Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Αλέξανδρος Καχριμάνης: Δυνατότητες ανάπτυξης των ορεινών περιοχών με αρωματικά/φαρμακευτικά φυτά

Ο εντοπισμός και σύλληψη από την Αστυνομία στην Δροσοπηγή Κόνιτσας Αλβανού υπηκόου για παράνομη συλλογή και κατοχή αρωματικών φυτών, φέρνει για μια ακόμη φορά στο προσκήνιο τις μεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν στην Ήπειρο στον τομέα αυτό.
Ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, απαντώντας σήμερα σε ερώτηση δημοσιογράφου,  ανέφερε ότι το συγκεκριμένο είδος (Primula Veris-ή κουλαστράντα σε ορισμένα  μέρη), είναι αυτοφυές και συναντάται στις περιοχές της Πίνδου κατά το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου.
Πρόσθεσε μάλιστα ότι έχει τεράστια εμπορική αξία (περίπου 50.000 το κιλό αποξηραμένο) το οποίο εμπορεύεται προς Γερμανία και άλλες χώρες. "Καταλαβαίνετε, τόνισε μεταξύ άλλων, ότι πρόκειται για έναν τομέα που πρέπει να αξιοποιηθεί στις ορεινές περιοχές της Ηπείρου, με οργανωμένες καλλιέργειες-φυτείες, δίνοντας εισόδημα στους μόνιμους κατοίκους, αλλά και σε νέους που θα θελήσουν να ασχοληθούν στη συγκεκριμένη παραγωγή. Πρέπει να συντονιστούμε όλοι και να καταλάβουμε ότι υπάρχει μέλλον σε αυτόν τον τόπο".  
Σε άλλο σημείο, αναφέρθηκε και στις  δράσεις που υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αλλά και για το ενδιαφέρον που έχει επιδειχθεί πρόσφατα από την Κίνα:
 "Οι συζητήσεις με την Κίνα συνεχίζονται. Βοηθήσαμε να έχει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τη Λαμπριάδειο Σχολή στο Ζαγόρι, για να παρακολουθούν τα αρωματικά- φαρμακευτικά φυτά, θέλουμε όμως δουλειά ουσίας και ο χρόνος δεν περιμένει", κατέληξε.


ΠΗΓΗ: www.php.gov

Δήμος Πωγωνίου: Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Καστάνιανης,την Πέμπτη 1 Ιουνίου, ώρα 9:00 π.μ., στο Δημαρχείο Πωγωνίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ 
Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
γ) το Ν. 3852/2010
δ) την αριθ. 78/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση δημοπράτησης
ε) την 52/2017 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω βάση των όρων:
1. Περιγραφή ακινήτου:
Α) Δημοτικό κατάστημα εντός οικισμού Τ.Κ. Καστάνιανης το οποίο περιμετρικά συνορεύει με επαρχιακή οδός, με ιδιοκτησία Κώστα Λέττα, με ιδιοκτησία Μαρίας Μπακάλου και με ιδιοκτησία Μπαγκείου Οικοτροφείου.
Β) Συνολικά το εμβαδόν των υπέργειων ορόφων του κτιρίου είναι 339,05 τ.μ.  ήτοι αναλυτικά:
1.Iσόγειο 174,02m2 αποτελούμενο  από δύο κύριους χώρους, τρία WC και δύο αποθηκευτικούς χώρους.
2.O 1ος όροφος 165,03 m2 αποτελούμενος  από 6 δωμάτια.
Τρόπος διενέργειας της Δημοπρασίας:
Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά.
 Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. 
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει  τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Για να γίνει δεκτός κάποιος στην δημοπρασία οφείλει να προσαγάγει: α) Δημοτική Ενημερότητα & β) Φορολογική Ενημερότητα.
Αποκλείονται από τη δημοπρασία όσοι είναι οφειλέτες του Δήμου Πωγωνίου και όσοι επέδειξαν αντισυμβατική συμπεριφορά σε σχέση με το Δήμο.
Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.
2.      Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας:
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 1η Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00π.μ., στο Δημαρχείο Πωγωνίου με έδρα το Καλπάκι.
3.      Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς:
Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των ογδόντα ευρώ (80,00 €) για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους. 

Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων: Συνέντευξη Τύπου την Τρίτη 23 Μαΐου, ώρα 12.00 στο ξενοδοχείο OLYMPIC με θέμα: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ»


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Σας καλούμε σε Συνέντευξη Τύπου την Τρίτη 23 Μαΐου και ώρα 12.00 στην αίθουσα συνεντεύξεων τύπου του ξενοδοχείου OLYMPIC με θέμα:
«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ».
Στη συνέντευξη Τύπου θα μιλήσουν και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων οι:
Μάριος Μουζάλας, Σύμβουλος του Γ.Γ. του Υπουργείου Εργασίας, και

Πέτρος Αντωνάκος, μέλος της ομάδας εργασίας για την παραχώρηση των οικισμών της τέως Εργατικής Κατοικίας.

Χαιρετισμός του Βασίλη Τσίρκα, στην ημερίδα με θέμα "Τουριστική προβολή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων", που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Μαΐου

Χαιρετισμός του Βασίλη Τσίρκα, στην ημερίδα με θέμα "Τουριστική προβολή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων", που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Μαΐου.
Κυρίες και κύριοι,
Χαιρετίζω την πρωτοβουλία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την πραγματοποίηση ημερίδας σχετικά με τη λειτουργία γραφείου Επικοινωνίας και Τουριστικής Προβολής της περιοχής. Προγραμματισμένες κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις μου, δυστυχώς δεν μου επιτρέπουν να παραστώ.
Τα Τζουμέρκα αποτελούν έναν τόπο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με πολλές και ποικίλες δυνατότητες εκμετάλλευσης. Πρόκειται για παρθένο τόπο ο οποίος δεν έχει αλλοιωθεί από τον τουρισμό, όπως έχει συμβεί σε άλλες αντίστοιχες περιοχές της Ελλάδας. Συνδυάζει όμορφες και με πλούσια ιστορία κοινότητες, εξαιρετικά ενδιαφέροντα ορεινό όγκο και πλαισιώνεται από δύο ποταμούς, τον Αχελώο και τον Άραχθο, που δίνουν ακόμη περισσότερες δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης της περιοχής.
Η Ήπειρος ήταν για πολλά χρόνια ίσως το φτωχότερο και ένα από τα πιο απομονωμένα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ευρώπης. Τα τελευταία χρόνια αυτή η συνθήκη παύει να υφίσταται, καθώς οι μεγάλοι οδικοί άξονες τη βγάζουν σταδιακά από αυτή την απομόνωση. Η ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού την προηγούμενη δεκαετία άνοιξε νέους ορίζοντες για την περιοχή της Ηπείρου. Η ολοκλήρωση της Ιονίας και της Ολυμπίας Οδού καθιστά άμεση τη σύνδεση της περιοχής μας με την Πρωτεύουσα και όλη τη νότια Ελλάδα. Πλέον παρέχεται μια ασφαλής, γρήγορη και ξεκούραστη διαδρομή για όποιον επιθυμεί να μεταβεί στην Ήπειρο. Επίσης τα έργα υποδομών που έχουν δρομολογηθεί εντός του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων θα δώσουν ώθηση στην τοπική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
Για τα Τζουμέρκα, το γεγονός της εύκολης πλέον πρόσβασης αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για να σχεδιάσουμε, να αξιοποιήσουμε και να αναδείξουμε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για τα οποία αξίζει κάποιος να επισκεφτεί την περιοχή.
Ο οικοτουρισμός, οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, η αποφυγή απρόσκοπτης και ευκαιριακής απόκτησης γρήγορου κέρδους πρέπει να αποτελέσουν γνώμονα για τη δημιουργία ενός ισχυρού τουριστικού πόλου έλξης. Η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής οφείλει να είναι συντονισμένη, με προγραμματισμένα βήματα και με σεβασμό στο περιβάλλον. Μόνο έτσι θα διαφημιστεί με τον καλύτερο τρόπο η περιοχή μας και ταυτόχρονα θα τεθεί σε στέρεες βάσεις η περαιτέρω ανάπτυξη των Τζουμέρκων, ώστε να καταστούν δημοφιλής προορισμός για επισκέπτες.

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της σημερινής ημερίδας. Τέτοιες προσπάθειες είναι πάντοτε προς όφελος της ανάδειξης της περιοχής.  

