Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2020

Δελβινάκι Πωγωνίου: Συνελήφθη αλλοδαπός ο οποίος μετέφερε με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μία μη νόμιμη αλλοδαπή


Συνελήφθη, χθες (08-03-2020) το μεσημέρι στο Δελβινάκι Ιωαννίνων, από αστυνομικούς του Α΄ Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Δελβινακίου σε συνεργασία με αστυνομικούς της FRONTEX, ένας αλλοδαπός, κατηγορούμενος για προώθηση στο εσωτερικό της χώρας μίας μη νόμιμης αλλοδαπής.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο κατηγορούμενος, διαπιστώθηκε ότι αυτός προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μία αλλοδαπή, η οποία στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων παραμονής και εισόδου στην ελληνική επικράτεια.
Ανωτέρω Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, κατασχέθηκε.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Α΄ Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Δελβινακίου.

Δήμος Πωγωνίου: Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Καταστήματος (πρώην Πνευματικού Κέντρου) Κοινότητας ΧρυσόρραχηςΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ(ΠΡΩΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΥΣΟΡΡΑΧΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
γ) το Ν. 3852/2010
δ) την αριθ. 24/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση δημοπράτησης
ε) την 55/2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
 Διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και  προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω με τους εξής όρους:
1.      Περιγραφή ακινήτου:
  Ισόγειο δημοτικό κατάστημα  συνολικού εμβαδού 150,53μ2 που βρίσκεται εντός οικισμού της Τ.Κ. Χρυσόρραχης (πλησίον Δημοτικού Σχολείου). 
Στην δεξιά όψη του κτιρίου υπάρχει στέγαστρο (31,78 τ.μ.). Περιμετρικά περιβάλλεται από κοινοτικούς δρόμους , κοινοτική έκταση και ιδιόκτητες εκτάσεις. και Αποτελείται από ένα μεγάλο χώρο , μία κουζίνα και  WC. 
O χώρος του λεβητοστασίου έχει ξεχωριστή πρόσβαση από το κυρίως κτίριο. Αριθμός παροχής ΔΕΗ 35608598.
Τρόπος διενέργειας της Δημοπρασίας:
Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά.
 Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. 
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει  τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξίες.
Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της, φάκελο που θα απευθύνεται προς το Δήμο Πωγωνίου και θα φέρει ένδειξη για την δημοπρασία του ακινήτου με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α). Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξίας πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, το ΦΕΚ από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση καθώς και το πρακτικό συμμετοχής στη δημοπρασία με εξουσιοδότηση συγκεκριμένου προσώπου.
          β)Δημοτική Ενημερότητα του ίδιου και του εγγυητή του.
          γ) Φορολογική Ενημερότητα του ίδιου και του εγγυητή του. 
    δ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του ίδιου και του εγγυητή του ότι: 1. έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, 2.έλαβαν γνώση της κατάστασης του ακινήτου, του περιβάλλοντος χώρου, του εξοπλισμού που διαθέτει και την πρόθεσή τους για τον τρόπο χρήσης και λειτουργίας του ακινήτου λαμβάνοντας υπόψη την θέση του Δήμου για χρήση του ως φαρμακείο.
Αποκλείονται από τη δημοπρασία όσοι είναι οφειλέτες του Δήμου Πωγωνίου και όσοι επέδειξαν αντισυμβατική συμπεριφορά σε σχέση με το Δήμο.
Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.

Ε.Π.Ο.: Κεκλεισμένων των θυρών οι ποδοσφαιρικοί αγώνες λόγω κορονοϊού και στις ερασιτεχνικές κατηγορίες


Με ανακοίνωση της η Ε.Π.Ο.  ενημερώνει πως θα ληφθούν μέτρα πρόληψης του κορονοϊού και στις Ερασιτεχνικές Κατηγορίες, με ματς κεκλεισμένων των θυρών.
Η ανακοίνωση της Ε.Π.Ο.:
«Σε εφαρμογή των προληπτικών ειδικών μέτρων που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Υγείας για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού, οι ποδοσφαιρικοί αγώνες όλων των κατηγοριών, εθνικών ή τοπικών, οι οποίοι είναι προγραμματισμένοι εντός της τρέχουσας και της προσεχούς εβδομάδας, θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών».

