Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Παρακάλαμος: Καθαρισμός χώρων που είχαν μετατραπεί σε σκουπιδότοπους

Μετά τις συντονισμένες προσπάθειες του Προέδρου της Τ. Κ. Παρακαλάμου κ. Μπίκα Κωνσταντίνου, του τέως Αντιδημάρχου Άνω Καλαμά και νυν Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πωγωνίου κ. Γκόγκου Χρήστου και την συνδρομή μηχανημάτων της Περιφέρειας Ηπείρου έγινε καθαρισμός χώρων πλησίον της  Τ. Κ. Παρακαλάμου όπου είχαν μετατραπεί σε σκουπιδότοπους, όπως στην παλιά γέφυρα του ποταμού Γορμού στην είσοδο του χωριού, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, των Ντερέδων και αλλού.
Έχουμε υποχρέωση όλοι οι κάτοικοι του χωριού αλλά και οι συνδημότες της Δημοτικής Ενότητας Άνω Καλαμά να διατηρήσουμε τους χώρους καθαρούς.
Προειδοποιούμε ότι παραβατικές συμπεριφορές στο μέλλον δεν θα γίνονται ανεκτές και θα οδηγούνται στην δικαιοσύνη.

Ο Πρόεδρος της Τ. Κ. Παρακαλάμου


Μπίκας Κωνσταντίνος

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε το πρόγραμμα των Πανελλαδικών εξετάσεων 2017

Το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ειδικών μαθημάτων
Το υπουργείο ανακοινώνει σήμερα το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2017, με τα:
1.  μαθήματα ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων
2. μαθήματα ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ γενικής παιδείας και ειδικότητας
3.  ειδικά  μαθήματα των υποψηφίων για  εισαγωγή στα οικεία  τμήματα
καθώς και τον:
Ορισμό προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της Φ.251/37802/Α5 (ΦΕΚ 698 Β΄/2016) «Διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
3. Τις διατάξεις της Φ.151/27299 /Α5 (ΦΕΚ 545 Β΄/2017) Υ.Α. «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ) σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ειδικό ποσοστό θέσεων 1% επί του αριθμού των θέσεων ανά Τμήμα σε τμήματα σχολών των Πανεπιστημίων».
4.Τις διατάξεις του  άρθρου 5 της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/29-11-2002 (ΦΕΚ 1538 Β΄) Υ.Α. «Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης  για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».
5. Τις διατάξεις του ΠΔ 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α 1. Καθορίζουμε το πρόγραμμα διεξαγωγής των πανελλαδικών  εξετάσεων των μαθημάτων της  Γ΄ τάξης ημερήσιων και της Δ΄ τάξης εσπερινών Γενικών Λυκείων έτους 2017,  ως ακολούθως: 

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις  08.00 π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.
Α 2. Καθορίζουμε το πρόγραμμα διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων των μαθημάτων της Γ΄ τάξης ημερήσιων και Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑΛ γενικής παιδείας και ειδικότητας έτους 2017, ως ακολούθως:


Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις  08.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.
Α 3. Καθορίζουμε το πρόγραμμα των εξετάσεων των Ειδικών Μαθημάτων των υποψηφίων για εισαγωγή σε Τμήματα Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και των Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης, για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα, ως ακολούθως: 

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης:
μέχρι τις  08.00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08.30 π.μ.,  μέχρι τις  14.30 μ.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης  15.00 μ.μ.
Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:
- των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις (3) ώρες,
- των  Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό)  είναι έξι (6) ώρες,
- του ειδικού μαθήματος «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» είναι περίπου είκοσι (20) λεπτά.

Β. Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2017-18 ορίζουμε το διάστημα από την Τρίτη 20-6-2017 μέχρι και την Παρασκευή 30-6-2017. 

Άνοιξε στο taxisnet η εφαρμογή για τροποποιητικές δηλώσεις εισοδημάτων 2015

Άνοιξε στο taxisnet και είναι στη διάθεση των φορολογούμενων  από σήμερα η υπηρεσία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2015 (χρήση 2015).
Η σχετική δυνατότητα προσφέρεται μέσω της εφαρμογής υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων με την ενεργοποίηση της επιλογής "τροποποιητική".

