Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

Απάντηση της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας δημοσίευμα της εφημερίδας «Νέοι Αγώνες» για τη διαχείριση των λυμάτων στο Συνοριακό Σταθμό Κακαβιάς

Σχετικά με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Νέοι Αγώνες» για τη διαχείριση των λυμάτων στο Συνοριακό Σταθμό Κακαβιάς, σας κοινοποιούμε την απάντηση που εξέδωσε η Διεύθυνση Οικονομικού της Γενικής Δ/νσης Εσωτ. Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.
Ιωάννινα, 09 Δεκεμβρίου 2011
Aριθμ. Πρωτ. : οικ. 57804/15607

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε δημοσίευμά σας.
Κύριε Διευθυντά,
Σε απάντηση δημοσιεύματός σας, με τίτλο «Η απόλυτη ξεφτίλα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Για 300 ευρώ τα λύματα πνίγουν την Κακαβιά» που δημοσιεύτηκε στο με αριθμ. 4536/09-12-2011 φύλλο της εφημερίδας σας, σας γνωρίζουμε τα εξής :
1.Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας» αρμόδιο για τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των χερσαίων Συνοριακών Σταθμών είναι το Τμήμα Συνοριακών της Διεύθυνσης Οικονομικού.
2.Στο άρθρο 9 του Ν. 2647/1998 καθορίζεται ο τρόπος διοίκησης των συνοριακών σταθμών καθώς και ο τρόπος διαχείρισης των εσόδων που προέρχονται από την εγκατάσταση μη δημόσιων υπηρεσιών στους χώρους τους.
3.Τη διαχείριση αυτών των εσόδων την είχαν δυνάμει Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών τα οικεία Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης και προορίζονταν αποκλειστικά για τα λειτουργικά έξοδα καθώς και τις αναγκαίες παρεμβάσεις για την άρτια λειτουργία των συνοριακών σταθμών.
4.Δυνάμει της παρ. IV του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» η διαχείριση αυτών των εσόδων εξακολουθούσε να διενεργείται από τα Περιφερειακά Ταμεία για τους παραπάνω σκοπούς.
5.Δυνάμει του άρθρου 49 του Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» τα αποθεματικά που προέρχονταν από τα έσοδα αυτά, όσο κι οι μεταβιβαζόμενες σε αυτά κάθε φορά πιστώσεις θα έπρεπε να κατατεθούν σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος που συστάθηκε με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών προκειμένου να κατανεμηθούν στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την κάλυψη αναγκών των Συνοριακών Σταθμών.
Παρότι συστήθηκε ο ανωτέρω λογαριασμός, με την αριθμ. 33803/25-07-2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και παρά τις συνεχείς επισημάνσεις τόσο του Υπουργείου Εσωτερικών (με έγγραφά τους) όσο και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τα Περιφερειακά Ταμεία χωρικής μας αρμοδιότητας (Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας) έως σήμερα δεν έχουν προβεί στις αιτούμενες ενέργειες για την κατάθεση των ανωτέρω πιστώσεων αλλά και ούτε προχωρούσαν στις απαιτούμενες πληρωμές. Προσωρινή απεμπλοκή του θέματος υπήρξε μετά την απόφαση των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης να προβούν στις απαιτούμενες πληρωμές μόλις την προηγούμενη Δευτέρα (05-12-2011).
Όπως αντιλαμβάνεστε δεδομένης της ανωτέρω κατάστασης η Αποκεντρωμένη Διοίκηση καθώς και το νεοσυσταθέν Τμήμα Συνοριακών Σταθμών, όλο αυτό το διάστημα, από τις 01-07-2011 έως και σήμερα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και με σκοπό την άρτια λειτουργία των πέντε (5) συνοριακών σταθμών χωρικής μας αρμοδιότητας αντιμετώπιζε πάντα τις επείγουσες ανάγκες (συντηρήσεις ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθαριότητα, κ.λ.π.) είτε από τον τακτικό της προϋπολογισμό, όπου υπήρχε η δυνατότητα, είτε με την ανοχή και υπομονή των προμηθευτών και εργολάβων οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα συνέχιζαν τις προμήθειες ή τις εργασίες τους χωρίς ακόμη να έχουν πληρωθεί.
Να σημειωθεί ότι οι δυνατότητές μας να ανταποκριθούμε, μέσω του τακτικού μας προϋπολογισμού, ήταν μηδαμινές δεδομένου ότι τα έξοδα αυτά αντιμετωπίζονταν πάντα από τα έσοδα της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2647 /1998 και ως εκ τούτου δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη.
Αναφορικά με το θέμα που αναφέρεστε στο δημοσίευμα η υπηρεσία καθώς και οι αρμόδιοι υπάλληλοι είχαν επιληφθεί εξαρχής του σοβαρού προβλήματος και αυτό το γνωρίζουν καλά τόσο οι υπεύθυνοι του Τελωνείου Κακαβιάς, που βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία μαζί μας, όσο και οι φορείς της περιοχής, όπως ο Δήμος Πωγωνίου, ο οποίος πολλές φορές ανταποκρινόμενος στα αιτήματά μας συνέδραμε με μέσα του Δήμου, για απαραίτητες εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο.
Τα αναφερόμενα για αδιαφορία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, των υπηρεσιών και των υπαλλήλων της, σε καμιά περίπτωση, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.