Κακαβιά Πωγωνίου: Συλλήψεις δύο ατόμων για διωκτικά έγγραφα


Συνελήφθησαν, χθες (08-03-2020) το μεσημέρι, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, στην Κακαβιά Ιωαννίνων και στα Ιωάννινα, δύο άτομα για καταδικαστικές αποφάσεις.
Ειδικότερα:
 Στην πρώτη περίπτωση, συνελήφθη στην Κακαβιά Ιωαννίνων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κακαβιάς, ένας αλλοδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Δευτεροβάθμιου Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, ποινής φυλάκισης (4) ετών και (2) μηνών, για τα αδικήματα της ληστείας και κατοχής – οπλοφορίας –χρήσης όπλων.
 Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη στα Ιωάννινα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, ένας ημεδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούσαν οι παρακάτω καταδικαστικές αποφάσεις:
  Απόφαση του Α΄ Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ποινής φυλάκισης (9) ετών και (3) μηνών καθώς και χρηματικής ποινής (32.100) ευρώ, για εισφορές,
 Απόφαση του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και του Β΄ Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών, ποινής φυλάκισης (1) έτους και (5) μηνών, για ψευδή ανώμοτη κατάθεση και ψευδή καταμήνυση,
  Απόφαση του Ι΄ Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών, ποινής φυλάκισης (8) μηνών, για δημόσια έσοδα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Δήμος Πωγωνίου: Διακήρυξη για την προμήθεια οχημάτων με Leasing


Ο Δήμος Πωγωνίου θα προχωρήσει στην προμήθεια με μακροχρόνια μίσθωση "leasing" επιβατικών οχημάτων διάρκειας 48 μηνών.

Νέες έρευνες δείχνουν πώς ο ύπνος καθαρίζει τις τοξίνες από τον εγκέφαλο

Φωτογραφία: Andrea Piacquadio / pexels.com

Όταν κοιμόμαστε, ο εγκέφαλος καθαρίζει τις τοξίνες που επηρεάζουν τη γνωστική λειτουργία και τη μνήμη.


Είναι γνωστό ότι ο ύπνος είναι εξίσου σημαντικός για την υγεία μας, όπως η καλή διατροφή και η τακτική άσκηση. Ο μη επαρκής ύπνος είναι επιζήμιος για τη λειτουργία του οργανισμού κατά τη διάρκεια της ημέρας, επηρεάζοντας τη διάθεσή μας, την ενέργεια, τη συγκέντρωση και το χρόνο αντίδρασης. Μακροπρόθεσμα, συμβάλλει στην παχυσαρκία και στον κίνδυνο σοβαρών ασθενειών.
Έρευνες ψυχολόγων έχουν διαπιστώσει ότι οι «άγρυπνες» νύχτες έχουν συνέπειες στον οργανισμό μας πολύ πιο πέρα από μία αίσθηση νύστας την επόμενη ημέρα. Όταν πηγαίνουμε για ύπνο, οι εγκέφαλοί μας εργάζονται, εκτελώντας κρίσιμες λειτουργίες που επηρεάζουν τη γνωστική λειτουργία και τη μνήμη.
Τις ώρες που είμαστε ξύπνιοι, ο εγκέφαλος βομβαρδίζεται με περισσότερα ερεθίσματα από ό,τι μπορεί να επεξεργαστεί. Όταν κοιμόμαστε, ο εγκέφαλος οργανώνει το χάος και τις αναμνήσεις για να μπορούμε να τις ανακαλέσουμε αργότερα. Αυτό επιτυγχάνεται ενισχύοντας τις κρίσιμες νευρικές συνδέσεις, απορρίπτοντας τις ασήμαντες και ενισχύοντας τις νέες μνήμες.