Για την υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ.

Περιφέρεια Ηπείρου: Ανακοίνωση αποφάσεων της 6ης/09-03-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στην Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 09-03-2017, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 6/09-03-2017
Αρ. Απόφασης / Θέμα
238. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
239. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - αποκατάσταση τμήματος Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», αναδόχου ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ, μέχρι την 30-05-2017.
240. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση αναβαθμού στον Π. Βουρκόλακα στο Τ.Δ. Αγίας Παρασκευής Δ. Κόνιτσας», αναδόχου εταιρείας «Βασίλειος Κούγκουλης&Σια Ο.Ε.»», μέχρι την 14-08-2017.
241. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οικισμού Δαφνούλας», αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ. ΣΔΡΑΛΑΓΚΑ, μέχρι την 31-05-2017.
242. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) και της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οικισμού Δαφνούλας», αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ. ΣΔΡΑΛΑΓΚΑ.
243. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετάταξη υπαλλήλου στην Περιφέρεια Ηπείρου (από αναβολή με την αριθμ. 3/113/02-02-2017 απόφαση της Ο.Ε.).

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις ΟΣΔΕ του 2017

Εκδόθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ  προκήρυξη για συμπληρωματική συμμετοχή φορέων ή ιδιωτών ως παρόχους για την υποβολή των ΟΣΔΕ του 2017.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η βασική ενίσχυση, το πρασίνισμα και οι νέοι γεωργοί για το 2017 θα πληρωθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όπως κάθε χρόνο μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου ενώ οι αιτήσεις φέτος θα κλείσουν στις 15 Μαίου.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώσε σήμερα ότι προσκαλεί σε υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), αγροτικούς συνεταιρισμούς ή ενώσεις αυτών ή ομάδες παραγωγών (εφεξής αναφερόμενοι ως "Φορείς") που έχουν την κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία, προκειμένου να πιστοποιηθούν, ως φορείς υποβοήθησης των αγροτών για την συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης στο ΟΣΔΕ για τα έτη 2017-2020.
Η πρόσκληση αφορά ειδικότερα την συμπληρωματική πιστοποίηση/αναγνώριση Φορέων Α' Βαθμού για την υποβοήθηση των αγροτών για την συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για τα έτη 2017-2020, για τις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, Θεσπρωτίας, Ευρυτανίας, Λευκάδας, Κορίνθου, Κυκλάδων, Ρεθύμνης, Χίου και Σάμου.
Σύμφωνα με την προκήρυξη η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) περιλαμβάνει τη συμπλήρωση στοιχείων σχετικά α. με την αίτηση άμεσων ενισχύσεων του γεωργού από τον Πρώτο Πυλώνα της ΚΑΠ (Κοινής Αγροτικής Πολιτικής), της συμμετοχής σε Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δεύτερου Πυλώνα της ΚΑΠ και συνοδεύεται από την αίτηση ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής (κανονιστική υποχρέωση αγρότη που απορρέει από τον Ν. 3877/15.10.2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» και την αίτηση ενημέρωσης ή εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (κανονιστική υποχρέωση αγρότη που απορρέει από τον Ν. 3874/03.09.2010 (ΦΕΚ 151/Α/2010) «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων).

