Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

ΔΕΗ: Παράταση μέχρι τις 3 Μαρτίου στη προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε σήμερα την παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο πρόγραμμα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς την επιχείρηση.
Η αρχική προθεσμία έληγε σήμερα και η παράταση δόθηκε μέχρι την Παρασκευή 3 Μαρτίου.

Όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ, όσοι πελάτες είχαν ρυθμίσει την οφειλή τους εντασσόμενοι στο πρόγραμμα των 36 δόσεων αλλά στην πορεία δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν και η ρύθμιση διακόπηκε, θα έχουν ευκαιρία επανένταξης στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβάνοντας και το τρέχον ποσό της οφειλής τους, με σχετική αίτηση μέχρι και τις 3 Μαρτίου.

Έως 31 Μαρτίου η αποστολή των βεβαιώσεων αποδοχών στο TAXIS

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων αναμένεται να είναι η 15η Ιουλίου

Έως την 31η Μαρτίου 2017 όλες οι επιχειρήσεις, του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα θα πρέπει να έχουν αποστείλει στο TAXIS τις βεβαιώσεις αποδοχών των εργαζομένων τους, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2016.
Αυτό προβλέπει εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία δίνονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις προς τους υπόχρεους για τη σύνταξη των βεβαιώσεων αποδοχών και την αποστολή τους στο TAXIS.
Ειδικά για τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής των σχετικών βεβαιώσεων ορίζεται η 30η Ιουνίου 2017.
Σημειώνεται, ότι ήδη οι υπηρεσίες του TAXIS προσυμπληρώνουν ένα μεγάλο μέρος από τα στοιχεία των δηλώσεων των φορολογούμενων. Μεταξύ αυτών είναι και τα εισοδήματα που προκύπτουν από τις βεβαιώσεις αποδοχών των μισθωτών και των συνταξιούχων, οι οποίες αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τα λογιστήρια των επιχειρήσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017, ώρα 11:30

Την Κυριακή 5 Μαρτίου έτους 2017, και ώρα 11.30, θα πραγματοποιηθεί ειδική ανοικτή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 (και ειδικότερα των άρθρων 164,165 και 175), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1) Εκλογή μελών Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
2) Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 3) Εκλογή μελών Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου
4) Εκλογή μελών Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου.


ΠΗΓΗ: www.php.gov.gr

Δήμος Πωγωνίου: θέματα που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της 23-2-2017

