Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019

Διακοπή ρεύματος σε χωριά του Δήμου Πωγωνίου, την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου


Για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 22/09/2019 από ώρα 06:45 π.μ. έως 11:15 π.μ. στις παρακάτω περιοχές:
Σε όλη την ΒΙ.ΠΕ., Ελεούσα, Γαρδίκι, Μεγ. Γαρδίκι, Ροδοτόπι, Ζωοδόχος, Γραμμενοχώρια, Πετράλωνα, Λοφίσκος, Αγ. Ανάργυροι, Δελβινακόπουλο, Γραμμένο, Βαγενήτι, Πολύλοφος, Λύγγος, Περάτη, Κόντσικα, Ασβεστοχώρι, Λευκοθέα, Κληματιά, Καρίτσα, Ζίτσα, κάμπος Ζίτσας, Μαθητική εστία Ζίτσας.
Σακελλαρικό, Λίθινο, οικ. Μελισσίου, Βασιλόπουλο, Καστρί, Σιάνιστα, Ιερομνήμη, Κοκκινόχωμα, Δελβινακόπουλο, Παλιουρή, Σουλόπουλο, Ραϊκο, Δεσποτικό, Γρανιτσοπούλα, Ριζό, Φωτεινό, Αετόπετρα, Λάβδανη, Βρίστοβο, Αγία Μαρίνα, Καλοχώρι, Εκκλησοχώρι, Βουτσαρά, Κούρεντα, Γιουργάνιστα, Χίνκα, Λάλιζα, Γκρίμποβο, Βρυσούλα, Πολύδωρο, Ραδοβίζι, Σενίκο, Κερασέα, Βροσύνα, Ζάλογγο, Δοβλά, Βερενίκη, Φτέρη, πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Ροδοτοπίου – Νεοχωρίου - Κ. Λαψίστας προς ΣΒΕΚΗ – ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ – Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Ροδοτοπίου. Λεπτοκαρυά, Ραβενή, Χαραυγή, Καλλιθέα του Δήμου Φιλιατών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης των διακοπών που αναφέρονται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ ΑΕ, θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.
Έτσι για λόγους ασφάλειας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχημάτων.

Πωγωνιανή Πωγωνίου: Ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Ασπροπάρης και Κτηνοτροφία» την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου, ώρα 20:00, στο κτίριο Κολέφα


Περιφέρεια Ηπείρου: Υποβολή αιτήσεων για δωρεάν φροντιστηριακή εκπαίδευση στην Π.Ε. Ιωαννίνων


Για όγδοη συνεχόμενη χρονιά, η Περιφέρεια Ηπείρου, με τη συμμετοχή της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων και του Δήμου Ιωαννιτών, σε συνεργασία με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ν. Ιωαννίνων,  διοργανώνει  για το σχολικό έτος 2019 – 2020  πρόγραμμα  Κοινωνικών Φροντιστηρίων, για τους κατοίκους των Δήμων της Π.Ε. Ιωαννίνων.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου για μαθήματα που διδάσκονται σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης.
Δικαιούχοι του προγράμματος  είναι μαθητές οικονομικά αδύναμων οικογενειών που φοιτούν σε δημόσια σχολεία του Νομού και δεν παρακολουθούν φροντιστηριακά μαθήματα. Κριτήριο ένταξης θα είναι το οικογενειακό εισόδημα ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικοί παράγοντες.  
Η επιλογή θα γίνει από επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.
Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν  οι δικαιούχοι είναι τα παρακάτω:
-Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας γονέα ή κηδεμόνα. 
Βεβαίωση φοίτησης από το σχολείο που φοιτά ο μαθητής.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος 2019 (οικονομικού έτους 2018) ή φωτοτυπία φορολογικής δήλωσης 2019  που παρελήφθη από την  Δ.Ο.Υ  ή εκτύπωση μέσω TAXIS.
Φωτοτυπία του τελευταίου Ε9.
 Ανάλογα με την περίπτωση και εφόσον συντρέχουν λόγοι:
- Φωτοτυπία γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής με ποσοστό 67% και άνω.
- Φωτοτυπία διαζευκτηρίου, αγωγής διαζυγίου ή οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου που να αποδεικνύει την διάσταση και την επιμέλεια των τέκνων.
-Βεβαίωση χρόνου ανεργίας γονέων από τον Ο.Α.Ε.Δ. ή Κάρτα Ανεργίας
-Φωτοτυπία ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας με θεώρηση από Δ.Ο.Υ..
    Το σχετικό Έντυπο Αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης θα διατίθενται από το αρμόδιο γραφείο της Περιφέρειας Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται από την Δευτέρα 23/09/2019 έως και την Παρασκευή 04/10/2019 κατά τις ώρες 09:00 – 13:00  στο 128 γραφείο της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, στο κτήριο του Διοικητηρίου Πλατεία Πύρρου 1, (Πληροφορίες τηλ.: 2651087128).