M.Ε.Γ.Γ. ΑΔ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΛΗ

Το βιβλίο του Λαοκράτη Βάσση, ''Η χρεοκοπία της Μεταπολίτευσης. Πολιτικές αναγνώσεις'', παρουσιάζεται την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα AUDITORIOUM, Σίνα 2-4, στο κέντρο της Αθήνας

Παράταση στην ηλεκτρονική σήμανση των προβάτων

Από το 2015 τελικά θα ισχύσει η υποχρέωση ηλεκτρονικής σήμανσης των προβάτων.

Από το 2015 τελικά θα ισχύσει η υποχρέωση ηλεκτρονικής σήμανσης των προβάτων που γεννήθηκαν πριν τις 31 Δεκεμβρίου του 2009, καθώς η Κομισιόν δέχτηκε σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει η Βρετανία.

Έτσι, τα πρόβατα που έχουν γεννηθεί πριν από το 2010, θα μπορούν να διατηρήσουν τα συμβατικά τους ενώτια και οι κτηνοτρόφοι θα μπορούν να συνεχίσουν να καταγράφουν και να αναφέρουν τις κινήσεις τους όπως έκαναν ως τώρα, όχι μεμονωμένα αλλά ανά κοπάδι.
Την απόφαση για αναβολή του μέτρου έλαβε η Μόνιμη Επιτροπή για τη Διατροφική Αλυσίδα και την Υγεία των Ζώων της Κομισιόν την Τρίτη.
Σημειώνεται πάντως ότι μετά το 2015 δεν θα δοθεί καμία επιπλέον παράταση, αν και ο αριθμός των ζώων που θα πρέπει να σημανθούν θα έχει μειωθεί σημαντικά, και συνεπώς το κόστος για τους παραγωγούς θα είναι πολύ μικρότερο.
Ο Βρετανό υφυπουργό Γεωργίας, Τζιμ Πέις εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αναβολή.
 Όπως είπε στους δημοσιογράφους, «Στο τρέχον οικονομικό κλίμα δεν είναι ούτε εφικτό ούτε πρακτικό να σημανθούν ηλεκτρονικά τα εκατομμύρια πρόβατα που γεννήθηκαν πριν από την θέσπιση της ηλεκτρονικής σήμανσης».


ΠΗΓΗ: www.agronews.gr

Βροχή οι παραιτήσεις δημοσίων υπαλλήλων - Δεν περιμένουν την εφεδρεία

Απογοητευτικά εξακολουθούν να είναι τα στοιχεία που αφορούν την εφαρμογή του μέτρου της εργασιακής εφεδρείας, καθώς η τάση φυγής από το Δημόσιο επιβεβαιώνεται μετά και τις νέες χθεσινές καταχωρίσεις φορέων για τους δημοσίους υπαλλήλους που απομακρύνονται από τις υπηρεσίες τους.

