Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

ΔΕΗ: Παράταση μέχρι τις 3 Μαρτίου στη προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε σήμερα την παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο πρόγραμμα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς την επιχείρηση.
Η αρχική προθεσμία έληγε σήμερα και η παράταση δόθηκε μέχρι την Παρασκευή 3 Μαρτίου.

Όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ, όσοι πελάτες είχαν ρυθμίσει την οφειλή τους εντασσόμενοι στο πρόγραμμα των 36 δόσεων αλλά στην πορεία δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν και η ρύθμιση διακόπηκε, θα έχουν ευκαιρία επανένταξης στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβάνοντας και το τρέχον ποσό της οφειλής τους, με σχετική αίτηση μέχρι και τις 3 Μαρτίου.

Έως 31 Μαρτίου η αποστολή των βεβαιώσεων αποδοχών στο TAXIS

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων αναμένεται να είναι η 15η Ιουλίου

Έως την 31η Μαρτίου 2017 όλες οι επιχειρήσεις, του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα θα πρέπει να έχουν αποστείλει στο TAXIS τις βεβαιώσεις αποδοχών των εργαζομένων τους, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2016.
Αυτό προβλέπει εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία δίνονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις προς τους υπόχρεους για τη σύνταξη των βεβαιώσεων αποδοχών και την αποστολή τους στο TAXIS.
Ειδικά για τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής των σχετικών βεβαιώσεων ορίζεται η 30η Ιουνίου 2017.
Σημειώνεται, ότι ήδη οι υπηρεσίες του TAXIS προσυμπληρώνουν ένα μεγάλο μέρος από τα στοιχεία των δηλώσεων των φορολογούμενων. Μεταξύ αυτών είναι και τα εισοδήματα που προκύπτουν από τις βεβαιώσεις αποδοχών των μισθωτών και των συνταξιούχων, οι οποίες αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τα λογιστήρια των επιχειρήσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017, ώρα 11:30

Την Κυριακή 5 Μαρτίου έτους 2017, και ώρα 11.30, θα πραγματοποιηθεί ειδική ανοικτή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 (και ειδικότερα των άρθρων 164,165 και 175), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1) Εκλογή μελών Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
2) Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 3) Εκλογή μελών Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου
4) Εκλογή μελών Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου.


ΠΗΓΗ: www.php.gov.gr

Δήμος Πωγωνίου: θέματα που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της 23-2-2017