Πινάκας θεμάτων που συζητήθηκαν στην  τακτική συνεδρίαση  του Δ.Σ.  της  23-2-2017 [Πρακτικό Νο 2/23-2-2017]
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ανάρτηση Δασικών Χαρτών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  21
2. 2η  Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου, έτους 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ 22
3. Έγκριση κατανομής ΣΑΤΑ. ΑΠΟΦΑΣΗ  23
4α.  Αποδοχή επιχ/σης ΣΑΕΠ  530 Ηπείρου, για το υποέργο: «Ολοκλήρωση κατασκευής αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Ρεπετίστας»  ΑΠΟΦΑΣΗ  24
4β.  Αποδοχή επιχ/σης ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, για το υποέργο: «Προμήθεια Οικοδομικών υλικών για αποκατάσταση ζημιών Δ.Ε. Άνω Καλαμά, λόγω των πρόσφατων θεομηνιών. ΑΠΟΦΑΣΗ  25
 5α. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ι.Δ. Ορισμένου χρόνου, για κάλυψη  αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2017.  ΑΠΟΦΑΣΗ  26
5β. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου, έτους 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ  27
6. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ  28
7. Έγκριση λύσης μίσθωσης και νέας δημοπράτησης Δημοτικού καταστήματος
στην  Τ.Κ. Βασιλικού.  ΑΠΟΦΑΣΗ  29 
8α.  Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος  υγειονομικού ενδιαφέροντος Μάντζιου Κων/νου  Τ.Κ. Μαυρονόρους.  ΑΠΟΦΑΣΗ  30
8β. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Σιατούνη Γιαννούλα Τ.Κ. Αρετής.  ΑΠΟΦΑΣΗ  31
8γ. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Λέτσα Βασίλειου  Τ.Κ. Παρακαλάμου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  32 
9. Υπογραφή συμφωνητικού μίσθωσης και καθορισμός ημερομηνίας έναρξης της μίσθωσης Δημοτικού καταστήματος μετά από δημοπρασία στην Τ.Κ. Ιερομνήμης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  33
10. Τροποποίηση Διαχειριστικής μελέτης Δημοτικού Δάσους Αργυροχωρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ  34
11. Εκπόνηση Πίνακα Υλοτομίας Δημοτικού Δάσους «Κατούνας» Τ.Κ. Κτισμάτων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  35 
12. Έγκριση σύμβασης Δήμου Πωγωνίου με το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, για την παροχή υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου με μίσθωση λεωφορείων – Ψήφιση πίστωσης.ΑΠΟΦΑΣΗ  36 
13α. Έγκριση Πρακτικού  Επιτροπής Προστασίας Δημοτικής Περιουσίας στην Τ.Κ. Δελβινακίου.  ΑΝΑΒΟΛΗ
13β. Έγκριση Πρακτικού  Επιτροπής Προστασίας Δημοτικής Περιουσίας στην Τ.Κ. Λίμνης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  37
13γ. Έγκριση Πρακτικού  Επιτροπής Προστασίας Δημοτικής Περιουσίας στην Τ.Κ. Βήσσανης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  38
14. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής Έργου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  39 
15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Τμήματος της Κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου.»
ΑΠΟΦΑΣΗ  40 
16. Επί εγγράφων Δασαρχείου Ιωαννίνων σχετικά με τον Αιολικό Σταθμό  Ηλεκτρικής Ενέργειας, «Κασιδιάρης 1» & «Κασιδιάρης 2».  ΑΠΟΦΑΣΗ  41                     
17. Έγκριση εκδηλώσεων Απόκρεων 2017 – ψήφιση πίστωσης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  42
18. Επιχορήγηση Αθλητικών  Συλλόγων – ψήφιση πίστωσης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  43 
19. Έγκριση πληρωμής εργασίας: «Κοπή επικίνδυνων δένδρων στις Τ.Κ. Κουκλιών & Λάβδανης» προϋπολ. δαπάνης 5.412,60, από επιχ/ση ΥΠ.ΕΣ.
      [Κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας].  ΑΠΟΦΑΣΗ  44
20α. Έγκριση δαπάνης Επέκτασης Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Βροντισμένης  ΑΠΟΦΑΣΗ  45 
20β. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Κουκλιών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  46
21. Επικαιροποίηση τριών Προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των πρώην Δήμων Καλπακίου, Άνω Πωγωνίου & Άνω Καλαμά [νυν Δήμου Πωγωνίου] και της Τοπικής Ένωσης Δήμων & Κοινοτήτων [ΤΕΔΚ] Ν. Ιωαννίνων  [νυν Περιφερειακής Ένωσης Δήμων [ΠΕΔ]  Ηπείρου, για τη σύνταξη τριών μελετών. [Επικαιροποίηση απόφασης 230/2016].   ΑΠΟΦΑΣΗ  47
EKTAKTA  ΘΕΜΑΤΑ
1. Έγκριση απολογισμού οικ. ετ. 2016 Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  48
2. Έγκριση απολογισμού οικ. ετ. 2016 Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  49
3. Έγκριση προθεσμίας παράτασης περαίωσης του έργου: «Ανακαίνιση και αναδιάρθωση μπάνιων στο Κέντρο Φιλοξενίας προσφύγων στα Δολιανά.» ΑΠΟΦΑΣΗ  50 
4. Έγκριση προθεσμίας παράτασης περαίωσης του έργου: «Πραγματοποίηση επισκευών  στο Κέντρο Φιλοξενίας προσφύγων στα Δολιανά».  ΑΠΟΦΑΣΗ  51
5. Διερεύνηση καταγγελίας.  ΑΠΟΦΑΣΗ  52
6. Αποδοχή Δωρεάς παραχώρησης έκτασης Τ.Κ. Παρακαλάμου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  53
7. Ορισμός Οργανωτικής Επιτροπής Δημοτικού Ελεύθερου Ανοιχτού Πανεπιστημίου Δελβινακίου [Επικαιροποίηση Αποφ. Δ.Σ. 243/2014]. ΑΠΟΦ. 54
                                           
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΜΑΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Θόρυβος και μουσική κουφαίνουν τους νέους

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι- από τους οποίους πολλοί είναι νέοι- σε παγκόσμιο επίπεδο, χάνουν κάθε χρόνο την ακοή τους, η απώλεια της οποίας έχει άμεση αρνητική  επίπτωση στην ποιότητα ζωής τους.
Για το λόγο αυτό η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), με αφορμή την Διεθνή Ημέρα για το Αυτί και την Ακοή (3η  Μαρτίου) ζητά την ευαισθητοποίηση των πολιτών καθώς η απώλεια της ακοής είναι μία από τις διαδεδομένες αναπηρίες των αισθήσεων παγκοσμίως.
Σήμερα, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΥ, πάνω από 275 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν σοβαρό προβλήματα ακοής ή είναι κωφοί, κι ένα μεγάλο ποσοστό απ αυτούς είναι νέοι!
Στην Ευρώπη εκτιμάται ότι 73 εκατομμύρια άνθρωποι εμφανίζουν μείωση ακοής μεγαλύτερη του επιπέδου 25bd, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόβλημα βαρηκοΐας έχουν 55 εκατομμύρια. Στην Ελλάδα οι βαρήκοοι υπολογίζονται στις 900.00 και τα παιδιά μέχρι 18 χρόνων στις 65.000.
Σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμάται ότι τα επόμενα χρόνια μειωμένη ακουστική ικανότητα θα έχουν πάνω από 700 εκατομμύρια άνθρωποι!
«Η απώλεια της ακοής οφείλεται σε πολλές αιτίες, αλλά κυρίως  στους νέους που ζουν στις ανεπτυγμένες δυτικές κοινωνίες η βασική αιτία είναι ο θόρυβος» αναφέρει ο διαπρεπής  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος  Μηνάς Ν. Αρτόπουλος, Διευθυντής  του Τμήματος Χειρουργικής Τραχήλου-Θυρεοειδούς της ΩΡΛ κλινικής του «ΜΗΤΕΡΑ».