ΠΗΓΗ: www.php.gov.gr

Δήμος Πωγωνίου: Ερευνητικές εργασίες λιθοδομής ακινήτου ¨ΣΕΡΑΪ ΤΟΥ ΜΠΕΗ¨ Τ.Κ. Πωγωνιανής


«Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση σύμβασης τεχνικής – επιστημονικής υπηρεσίας.»
ΣΧΕΤ.:  Η υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.15299/ΦΝ466 (ΦΕΚ Β΄900/17-3-2017) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών με θέμα: «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.»
Ο Δήμος Πωγωνίου, κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής απόφασης, θα πραγματοποιήσει  τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.) για την  επιλογή αναδόχου της παρ. 5 του άρθρου 118 του ν.4412/2016.
Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή αναδόχου της τεχνικής – επιστημονικής υπηρεσίας: «ΕΡΕΥΝHTΙKEΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ¨ΣΕΡΑΪ ΤΟΥ ΜΠΕΗ¨ Τ.Κ. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 4.384,80€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 20/09/2019 και ώρα 9:00π.μ.
Παρακαλείται το αρμόδιο Γραφείο δημοσιοποίησης στοιχείων του Δήμου Πωγωνίου, όπως δημοσιεύσει το παρόν στην ιστοσελίδα του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3.1 της υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.15299/ΦΝ466 (ΦΕΚ Β΄900/17-3-2017) απόφασης του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών.
   
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΙΔΕΡΗ

Περιφέρεια Ηπείρου: Εξετάσεις για ειδική άδεια ταξί στις 26 Σεπτεμβρίου


Οι εξετάσεις για Ειδική άδεια ταξί θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 π.μ. στη Διεύθυνση Μεταφορών Ιωαννίνων.  
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις θα πρέπει μέχρι και την προηγούμενη ημέρα (25 Σεπτεμβρίου) ώρα 12 το μεσημέρι να υπογράψουν την κατάσταση συμμετεχόντων που έχει καταρτισθεί στη Διεύθυνση Μεταφορών και Μεταφορών (Δομπόλη 30), αρμόδιος υπάλληλος Βασίλειος Δόσης.

ΠΗΓΗ: www.php.gov.gr

Αποβίβαση ασθενούς από κρουαζιερόπλοιο στην Πρέβεζα


Ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Πρέβεζας, απογευματινές ώρες χθες, από το ΕΚΣΕΔ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  για ασθένεια 27χρονου αλλοδαπού επιβάτη του Κ/Ζ “MSC LIRICA” σημαίας Μάλτας, το οποίο βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Λευκάδας και ο οποίος έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.
Άμεσα  απέπλευσε περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προσέγγισε το κρουαζιερόπλοιο και παρέλαβε τον 27χρονο με ασφάλεια, ενώ στην συνέχεια τον μετέφερε στο λιμένα Πρέβεζας, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας.

Περιφέρεια Ηπείρου: Προς υπογραφή η σύμβαση για τη διευθέτηση ρέματος Αμμοτόπου

Προς υπογραφή οδεύει η σύμβαση για τη διευθέτηση ρέματος στον Αμμότοπο Άρτας, καθώς η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας με έγγραφό της, προς το Δήμο Αρταίων, διατύπωσε τη θετική γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου που έχει  συνολικό προϋπολογισμό 308,368.22 ευρώ.

ΠΗΓΗ: www.php.gov.gr

Σύλλογος Νέων Καλπακίου: Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, ώρα 11:00 π.μ., στο Νηπιαγωγείο Καλπακίου

Δήμος Πωγωνίου: Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου, ώρα 7:00 μ.μ.


Έχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  74  του  Ν.4555/2018 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί  τη  Δευτέρα    23η   Σεπτεμβρίου  2019   και ώρα  19.00. 
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στο  Καλπάκι-στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ. [Παιδικός Σταθμός Καλπακίου]

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΚΟΓΚΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.      Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού  2019  Δήμου Πωγωνίου.
2.      Έγκριση  3ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2019 Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου.
3.      Συγκρότηση Επιτροπών Προστασίας Δημοτικής Περιουσίας.
4.      Συγκρότηση Επιτροπής Φορολογικών διαφορών.
5.      Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων.
6.      Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής Δημοπρασιών για μίσθωση ακινήτων.
7.      Έγκριση διάθεσης πιστώσεων ΣΑΕΠ 530 Περιφέρειας Ηπείρου.
8.      Έγκριση δαπάνης στη ΔΕΔΔΗΕ για την ηλεκτροδότηση Δημοτικού Ακινήτου στην Τ.Κ. Μαυρόπουλου.
9.      Αποδοχή επιχ/σης από ΥΠ.ΕΣ.  για λειτουργικές δαπάνες Σχολικών Επιτροπών.
10.    Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Μαυροπούλου.
11.    Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Βασιλικού.
12.    Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Βροντισμένης.
13.    Έγκριση πρακτικών προστασίας Δημοτικής Περιουσίας.
14.    Αποδοχή επιχ/σης από ΥΠ.ΕΣ. για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου που συμμετείχαν στις εκλογές της  26-5-2019.
15.    Έγκριση 3ης παράτασης περαίωσης του έργου: «Ανακαίνιση – συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δήμου Πωγωνίου [φάση Ι].»
16.    Έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση – διαμόρφωση  Κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Καλπακίου.»
17.    Έγκριση μελέτης κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση στέγης του κλειστού  Γυμναστηρίου Τ.Κ. Καλπακίου.»

Εφημερίδα Αδελφότητας Βήσσανης Πωγωνίου "Η Αρετή" (Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 2019)


Φάμελλος Σωκράτης: Η ΝΔ διαπράττει στρατηγικό λάθος στη διαχείριση των απορριμμάτων στη χώρα μας