Αυτό εξηγεί γιατί η αγγλική φράση "sleep on it" (δηλ. η καθυστέρηση λήψης μίας απόφασης μέχρι την επόμενη μέρα) μας βοηθά να θυμηθούμε μια πρόσφατα μαθημένη διαδικασία. Βοηθά επίσης να εξηγήσει γιατί οι άνθρωποι που υποφέρουν από έλλειψη μνήμης μπορούν να θυμούνται ένα όνομα πριν από 40 χρόνια, αλλά όχι το γεύμα που έφαγαν χθες. Ο εγκέφαλός τους έχει γίνει λιγότερο αποδοτικός στη δημιουργία νέων συνδέσεων και στην αποθήκευση νέων αναμνήσεων.
Η άλλη κρίσιμη λειτουργία που συμβαίνει κατά τη διάρκεια του ύπνου είναι το «καθάρισμα» του εγκεφάλου: στην πραγματικότητα, μιλάμε για διαγραφή των περιττών ερεθισμάτων που συσσωρεύονται όλη την ημέρα, συμπεριλαμβανομένων των τοξινών όπως το βήτα αμυλοειδές, το οποίο εμπλέκεται στη νόσο του Alzheimer.
Όλα αυτά τα ερεθίσματα που προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας ενεργοποιούν τους εγκεφαλικούς νευρώνες και όπως συμβαίνει με κάθε όργανο του σώματος που μετατρέπει το καύσιμο σε ενέργεια, αυτή η ενέργεια παράγει πρωτεϊνικά απόβλητα που συσσωρεύονται κατά τις ώρες της ημέρας και πρέπει να καθαριστούν όταν κοιμόμαστε.
Μία νέα έρευνα δίνει μια εικόνα για αυτή τη λειτουργία και μπορεί να οδηγήσει σε έναν οδικό χάρτη για την πρόληψη της γνωσιακής παρακμής και των εκφυλιστικών ασθενειών όπως η νόσος του Alzheimer. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο εγκέφαλός μας περνάει από διάφορες φάσεις, από τον ελαφρύτερο ύπνο έως τον βαθύ, σχεδόν ασυνείδητο, επανορθωτικό ύπνο που χαρακτηρίζεται από βραδύτερα εγκεφαλικά κύματα, τον ύπνο ταχείας κίνησης (REM) όταν ο εγκέφαλος γίνεται πιο ενεργός και είναι πιθανότερο να ονειρευτεί.
Οι ερευνητές έχουν επικεντρωθεί στη βαθιά φάση του ύπνου χωρίς REM, κατά την οποία η εγκεφαλική δραστηριότητα επιβραδύνεται και υπάρχει διατήρηση της μνήμης. Μια μελέτη του 2013 σε ποντίκια έδειξε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, το εγκεφαλονωτιαίο υγρό, το υγρό που περιβάλλει τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό, καθαρίζει τις συσσωρευμένες τοξίνες, αλλά δεν ήταν σαφές πώς ή γιατί συνέβη αυτό και γιατί δεν είχε αποδειχθεί παρόμοιο αποτέλεσμα στους ανθρώπους.
Πρόσφατα, σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science, έδειξε ότι σε αυτή τη διαδικασία παίζει ρόλο η ηλεκτρική δραστηριότητα των εγκεφαλικών κυμάτων.
Τα εγκεφαλικά κύματα παράγονται από ηλεκτρικούς παλμούς που προέρχονται από μάζες νευρώνων που πυροδοτούνται μαζί με συγκεκριμένο ρυθμό. Η δραστηριότητά τους είναι ταχύτερη όταν είμαστε ξύπνιοι και επιβραδύνεται όταν κοιμόμαστε. Οι συμμετέχοντες στη μελέτη, παρακολουθήθηκαν μέσω ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων που κατέγραφαν την ηλεκτρική δραστηριότητα στους εγκεφάλους τους, δείχνοντας σε ποια φάση ύπνου βρίσκονταν, καθώς κοιμούνταν μέσα σε μηχανή μαγνητικής απεικόνισης που μετρούσε τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα και τη ροή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού στους εγκεφάλους τους.
Αυτό που διαπίστωσαν οι ερευνητές είναι ότι κατά τη διάρκεια του μη REM-ύπνου, οι νευρώνες θα συγχρονίζονταν και θα σταματούσαν να πυροδοτούνται την ίδια στιγμή. Κατά τη διάρκεια αυτού του "ήσυχου χρόνου", το αίμα θα έμενε έξω από τον εγκέφαλο, καθώς η έλλειψη δραστηριότητας σημαίνει ότι ο εγκέφαλος χρειάζεται λιγότερο οξυγόνο. Καθώς το αίμα έμενε έξω, το εγκεφαλονωτιαίο υγρό θα έμπαινε, καταλαμβάνοντας τους κενούς χώρους, καθαρίζοντας τις τοξίνες από τον εγκέφαλο.