Δήμος Πωγωνίου: Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για την απώλεια της συνδημότισσας Αριστούλας Μούτσιου

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πωγωνίου, συμμετέχοντας στο πένθος για την απώλεια της συνδημότισσάς μας ΑΡΙΣΤΟΥΛΑΣ ΜΟΥΤΣΙΟΥ, αποφάσισε να:
• Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δήμου στην ταφή της, στην Αθήνα.
• Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια του Δ.Σ. στην οικογένειά της.
• Αντί στεφάνου να κατατεθεί χρηματικό ποσό στον Ι.Ν. «Κοίμηση της Θεοτόκου» Δελβινακίου.


Το Δ.Σ. του Δήμου Πωγωνίου

Ποιοι κλειδώνουν σύνταξη στα 55 και με τα νέα όρια ηλικίας

Τα συντάξιμα χρόνια που μετρούν για να αποχωρήσουν νωρίτερα είναι αυτά που συμπληρώνονται μέχρι το 2012

Σύνταξη από τα 55 με 23 ευνοϊκές ρυθμίσεις κλειδώνουν οι γυναίκες με τα νέα όρια ηλικίας.
Όπως γράφει ο “Ελεύθερος Τύπος”, κερδισμένες είναι οι ασφαλισμένες σε ταμεία μισθωτών (ΙΚΑ, Δημόσιο, ΔΕΚΟ, Τραπεζών, Ταμεία Τύπου) που είχαν και ανήλικο παιδί ως το 2012, ενώ στα ταμεία των ελευθέρων επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) τα όρια συνταξιοδότησης ξεκινούν από το 60ό έτος και 3 μήνες και στα ταμεία των αυτοαπασχολουμένων (ΕΤΑΑ) μετά το 58ο έτος και 6 μήνες, με 35ετία.
Η βασική προϋπόθεση για να αποφύγουν οι γυναίκες μια απότομη αύξηση του ορίου ηλικίας είναι να έχουν ένσημα πριν από το 1993, ώστε ανάλογα με το ταμείο τους να συμπληρώσουν είτε από πραγματική εργασία είτε και με αναγνώριση πλασματικών ετών, τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης που τις προστατεύουν από το να βγουν στη σύνταξη στα 62 για μειωμένη και στα 67 για πλήρη.

Δέρμα: Τί πρέπει να ξέρουν οι άνδρες για τη φροντίδα του;

Οι άνδρες παραδοσιακά δεν ασχολούνταν ιδιαίτερα με τη φροντίδα του δέρματός τους, αλλά τα τελευταία χρόνια ολοένα περισσότεροι αναζητούν τρόπους για να βελτιώσουν την εμφάνιση και την υγεία του.
Το γυναικείο δέρμα  έχει ουσιώδεις διαφορές από το ανδρικό, για τον λόγο αυτό είναι λάθος η σύντροφος να επιλέγει καλλυντικά των ανδρών.
«Η ικανότητα ανάπτυξης γενειάδας είναι απλώς μία εμφανής διαφορά, αλλά υπάρχουν πολλές άλλες που δεν φαίνονται και αφορούν τα πάντα, από το πάχος της επιδερμίδας και την πυκνότητα του κολλαγόνου μέχρι την υφή του και την παραγωγή του σμήγματος και του ιδρώτα», λέει ο Δρ. Μάρκος Μιχελάκης, δερματολόγος-αφροδισιολόγος (Αισθητική Δερματολογία-Δερματοχειρουργική).
Στην πραγματικότητα, εξαιτίας της αυξημένης παραγωγής των ανδρογόνων (ορμόνες του ανδρικού φύλου, όπως η τεστοστερόνη) το ανδρικό δέρμα είναι κατά 25% πιο παχύ από το γυναικείο. Επιπλέον, με το πέρασμα του χρόνου σταδιακά λεπταίνει, ενώ το πάχος του γυναικείου δέρματος παραμένει σταθερό μέχρι την κλιμακτήριο.
Ανεξάρτητα από την ηλικία, εξάλλου, οι άνδρες έχουν υψηλότερη πυκνότητα κολλαγόνου απ’ ό,τι οι γυναίκες, γι’ αυτό και το δέρμα τους μοιάζει να γερνάει με πιο αργό ρυθμό. Μελέτες έχουν δείξει πως σε άτομα που δεν καπνίζουν ούτε εκτίθενται στον ήλιο χωρίς αντηλιακό (το τσιγάρο και ο ήλιος είναι σημαντικές αιτίες πρόωρης γήρανσης του δέρματος), οι γυναίκες μπορεί να δείχνουν έως και 15 χρόνια μεγαλύτερες από τους συνομήλικούς τους άνδρες.
Σχετικά με την  υφή του δέρματος, το ανδρικό δέρμα είναι πιο τραχύ και η εξωτερική στοιβάδα της επιδερμίδας, η κερατίνη, είναι πιο παχιά. 

Δ. Βίτσας: Μας ενδιαφέρει να συνεχίσει η ύπαρξη, να κατοχυρωθούν οι θέσεις εργασίας και να αναπτυχθεί η Μεταλλουργική Ηπείρου

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτρης Βίτσας, από την Κόνιτσα κλήθηκε να παρουσιάσει τις προοπτικές που υπάρχουν για την Μεταλλουργική Ηπείρου στο Κεφαλόβρυσο.
Μεταξύ των άλλων τόνισε πως:
«Η Μεταλλουργική Ηπείρου, με βάση τη συμφωνία που είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση έχει μπει σε μια διαδικασία εκκαθάρισης εν λειτουργία.

Τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά, μέσα στον τελευταίο χρόνο είναι παραπάνω από το «ίσα βάρκα ίσα νερά» δηλαδή κοιτάζει να βγάζει και κέρδη. Την ίδια στιγμή έχουμε βάλει τις βάσεις, ό,τι έγινε και πέρσι, δηλαδή ό,τι συμβάσεις είχε πέρσι να τις έχει και για το 2017. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να συνεχίσει η ύπαρξή της, να κατοχυρωθούν οι θέσεις εργασίας και να αναπτυχθούν. Η διαδικασία της εκκαθάρισης δεν σημαίνει ούτε μια μέρα κλεισίματος».

Παρουσίαση του βιβλίου της Ανδρομάχης Μπούνα «Η Κερασοβίτισσα Μάνα», την Παρασκευή 10 Μαρτίου, ώρα 19:30 στον Πολιτιστικό Χώρο «Δημήτρης Χατζής»

Την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017 και ώρα 19:30 στον Πολιτιστικό Χώρο «Δημήτρης Χατζής», θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Η Κερασοβίτισσα Μάνα.
Από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας έως σήμερα. Μια ιστορικοκοινωνική, πολιτισμική και ανθρωπολογική προσέγγιση.
Το βιβλίο, θα παρουσιάσει ο Παναγιώτης Τζόκας, Πολιτισμολόγος, Ραδιοφωνικός Παραγωγός ΕΡΤ, κα η Πόπη Στεφανίδη, Πρόεδρος ΧΕΝ Ιωαννίνων και ο Θεόδωρος Θάνος.
Η Ανδρομάχη Μπούνα, είναι απόφοιτη Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κατάγεται μητροπλευρικά από την Αγία Παρασκευή (Κεράσοβο) Κονίτσης, γένους Βάιλα.
Σε βιωματικό επίπεδο ασχολείται εδώ και 20 χρόνια με τους παραδοσιακούς χορούς και δη με την παράδοση της Κόνιτσας.
Σήμερα είναι υποψήφια διδάκτωρ στο αντικείμενο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρεπετίστας οργάνωσε τα κούλουμα

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρεπετίστας οργάνωσε την καθιερωμένη εκδήλωση, η οποία περιλάμβανε μεταξύ των άλλων σαρακοστιανών και γεύμα με παραδοσιακή φασολάδα.

Την Αδελφότητα Αθηνών εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρός της κ. Στέφανος Φούσας.

Δυο συλλήψεις ημεδαπών στην Ηγουμενίτσα

*Στη σύλληψη ενός 54χρονου ημεδαπού προέβησαν, βραδινές ώρες χθες, τα στελέχη της Λιμενικής Αρχής Ηγουμενίτσας, επί της παραλιακής οδού Εθνικής Αντιστάσεως Ηγουμενίτσας για αντίσταση, απείθεια, και απρόκλητη έμπρακτη εξύβριση.
Συγκεκριμένα ο ανωτέρω αρνήθηκε νομότυπο έλεγχο ενώ εξύβρισε, αντιστάθηκε και επιτέθηκε κατά στελέχους Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. μη υπακούοντας στις υποδείξεις του.
Προανάκριση διενεργείται από την οικεία Λιμενική Αρχή.
*Στη σύλληψη ενός 38χρονου ημεδαπού προέβησαν, μεσημβρινές ώρες χθες, τα στελέχη της Λιμενικής Αρχής Ηγουμενίτσας, εντός του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας για αφαίρεση ενός ΙΧ οχήματος.

Από την οικεία Λιμενική Αρχή που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκε το ανωτέρω ΙΧ.

Εκπνέει την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου η προθεσμία για επανένταξη στη ρύθμιση των 36 δόσεων της ΔΕΗ

Την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου εκπνέει η προθεσμία που έχουν οι καταναλωτές για επανένταξη στη ρύθμιση των 36 δόσεων της ΔΕΗ.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε καταναλωτές που είχαν ενταχθεί στις 36 δόσεις αλλά στη συνέχεια δεν τήρησαν τη ρύθμιση.
Σε αυτούς τους καταναλωτές δόθηκε η δυνατότητα επανένταξης στη ρύθμιση των 36 δόσεων για το τρέχον συνολικό ποσό οφειλής τους, το οποίο ρυθμιζόταν στον εναπομείναντα αριθμό δόσεων από τις αρχικές 36, με άμεση καταβολή της 1ης δόσης.
Σε ότι αφορά τους οφειλέτες έως και 500 ευρώ συνεχίζει να ισχύει η δυνατότητα υποβολής αίτησης έως 30 Απριλίου, προκειμένου να ανασταλεί η πληρωμή του οφειλόμενου ποσού για ένα έτος, υπό την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης εξόφλησης των λογαριασμών που θα εκδοθούν εφεξής. Στους οφειλέτες αυτούς παρέχεται έκπτωση 10% επί της συνολικής αξίας του ρεύματος.
Εξάλλου με το υφιστάμενο πρόγραμμα διακανονισμών της ΔΕΗ προβλέπεται για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και νοικοκυριά ότι εφαρμόζονται:
•Ευνοϊκές προβλέψεις για οφειλές έως 1.000 ευρώ με ρύθμιση σε 24 δόσεις χωρίς προκαταβολή.