Από τις 1.335 νέες καταχωρίσεις, οι 1.125 αφορούσαν οικειοθελείς παραιτήσεις υπαλλήλων για συνταξιοδότηση - ποσοστό δηλαδή 84% - ενώ σε προσυνταξιοδοτική εφεδρεία μπήκαν μόλις 101 εργαζόμενοι. Συνολικά, έχουν καταγραφεί 6.264 αποχωρήσεις υπαλλήλων, εκ των οποίων οι 4.910 έγιναν με παραιτήσεις.
Σε επίπεδο εκπαιδευτικών κατηγοριών μεγαλύτερο ποσοστό παραιτήσεων καταγράφεται σε υπαλλήλους Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γεγονός που συνδέεται - όπως αναφέρουν στελέχη του Δημοσίου - και με τις μεγάλες περικοπές οι οποίες απορρέουν από το νέο μισθολόγιο για τις συγκεκριμένες κατηγορίες.
ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
Κύκλοι του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης απέφευγαν πάντως χθες να απαντήσουν κατά πόσον οι παραιτήσεις θα γίνουν δεκτές από την τρόικα ως απόρροια του μέτρου της εφεδρείας και θα συνυπολογιστούν στις 30.000 αποχωρήσεις υπαλλήλων που πρέπει να γίνουν μέχρι το τέλος του έτους. Οπως αναφερόταν, ο περιορισμός του αριθμού των υπαλλήλων συνεπάγεται και μείωση του μισθολογικού κόστους στο Δημόσιο, το οποίο αποτελεί μία από τις βασικές επιταγές της τρόικας και ως εκ τούτου εξέφραζαν την ελπίδα πως δεν θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρόπο που έγιναν οι αποχωρήσεις. Από το υπουργείο παρέπεμπαν την αξιολόγηση του μέτρου της εφεδρείας μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης όλων των στοιχείων, οπότε και θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τον αριθμό εφέδρων και αποχωρούντων από το Δημόσιο.
Η αποστολή των στοιχείων από τους φορείς γίνεται, όμως, με αργούς ρυθμούς, αν και όπως επισημαινόταν, η δημοσιοποίησή τους έχει περιορίσει την απροθυμία που έδειχναν.
Παρά το γεγονός πως τα στοιχεία δεν έχουν ακόμη καταχωριστεί, ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος ανέφερε χθες πως έχουν προχωρήσει 900 απομακρύνσεις υπαλλήλων από νοσοκομεία και προνοιακά ιδρύματα, αλλά μόνον το 10% από αυτές αφορά προσυνταξιοδοτική εφεδρεία.


ΠΗΓΗ: www.tanea.gr

Ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα σε Άρτα - Πρέβεζα

Από σήμερα ξεκινά η εκπομπή τηλεοπτικού ψηφιακού σήματος από το Κέντρο «Ακαρνανικά» και το οποίο θα καλύψει το μεγαλύτερο τμήμα των Π.Ε. Άρτας και Πρέβεζας.

Για την αναλυτική ενημέρωση δήμων και κατοίκων έγινε ημερίδα την περασμένη Παρασκευή στην Πρέβεζα, σε συνεργασία της Περιφέρειας, των Π.Ε. Άρτας – Πρέβεζας, της ΕΡΤ και της DIGEA. Παρόντες ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας Στράτος Ιωάννου, ο Αντιπεριφερειάρχης, αρμόδιος για θέματα Μεταφορών – Επικοινωνιών Γιάννης Καραμπίνας, εκπρόσωποι Δήμων και φορέων, στελέχη του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, της DIGEA και της ΕΡΤ. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί που θα εκπέμπουν από αύριο με ψηφιακό σήμα είναι οι: ΕΤ1, ΝΕΤ, ΕΡΤ3, ERT HD, ΜEGA, ANT1, STAR, SKAI, ALTER, ALPHA, MAKEΔΟΝΙΑ TV.
Όπως εξήγησαν οι ομιλητές, για την λήψη του ψηφιακού σήματος, χρειάζεται τηλεόραση με ενσωματωμένο δέκτη mpeg 4, ή η ύπαρξη εξωτερικού αποκωδικοποιητή mpeg 4. Στην αγορά κυκλοφορούν 2 τύποι, ο απλός SD και ο υψηλής ευκρίνειας HD. Οι ομιλητές ανέφεραν επίσης ότι το νέο ψηφιακό σήμα, έχει λιγότερες απαιτήσεις σε ισχύ, οπότε και πολλοί τηλεθεατές δεν χρειάζονται ενισχυτή σήματος στην κεραία.
Σε μήνυμα του ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, υπογραμμίζει ότι «η Περιφέρεια η οποία δίνει ιδιαίτερη βάση στην ανάπτυξη και προώθηση των νέων τεχνολογιών αισθάνεται ιδιαίτερη ικανοποίηση που χάρη σε αυτές και στην προετοιμασία που έχουν κάνει η ΕΡΤ και η DIGEA, κάτοικοι Ηπειρωτικών πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών, θα βελτιώσουν την καθημερινότητά τους, μέσω της αναβάθμισης της τηλεοπτικής ψυχαγωγίας και ενημέρωσης, χωρίς τα προβλήματα και τις ατέλειες που παρείχε η αναλογική λήψη».


