επιπρόσθετα, από τον έλεγχο των στοιχείων του 49χρονου αλλοδαπού, προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε μέτρο απαγόρευσης εισόδου στη χώρα.
Το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη λαθρομεταφορά, κατασχέθηκε.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων. 

Δελβινάκι Πωγωνίου: Συνελήφθη 26χρονος υπήκοος Αλβανίας σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για ληστεία

Συνελήφθη, χθες (22-05-2017) το μεσημέρι στο Δελβινάκι Ιωαννίνων, από αστυνομικούς της Ομάδας Συνοριακής Δράσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, ένας 26χρονος υπήκοος Αλβανίας, για καταδικαστική απόφαση και παράνομη είσοδο στη χώρα.
Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε, ο 26χρονος είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Κρήτης, σύμφωνα με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινής φυλάκισης τεσσάρων ετών, για ληστεία, πράξη που έλαβε χώρα την 09-02-2010, στην Αρχοντική Ρεθύμνου.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως.

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Γαλατσίου διοργανώνει το Ηπειρώτικο πανηγύρι 2017, τη Παρασκευή 23 Ιουνίου, ώρα 21:00, στο Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου, έναντι άλσους Βεΐκου

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Ζεφυρίου διοργανώνει Ηπειρώτικη βραδιά και αντάμωμα χορευτικών, το Σάββατο 10 Ιουνίου, ώρα 20:30, στο πάρκο Ζεφυρίου ''Κώστας Λιάρος''

Ηπειρώτικη βραδιά διοργανώνει ο Σύλλογος Ηπειρωτών Ζεφυρίου, στο πάρκο Ζεφυρίου ''Κώστας Λιάρος'', το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017, ώρα 20.30'. Παράλληλα, με προοπτική να δημιουργηθεί θεσμός, ξεκινά το αντάμωμα των χορευτικών τμημάτων των Ηπειρώτικων Αδελφοτήτων, Ενώσεων και Συλλόγων της Αττικής.
Στο αντάμωμα αυτό των χορευτικών έχουν δηλώσει συμμετοχή μέχρι στιγμής και αναμένεται και η συμμετοχή και άλλων, η Ένωση Ηπειρωτών Ιλίου, η Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών, ο Σύλλογος Ηπειρωτών Καματερού και ο Σύλλογος Ηπειρωτών Ζεφυρίου
Τη μουσική ευωχία έχουν αναλάβει οι ηπειρώτικες κομπανίες των μοναδικών χειριστών του ηπειρώτικου κλαρίνου Νίκου Φιλιππίδη και Τάσου Μαγκλάρα και θα τραγουδήσουν ο Αντώνης Κυρίτσης, η Λευκοθέα Φιλιππίδη, ο Θωμάς Κυρίτσης και ο εξαίρετος λαουτιέρης Κώστας Φιλιππίδης.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με τον Δήμο Φυλής.

Περιφέρεια Ηπείρου: Δέκα πράξεις ενίσχυσης κοινωνικών παντοπωλείων & φαρμακείων-συσσιτίων από Δήμους στο Ε.Π. «Ήπειρος»

Με προϋπολογισμό που ανέρχεται στις 300.159 ευρώ εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» 2014-2020 δέκα (10) πράξεις ενίσχυσης υποδομών υγείας και κοινωνικών δομών σε Δήμους της Ηπείρου. Πρόκειται για πράξεις προμήθειας εξοπλισμού σε κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία και σε δομές σίτισης (συσσίτια) που λειτουργούν Δήμοι και στις τέσσερις Π.Ε. της Ηπείρου.
Αναλυτικά, με σχετικές αποφάσεις που υπεγράφησαν από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλ. Καχριμάνη εντάσσονται οι πράξεις:
Ø  Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη κοινωνικών δομών Δήμου Αρταίων, προϋπολογισμού 79.830 ευρώ (Δικαιούχος: Δήμος Αρταίων)
Ø  Προμήθεια εξοπλισμού για το κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Ζηρού, προϋπολογισμού 19.676,32 ευρώ (Δικαιούχος: Δήμος Ζηρού)
Ø   Ανάπτυξη / βελτίωση υποδομών στέγασης και σίτισης και λοιπών υποδομών αντιμετώπισης της φτώχειας - Δήμου Πάργας, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ (Δικαιούχος: Δήμος Πάργας)
Ø  Βελτίωση υποδομών της δομής παροχής βασικών αγαθών στον Δήμο Νικολάου Σκουφά, προϋπολογισμού 19.148,60 ευρώ (Δικαιούχος: Δήμος Νικολάου Σκουφά)
Ø  Ανάπτυξη - βελτίωση υποδομών σίτισης και παντοπωλείου Δήμου Πωγωνίου, προϋπολογισμού 61.182,10 ευρώ (Δικαιούχος: Δήμος Πωγωνίου)
Ø  Ανάπτυξη/βελτίωση υποδομών στέγασης και σίτισης και λοιπών υποδομών αντιμετώπισης της φτώχειας - Δήμου Ηγουμενίτσας, προϋπολογισμού: 29.933,60 ευρώ (Δικαιούχος: Δήμος Ηγουμενίτσας)
Ø  Εξοπλισμός δομής παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Πρέβεζας - Κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας, προϋπολογισμού 23.215,28 ευρώ (Δικαιούχος: Δήμος Πρέβεζας)
Ø  Ανάπτυξη - βελτίωση  κοινωνικού παντοπωλείου Δήμου Κόνιτσας, προϋπολογισμού 14.294,72 ευρώ (Δικαιούχος: Δήμος Κόνιτσας)
Ø  Ανάπτυξη - βελτίωση υποδομών κοινωνικού παντοπωλείου Δήμου Σουλίου, προϋπολογισμού 16.350 ευρώ (Δικαιούχος: Δήμος Σουλίου)
Ø  Ανάπτυξη - βελτίωση υποδομών κοινωνικού παντοπωλείου Δήμου Φιλιατών, προϋπολογισμού 16.531,10 ευρώ (Δικαιούχος: Δήμος Φιλιατών).