Παρατείνεται έως τις 17 Μαρτίου η πληρωμή εισφορών στον ΕΦΚΑ

Παρατείνεται έως τις 17 Μαρτίου η προθεσμία για την υποβολή Ανακεφαλαιωτικών Περιοδικών Δηλώσεων και την καταβολή των νέων εισφορών στον ΕΦΚΑ του μηνός Ιανουαρίου που έληγε στις 28 Φεβρουαρίου.
 Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει τα ακόλουθα:
1. Προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι εργοδότες που απασχολούν μισθωτούς ασφαλισμένους, να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους για την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2017 λόγω ένταξης στον ΕΦΚΑ νέων κατηγοριών μισθωτών, παρατείνει την προθεσμία υποβολής ΑΠΔ και καταβολής εισφορών μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2017, έως την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017.

 2. Επίσης παρατείνει την προθεσμία καταβολής εισφορών Ιανουαρίου 2017 των μη μισθωτών ασφαλισμένων (αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών) την ίδια ως άνω ημερομηνία (Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017).

Κομπότι Άρτας: Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, που μετέφεραν με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, πάνω από 109 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Η συγκεκριμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας
Συνελήφθησαν, σήμερα (27-02-2017) νωρίς το πρωί σε μπλόκο στο Κομπότι Άρτας, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας και του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας , δύο ημεδαποί, ένας 48χρονος άνδρας και μία 55χρονη γυναίκα, κατηγορούμενοι για εισαγωγή, μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών με σκοπό τη διακίνηση τους στο εσωτερικό της χώρας.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν αξιοποίησης στοιχείων, οι δύο δράστες εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και μετά από έρευνα, βρέθηκαν στα πίσω καθίσματα και στο χώρο των αποσκευών του οχήματος, (58) ανισοβαρείς συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους -109- κιλών και -350- γραμμαρίων.
Συνολικά κατασχέθηκαν:
-109- κιλά και -350- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο
τρία κινητά τηλέφωνα

Την προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Άρτας, ενώ οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας.

Η Αδελφότητα Αποδήμων Κοκκινιάς Θεσπρωτίας, διοργανώνει ετήσιο αντάμωμα, τη Κυριακή 19 Μαρτίου 2017, ώρα 12.30 το μεσημέρι, στο κοσμικό κέντρο « Νέο Κάστρο», Τριπόλεως & Ανδριανόθυρων, πίσω από Γυμναστική Ακαδημία, ΔάφνηΠρόσκληση

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας Αποδήμων Κοκκινιάς Θεσπρωτίας, σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας την ετήσια χοροεσπερίδα που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαρτίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.30 μ.μ. στο κοσμικό κέντρο «ΝΕΟ ΚΑΣΤΡΟ», (Τριπόλεως & Ανδριανοθυρων, πίσω από Γυμναστική Ακαδημία) Δάφνη.

Τιμή πρόσκλησης: 20 ευρώ.
Για προστατευόμενα άτομα (μέλη οικογένειας) έως 24 ετών: 15 ευρώ.
Το μουσικό πρόγραμμα θα καλύψει:
-Δάμος στο Κλαρίνο.
-Τζουμερκιώτης στο τραγούδι, με παραδοσιακά μουσικά όργανα.
-Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά.

Ο Πρόεδρος         Ο Γενικός Γραμματέας 
         

Γ.  Γιάγκας            Δ.   Δούπης

Καλπάκι Πωγωνίου: «Μπλόκο» σε 340 κιλά κάνναβη

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος  Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων και του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κόνιτσας
Κατασχέθηκαν -110- δέματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -340- κιλών και -50- γραμμαρίων

Οι συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κόνιτσας, οδήγησαν στη σύλληψη ενός 45χρονου υπηκόου Αλβανίας, εμπόρου ναρκωτικών, ο οποίος κατηγορείται για εισαγωγή στη χώρα, μεταφορά και κατοχή μεγάλης ποσότητας κάνναβης, με σκοπό τη διακίνησή της στο εσωτερικό της χώρας.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας, χθες (26-02-2017) το απόγευμα, συνελήφθη στη διασταύρωση Καλπακίου Ιωαννίνων, ο 45χρονος έμπορος ναρκωτικών.
Ειδικότερα, ο δράστης μετέφερε με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, προς το εσωτερικό της χώρας, -110- δέματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -340.050- γραμμαρίων.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας προέκυψαν για το παραπάνω αυτοκίνητο, τα παρακάτω:
· το αυτοκίνητο έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και αποξεσμένο αριθμό πλαισίου, ενώ το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ερευνάται.
· Τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου είχαν αλλοιωθεί, προκειμένου να προσομοιάζει με αυτοκίνητο του ΟΤΕ.
Τα ναρκωτικά, το αυτοκίνητο, το χρηματικό ποσό των (100) ευρώ καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία χρησιμοποιούσε ο δράστης για τις παράνομες συναλλαγές τους, κατασχέθηκαν.
Την προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων, ενώ ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων.