Αλλάζουν όλα σε Γυμνάσιο, Λύκειο και εισαγωγή στα πανεπιστήμια

Από Σεπτέμβριο οι μεγάλες ανατροπές στην Παιδεία – Τι και πότε προβλέπεται για Γυμνάσιο, Λύκειο, ένταξη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και αξιολόγηση – Μέχρι τον Αύγουστο του 2018 η ολοκλήρωση της επιλογής όλων των διευθυντών και στελεχών εκπαίδευσης με το νέο σύστημα
Το χρονοδιάγραμμα, με βάση το οποίο θα πορευτεί για την υλοποίηση του τριετούς πλάνου, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Το πλαίσιο των κατευθύνσεων και των προτάσεων του υπουργείου περιλαμβάνουν νομοθετικό έργο για τον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για τα ΕΠΑΛ και την εκπαίδευση ενηλίκων, για το γυμνάσιο, την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και αυτο-αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, καθώς επίσης και προτάσεις για τον εξορθολογισμό της διαχείρισης του διδακτικού προσωπικού, νέα προγράμματα σπουδών, την επιμόρφωση εκπαιδευτικών.
Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, πρώτη κίνηση του υπουργείου, τον ερχόμενο Ιούνιο, θα είναι η υιοθέτηση νόμου για την ενοποίηση και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που αφορά στο γυμνάσιο, για την εκπαίδευση των ενηλίκων, αλλά και για την αυτό-αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολείων και αξιολόγηση στελεχών της εκπαίδευσης, τα νέα κριτήρια επιλογής προσωπικού και υπεύθυνων δομών και νέα ορθολογική κατανομή τους ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Κομπότι Άρτας: Συνελήφθη 33χρονος αλλοδαπός διακινητής ο οποίος μετέφερε με το αυτοκίνητό του, τέσσερις μη νόμιμους μετανάστες

Συνελήφθη, χθες (21-05-2017) το πρωί στο Κομπότι Άρτας, από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας και του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Άρτας, ένας 33χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος κατηγορείται για μεταφορά τεσσάρων μη νόμιμων μεταναστών.
Συγκεκριμένα, μετά από αστυνομικό έλεγχο που έγινε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο 33χρονος, διαπιστώθηκε ότι αυτός προωθούσε στην ενδοχώρα, με τελικό προορισμό την Πάτρα, τέσσερις ομοεθνείς του, ηλικίας 28, 25, 26 και 57 ετών, οι οποίοι στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα.
Επιπρόσθετα, από τον έλεγχο των στοιχείων των λαθρομεταναστών, προέκυψε ότι σε βάρος τους εκκρεμούσαν μέτρα απαγόρευσης εισόδου σε έδαφος Schengen.
Κατασχέθηκε το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του 33χρονου δράστη, που χρησιμοποιήθηκε για τη λαθρομεταφορά.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Άρτας.

Εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις διαρρήξεων - κλοπών από καταστήματα, που διαπράχθηκαν στο Κομπότι Άρτας

Σχηματίστηκε ποινική δικογραφία σε βάρος 29χρονου ημεδαπού για κλοπή

Από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Περιφέρειας Άρτας σε συνεργασία με το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις διαρρήξεων - κλοπών από καταστήματα, που διαπράχθηκαν στο Κομπότι Άρτας και σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία σε βάρος 29χρονου ημεδαπού.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ο 29χρονος τα ξημερώματα της 28-03-2017 στο Κομπότι Άρτας, διέρρηξε διαδοχικά δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, απ’ όπου αφαίρεσε χρηματικά ποσά, έναν φορητό υπολογιστή, οινοπνευματώδη ποτά, αναψυκτικά και διάφορα τρόφιμα.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Περιφέρειας Άρτας.

Πανηπειρωτικό Πανηγύρι 2017 της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, το Σάββατο 24 Ιουνίου 2017, στο Ελληνικό, στην πρώην αεροπορική βάση, δίπλα ακριβώς από τον Σταθμό του ΜΕΤΡΟ Ελληνικού