ΠΗΓΗ: www.php.gov

Χαιρετισμός του Βασίλη Τσίρκα, στην εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, που διοργάνωσαν ο Μ/Φ Σύλλογος "Σκουφάς" και η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών

Χαιρετισμός του Βασίλη Τσίρκα, στην εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, που διοργάνωσαν ο Μ/Φ Σύλλογος "Σκουφάς" και η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών.
Κυρίες και κύριοι,
Η 19η Μάη είναι ημέρα μνήμης για τους 353.000 δολοφονημένους και τους εκατοντάδες χιλιάδες διωγμένους έλληνες του Πόντου. Είναι ημέρα μνήμης και τιμής για ένα ιστορικό γεγονός το οποίο δεν αμφισβητείται από καμία δημοκρατική χώρα.
Η ιστορική μνήμη της Γενοκτονίας των Ποντίων παραμένει πάντοτε ζωντανή.
 Η 19η Μαΐου είναι ημέρα σεβασμού και τιμής στον Ποντιακό Ελληνισμό. Αλλά και διαρκής υπενθύμιση ότι οι λαοί του κόσμου οφείλουν να αφήσουν πίσω τους την μισαλλοδοξία και να εδραιώσουν σχέσεις φιλίας, αλληλοσεβασμού και αλληλεγγύης.
Ο ελληνισμός του Πόντου γνώρισε τον βίαιο ξεριζωμό και αγωνίστηκε για την επιβίωσή του στη μητροπολιτική Ελλάδα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Στηρίχθηκε στις δικές του δυνάμεις για να διατηρήσει τις αξίες της ταυτότητάς του, τα ήθη και τα έθιμά του και έβαλε τη σφραγίδα του σε πολιτιστικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο.
Ο ελληνισμός γνώρισε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον λαό στην πρόσφατη ιστορία του την προσφυγιά και την αναγκαστική εγκατάλειψη της γενέτειρας πατρίδας. Όταν ο ελληνικός λαός κλήθηκε πρόσφατα να δείξει έμπρακτα την αλληλεγγύη του απέναντι σε άλλους δοκιμαζόμενους λαούς, με το μεγαλύτερο προσφυγικό ρεύμα μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο να είναι προ των πυλών, απέδειξε την ανθρωπιά του σώζοντας την τιμή μιας ολόκληρης Ηπείρου, η οποία έκλεινε σύνορα και ύψωνε φράχτες.
Η ιστορική μνήμη αποτελεί το μεγαλύτερο εχέγγυο για την αποφυγή της επανάληψης αντίστοιχων γεγονότων που στοιχειώνουν την ανθρωπότητα και αποτελούν πισωγύρισμα από τον δρόμο της ειρήνης και της προόδου.
Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προβάλλει σε κάθε ευκαιρία το ζήτημα της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού σε διεθνές επίπεδο, θεωρώντας ότι είναι ο μοναδικός δρόμος για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τη μισαλλοδοξία και ταυτόχρονα να οικοδομήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και διαλόγου με τους γειτονικούς λαούς.