Ο κος Μητσοτάκης επισκέφτηκε εχθές ένα έργο που λειτουργεί δοκιμαστικά εδώ και ένα εξάμηνο, παρουσιάζοντάς το ως πολιτική πρωτοβουλία της ΝΔ, παρότι η υλοποίηση του έργου ολοκληρώθηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Κατά την επίσκεψή του στη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στην Ήπειρο, φρόντισε να αναπαράξει ανακρίβειες με μοναδικό στόχο να στηρίξει το πολιτικό σχέδιο της ΝΔ για τα απορρίμματα και γενικότερα, για κρίσιμους τομείς της οικονομίας που δεν είναι άλλο από την ιδιωτικοποίηση τους. Απέκρυψε όμως ουσιαστικές πτυχές της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη διαχείριση απορριμμάτων που ποτέ δεν αποτέλεσαν συστατικό στοιχείο της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας και οδήγησαν, μέχρι το 2015, η Ελλάδα να σωρεύει πρόστιμα για τις χωματερές. Πολύ φοβόμαστε ότι θέλουν να μας οδηγήσουν ξανά στον ίδιο δρόμο, με πρόστιμα αυτή τη φορά για τη μη ανακύκλωση.
Ας τα ξεκαθαρίσουμε όμως :
1.      Η διαδικασία ΣΔΙΤ είχε πράγματι ξεκινήσει παλιότερα, αλλά το 2015, έπρεπε να συνταχθεί και να εγκριθεί νέος Εθνικός Σχεδιασμός και το 2016 νέοι Περιφερειακοί σχεδιασμοί. Αυτό διότι το προηγούμενο πλαίσιο της κυβέρνησης Σαμαρά- Βενιζέλου βρισκόταν σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική. Για το λόγο αυτό, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είχαν θέσει αιρεσιμότητα στις χρηματοδοτήσεις απορριμμάτων, την οποία ξεμπλόκαρε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στο τέλος του 2016.
2.      Στις 25/11/2016 εξασφαλίστηκαν 20,7 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του έργου με ένταξη του σε ΕΣΠΑ.
3.      Η σύμβαση κατασκευής μέσω Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) της Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) υπογράφηκε στις 21/7/2017 και φυσικά όχι από τον κύριο Χατζηδάκη, όπως ψευδώς δήλωσε χθες αλλά από τους αρμόδιους Υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ (Στέργιος Πιτσιόρλας).
4.      Για το έργο της Ηπείρου, μεσολάβησαν τέσσερις αλλαγές της Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου (2013,1014,2015, 2017), αλλαγή του αρχικού αναδόχου με τον επόμενο μειοδότη και αλλαγή της τεχνολογίας που είχε επιλεγεί αρχικά στο ΣΔΙΤ.
5.      Το έργο που επισκέφτηκε ο κος Μητσοτάκης λειτουργεί ήδη δοκιμαστικά εδώ και ένα εξάμηνο και αυτό είναι σίγουρο ότι δεν οφείλεται στην κυβέρνηση της ΝΔ
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε μεγάλες θεσμικές αλλαγές, με το ν. 4496/17 και 4555/18, την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) τιμολογιακής πολιτικής (ΦΕΚ 1277 Β') και τη στρατηγική κυκλικής οικονομίας (Απόφαση ΚΥΣΟΙΠ 17/04/2018) ώστε, η Ελλάδα να έρθει σε συμφωνία με τη στρατηγική της ΕΕ που δίνει προτεραιότητα στην ανακύκλωση, τη διαλογή στην πηγή και την κυκλική οικονομία.
Την περίοδο 2016 – 2019 προχωρήσαμε στον ανασχεδιασμό πολλών έργων ΣΔΙΤ που ήταν σε αδιέξοδο (πχ. Ηλεία, Πελοπόννησος), στην επιτάχυνση έργων ΣΔΙΤ που ήταν παγωμένα (Σέρρες, Ήπειρος) αλλά και στην ένταξη έργων απορριμμάτων (ΜΕΑ) στο ΕΣΠΑ ως δημόσια έργα, με στόχο να βελτιστοποιηθεί το όφελος για τις τοπικές κοινωνίες (Αλεξανδρούπολη, Θήβα, 3 έργα στην Κρήτη, Ζάκυνθος, Ναύπακτος, Τρίκαλα-Καρδίτσα).
Οι κύριοι Μητσοτάκης και Χατζηδάκης δεν έκαναν καμία αναφορά στις ουσιαστικές αλλαγές για τη διαχείριση απορριμμάτων που πρέπει να γίνουν στην κοινωνία μας, ώστε το εν λόγω έργο να είναι αποτελεσματικό και οικονομικό για τα νοικοκυριά. Παρέλειψαν ακόμη να αναφερθούν στις ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν για να γίνει η ΜΕΑ Ηπείρου, παράδειγμα διαχείρισης απορριμμάτων.