ΠΗΓΗ: http://www.php.gov.gr

Επίσκεψη Περιφερειάρχη στο έργο σύνδεσης Καναλακίου με Εθνική Οδό Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας

Την πρόοδο των εργασιών του έργου «σύνδεση Καναλακίου με Εθνική οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας», εξέτασε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης σε επίσκεψη που πραγματοποίησε την Πέμπτη, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες.

Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτο Ιωάννου και το Δήμαρχο Πάργας κ. Αθαν. Λιόλιο αναζητήθηκαν και δόθηκαν λύσεις σε ζητήματα που ανέκυψαν, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η συνέχιση του έργου, το οποίο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ.
Ο Περιφερειάρχης είχε συνάντηση επίσης με εκπροσώπους του Συλλόγου Νέων Αγροτών Πρέβεζας, με τους οποίους συζήτησε διάφορα θέματα που τους απασχολούν και τα οποία θα εξεταστούν εκτενέστερα σε προσεχή επίσκεψή τους στην Περιφέρεια.


ΠΗΓΗ: http://www.php.gov.gr

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: Συλλήψεις παράνομων αλλοδαπών

Συνελήφθη, βραδινές ώρες χθες, εντός του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας από προσωπικό της Λιμενικής Αρχής, 21χρονος αλλοδαπός οδηγός Ι.Χ.Ε. οχήματος, ο οποίος κατείχε και επέδειξε τέσσερα (04) πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα με σκοπό να μεταφέρει παράνομα στο εξωτερικό την αλλοδαπή συνοδηγό του (η οποία επίσης συνελήφθη) και τα τρία (03) ανήλικα τέκνα της.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, που διενεργεί την προανάκριση κατά την αυτόφωρη διαδικασία Κατασχέθηκε το προαναφερόμενο όχημα.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ: Οξεία κριτική στη Βουλή για τον αυτοκινητόδρομο και την πορεία του έργου

Οξεία κριτική, άσκησε ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Μακρυπίδης, στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατά τη συνεδρίαση (8/12/2011) της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής που παραβρέθηκαν ο Υπουργός κ. Βορίδης, ο Υφυπουργός κ. Μαγκριώτης και ο Γενικός Γραμματέας, υπεύθυνος για τα δημόσια έργα, κ. Λαμπρόπουλος.

Ο Βουλευτής εξέφρασε την ανησυχία και την αγωνία των πολιτών της Αιτωλοακαρνανίας αλλά και της Δυτικής Ελλάδας για την τελμάτωση των οδικών δικτύων και συγκεκριμένα της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ (Δυτικός Οδικός Άξονας), καθώς και των παράλληλων έργων Αμβρακία-Άκτιο και τη σύνδεση του Δυτικού Άξονα με το Πλατυγιάλι Αστακού.
Αναφέρθηκε στις καθυστερήσεις που έχουν υπάρξει τόσο στον τομέα των απαλλοτριώσεων όσο και στην ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών όρων για τμήματα όπως είναι η Σήραγγα «Κλόκοβα» στην Παλιοβούνα.
Στην παρέμβαση του ο Βουλευτής ζήτησε απαιτητικά, από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών να υπάρξει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, αφ?ενός για την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων και των διαπραγματεύσεων με τις κατασκευαστικές εταιρείες και τις Τράπεζες για τη χρηματοδότηση των έργων, και αφ?ετέρου για τον προσδιορισμό του χρόνου ολοκλήρωσης της κατασκευής των έργων, λαμβανομένου υπ?όψην των νέων δεδομένων.

Τέλος, ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Μακρυπίδης ζήτησε από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου αλλά και την Κυβέρνηση συνολικά να δεσμευτούν ότι σε περίπτωση που οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του κράτους και των παραχωρησιούχων οδηγηθούν σε αδιέξοδο, να τεθεί σε προτεραιότητα η χρηματοδότηση της κατασκευής του Δυτικού Οδικού Άξονα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) υλοποιώντας μια υποχρέωση και μια δέσμευση της Πολιτείας προς τους πολίτες της Αιτωλοακαρνανίας και της Δυτικής Ελλάδας, έστω και με καθυστέρηση δεκαετιών.