Επιδημίες καπνίσματος, παχυσαρκίας στην Ελλάδα

Επιδημία καπνίσματος και παχυσαρκίας πλήττει τους Έλληνες, εξαιτίας της υιοθέτησης ενός δυτικού τρόπου ζωής που μας απομακρύνει και από κάθε καλή συνήθεια, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται η σωματική δραστηριότητα και η ακολούθηση της παραδοσιακής ελληνικής διατροφής.
Περίπου τρεις στους πέντε ενήλικες μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας καπνίζουν καθημερινά (32%) ή περιστασιακά (4%) ή κάπνιζαν για τουλάχιστον ένα έτος κάποια στιγμή στη ζωή τους (21%).
Το υψηλότερο ποσοστό συστηματικών καπνιστών παρατηρείται στις ηλικίες 25-64 ετών, όπου περίπου δύο στους πέντε συμμετέχοντες δηλώνουν ότι καπνίζουν καθημερινά. Το χαμηλότερο ποσοστό συστηματικών καπνιστών παρατηρείται στις μεγαλύτερες ηλικίες.
Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την μελέτη «ΥΔΡΙΑ», την οποία πραγματοποιούν από κοινού το Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας και το Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) με επικεφαλής την καθηγήτρια Αντωνία Τριχοπούλου.
Η μελέτη, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 4.000 εθελοντές απ’ όλες τις περιφέρειες της χώρας, έδειξε ακόμα ότι επτά στους δέκα ενήλικες είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Το πρόβλημα είναι συχνότερο μεταξύ των ανδρών (78%) παρά μεταξύ των γυναικών (68%). Οι άνδρες όμως είναι συχνότερα υπέρβαροι, ενώ οι γυναίκες είναι συχνότερα παχύσαρκες.
Το ποσοστό των ατόμων με φυσιολογικό σωματικό βάρος είναι υψηλότερο στην ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών, όπου ο ένας στους τρεις είναι υπέρβαρος ή παχύσαρκος.
Το υψηλότερο ποσοστό υπέρβαρων ατόμων (43%) παρατηρείται στην ηλικιακή ομάδα 50-64 ετών, ενώ ένας στους δύο ενήλικες ηλικίας 65-79 ετών είναι παχύσαρκοι.
Τα ευρήματα του προγράμματος ΥΔΡΙΑ, το οποίο αποτυπώνει την υγεία του πληθυσμού στη χώρα μας, παρουσιάσθηκαν σε ειδική εκδήλωση του 43ου Ετήσιου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου, η οποία ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του διεθνώς καταξιωμένου ακαδημαϊκού και καθηγητή της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ Δημήτρη Τριχόπουλου.
Το συνέδριο διοργανώνει η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία είναι η αρχαιότερη  ιατρική εταιρεία της χώρας, και αποτελεί την μεγαλύτερη ετήσια επιστημονική συνάντηση Ελλήνων ιατρών. Ως εκ τούτου, κρίθηκε ως ο καταλληλότερος χώρος για την απότιση φόρου τιμής στη μνήμη ενός επιστήμονα που τίμησε όσο λίγοι τη χώρα μας.
Η τιμητική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Μαΐου 2017 στο ξενοδοχείο Caravel, συμπεριέλαβε «Διάλεξη εις Μνήμην» (Memorial Lecture) και Στρογγυλή Τράπεζα με επιδημιολογικό θέμα. Προσκεκλημένος ομιλητής για τη διάλεξη ήταν ο καθηγητής Νευρολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Παναγιώτης Μήτσιας, που μίλησε για την πρόληψη των εγκεφαλικών αγγειακών επεισοδίων.

Ο πεζοπορικός τουρισμός στο επίκεντρο του σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου

Παρουσιάστηκε σήμερα στα γραφεία της "Αναπτυξιακής Ηπείρου Α.Ε." η μελέτη για το "Εpirus Trail",   παρόντων του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων κ. Τατιάνας Καλογιάννη, του Προέδρου του Δ.Σ. της εταιρίας κ. Κων. Ντέτσικα, στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος, υπηρεσιακών παραγόντων κ.ά..
Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, "ο περιπατητικός τουρισμός είναι  ανεπτυγμένος σε όλη την Ευρώπη. Όπου υπάρχουν πιστοποιημένα μονοπάτια βάσει ορισμένων προϋποθέσεων, τα επισκέπτονται  καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου,    περιπατητές από όλο τον κόσμο. Ωφελημένες είναι οι τοπικές επιχειρήσεις από τη διαμονή σε καταλύματα και ξενοδοχεία, αλλά και από πωλήσεις τοπικών προϊόντων. Γενικά είναι  κάτι που ταιριάζει «γάντι» στην περιοχή της Ηπείρου. Με την παρουσίαση αυτής της μελέτης ξετυλίγεται κάτι καταπληκτικό. Αυτά θα δώσουνε μια υπεραξία στην περιοχή και μεγάλη αξία στους παραγωγούς προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή. Θα είναι πολύ δυνατό. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετέχουν στην πρωτοβουλία και υλοποιούν αυτόν τον σχεδιασμό, γιατί θα είναι μεγάλο πλεονέκτημα για τον τόπο μας, και χωρίς μεγάλα έξοδα".
Το Epirus Trail αφορά στην αποτύπωση και καταγραφή των μονοπατιών στις περιοχές Κόνιτσας, Ζαγορίου, Μετσόβου, Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων. Το μήκος του περιπατητικού δικτύου ανέρχεται σε 380 χλμ περίπου. Βασίζεται και αναδεικνύει τις παλιές οδικές αρτηρίες, μέσω των οποίων οι Ηπειρώτες μετακινούνταν για αιώνες στην ενδοχώρα, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή το εξωτερικό.
 Ο σχεδιασμός ξεκίνησε το 2015 από την Περιφέρεια Ηπείρου (ΕΥΔ Επιχειρησιακού Προγράμματος ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020) και την Αναπτυξιακή Εταιρεία «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε».
Σήμερα παρουσιάστηκε η πρώτη φάση του έργου που αφορά στην αποτύπωση και καταγραφή του μονοπατιού Κόνιτσα – Γράμμος – Σμόλικας – Αώος – Μέτσοβο. Στη δεύτερη φάση, που επίσης έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, είναι η   αποτύπωση του μονοπατιού Τύμφη – Ζαγόρι – Μέτσοβο, και στην τρίτη περιλαμβάνεται η αποτύπωση του μονοπατιού Μέτσοβο – Περιστέρι – Τζουμέρκα. Όπως δήλωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, έχει δοθεί κατεύθυνση ώστε το δίκτυο να επεκταθεί προς τα όρη Σουλίου και Φιλιατών,  προς την περιοχή του Πωγωνίου και να προβλεφθεί διασύνδεση με τις γειτονικές περιφέρειες της Πίνδου.
Στόχος  είναι η σύνδεση των πεζοπορικών μονοπατιών, αποτελώντας ένα ενιαίο – λειτουργικό – ασφαλές δίκτυο μονοπατιών, ώστε να αναπτυχθεί ο πεζοπορικός τουρισμός στην Ήπειρο με την προσέλκυση ξένων πεζοπόρων.
 Στο πλαίσιο του έργου, εκτός της επίγειας σύνδεσης,  προβλέπεται η δημιουργία ειδικής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, για τη διευκόλυνση των χρηστών του δικτύου μονοπατιών.


ΠΗΓΗ: www.php.gov

Συνέδριο «Οι νεότερες εξελίξεις στη Αρθροπλαστική Ισχίου και Γόνατος» από το Metropolitan Hospital από 26 έως 28 Μαΐου

Οι νεότερες εξελίξεις στην Αρθροπλαστική Ισχίου και Γόνατος θα αναπτυχθούν στο Συνέδριο “What is new in Hip & Knee Arthroplasty” που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, από τις 26 έως και τις 28  Μαΐου 2017 στο Ξενοδοχείο Μetropolitan, με τη συμμετοχή διακεκριμένων ορθοπεδικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό (Ευρώπη - Αμερική).
Το συνέδριο διοργανώνεται από το METROPOLITAN HOSPITAL με ευθύνη της Κλινικής Ρομποτικής Χειρουργικής Ισχίου και Γόνατος και των διευθυντών ορθοπαιδικών του θεραπευτηρίου κ.κ. Κωνσταντίνου Δρεττάκη, Αναστασίου Τόκη και Διονυσίου Χίσσα.
Μέσω του συνεδρίου θα δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν τις τελευταίες εξελίξεις και συγχρόνως, να διερευνήσουν, να συγκρίνουν και να συζητήσουν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς κάθε επιστημονικής καινοτομίας. Η πρακτική της ορθοπεδικής χειρουργικής εξελίσσεται διαρκώς, λόγω των αλλαγών σε τεχνολογικούς, οικονομικούς και ρυθμιστικούς παράγοντες, οπότε καθιστά απαραίτητη τη συνεχή εκπαίδευση.
Ακόμη, πρόκειται να παρουσιαστούν νέα συστήματα υποβοήθησης ισχίου και γόνατος, νέες τεχνικές και νέες μέθοδοι και να συγκριθούν μία προς μία στο εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα ακολουθήσει.

Την Κυριακή, στο περιθώριο του συνεδρίου, θα διεξαχθεί και εκπαιδευτικό σεμινάριο με πρακτική άσκηση και ζωντανές παρουσιάσεις για τους γιατρούς που επιδιώκουν να εξοικειωθούν με νέα τα συστήματα ή τις σύγχρονες μεθόδους Ισχίου και Γόνατος.