Φθηνότερο από πέρυσι το Σαρακοστιανό τραπέζι

Η μεσοσταθμική μείωση του συνολικού κόστους του σαρακοστιανού τραπεζιού, ως προς τα φρέσκα προϊόντα, κυμαίνεται στο 3,9%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Αυτό
Η έρευνα τιμών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ενόψει της Καθαράς Δευτέρας έδειξε μεσοσταθμική μείωση του συνολικού κόστους του σαρακοστιανού τραπεζιού, ως προς τα φρέσκα προϊόντα, κυμαίνεται στο 3,9%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.
Η ΕΣΕΕ γνωστοποίησε, τις εκτιμήσεις της για το κόστος του σαρακοστιανού τραπεζιού του 2017, με βάση τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας που εκπόνησε το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ), στο χρονικό διάστημα 21-23 Φεβρουαρίου 2017.
Όπως αναφέρει η ΕΣΕΕ, η μείωση των τιμών για τα φρέσκα θαλασσινά (καλαμάρια και χταπόδι) αποτελεί την κύρια παράμετρο υποχώρησης του μέσου επιπέδου τιμών της συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων κατά 3,8%.
Μάλιστα τονίζεται το γεγονός πως το κόστος αγοράς των κατεψυγμένων θαλασσινών παρέμεινε αμετάβλητο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αν και ο συντελεστής του ΦΠΑ αυξήθηκε από το 23% στο 24%.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη υποδηλώνει τη μείωση της καθαρής, προ ΦΠΑ, τιμής των κατεψυγμένων ψαρικών, καθώς η επιπλέον έμμεση επιβάρυνση απορροφήθηκε και δεν επιβάρυνε τον τελικό καταναλωτή.

Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017

Παρακάλαμος: Άναμμα της φωτιάς

Με το άναμμα της φωτιάς στο χώρο δίπλα από το μνημείο του Παύλου Μελά κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για την Αποκριά στον Παρακάλαμο.

Πάργα: Συνελήφθη 36χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων

Συνελήφθη, χθες (25-02-2017) το πρωί στην Πάργα, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης & Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πρέβεζας, ένας 36χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.
Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα ο 36χρονος κατείχε στο σπίτι του τα παρακάτω:
ένα περίστροφο, μη λειτουργικό, για το οποίο στερούνταν άδεια κατοχής
ένα στιλέτο, τύπου πεταλούδα και
(84) ναρκωτικά χάπια, για τα οποία στερούνταν ιατρικής συνταγής.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πρέβεζας ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Ασφαλείας Πρέβεζας.

Κλιμακωτά η μείωση του αφορολόγητου

Πώς θα υπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ το 2017

Τη μείωση του αφορολογήτου με πρόβλεψη για υψηλότερο αφορολόγητο για παιδιά, αλλά και έναν νέο φόρο περιουσίας που σε αυτόν θα εντάσσονται κινητά και ακίνητα προαναγγέλλει, μεταξύ άλλων σε συνέντευξή της στο «Βήμα της Κυριακής» η υφυπουργός Οικονομικών κυρία Κατερίνα Παπανάτσιου.
Η υφυπουργός Οικονομικών απαντά ότι δεν θα μειωθούν οι έμμεσοι φόροι, ενώ ο ΕΝΦΙΑ του 2017 θα υπολογιστεί με τις εφετινές αντικειμενικές αξίες.
Όσον αφορά στο περιουσιολόγιο, εκεί θα δηλωθούν τα πάντα και θα βοηθήσει, όπως δηλώνει η ίδια, «να σχεδιάσουμε μελλοντικά έναν φόρο μεγάλου πλούτου, που θα περιλαμβάνει το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του κατόχου». Σε αυτήν θα περιληφθούν και οι καταθέσεις, οι οποίες όμως δεν θα φορολογηθούν ξεχωριστά.
Η κ. Παπανάτσιου αποκαλύπτει το νέο σχέδιο για τα τέλη κυκλοφορίας των ΙΧ, όπου θα υπάρχει αυτόματη μείωση των τελών ανά έτος με χρήση συντελεστή παλαιότητας και αξίας.
Όσον αφορά στις αποδείξεις, το σύστημα με τη λοταρία ως ένα κίνητρο για να ζητούν οι πολίτες αποδείξεις είναι στο στάδιο της ολοκλήρωσης, ενώ δεν θα κινδυνεύει κάποιος αν μαζεύει περισσότερες αποδείξεις με πλαστικό χρήμα από αυτές που του αναλογούν.
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται και η απόφαση που θα προσδιορίσει τις επαγγελματικές ομάδες που θα πρέπει υποχρεωτικά να δέχονται πλαστικό χρήμα, ενώ τα POS δεν θα είναι υποχρεωτικά για την αγορά καπνικών προϊόντων, στα περίπτερα, στα ψιλικά, στα μικρά καταστήματα και σε σχετικά απομονωμένα μέρη.

Συνελήφθη 27χρονος ημεδαπός, ο οποίος μετέφερε με δίκυκλη μοτοσικλέτα, ποσότητα ναρκωτικών στο 42ο χμ της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Κοζάνης

Κατασχέθηκαν (2.100) γραμμάρια κάνναβης

Συνελήφθη, σήμερα (26-02-2017) μετά τα μεσάνυχτα στο 42ο χλμ της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Κοζάνης, από αστυνομικούς των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης Κόνιτσας, Άνω Πωγωνίου και Μαστοροχωρίων, ένας 27χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για εισαγωγή, μεταφορά, διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών καθώς και για απείθεια.
Ειδικότερα, χθες το βράδυ, στην Παλαιά Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Κοζάνης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κόνιτσας, εντόπισαν δίκυκλη μοτοσικλέτα, με οδηγό τον 27χρονο και επιχείρησαν να την ελέγξουν, ωστόσο αυτός αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα, τράπηκε σε φυγή.
Στη συνέχεια, ύστερα από αναζητήσεις, η δίκυκλη μοτοσικλέτα εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε στο 42ο χλμ της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Κοζάνης, ενώ ο 27χρονος οδηγός της συνελήφθη.
Στην κατοχή του δράστη, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα σακίδιο που περιείχε μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους (2.100) γραμμαρίων, ενώ κατασχέθηκε η παραπάνω δίκυκλη μοτοσικλέτα καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων.