ΠΗΓΗ: http://www.ypodomes.com/

ΛΥΚΟΣΤΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Σύλληψη αλλοδαπού για κατοχή και εμπορία μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών


Κατασχέθηκαν 90 δέματα που περιείχαν πάνω από ενενήντα οκτώ (98) κιλά κάνναβης!!!

Συνελήφθη, χθες (08-12-2011) το βράδυ, στο Λυκόστομο Ιωαννίνων, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων σε συνεργασία με αστυνομικούς του Β΄ Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Δελβινακίου, ένας αλλοδαπός, υπήκοος Αλβανίας, ηλικίας 31 ετών, κατηγορούμενος για κατοχή και εμπορία ναρκωτικών ουσιών καθώς και παράνομη είσοδο στη χώρα.
Ειδικότερα, ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών, χθες το βράδυ αστυνομικοί εντόπισαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο να κινείται ύποπτα στο Λυκόστομο Ιωαννίνων και το έθεσαν σε διακριτική παρακολούθηση.
Ο οδηγός του ανωτέρω οχήματος δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός στην προσπάθειά του να διαφύγει, εμβόλισε το υπηρεσιακό αυτοκίνητο, προκαλώντας σε αυτό υλικές ζημιές.
Τελικά, οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το καταδιωκόμενο όχημα και συνέλαβαν τον 31χρονο οδηγό, ενώ σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, βρέθηκαν ενενήντα (90) δέματα με ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους (98.270) γραμμαρίων.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ιδιοκτήτης του οχήματος είναι αλλοδαπός, υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος αναζητείται.
Οι ναρκωτικές ουσίες και το όχημα κατασχέθηκαν.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων.
Προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων.

H συναυλία στη μνήμη του μεγάλου Ηπειρώτη μουσουργού, Δημήτρη Δραγατάκη, θεμελιωτή της σύγχρονης ελληνικής κλασσικής μουσικής, κρίνεται πετυχημένη, πέραν των προσδοκιών

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΕΡΓΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΣΑΛΑΧΟΥΡΗ

Ο μαθητής τίμησε το δάσκαλο Δ. Δραγατάκη

Του Κώστα Μπατσή

Αφιερωμένη στα 10 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου μουσουργού, δασκάλου και θεμελιωτή της σύγχρονης ελληνικής κλασικής μουσικής Δημήτρη Δραγατάκη ήταν η συναυλία που δόθηκε πρόσφατα στην Αθήνα με έργα του Φίλιππου Τσαλαχούρη.
«Τόπος προσκυνήματος» η θαυμάσια αίθουσα εκδηλώσεων του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Μια αίθουσα κατάμεστη από φιλόμουσους, μαθητές του αείμνηστου δασκάλου και πολλούς συμπατριώτες του από την Πλατανούσα Ιωαννίνων, απ΄ όπου καταγόταν ο τιμώμενος. Καρφίτσα δεν έπεφτε στην αίθουσα, αλλά ούτε και αναπνοή ακουγόταν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων. Η ατμόσφαιρα κατανυκτική, μελωδική, εκστατική.
Στη συναυλία δέσποζαν τα έργα του διακεκριμένου μαθητή του Δ. Δραγατάκη, Φίλιππου Τσαλαχούρη. Εκτελέστηκαν οι συνθέσεις του «Εσπερινός», «Geistliche Meditation» και «Stabat Mater» σε διδασκαλία και διεύθυνση Φάλιας Παπαγιαννοπούλου. Έπαιξαν οι μουσικοί Ελισάβετ Κουναλάκη, Γ. Αγρανιώτης, Ηλέκτρα Βεζύρογλου, Γ. Ρωμανός, Έλλη Φιλίππου, το Γυναικείο Μουσικό Σύνολο Opus Femina, Έλενα Μαραγκού, Ευγενία Καλοφώνου, Κατερίνα Καραμπάτσα, Χριστίνα Αντωνιάδου και Ελένη Καμβυσίδη αποσπώντας τα θερμότερα των χειροκροτημάτων του ενθουσιώδους κοινού.
Επίσης εκτελέστηκαν έργα τριών νέων συνθετών: του Φραγκούλη Καραγιαννόπουλου «Ο τελευταίος έρωτας του πρίγκιπα Ζενγκ», του Παναγιώτη Μπερετζίκα «Αναπνοές για πιάνο» και του Κωνσταντίνου Παντελίδη «Οι μέρες της εβδομάδας» αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις.
Την εκδήλωση προλόγισαν ο διεθνώς αναγνωρισμένος πολυβραβευμένος μουσουργός και πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Δ. Δραγατάκη, Θόδωρος Αντωνίου, ενώ σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και ο συνθέτης, εμπνευστής και δημιουργός των έργων που αποδόθηκαν Φίλιππος Τσαλαχούρης. Παραβρέθηκαν τα παιδιά και τα εγγόνια του Ηπειρώτη πρωτοπόρου δημιουργού, η μουσικολόγος Μαγδαληνή Καλοπανά, κ. ά.