Διαδικτυακή παρέμβαση για τον σχολικό εκφοβισμό από το Γυμνάσιο Δολιανών

Δίωρη  διαδικτυακή παρέμβαση (τηλεκπαίδευση)  με θέμα «Ζήσε χωρίς εκφοβισμό» πραγματοποιήθηκε  στο Γυμνάσιο Δολιανών την Παρασκευή 10-3-2017.
Η δράση υλοποιήθηκε στα πλαίσια της Πανελλήνιας Ημέρας κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, η οποία έχει καθιερωθεί στις 6 Μαρτίου και είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας και την επαγρύπνηση όλων των μελών της για έγκαιρη παρέμβαση σε θέματα ενδοσχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού.
υλοποίηση του διαδικτυακού προγράμματος «Ζήσε χωρίς εκφοβισμό»  έγινε από το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ), σε συνεργασία με τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας του Γ.Ν. Παίδων Αθηνών Π.&Α. Κυριακού,  με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Enable-Ενδυναμώνω» και σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του τμήματος Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, Γεώργιο Ράπτη.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γυμνασίου Δολιανών μαζί με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου είχαν την ευκαιρία να εμπλακούν με βιωματικό τρόπο σε ένα πρόγραμμα που είχε ως στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του φαινομένου του εκφοβισμού και την ενδυνάμωση δεξιοτήτων που θα οδηγήσουν στην αποτελεσματικότερη διαχείρισή του.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την εκπαιδεύτρια του προγράμματος κ. Βέρα Πρατικάκη, καθώς και την κ. Βίκυ Αντωνοπούλου για την άψογη συνεργασία και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία να ξανασυνεργαστούμε στο προσεχές μέλλον.

Η Διευθύντρια του Γυμνασίου Δολιανών


Θεοδώρου Ελένη

Δελβινάκι Πωγωνίου: Συνελήφθη 66χρονος ημεδαπός ο οποίος μετέφερε με το αυτοκίνητό του, δύο μη νόμιμους μετανάστες

Συνελήφθη, χθες (12-03-2017) το μεσημέρι στη διασταύρωση Δελβινακίου Ιωαννίνων, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων, ένας 66χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για μεταφορά δύο μη νόμιμων μεταναστών.
Συγκεκριμένα, μετά από αστυνομικό έλεγχο που έγινε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο 66χρονος, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε προς το εσωτερικό της χώρας, δύο υπηκόους Αλβανίας, ηλικίας 20 και 19 ετών, οι οποίοι στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα.
Το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που χρησιμοποιήθηκε για τη λαθρομεταφορά, κατασχέθηκε.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων ενώ την προανάκριση διενεργεί το Α΄ Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Δελβινακίου.

Άρθρο του βουλευτή Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Τσίρκα, με τίτλο: «Εκτός μνημονίων και επιτροπείας»

Το εν λόγω άρθρο δημοσιεύτηκε και στην εφημερίδα «Hellenic Mail».