Λεβαδειακός-ΠΑΣ Γιάννινα 2-1

Ο Λεβαδειακός νίκησε μετά από δώδεκα διαδοχικές αγωνιστικές!

Ο Λεβαδειακός  αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ έκανε την ολική ανατροπή και πήρε το τρίποντο.
Ο ΠΑΣ προηγήθηκε με γκολ του Πέδρο Κόντε στο 22'.
Ο Λεβαδειακός  ισοφάρισε με τον Στέλιο Βασιλείου στο 39'.
Ο 26χρονος επιθετικός των Βοιωτών σκόραρε ύστερα από τέσσερα και πλέον χρόνια σε αγώνα πρωταθλήματος.
Ο ΠΑΣ στο 54' έφτασε κοντά στο 2-1 με τον Γιάκο, αλλά το σουτ του από την καρδιά της περιοχής κόντραρε και κατέληξε κόρνερ.
Ο Σίλβα κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή από τον Κούτρη. 
Στο 57', με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μιλιάζες, οι γηπεδούχοι έκαναν το 2-1.

Λεβαδειακός (Γιάννης Χριστόπουλος): Ναμάσκο - Βούρος (64' Κουλιμπαλί), Ουόν, Νιάσε, Μιλιάζες - Καλτσάς, Μαχαίρας, Καραχάλιος (90'+1' Μεντί) - Σίλβα, Καραμπουέ (9' Βασιλείου), Γιακουμάκης
ΠΑΣ Γιάννινα (Γιάννης Πετράκης): Πασχαλάκης - Ναδάλες (68' Κοζορώνης), Μπέριος (62' Μαμπουλού), Μιχαήλ, Κούτρης - Ζάιρο, Τζημόπουλος, Λίλα, Ακόστα - Βιντάλ (32' Γιάκος), Κόντε

Κακαβιά Πωγωνίου: Συνελήφθη 56χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης και Βούλευμα για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες (25-02-2017) το απόγευμα στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κακαβιάς, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κακαβιάς, 56χρονος υπήκοος Αλβανίας, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης του 26ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος Πρωτοδικείου Αθηνών και Βούλευμα του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως.

Πεντάσφαιρη η Α.Ε.Δ. Πωγωνάτος (5-1)-Βαριά ήττα της Αναγέννηση στο Νησί (4-0)

*Εύκολο έργο είχε η Α.Ε.Δ. Πωγωνάτος στο Δελβινάκι το απόγευμα της Κυριακής απέναντι στον Α.Π.Ο.Ε.Λ. που τον νίκησε με το ευρύ 5-1.
Οι γηπεδούχοι αιφνιδίασαν και προηγήθηκαν με 1-0 μόλις στο 2΄ με τον ο Τσαραώση Ευάγγελο.
Ο Brami Jorgo με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 17΄ έκανε το 2-0.
Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο 19΄  με τον Τσαπετή Παναγιώτη σε 2-1.
Ο Κατσαβριάς Βασίλης στο 49΄ και  στο 63΄ ανέβασε το δείκτη του σκορ σε 4-1.
Ο Ζενέλης Πάτροκλος έγραψε  στο 79'  το  τελικό 5-1.
Α.Ε.Δ. Πωγωνάτος:

Μπαλλατζία Σεμπαστιάνο, Ναθαναήλ Νικήτας, Ντέλλας Κων/νος, Παπάζης Ιωάννης, Καπρινιώτης Ευστράτιος, Δήμος Αθανάσιος, Γκορίτσας  Σπυρίδων-Ζήσιμος, Brami Jorgo (Καρδάσης Γεώργιος 84΄), Τσαραώσης Ευάγγελος, Κατσαβριάς Βασίλης (Τζίγκας Γεωργιος 80΄), Ζενέλης Πάτροκλος (Μυριούνης Σταύρος 89΄)

Τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής του Α΄ Ομίλου, της Β΄ Ερασιτεχνικής
Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017
Α.Ο. ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009-ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ 2-0
Π.Α.Ο. ΚΡΥΑΣ-Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ 5-3
ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ-Π.Α.Ο. ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2-0
Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Α.Ο. ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ 1-2
Π.Α.Σ. ΑΛΜΥΡΟΣ-Π.Α.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3-0
Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017
Π.Α.Σ. ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ-Α.Ο. ΖΩΟΔΟΧΟΣ 1-6
ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 4-0
Α.Ε.Δ. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ-Α.Π.Ο.Ε.Λ. 5-1

Βαθμολογία (20η αγωνιστική Α΄ Όμιλος Β΄ Ερασιτεχνική)
1. Π.Α.Ο. ΚΡΥΑΣ 47
2. ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ 46
3. Α.Ε.Δ. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ 45  
4. Α.Ο. ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ  41 
5. Α.Ο. ΖΩΟΔΟΧΟΣ 40
6. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ 38
7. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 29  
8. Α.Ο. ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ  26
9. Α.Π.Ο.Ε.Λ. 25
10. Π.Α.Σ. ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ 23
11. Π.Α.Σ. ΑΛΜΥΡΟΣ 20   
12. Π.Α.Ο. ΚΟΝΙΤΣΑΣ 19
13. Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ  18
14. ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ 17
15. Α.Σ. ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ 13