Πινάκας θεμάτων που συζητήθηκαν στην  τακτική συνεδρίαση  του Δ.Σ.  της  23-2-2017 [Πρακτικό Νο 2/23-2-2017]
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ανάρτηση Δασικών Χαρτών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  21
2. 2η  Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου, έτους 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ 22
3. Έγκριση κατανομής ΣΑΤΑ. ΑΠΟΦΑΣΗ  23
4α.  Αποδοχή επιχ/σης ΣΑΕΠ  530 Ηπείρου, για το υποέργο: «Ολοκλήρωση κατασκευής αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Ρεπετίστας»  ΑΠΟΦΑΣΗ  24
4β.  Αποδοχή επιχ/σης ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, για το υποέργο: «Προμήθεια Οικοδομικών υλικών για αποκατάσταση ζημιών Δ.Ε. Άνω Καλαμά, λόγω των πρόσφατων θεομηνιών. ΑΠΟΦΑΣΗ  25
 5α. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ι.Δ. Ορισμένου χρόνου, για κάλυψη  αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2017.  ΑΠΟΦΑΣΗ  26
5β. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου, έτους 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ  27
6. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ  28
7. Έγκριση λύσης μίσθωσης και νέας δημοπράτησης Δημοτικού καταστήματος
στην  Τ.Κ. Βασιλικού.  ΑΠΟΦΑΣΗ  29 
8α.  Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος  υγειονομικού ενδιαφέροντος Μάντζιου Κων/νου  Τ.Κ. Μαυρονόρους.  ΑΠΟΦΑΣΗ  30
8β. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Σιατούνη Γιαννούλα Τ.Κ. Αρετής.  ΑΠΟΦΑΣΗ  31
8γ. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Λέτσα Βασίλειου  Τ.Κ. Παρακαλάμου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  32 
9. Υπογραφή συμφωνητικού μίσθωσης και καθορισμός ημερομηνίας έναρξης της μίσθωσης Δημοτικού καταστήματος μετά από δημοπρασία στην Τ.Κ. Ιερομνήμης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  33
10. Τροποποίηση Διαχειριστικής μελέτης Δημοτικού Δάσους Αργυροχωρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ  34
11. Εκπόνηση Πίνακα Υλοτομίας Δημοτικού Δάσους «Κατούνας» Τ.Κ. Κτισμάτων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  35 
12. Έγκριση σύμβασης Δήμου Πωγωνίου με το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, για την παροχή υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου με μίσθωση λεωφορείων – Ψήφιση πίστωσης.ΑΠΟΦΑΣΗ  36 
13α. Έγκριση Πρακτικού  Επιτροπής Προστασίας Δημοτικής Περιουσίας στην Τ.Κ. Δελβινακίου.  ΑΝΑΒΟΛΗ
13β. Έγκριση Πρακτικού  Επιτροπής Προστασίας Δημοτικής Περιουσίας στην Τ.Κ. Λίμνης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  37
13γ. Έγκριση Πρακτικού  Επιτροπής Προστασίας Δημοτικής Περιουσίας στην Τ.Κ. Βήσσανης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  38
14. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής Έργου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  39 
15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Τμήματος της Κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου.»
ΑΠΟΦΑΣΗ  40 
16. Επί εγγράφων Δασαρχείου Ιωαννίνων σχετικά με τον Αιολικό Σταθμό  Ηλεκτρικής Ενέργειας, «Κασιδιάρης 1» & «Κασιδιάρης 2».  ΑΠΟΦΑΣΗ  41                     
17. Έγκριση εκδηλώσεων Απόκρεων 2017 – ψήφιση πίστωσης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  42
18. Επιχορήγηση Αθλητικών  Συλλόγων – ψήφιση πίστωσης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  43 
19. Έγκριση πληρωμής εργασίας: «Κοπή επικίνδυνων δένδρων στις Τ.Κ. Κουκλιών & Λάβδανης» προϋπολ. δαπάνης 5.412,60, από επιχ/ση ΥΠ.ΕΣ.
      [Κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας].  ΑΠΟΦΑΣΗ  44
20α. Έγκριση δαπάνης Επέκτασης Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Βροντισμένης  ΑΠΟΦΑΣΗ  45 
20β. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Κουκλιών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  46
21. Επικαιροποίηση τριών Προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των πρώην Δήμων Καλπακίου, Άνω Πωγωνίου & Άνω Καλαμά [νυν Δήμου Πωγωνίου] και της Τοπικής Ένωσης Δήμων & Κοινοτήτων [ΤΕΔΚ] Ν. Ιωαννίνων  [νυν Περιφερειακής Ένωσης Δήμων [ΠΕΔ]  Ηπείρου, για τη σύνταξη τριών μελετών. [Επικαιροποίηση απόφασης 230/2016].   ΑΠΟΦΑΣΗ  47
EKTAKTA  ΘΕΜΑΤΑ
1. Έγκριση απολογισμού οικ. ετ. 2016 Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  48
2. Έγκριση απολογισμού οικ. ετ. 2016 Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  49
3. Έγκριση προθεσμίας παράτασης περαίωσης του έργου: «Ανακαίνιση και αναδιάρθωση μπάνιων στο Κέντρο Φιλοξενίας προσφύγων στα Δολιανά.» ΑΠΟΦΑΣΗ  50 
4. Έγκριση προθεσμίας παράτασης περαίωσης του έργου: «Πραγματοποίηση επισκευών  στο Κέντρο Φιλοξενίας προσφύγων στα Δολιανά».  ΑΠΟΦΑΣΗ  51
5. Διερεύνηση καταγγελίας.  ΑΠΟΦΑΣΗ  52
6. Αποδοχή Δωρεάς παραχώρησης έκτασης Τ.Κ. Παρακαλάμου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  53
7. Ορισμός Οργανωτικής Επιτροπής Δημοτικού Ελεύθερου Ανοιχτού Πανεπιστημίου Δελβινακίου [Επικαιροποίηση Αποφ. Δ.Σ. 243/2014]. ΑΠΟΦ. 54
                                           
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΜΑΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Θόρυβος και μουσική κουφαίνουν τους νέους