Αυτό το εύρημα απεικονίζει για μια ακόμη φορά τη σημασία του ύπνου

Οι νευρώνες είναι απασχολημένοι όταν είμαστε ξύπνιοι, δεν σταματούν να πυροδοτούνται από κοινού και χρειάζονται οξυγόνο για να κάνουν τη δουλειά τους. Έτσι, το αίμα δεν φεύγει από τον εγκέφαλο και δεν υπάρχει χώρος για να εισρεύσει το εγκεφαλονωτιαίο υγρό και να καθαρίσει τα απόβλητα όλων αυτών των δραστηριοτήτων. Γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι που πάσχουν από νευροεκφυλιστικές ασθένειες όπως η νόσος του Αλτσχάιμερ, έχουν ασθενέστερα και βραδύτερα εγκεφαλικά κύματα, έτσι ώστε λιγότερα και βραδύτερα κύματα εγκεφαλονωτιαίου υγρού να καθαρίζουν τις τοξίνες από τους εγκεφάλους τους.
Το αποτέλεσμα είναι ότι αν εστιάσουμε σε έναν τρόπο αύξησης της ροής του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, μπορεί να μας βοηθήσουμε να βρούμε τις διεξόδους για την πρόληψη ή τη θεραπεία της νόσου του Αλτσχάιμερ.
Πολλές απόπειρες να αναπτυχθούν φάρμακα για τη θεραπεία της νόσου του Αλτσχάιμερ επικεντρώθηκαν στο ίδιο το βήτα αμυλοειδές χωρίς αξιοσημείωτη επιτυχία. Η βελτίωση του "κύκλου καθαρισμού" στον εγκέφαλο θα μπορούσε να απομακρύνει όχι μόνο το βήτα αμυλοειδές αλλά και άλλες τοξίνες, όπως το tau, μια πρωτεΐνη που έχει βρεθεί αναμεμιγμένη στους εγκεφάλους των πασχόντων από τη νόσο του Αλτσχάιμερ.
Η έρευνα θα συνεχιστεί, ενώ όλοι αναγνωρίζουμε για μια ακόμη φορά πόσο σημαντικός είναι ύπνος!

Το άρθρο αναδημοσιεύεται από το PsychologyNow.gr

Περιφέρεια Ηπείρου: Ανακοίνωση για τα μέτρα πρόληψης του κορωνοϊού

Από την Περιφέρεια Ηπείρου/Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ανακοινώνονται τα εξής:
1.      Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 στοιχεία,  στην Ήπειρο  δεν έχει διαπιστωθεί κανένα κρούσμα κορωνοϊού, ούτε και υπάρχει κάποιο ύποπτο κρούσμα προς διευρεύνηση.
2.     Τα μέλη της εκδρομής του ΚΑΠΗ Ανατολής Δήμου Ιωαννιτών αμέσως με την επιστροφή τους το Σάββατο 7 Μαρτίου 2020 από το Ισραήλ έχουν τεθεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για προληπτικούς λόγους σε κατ΄ οίκο περιορισμό. Για την τήρηση των οδηγιών που τους έχουν δοθεί, αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας, επικοινωνούν σε τακτική βάση με τον καθέναν ξεχωριστά, όπως ορίζεται από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.
3.     Σε κάθε περίπτωση η στοχοποίηση πολιτών είναι ανεπίτρεπτη και οφείλουν όλοι να είναι διακριτικοί προς όσους τίθενται σε καθεστώς πρόληψης  κατά της διάδοσης της νόσου.
4.    Συνιστάται στους χρήστες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης να αποφεύγουν αναφορές ή αναπαραγωγή σχολίων κλπ που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, στιγματίζουν πολίτες και εν τέλει  συμβάλλουν στην πρόκληση πανικού.
5.     Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την 6η ΥΠΕ και τον ΕΟΔΥ για την αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν, ως επίσης και για την εφαρμογή οδηγιών που εκδίδονται.