16. Π.Α.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7 

Συνελήφθη 42χρονη ημεδαπή σε χωριό της Άρτας, κατηγορούμενη για παράβαση του νόμου περί βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και παιδικών αθυρμάτων

Κατασχέθηκαν συνολικά (4) καπνογόνα, (640) κροτίδες και (698) πυροτεχνικά παιδικά αθύρματα

Συνελήφθη, χθες (25-02-2017) το πρωί σε χωριό της Άρτας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Περιφέρειας Άρτας, 42χρονη ημεδαπή, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και παιδικών αθυρμάτων.
Ειδικότερα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα βιβλιοπωλείο, ιδιοκτησίας της 42χρονης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά (4) καπνογόνα, (640) κροτίδες και (698) πυροτεχνικά παιδικά αθύρματα, τα οποία διέθετε παράνομα προς πώληση.
Προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Περιφέρειας Άρτας.

Αναμετάδοση της ''Πίτας του Ηπειρώτη 2017'', από την ERT World (δορυφορική ΕΡΤ), την Κυριακή των Αποκριών, 26 Φεβρουαρίου 2017, από από τις 21.30' μέχρι 00.30', ώρα Ελλάδος


Την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017, Κυριακή των Αποκριών, από την ERT World και από τις 21.30' μέχρι 00.30', ώρα Ελλάδος, μεταδίδεται σε επανάληψη η ''Πίτα του Ηπειρώτη 2017'', που διοργανώθηκε την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου από την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Ηλιούπολης, με παραδοσιακά κούλουμα, υπό τους ήχους της ηπειρώτικης κομπανίας του Ναπολέοντα Δάμου, διασκεδάζει την Καθαρά Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 12:00 το μεσημέρι, στον Προφήτη Ηλία Ηλιούπολης

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ηπειρωτών Ηλιούπολης, σας προσκαλεί την Καθαρά Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017 να γιορτάσουμε και να διασκεδάσουμε τα παραδοσιακά Κούλουμα στον Προφήτη Ηλία, στις 12:00 το πρωί, υπό τους ήχους της κομπανίας του Ναπολέοντα Δάμου.
Ο Σύλλογος θα προσφέρει νηστίσιμους μεζέδες, κρασί, παραδοσιακή μουσική και χορό από τα χορευτικά του τμήματα, όπως άλλωστε το απαιτεί το έθιμο της ημέρας.
Καλή Σαρακοστή σε όλους!!!
Υ.Γ. Σε περίπτωση κακοκαιρίας, η εκδήλωση θα μεταφερθεί στο Δημοτικό Αναψυκτήριο «Δ. Κιντής».

Εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις κλοπών δικύκλων και μία υπόθεση διάρρηξης - κλοπής σχολείου που έγιναν στα Ιωάννινα και την Ανατολή Ιωαννίνων

Για τις υποθέσεις αυτές σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 31χρονου ημεδαπού, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και ψευδορκία

Εξιχνιάστηκαν, ύστερα από εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, δύο περιπτώσεις κλοπών δικύκλων και μία υπόθεση διάρρηξης – κλοπής σχολείου που έγιναν στα Ιωάννινα και στην Ανατολή Ιωαννίνων.
Για τις υποθέσεις αυτές σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής και ψευδορκία, σε βάρος 31χρονου ημεδαπού.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 31χρονος από αρχές του τρέχοντος μήνα διέπραξε τις παρακάτω κλοπές:
πρωινές ώρες της 01-02-2017, αφαίρεσε δίκυκλο μοτοποδήλατο από την πόλη των Ιωαννίνων
πρωινές ώρες της 02-02-2017, αφαίρεσε δίκυκλη μοτοσικλέτα από την πόλη των Ιωαννίνων
βραδινές ώρες της 12-02-2017, διέρρηξε σχολείο που βρίσκεται στην Ανατολή Ιωαννίνων και αφαίρεσε διάφορα αντικείμενα - υλικά.
Επίσης, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας διαπιστώθηκε ότι ο 31χρονος δράστης την 04-02-2017 δήλωσε ψευδώς στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων την κλοπή δίκυκλης μοτοσικλέτας του.
Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν τα κλεμμένα δίκυκλα καθώς και μέρος των κλοπιμαίων από το σχολείο, τα οποία και θα αποδοθούν στους ιδιοκτήτες τους.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων.

Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Καλπάκι Πωγωνίου: Πάρτι στο «Ελαία cafe-bar», την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου, ώρα 22:00

Κόνιτσα: Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω 39χρονος ημεδαπός διαρρήκτης

Ο δράστης εντοπίσθηκε μέσα σε σπίτι, το οποίο είχε προηγουμένως διαρρήξει

Συνελήφθη, χθες (24-02-2017) το βράδυ στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κόνιτσας, ένας 39χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.
Ειδικότερα, ο 39χρονος δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη επ΄ αυτοφώρω μέσα σε σπίτι στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, το οποίο είχε προηγουμένως διαρρήξει.
Ο δράστης είχε αφαιρέσει κοσμήματα, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν προκειμένου να αποδοθούν στον ιδιοκτήτη τους.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων ενώ την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κόνιτσας.