Του καλούμε λοιπόν να μας απαντήσουν στα κάτωθι ερωτήματα:
1.      Τι συμβαίνει με το έργο των Σταθμών Μεταφόρτωσης των Απορριμμάτων (ΣΜΑ) που είχε αναλάβει η Περιφέρεια Ηπείρου ώστε να εξυπηρετήσει όλους τους πολίτες; Γιατί το έργο της ΜΕΑ Ηπείρου δεν κατασκευάστηκε για να εξακολουθήσει η διάθεση ανεπεξέργαστων απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ των υπολοίπων νομών της Ηπείρου, οι οποίοι πρέπει να εξυπηρετούνται από τη ΜΕΑ και με κάποιο τρόπο θα πρέπει τα απορρίμματα να μεταφέρονται στην Μονάδα. Εκκρεμεί επίσης, η μετατροπή των ΧΥΤΑ της Ηπείρου σε ΧΥΤΥ, όπως επιβάλει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
2.      Γιατί δεν έχει ξεκινήσει η χωριστή συλλογή και επεξεργασία οργανικών αποβλήτων, όπου υπάρχει ειδική γραμμή στη ΜΕΑ Ηπείρου, αλλά και ειδικός πόρος στα ΠΕΠ εδώ και χρόνια καθώς και νομοθετική υποχρέωση εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο;
3.      Ποιες πρωτοβουλίες θα αναληφθούν ώστε η διαλογή στην πηγή στην 'Ήπειρο να φτάσει, ως οφείλει, στο 50%, ενώ σήμερα βρίσκεται λίγο πάνω από το 5%; Οι κύριοι Χατζηδάκης και Μητσοτάκης δεν πρέπει να αμελούν ότι ο παραπάνω στόχος αποτελεί υποχρέωση απέναντι στην ΕΕ, όρο χρηματοδότησης του έργου, καθώς και πηγή νέων προστίμων για τη χώρα από το 2020. Οφείλουν λοιπόν να καταρτίσουν χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του ν. 4469/17 και των επιχειρησιακών σχεδίων των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).
4.      Υπάρχει τιμολογιακή πολιτική των ΟΤΑ και του ΦΟΔΣΑ Ηπείρου ώστε από 1/1/2020 οι ΟΤΑ να πληρώνουν τέλη στον ΦΟΔΣΑ για την ΜΕΑ Ηπείρου με βάση την απόδοσή τους στην ανακύκλωση όπως προβλέπει ο ν. 4555 και η ΚΥΑ τιμολογιακής πολιτικής;
Όλα τα παραπάνω, προφανώς διέφυγαν του ενδιαφέροντος του κυρίου Μητσοτάκη. Οφείλουμε όμως να τον ενημερώσουμε ότι η χώρα μας δεν έχει περιθώριο να χάσει άλλα τέσσερα χρόνια. Δεδομένου ακόμη, ότι σήμερα υπάρχει το πλαίσιο και η απαιτούμενη χρηματοδότηση, οι παραπάνω ενέργειες πρέπει να υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατό.
Η ΕΕ εξάλλου, έχει κάνει πλέον ριζική στροφή στη στρατηγική διαχείρισης απορριμμάτων και δεν θα χρηματοδοτεί, από το 2021 και μετά, έργα σύμμεικτων απορριμμάτων (όπως είναι η ΜΕΑ Ηπείρου, η οποία επισκέφθηκε χθες) αλλά έργα επεξεργασίας ρευμάτων διαλογής στην πηγή.
Η πραγματική σκοπιμότητα όμως, του κυρίου Μητσοτάκη, ήταν να αναδείξει τις ΣΔΙΤ ως μονόδρομο για τη διαχείριση απορριμμάτων. Τον ενημερώνουμε ότι απέναντί του σε αυτό δεν θα βρει μόνο εμάς αλλά και πολλούς δημάρχους που υποστήριξε η ΝΔ, οι οποίοι διεκδίκησαν να έχουν ΜΕΑ κατασκευασμένες ως δημόσια έργα ώστε, να βελτιστοποιήσουν την απόδοση, το χρηματοοικονομικό κόστος και τη διαχείριση του έργου από την Αυτοδιοίκηση. Είναι κάτι που θα διαπιστώσει ο ίδιος, στα εγκαίνια των ΜΕΑ που τώρα κατασκευάζονται.
Με την εμμονή της στις ΣΔΙΤ, η Νέα Δημοκρατία διαπράττει ένα στρατηγικό λάθος στη διαχείριση των απορριμμάτων  στη χώρα μας. Υποτιμάει την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη διαλογή στην πηγή, καθώς επιλέγει να  αποδώσει τη διαχείριση των απορριμμάτων στον ιδιωτικό τομέα. Πρόκειται για μία καταστροφική επιλογή που πλήττει το συμφέρον των πολιτών, των επιχειρήσεων και της αυτοδιοίκησης και αναδεικνύει τη βασική διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Προτεραιότητα στο συμφέρον των πολιτών και της χώρας απέναντι στο συμφέρον κάποιων ιδιωτών.