ΠΗΓΗ: http://www.php.gov.gr/  

Κλειστά ΚΑΠΗ και ΚΗΦΗ στο Δήμο Πωγωνίου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κλειστά θα παραμείνουν από τη Δευτέρα 9 Μαρτίου και για τέσσερις (4) εβδομάδες το  ΚΑΠΗ και το ΚΗΦΗ του Δήμου Πωγωνίου σύμφωνα με την ανακοίνωση των νέων προληπτικών μέτρων για την Δημόσια Υγεία που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, με στόχο την προστασία των ευπαθών ομάδων.
Το προσωπικό θα αξιοποιηθεί προς όφελος άλλων δομών του Δήμου Πωγωνίου.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Σύλληψη δύο αλλοδαπών ως μέλη διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών από Αλβανία μέσω Ηγουμενίτσας

Πάνω από έναν τόνο ακατέργαστου χασίς κατάσχεσε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, που συνέλαβε δύο αλλοδαπούς, άνδρα και γυναίκα, μέλη διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών.
Όπως προέκυψε, το κύκλωμα δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή από την Αλβανία μεγάλων ποσοτήτων ακατέργαστου και κατεργασμένου χασίς, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή του στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες της Ευρώπης και στην Τουρκία.
Για την αποδόμηση της οργάνωσης προηγήθηκαν εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και επιτηρήσεις σημείων εισόδου στην Ελλάδα από την Αλβανία, ιδίως σε Ηγουμενίτσα και Ιωάννινα, σε συνεργασία με αστυνομικούς των Τμημάτων Δίωξης Ναρκωτικών των τοπικών Υποδιευθύνσεων Ασφαλείας.
Στο πλαίσιο αυτό, αφού εντοπίστηκαν τα δύο μέλη της οργάνωσης και πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση τους, ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση, βραδινές ώρες του περασμένου Σαββάτου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή τους.
Σε έρευνα σε αυτοκινούμενο τροχόσπιτο (τροχοβίλα) που χρησιμοποιούσαν, βρέθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες (οροφή, εντειχισμένα έπιπλα κ.α.) και κατασχέθηκαν ένας τόνος και 145 κιλά ακατέργαστου χασίς, τέσσερα κιλά και 68 γραμμάρια κατεργασμένου χασίς (σοκολάτας), 916 γραμμάρια κατεργασμένου χασίς (λάδι) και συσκευές κινητής τηλεφωνίας.
Όπως προέκυψε τα μέλη της οργάνωσης είχαν εισαγάγει τα ναρκωτικά το μεσημέρι της ίδιας μέρας, μέσω του διασυνοριακού σταθμού στο Μαυρομάτι Ηγουμενίτσας.
Η αστυνομία πιστοποίησε τη δράση και τρίτου αλλοδαπού, μέλους της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος αναζητείται. Υπολογίζεται ότι το έσοδα της οργάνωσης από αυτή και μόνο τη μεταφορά, σύμφωνα με τις κατασχεθείσες ποσότητες, θα ξεπερνούσαν το 1.730.000 ευρώ.
Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, στο πλαίσιο της διεθνικής συνεργασίας, έχουν αναπτυχθεί επαφές με τις συναρμόδιες Αρχές άλλων χωρών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των λοιπών μελών της εγκληματικής οργάνωσης.
Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Συλλήψεις αλλοδαπών στην Ηγουμενίτσα