Metron Analysis: Η ΝΔ προηγείται του ΠΑΣΟΚ με 18,8% έναντι 11%


Ο "κανένας" κατάλληλος για πρωθυπουργός!!!

Προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία δίνει άλλη μία δημοσκόπηση που δημοσιεύεται την Παρασκευή.
Στην έρευνα της Metron Analysis, η ΝΔ προηγείται του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου κατά 7,8 μονάδες και στην εκτίμηση ψήφου κατά 12,2%.
Στην εξαμηνιαία πανελλαδική έρευνα της Metron  που δημοσιεύεται στον Ελεύθερο Τύπο, στην πρόθεση ψήφου:
ΝΔ: 18,8%
ΠΑΣΟΚ: 11%
ΚΚΕ: 8,7%
ΣΥΡΙΖΑ: 6,9%
ΛΑΟΣ: 5,9%
Δημοκρατική Αριστερά: 3,8%
Οικολόγοι Πράσινοι: 3,7%
Εκτός Βουλής μένουν, σύμφωνα με την έρευνα, η Δημοκρατική Συμμαχία και το Άρμα Πολιτών.
Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Γιώργος Παπανδρέου αποσπά ποσοστό 5,3%, ο Αντώνης Σαμαράς 15,6% και 55,4% ο «κανένας».
Στις δημοτικότητες στελεχών, από τη ΝΔ ξεχωρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (59,9%) και από το ΠΑΣΟΚ ο Ανδρέας Λοβέρδος (47,7%).

Public Issue: Προβάδισμα με 14,5% της ΝΔ

Προβάδισμα με 14,5% της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ καταδεικνύει η δημοσκόπηση της Public Issue για το ΣΚΑΙ, ενώ παράλληλα δείχνει οχτακομματική Βουλή. Αναλυτικά
ΝΔ: 30%
ΠΑΣΟΚ: 15,5%
ΣΥΡΙΖΑ 14%
ΚΚΕ 13,5%
Δημοκρατική Αριστερά: 9,5%
ΛΑΟΣ: 6%
Οικολόγοι: 4%
Δημοκρατική Συμμαχία: 3%
Τα αποτελέσματα έχουν υπολογιστεί με αναγωγή αλλά και με μία αποχή της τάξεως του 32,5%.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΑΒΒΑΤO 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΩΡΑ: 15:00 μ.μ.


ΚΑΛΠΑΚΙ - ΛΑΨΙΣΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ: Ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου (υδραυλικού) με 8κταμηνη σύμβασης εργασίας

Ο Δήμος Πωγωνίου ανακοινώνει, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (ύδρευσης ) των υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου που εδρεύει στο Καλπάκι Ιωαννίνων.

ΠΗΓΗ: http://www.1366.syzefxis.gov.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=1&Itemid=50

Α.Ε.Α. ΒΕΛΛΑΣ: Φιλολογικό μνημόσυνο εις μνήμην του ιδρυτού της Σχολής Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος Βλάχου, τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου

Τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου, μνήμη του Αγίου Σπυρίδωνος του θαυματουργού, η Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς και το Εκκλησιαστικό Λύκειο Βελλάς θα τελέσουν μετά τη Θεία Λειτουργία μνημόσυνο στο καθολικό της Μονής-Σχολής Βελλάς εις μνήμην του ιδρυτού της Σχολής Βελλάς Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος Βλάχου.
Στη συνέχεια, στην αίθουσα τελετών της Ακαδημίας, θα τελεστεί φιλολογικό μνημόσυνο με ομιλητή τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Αθανάσιο Γκότοβο με θέμα «Μορφές Ανθελληνισμού στη σύγχρονη Ευρώπη: Παιδεία και Ταυτότητα μπροστά σε νέες προκλήσεις».