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας, η κορυφαία αποδημική οργάνωση των Ηπειρωτών, μαζί με τους Συλλόγους και τις Ενώσεις Ηπειρωτών της Ανατολικής Αθήνας και της Ανατολικής Αττικής, και το Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης, μας προσκαλούν στο «Πανηπειρωτικό Πανηγύρι 2017», στη μεγαλύτερη Ηπειρώτικη καλοκαιρινή σύναξη στην Αττική.
Το Σάββατο 24 Ιουνίου 2017, στις 21.00', οι ξενιτεμένοι Ηπειρώτες, όλοι οι φίλοι της Ηπείρου και της Παράδοσης, ανταμώνουν στο Ελληνικό, στην πρώην αεροπορική βάση, δίπλα ακριβώς από τον Σταθμό του ΜΕΤΡΟ Ελληνικού.
Το Μεγάλο ''Πανηπειρώτικο Πανηγύρι 2017'' εξαπλώνεται σε όλο το χώρο, στην πρώην αεροπορική βάση, δίπλα ακριβώς από τον Σταθμό του ΜΕΤΡΟ Ελληνικού,που διαμορφώνεται ειδικά για αυτή τη βραδιά, σε χώρο ενός αυθεντικού πανηγυριού, με παρασκευή και παροχή ηπειρώτικων εδεσμάτων, με τραπεζοκαθίσματα, με χώρο για χορό χιλιάδων πανηγυριστών.
Με κορυφαίους μουσικούς κι ερμηνευτές που θα ανακοινωθούν σύντομα, δοκιμασμένους και καταξιωμένους στον αυθεντικό στίβο της παράδοσης, τα πανηγύρια της Ηπείρου
Στο χώρο θα στηθούν περίπτερα της ΠΣΕ και των Ηπειρώτικων Ενώσεων της Ανατολικής Αθήνας και Αττικής, που θα παρουσιάζουν για τους επισκέπτες διάφορα δρώμενα, από τη ζωή των Ηπειρωτών, των περασμένων εποχών, όπως η παραγωγή τυριού, προϊόντων του ψωμιού, χειροποίητων οικοσκευών, κλπ.
Τελείως αλλιώτικο το κορυφαίο κάλεσμα της Π.Σ.Ε. αυτό το καλοκαίρι. Κορυφαίο κάλεσμα σε πανηγύρι και χορούς κυκλωτικούς, κάλεσμα για συμμέτοχους στο γλέντι και όχι για θεατές.
Η ζωή σήμερα περισσότερο από άλλοτε, δεν μας θέλει θεατές, οι καιροί μας θέλουν μαζί, τον ένα δίπλα στον άλλο, τον ένα μαζί με τον άλλο. Όλοι μαζί, όπως ακριβώς οι Ηπειρώτικοι χοροί, που θα απλώσουν τη χάρη και την ομορφιά τους, τον παλμό και τους ρυθμούς τους, σε όλο το χώρο, στο Ελληνικό, στην πρώην αεροπορική βάση, δίπλα ακριβώς από τον Σταθμό του ΜΕΤΡΟ Ελληνικού. Σε μια απαράμιλλη πανδαισία, με το τυπικό αλλά και την ελευθερία των πανηγυριών, τον αυτοσχεδιασμό, τη συμμετοχή και την κατάνυξη που θα μείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη. Αξίζει όλοι να το ζήσουν και να το κοινωνήσουν.
Με μεγάλους κυκλωτικούς χορούς, οι ξενιτεμένοι Ηπειρώτες πέμπουν μηνύματα ανάτασης και έγερσης, πολύτιμα σήμερα.
Και όσοι θέλουν να φάνε και να πιούνε, μπορούν να προμηθευτούν φαγητό από τα κιόσκια-μαγειρεία, που θα στηθούν στο χώρο, ποτά ηπειρώτικα, κρασιά και μπύρες, όπως στα καλά πανηγύρια της πατρίδας.
Και όπως σε αυτά, το πανηγύρι θα κρατήσει μέχρι αργά, μέχρι το πρωί, όσο κρατά το κέφι για χορό και γλέντι με τους συμπατριώτες.
Το Σάββατο 24 Ιουνίου 2017 ανταμώνουμε όλοι στο Ελληνικό, στην πρώην αεροπορική βάση, δίπλα ακριβώς από τον Σταθμό του ΜΕΤΡΟ Ελληνικού.
Γράφουμε όλοι μαζί μια νέα σελίδα, μετά την πετυχημένη του πάρκου Τρίτση, του Ιουλίου του 2016, όπου αντάμωσαν μοναδικά και παραδοσιακά κοντά στους 4.000 Ηπειρώτες και φίλοι της Ηπείρου, που όσοι το ζήσαμε, έχουμε να το μνημονεύουμε και να το μολογάμε με για πολλά χρόνια, σε ένα αντάμωμα που θα γίνει το κορυφαίο Ηπειρώτικο αντάμωμα αυτό καλοκαίρι στην Αθήνα. Και αυτό αξίζει να το ζήσουμε όλοι μαζί!