Εκτός μνημονίων και επιτροπείας
Του Βασίλη Τσίρκα*

Με την ανάληψη της διακυβέρνησης ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε σε εφαρμογή το συνομολογημένο με την κοινωνία συμβόλαιο ανατροπής του καθεστώτος της πελατειακής διαπλοκής που οικοδομήθηκε στη μεταπολιτευτική Ελλάδα από τις κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Η διερεύνηση του τριγώνου της διαπλοκής, μέσω της εξεταστικής επιτροπής για τα δάνεια ΜΜΕ και κομμάτων, έφερε στο φως όλες τις υπόγειες δράσεις αυτού του αυτοτροφοδοτούμενου συστήματος, με το σχετικό πόρισμα να βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση από τη Δικαιοσύνη.
Το εξασθενημένο αυτό σύστημα παίζει το τελευταίο του χαρτί υπονομεύοντας τις κυβερνητικές προσπάθειες για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, η οποία αναμένεται να θέσει σε στέρεα βάση την επιστροφή της χώρας στην ανάπτυξη. Πολύ περισσότερο η επιτυχής ολοκλήρωσή της μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για να απαλλαγούμε οριστικά από τα μνημόνια και την επιτροπεία στα μέσα του 2018.
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης παραμένει εγκλωβισμένος στο αέναο αίτημα πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, αδιαφορώντας για τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες που αυτές θα επιφέρουν. 
Αντί το τέλος της επιτροπείας να είναι το κύριο μέλημά του, το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να αναλάβει την εξουσία και δηλώνει πρόθυμος να ξαναβάλει σε λειτουργία το μηχανισμό εξυπηρέτησης οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων που οδήγησε τη χώρα στη δίνη της λιτότητας, ενώ στους δανειστές εγγυάται την τυφλή εφαρμογή ενός τέταρτου μνημονίου.
Παραλαμβάνοντας μια χώρα με άνευρη πολιτική παρουσία στην Ευρώπη, με προσχεδιασμένη την χρηματοδοτική ασφυξία στο τέλος του 2015, δώσαμε σκληρή διαπραγματευτική μάχη για να μπουν στην ατζέντα τα δίκαια αιτήματα του ελληνικού λαού και οι προοπτικές ανάπτυξης της χώρας. Σήμερα έχουμε οριστική συμφωνία για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ρύθμισης του ελληνικού χρέους και την Κυβέρνηση στο πλαίσιο της υπό διαπραγμάτευση δεύτερης αξιολόγησης να αποσκοπεί σε μία συνολική συμφωνία, η οποία θα περιλαμβάνει και τα μεσοπρόθεσμα μέτρα απομείωσής του.
Η συμφωνία αυτή θα ανοίξει τον δρόμο για την ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, ένα αναγκαίο βήμα για την έξοδο της χώρας στις αγορές. Η διαπραγμάτευση με τους δανειστές οδήγησε σε αμοιβαίους συμβιβασμούς. Το ΔΝΤ απέσυρε οριστικά την απαίτηση για την εδώ και τώρα ψήφιση μέτρων ύψους 2% του ΑΕΠ, με την ελληνική πλευρά να αποδέχεται την αλλαγή μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής, υιοθετώντας μέτρα και αντίμετρα με άξονα το μηδενικό δημοσιονομικό ισοζύγιο. Για κάθε μέτρο που θα επιβαρύνει τον Έλληνα πολίτη θα υπάρχει και αντίστοιχο αντισταθμιστικό μέτρο ελάφρυνσης.
Η επιστροφή στην κανονικότητα για τις εργασιακές σχέσεις με την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην αγορά εργασίας, επιλογή που η ΝΔ αποκαλούσε εμμονή της Κυβέρνησης, αποτελεί αναγκαία συνθήκη για μια κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη και την έξοδο από την κρίση με την κοινωνία όρθια.

Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη 38χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος διευκόλυνε την έξοδο από τη χώρα σε μη νόμιμους αλλοδαπούς, μέσω του Λιμανιού της Ηγουμενίτσας

Επιπρόσθετα, σε βάρος του 38χρονου συλληφθέντα εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας

Συνελήφθη, χθες (12-03-2017) το βράδυ έξω από το Λιμάνι της Ηγουμενίτσας, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτίας σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Αλλοδαπών Ηγουμενίτσας, ένας 38χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος κατηγορείται για διευκόλυνση εξόδου από τη χώρα σε μη νόμιμους αλλοδαπούς.
Επίσης, συνελήφθη και μία 39χρονη υπήκοος Κοσσόβου, η οποία συνόδευε τα δύο ανήλικα παιδιά της, κατηγορούμενη για κατοχή και χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων.
Ειδικότερα, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο 38χρονος, διαπιστώθηκε ότι αυτός συνόδευε την 39χρονη και τα δύο ανήλικα παιδιά της, έναντι χρηματικής αμοιβής (800) ευρώ, προκειμένου να διευκολύνει τη μετάβασή τους στο εξωτερικό, μέσω του Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας.
Επίσης, κατά τον αστυνομικό έλεγχο η 39χρονη κατείχε και επέδειξε τόσο για την ίδια όσο και για τα δύο παιδιά της, διαβατήρια Κοσσόβου με πλαστές σφραγίδες εισόδου και πλαστές άδειες διαμονής Γαλλικών Αρχών.
Επιπρόσθετα, από τον περεταίρω έλεγχο των στοιχείων των συλληφθέντων διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του 38χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του 1ου Τακτικού Ανακριτή Πρωτοδικείου Αθηνών, για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας.
Συνολικά κατασχέθηκαν:
το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των λαθρομεταναστών
τρία πλαστά διαβατήρια Κοσσόβου
τρεις πλαστές άδειες διαμονής Γαλλικών Αρχών
τέσσερα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Αλλοδαπών Ηγουμενίτσας.