Σύλληψη αλλοδαπού στην Ηγουμενίτσα


Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού προέβησαν, βραδινές ώρες χθες,  στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.
 Συγκεκριμένα, σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας εντός του επιβατικού σταθμού του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, διαπιστώθηκε ότι κατείχε και επέδειξε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, καθώς και είχε απαγόρευση εισόδου σε έδαφος Schengen, με σκοπό να μεταβεί παράνομα στο εξωτερικό.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω έγγραφα.

Κουκουλάρης Στυλιανός: Ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη


Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
στον απόηχο της πρώτης σας επίσκεψης μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας, επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω τον προβληματισμό των κατοίκων των ακριτικών μας χωριών καθώς δεν προέκυψαν ουσιαστικά συμπεράσματα για τον μέλλον της ιστορικής περιοχής του Πωγωνίου.
Συνοδευόμενος από τέσσερις υπουργούς της κυβέρνησης, βουλευτές και στελέχη, επισκεφθήκατε στην Βελλά την υπό ίδρυση τυροκομική μονάδα της Μητρόπολης Ιωαννίνων αλλά δεν αναφέρατε τίποτα για το μέλλον της πιο προβληματικής περιοχής της Ευρώπης.
Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι σοβαρά και από τις απαντήσεις θα εξαρτηθεί, σε μεγάλο βαθμό, η αναπτυξιακή πορεία του παραμεθόριου Δήμου μας:
• Θα δώσετε κίνητρα σ’ αυτή την περιοχή;
• Θα μειώσετε τον Φ.Π.Α. σ’ αυτή την περιοχή;
• Θα κάνετε κάτι για την ασφάλεια στα σύνορα;
• Θα επεκταθεί η Ιόνια Οδός έως την Κακαβιά;
• Ποιο ακριβώς είναι το μέλλον των εξορύξεων;;
• Ποια είναι η τύχη των απανωτών αναπτυξιακών προγραμμάτων που κατά καιρούς εκπονούνται και ποτέ δεν χρηματοδοτούνται;;

Κύριε Πρωθυπουργέ,
σας ευχαριστούμε που ήρθατε στο Πωγώνι. Ίσως δε μας δόθηκε η ευκαιρία, στη σύντομη αυτή παραμονή, να σας μιλήσουμε για όσα ουσιαστικά αντιμετωπίζουμε.
Γι’ αυτό σας προσκαλούμε εκ νέου στην όμορφη περιοχή μας, ελπίζοντας να λάβουμε σύντομα απαντήσεις για να μη χαθούν κι οι τελευταίες ελπίδες για το Πωγώνι, γιατί γι’ αυτές παλεύουμε.

Στέλιος Κουκουλάρης
Αντιδήμαρχος Δήμου Πωγωνιου

Οι 7 πιο συχνές ερωτήσεις για την αποτρίχωση με λέιζερ


Μπορεί για τους περισσότερους οι εξορμήσεις στις παραλίες να ολοκληρώθηκαν, αλλά η ανάγκη για απαλλαγή από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα είναι πάγια. Μια καλή, ασφαλής, αποτελεσματική και πλέον κλασική επιλογή, για μόνιμη εξάλειψη της τριχοφυΐας, είναι η αποτρίχωση με laser Αλεξανδρίτη.
Ο πλαστικός χειρουργός Απόστολος Γαϊτάνης, MD CCST, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Χειρουργικής & της Διεθνούς Ένωσης Πλαστικών Χειρουργών ISAPS, επιστημονικός συνεργάτης Ιατρικού Κέντρου Αθηνών (www.agaitanis.gr), απαντά στις πιο συχνές ερωτήσεις για την αποτρίχωση με laser.
Ποια είναι η πιο κατάλληλη εποχή να ξεκινήσουμε αποτρίχωση με laser;
Το φθινόπωρο είναι η κατάλληλη εποχή για να ξεκινήσει κανείς τις συνεδρίες του με laser, έτσι ώστε, μέχρι την αρχή του καλοκαιριού, να έχει απαλλαγεί οριστικά από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα.
Πόσες συνεδρίες χρειάζονται;
Αρκεί μια επίσκεψη περίπου κάθε 35-40 μέρες. 
Υπολογίστε ότι θα χρειαστούν περίπου 6-8 συνεδρίες.
Ποιος είναι κατάλληλος υποψήφιος για θεραπεία laser;
Οποιοσδήποτε επιθυμεί να απαλλαγεί από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα είναι κατάλληλος υποψήφιος. Οι πιο συνηθισμένες περιοχές είναι τα πόδια, οι μασχάλες, το άνω χείλος, το πηγούνι και το μπικίνι για τις γυναίκες. Για τους άνδρες είναι η περιοχή της πλάτης, οι ώμοι, αλλά και το στήθος. Στην θεραπεία παίζει ρόλο ο τύπος του δέρματος. Συνήθως η αποτρίχωση με laser είναι πιο αποτελεσματική σε άτομα με καστανά ή με μαύρα μαλλιά και με σχετικά ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα. Παρόλα αυτά μπορεί να εφαρμοστεί και σε πιο μελαχρινούς τύπους δέρματος.