Νέα ρύθμιση χρεών για μικροοφειλέτες προαναγγέλλει η κυβέρνηση

Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς ασφαλιστικά ταμεία, φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις, μέχρι και σε 120 δόσεις, θα έχουν περίπου 500.000 μικροοφειλέτες μέσω αποφάσεων που θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές τις οποίες επικαλείται η εφημερίδα «Αυγή».
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η ρύθμιση θα περιλαμβάνει και το κούρεμα των προσαυξήσεων, το οποίο θα είναι αντιστρόφως ανάλογο των δόσεων.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, στη ρύθμιση χρεών ασφαλιστικών οφειλών υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες:
- Ελεύθεροι επαγγελματίες χωρίς περιορισμό
- Έμποροι, ατομικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα με συνολικές οφειλές έως 20.000 ευρώ.
Οι ρυθμίσεις που θα μπορούν να έχουν:
- Αποπληρωμή του χρέους σε -έως- 120 δόσεις.
- Κούρεμα προσαυξήσεων (όσο λιγότερες δόσεις, τόσο μεγαλύτερο κούρεμα)
- Εφάπαξ καταβολή με ολική διαγραφή προσαυξήσεων και προστίμων
- 60 δόσεις με μείωση κατά 75% των προσαυξήσεων
- 120 δόσεις με μείωση κατά 35% των προσαυξήσεων.
Όπως εκτιμούν στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι η ρύθμιση θα αποτελέσει και μια ένεση ρευστότητας προς τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς το προς ρύθμιση συνολικό ποσό φτάνει τα 1,7 δισ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι η ρύθμιση αφορά οφειλές μέχρι το τέλος του 2016.

ΠΗΓΗ: www.newmoney.gr

Φυσικοθεραπεία: Ποιος ο ρόλος της στην εγκυμοσύνη;

Ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό των γυναικών που αντιμετωπίζουν ενοχλήσεις και πόνους σε διάφορα σημεία του σώματός τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, με συχνότερη την οσφυαλγία, από την οποία πάσχει περίπου το 50-70% των εγκύων, σύμφωνα με έρευνες. Η φυσικοθεραπεία είναι αποτελεσματική για την αντιμετώπιση αυτών των συμπτωμάτων, χωρίς όμως η συμβολή της να περιορίζεται στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, καθώς μπορεί να βοηθήσει τόσο πριν όσο και μετά απ’ αυτή.
«Οι αιτίες πρόκλησης των μυοσκελετικών πόνων, όπου κι αν αυτοί εντοπίζονται, είναι ποικίλες, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του μεγέθους της κοιλιάς που θέτει επιπλέον καταπόνηση στους συνδέσμους και στις αρθρώσεις, προκαλώντας αστάθεια και οδηγώντας τελικά σε εμφάνιση ή επιδείνωση του πόνου στη μέση. Όμως, η φυσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει τις μέλλουσες μητέρες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης στην ανακούφιση αυτών των συμπτωμάτων. Εκτός όμως από την αντιμετώπιση του πόνου, με τη  φυσικοθεραπεία δύναται να ενισχυθεί και να προετοιμαστεί το σώμα ώστε να έχει πιο ομαλή εγκυμοσύνη και τοκετό, αποφεύγοντας προβλήματα μετά τη γέννηση του παιδιού», εξηγεί η κα Μαρίνα Μωραΐτου, φυσικοθεραπεύτρια στην Φυσική Αποκατάσταση Ηλιούπολης.
Η παρατηρούμενη, τις τελευταίες δεκαετίες, αύξηση του μέσου όρου της ηλικίας που οι γυναίκες αποφασίζουν να τεκνοποιήσουν -η οποία οφείλεται σε οικονομικούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς παράγοντες- υποδηλώνει ανεπάρκεια σωματικής προετοιμασίας για μια εγκυμοσύνη, τουλάχιστον στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, καθώς το επίπεδο δραστηριοτήτων μειώνεται αισθητά με την πάροδο του χρόνου.
Οι γυναίκες που αναζητούν τρόπους ελέγχου αυτής της πραγματικότητας, μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα, με ένα κατάλληλο και εξατομικευμένο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας, κάποιες απ’ τις αιτίες πρόκλησης των μυοσκελετικών πόνων, που δεν είναι άλλες από την αλλαγή του κέντρου βάρους του σώματος, την κακή στάση και την επιπρόσθετη καταπόνηση.