Ετήσιος χορός-αντάμωμα, της Αδελφότητα Πηγιωτών Άρτας, το Σάββατο 18 Μαρτίου, ώρα 22:30, στο κέντρο ''ΑΓΡΙΜΙΑ'', Βατσαξή 4, (πλησίον Λιοσίων 7), πλατεία Βάθης, Αθήνα

Πρόσκληση
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ σας προσκαλούν στον ετήσιο χορό-αντάμωμα της Αδελφότητας, το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017, ώρα 22.30, στο κέντρο ''ΑΓΡΙΜΙΑ'', Βατσαξή 4, (πλησίον Λιοσίων 7), πλατεία Βάθης, Αθήνα.
Με τους: Φυλιώ Πυριάκη, Γιάννη Καψάλη, Γιώτα Γρίβα, Μάκη Τσίκο, Νεκτάριο Κοκκώνη, Κώστα Αντωνίου, Μαρία Καλαντζή, Δημήτρη Κυριακού, Μαρίνα Λαζαράκη και Δημήτρη Τζίμα.
Πλήρες μενού φαγητού και ποτά.

Κρατήσεις τηλ.: 210 5244739

Συλλήψεις δύο φυγόποινων στα Ιωάννινα και στην Άρτα

Συνελήφθησαν, κατά το τελευταίο 24ωρο στα Ιωάννινα και στην Άρτα, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ιωαννίνων και Άρτας, δύο ημεδαποί φυγόποινοι.
Αναλυτικότερα, συνελήφθησαν:
Χθες το πρωί στα Ιωάννινα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, ένας 66χρονος ημεδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούσαν εννέα καταδικαστικές αποφάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων, συνολικής ποινής φυλάκισης σαράντα τεσσάρων (44) μηνών και συνολικής χρηματικής ποινής (2.950) ευρώ, για φοροδιαφυγή και παραβάσεις της Εργατικής Νομοθεσίας και του ΚΟΚ.
Χθες το απόγευμα στην Άρτα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Άρτας, ένας 35χρονος ημεδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ιωαννίνων, ποινής κάθειρξης πέντε (5) ετών, για ληστεία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς.

Η Αδελφότητα απανταχού Γοργομυλιωτών Πρέβεζας, διοργανώνει ετήσιο αντάμωμα, την Κυριακή 26 Μαρτίου, ώρα 13:00, στην ταβέρνα ''Πλακιώτισσα'', Διονυσίου Αεροπαγίτη 5, δίπλα στο σταθμό του Μετρό της Ακρόπολης


Ανακοίνωση της Αδελφότητας Απανταχού Γοργομυλιωτών Πρέβεζας

Την Κυριακή 26 Μαρτίου 2017 και ώρα 13:00, σας περιμένουμε όλους στον ετήσιο χορό-αντάμωμα μας.
Σας προτείνουμε να απολαύσετε το καφεδάκι σας στην όμορφη και γραφική Πλάκα και στη συνέχεια σας περιμένουμε στην ταβέρνα ''Πλακιώτισσα'', Διονυσίου Αεροπαγίτη 5, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, δίπλα στο σταθμό του μετρό Ακρόπολη για να περάσουμε όμορφα, με τη συνοδεία παραδοσιακής ηπειρώτικης κομπανίας, πλούσιου μενού (σαλάτα, 4 ατομικά ορεκτικά, επιλογή μεταξύ 3 κυρίων πιάτων, νηστίσιμο μενού και φρούτα) και απεριόριστης κατανάλωσης κρασιού και αναψυκτικών.
Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε από κοντά.
Περισσότερες λεπτομέρειες στις προσκλήσεις που θα λάβετε. 
Παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή.


Το Δ.Σ. της Αδελφότητας