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι- από τους οποίους πολλοί είναι νέοι- σε παγκόσμιο επίπεδο, χάνουν κάθε χρόνο την ακοή τους, η απώλεια της οποίας έχει άμεση αρνητική  επίπτωση στην ποιότητα ζωής τους.
Για το λόγο αυτό η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), με αφορμή την Διεθνή Ημέρα για το Αυτί και την Ακοή (3η  Μαρτίου) ζητά την ευαισθητοποίηση των πολιτών καθώς η απώλεια της ακοής είναι μία από τις διαδεδομένες αναπηρίες των αισθήσεων παγκοσμίως.
Σήμερα, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΥ, πάνω από 275 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν σοβαρό προβλήματα ακοής ή είναι κωφοί, κι ένα μεγάλο ποσοστό απ αυτούς είναι νέοι!
Στην Ευρώπη εκτιμάται ότι 73 εκατομμύρια άνθρωποι εμφανίζουν μείωση ακοής μεγαλύτερη του επιπέδου 25bd, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόβλημα βαρηκοΐας έχουν 55 εκατομμύρια. Στην Ελλάδα οι βαρήκοοι υπολογίζονται στις 900.00 και τα παιδιά μέχρι 18 χρόνων στις 65.000.
Σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμάται ότι τα επόμενα χρόνια μειωμένη ακουστική ικανότητα θα έχουν πάνω από 700 εκατομμύρια άνθρωποι!
«Η απώλεια της ακοής οφείλεται σε πολλές αιτίες, αλλά κυρίως  στους νέους που ζουν στις ανεπτυγμένες δυτικές κοινωνίες η βασική αιτία είναι ο θόρυβος» αναφέρει ο διαπρεπής  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος  Μηνάς Ν. Αρτόπουλος, Διευθυντής  του Τμήματος Χειρουργικής Τραχήλου-Θυρεοειδούς της ΩΡΛ κλινικής του «ΜΗΤΕΡΑ».

Δήμος Πωγωνίου: Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για την απώλεια της συνδημότισσας Αριστούλας Μούτσιου

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πωγωνίου, συμμετέχοντας στο πένθος για την απώλεια της συνδημότισσάς μας ΑΡΙΣΤΟΥΛΑΣ ΜΟΥΤΣΙΟΥ, αποφάσισε να:
• Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δήμου στην ταφή της, στην Αθήνα.
• Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια του Δ.Σ. στην οικογένειά της.
• Αντί στεφάνου να κατατεθεί χρηματικό ποσό στον Ι.Ν. «Κοίμηση της Θεοτόκου» Δελβινακίου.


Το Δ.Σ. του Δήμου Πωγωνίου

Ποιοι κλειδώνουν σύνταξη στα 55 και με τα νέα όρια ηλικίας

Τα συντάξιμα χρόνια που μετρούν για να αποχωρήσουν νωρίτερα είναι αυτά που συμπληρώνονται μέχρι το 2012

Σύνταξη από τα 55 με 23 ευνοϊκές ρυθμίσεις κλειδώνουν οι γυναίκες με τα νέα όρια ηλικίας.
Όπως γράφει ο “Ελεύθερος Τύπος”, κερδισμένες είναι οι ασφαλισμένες σε ταμεία μισθωτών (ΙΚΑ, Δημόσιο, ΔΕΚΟ, Τραπεζών, Ταμεία Τύπου) που είχαν και ανήλικο παιδί ως το 2012, ενώ στα ταμεία των ελευθέρων επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) τα όρια συνταξιοδότησης ξεκινούν από το 60ό έτος και 3 μήνες και στα ταμεία των αυτοαπασχολουμένων (ΕΤΑΑ) μετά το 58ο έτος και 6 μήνες, με 35ετία.
Η βασική προϋπόθεση για να αποφύγουν οι γυναίκες μια απότομη αύξηση του ορίου ηλικίας είναι να έχουν ένσημα πριν από το 1993, ώστε ανάλογα με το ταμείο τους να συμπληρώσουν είτε από πραγματική εργασία είτε και με αναγνώριση πλασματικών ετών, τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης που τις προστατεύουν από το να βγουν στη σύνταξη στα 62 για μειωμένη και στα 67 για πλήρη.

Δέρμα: Τί πρέπει να ξέρουν οι άνδρες για τη φροντίδα του;