Στη σύλληψη μιας 24χρονης αλλοδαπής προέβησαν, βραδινές ώρες χθες, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.
Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από προσωπικό του Γραφείου Ασφάλειας εντός του επιβατικού σταθμού του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, διαπιστώθηκε ότι η ανωτέρω κατείχε και επέδειξε ταξιδιωτικό έγγραφο που ανήκει σε άλλο πρόσωπο, με σκοπό να μεταβεί παράνομα στο εξωτερικό.
Επίσης, στη σύλληψη μιας 27χρονης αλλοδαπής προέβησαν, βραδινές ώρες χθες, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.
Ειδικότερα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από προσωπικό του Γραφείου Ασφάλειας εντός του επιβατικού σταθμού του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, διαπιστώθηκε ότι η ανωτέρω κατείχε και επέδειξε ταξιδιωτικά έγγραφα που ανήκουν σε άλλο πρόσωπο, με σκοπό να μεταβεί παράνομα στο εξωτερικό.
Τέλος, στη σύλληψη ενός 40χρονου αλλοδαπού προέβησαν, βραδινές ώρες χθες, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.
Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας εντός του επιβατικού σταθμού του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, ο ανωτέρω κατείχε και επέδειξε διαβατήριο το οποίο έφερε πλαστή σφραγίδα εισόδου στη χώρα, ενώ υπήρχε επίσης εις βάρος του καταχώρηση με το μέτρο της απαγόρευσης εισόδου του σε έδαφος SCHENGEN.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας που διενεργεί τις προανακρίσεις, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω έγγραφα.

Ισχαιμικό εγκεφαλικό: Η μηχανική θρομβεκτομή στο Metropolitan Hospital φέρνει την επανάσταση


Μηχανική θρομβεκτομή, μία σύγχρονη θεραπεία για το ισχαιμικό εγκεφαλικό με απόφραξη μεγάλου αγγείου.
Το ισχαιμικό εγκεφαλικό, τρίτη αιτία θνητότητας και πρώτη αιτία νευρολογικής ανικανότητας, δεν είναι πια ένα μοιραίο γεγονός. Αντιμετωπίζεται, αρκεί να μη χαθεί χρόνος. 
Το κλειδί είναι η άμεση μεταφορά των ασθενών σε εξειδικευμένα κέντρα που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για ενδοφλέβια θρομβόλυση και μηχανική θρομβεκτομή. 
Ο κ. Γεώργιος Μαγκούφης, Διευθυντής Επεμβατικός Νευροακτινολόγος του Μetropolitan Hospital στην Αθήνα, μας εξηγεί.
Τι ακριβώς είναι η μηχανική θρομβεκτομή;
Στο οξύ εγκεφαλικό με απόφραξη μεγάλου αγγείου, έχουμε ένα θρόμβο που έχει αποφράξει ένα μεγάλο αγγείο του εγκεφάλου. Η μη διάνοιξη του αγγείου μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, συνεπάγεται μεγάλη θνητότητα και λειτουργική ανικανότητα, δηλαδή να μην μπορούμε να μιλήσουμε ή να κινήσουμε την μια πλευρά μας. Με την μηχανική θρομβεκτομή γίνεται παρακέντηση της μηριαίας αρτηρίας στο πόδι, όπως η στεφανιογραφία. 
Με ειδικούς καθετήρες φθάνουμε στο αγγείο που είναι αποφραγμένο από το θρόμβο, και τοποθετούμε ένα ειδικό στεντ (stent retriever ή στεντ ανάκτησης του θρόμβου) που ανοίγει μέσα στο θρόμβο. 
Υπό συνεχή αναρρόφηση βγάζουμε το στεντ μαζί με το θρόμβο έξω από το αγγείο. 
Η μέθοδος αυτή είναι αποτελεσματική στο 80-90%. 
Οι πιθανότητες για καλή πρόγνωση εάν ανοίξει το αγγείο είναι σημαντικά μεγαλύτερες. 
Για κάθε 2 ασθενείς με ισχαιμικό εγκεφαλικό και απόφραξη μεγάλου αγγείου, ένας θα βελτιωθεί ως προς την λειτουργική έκβαση, με πιθανότητα να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος 50%, ενώ εάν δεν ανοίξει το αγγείο το ποσοστό είναι μόνο 15-20%. 
Η μηχανική θρομβεκτομή φέρνει μια πραγματική επανάσταση στα εγκεφαλικά. 
Είναι μια αποτελεσματική θεραπεία, ασφαλής και με πολύ χαμηλό ποσοστό επιπλοκών.