Οι άνδρες παραδοσιακά δεν ασχολούνταν ιδιαίτερα με τη φροντίδα του δέρματός τους, αλλά τα τελευταία χρόνια ολοένα περισσότεροι αναζητούν τρόπους για να βελτιώσουν την εμφάνιση και την υγεία του.
Το γυναικείο δέρμα  έχει ουσιώδεις διαφορές από το ανδρικό, για τον λόγο αυτό είναι λάθος η σύντροφος να επιλέγει καλλυντικά των ανδρών.
«Η ικανότητα ανάπτυξης γενειάδας είναι απλώς μία εμφανής διαφορά, αλλά υπάρχουν πολλές άλλες που δεν φαίνονται και αφορούν τα πάντα, από το πάχος της επιδερμίδας και την πυκνότητα του κολλαγόνου μέχρι την υφή του και την παραγωγή του σμήγματος και του ιδρώτα», λέει ο Δρ. Μάρκος Μιχελάκης, δερματολόγος-αφροδισιολόγος (Αισθητική Δερματολογία-Δερματοχειρουργική).
Στην πραγματικότητα, εξαιτίας της αυξημένης παραγωγής των ανδρογόνων (ορμόνες του ανδρικού φύλου, όπως η τεστοστερόνη) το ανδρικό δέρμα είναι κατά 25% πιο παχύ από το γυναικείο. Επιπλέον, με το πέρασμα του χρόνου σταδιακά λεπταίνει, ενώ το πάχος του γυναικείου δέρματος παραμένει σταθερό μέχρι την κλιμακτήριο.
Ανεξάρτητα από την ηλικία, εξάλλου, οι άνδρες έχουν υψηλότερη πυκνότητα κολλαγόνου απ’ ό,τι οι γυναίκες, γι’ αυτό και το δέρμα τους μοιάζει να γερνάει με πιο αργό ρυθμό. Μελέτες έχουν δείξει πως σε άτομα που δεν καπνίζουν ούτε εκτίθενται στον ήλιο χωρίς αντηλιακό (το τσιγάρο και ο ήλιος είναι σημαντικές αιτίες πρόωρης γήρανσης του δέρματος), οι γυναίκες μπορεί να δείχνουν έως και 15 χρόνια μεγαλύτερες από τους συνομήλικούς τους άνδρες.
Σχετικά με την  υφή του δέρματος, το ανδρικό δέρμα είναι πιο τραχύ και η εξωτερική στοιβάδα της επιδερμίδας, η κερατίνη, είναι πιο παχιά. 

Δ. Βίτσας: Μας ενδιαφέρει να συνεχίσει η ύπαρξη, να κατοχυρωθούν οι θέσεις εργασίας και να αναπτυχθεί η Μεταλλουργική Ηπείρου

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτρης Βίτσας, από την Κόνιτσα κλήθηκε να παρουσιάσει τις προοπτικές που υπάρχουν για την Μεταλλουργική Ηπείρου στο Κεφαλόβρυσο.
Μεταξύ των άλλων τόνισε πως:
«Η Μεταλλουργική Ηπείρου, με βάση τη συμφωνία που είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση έχει μπει σε μια διαδικασία εκκαθάρισης εν λειτουργία.

Τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά, μέσα στον τελευταίο χρόνο είναι παραπάνω από το «ίσα βάρκα ίσα νερά» δηλαδή κοιτάζει να βγάζει και κέρδη. Την ίδια στιγμή έχουμε βάλει τις βάσεις, ό,τι έγινε και πέρσι, δηλαδή ό,τι συμβάσεις είχε πέρσι να τις έχει και για το 2017. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να συνεχίσει η ύπαρξή της, να κατοχυρωθούν οι θέσεις εργασίας και να αναπτυχθούν. Η διαδικασία της εκκαθάρισης δεν σημαίνει ούτε μια μέρα κλεισίματος».

Παρουσίαση του βιβλίου της Ανδρομάχης Μπούνα «Η Κερασοβίτισσα Μάνα», την Παρασκευή 10 Μαρτίου, ώρα 19:30 στον Πολιτιστικό Χώρο «Δημήτρης Χατζής»

Την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017 και ώρα 19:30 στον Πολιτιστικό Χώρο «Δημήτρης Χατζής», θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Η Κερασοβίτισσα Μάνα.
Από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας έως σήμερα. Μια ιστορικοκοινωνική, πολιτισμική και ανθρωπολογική προσέγγιση.
Το βιβλίο, θα παρουσιάσει ο Παναγιώτης Τζόκας, Πολιτισμολόγος, Ραδιοφωνικός Παραγωγός ΕΡΤ, κα η Πόπη Στεφανίδη, Πρόεδρος ΧΕΝ Ιωαννίνων και ο Θεόδωρος Θάνος.
Η Ανδρομάχη Μπούνα, είναι απόφοιτη Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κατάγεται μητροπλευρικά από την Αγία Παρασκευή (Κεράσοβο) Κονίτσης, γένους Βάιλα.
Σε βιωματικό επίπεδο ασχολείται εδώ και 20 χρόνια με τους παραδοσιακούς χορούς και δη με την παράδοση της Κόνιτσας.
Σήμερα είναι υποψήφια διδάκτωρ στο αντικείμενο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.