Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2019

Δήμος Πωγωνίου: Ανακοίνωση-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου για το Δημοτικό Κεφαλοβρύσου


Ανακοινώνεται ότι η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πωγωνίου αφού έλαβε υπόψη:
1.Τις διατάξεις των άρθρων 103,72,266,267 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Της διατάξεις της με αριθμ. 8440/24-2-2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&ΗΔ.
«Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση Οικονομικών Θεμάτων αυτών» ΦΕΚ 318/2011
3. Τις διατάξεις των άρθρων 209,240,243 του Ν3463/2006 «Κύρωση Δήμων και Κοινοτήτων»
4. Την 9/2019 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής για την πρόσληψη καθαρίστριας στο Δημοτικό Κεφαλοβρύσου, και την διενέργεια διαγωνισμού.                                         
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
 Την πλήρωση  μίας (1) θέσης καθαρίστριας  με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου για τον καθαρισμό της παρακάτω Σχολικής Μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Δημοτικό Κεφαλοβρύσου
Έργο του Προσλαμβανόμενου θα είναι ο καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας των γραφείων διδασκόντων των κοινόχρηστων χώρων  και των προαύλιων της παραπάνω Σχολικής Μονάδας.
Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα υπογραφεί θα αφορά το διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 30/6/2021 (δύο έτη)
Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση αυτή πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση από 12/8/2019 έως και 16/8/2019 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  από 09:00 μέχρι και 12:00 στον υπάλληλο γραμματειακής υποστήριξης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3. Αντίγραφο φορολογικής Δήλωσης (Ε1) και πρόσφατο Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας.
4. Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.
6. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα των ιδίων.    
7. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει υπογράψει σύμβαση για καθαριότητα σε άλλο σχολείο.
Ότι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο.
Η πρόσληψη θα γίνει με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια
Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στους πίνακες ανακοινώσεων της Σχολικής μονάδας.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ωράριο λειτουργίας του Γραφείου Κτηματογράφησης Πωγωνίου και ΙωαννίνωνΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Η Μονάδα Ενημέρωσης Δήμου Πωγωνίου θα λειτουργήσει στο δημαρχείο Καλπακίου, τη Δευτέρα 12-8-19 και την Τετάρτη 14-8-19 με ωράριο 8:30π.μ.–2:00 μ.μ.
Το ωράριο λειτουργίας του Γραφείου Κτηματογράφησης Ιωαννίνων είναι Δευτέρα – Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή (8:00 – 16:00) και Τετάρτη (8:00 – 20:00), στη διεύθυνση Μαρίκας Κοτοπούλη 62, ΤΚ 45445, Ριζάρειος Πολιτεία Ιωαννίνων, με τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651026082 & 2651020116Δήμος Πωγωνίου: Ανακοίνωση-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου για το Γυμνάσιο – Λύκειο Δολιανών


Ανακοινώνεται ότι η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πωγωνίου αφού έλαβε υπόψη:
1.Τις διατάξεις των άρθρων 103,72,266,267 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Της διατάξεις της με αριθμ. 8440/24-2-2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&ΗΔ.
«Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση Οικονομικών Θεμάτων αυτών» ΦΕΚ 318/2011
3. Τις διατάξεις των άρθρων 209,240,243 του Ν3463/2006 «Κύρωση Δήμων και Κοινοτήτων»
4. Την 10/2019 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής για την πρόσληψη καθαρίστριας στο Γυμνάσιο - Λύκειο Δολιανών και την διενέργεια διαγωνισμού.                                          
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση  μίας (1) θέσης καθαρίστριας  με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου για τον καθαρισμό της παρακάτω Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Γυμνάσιο - Λύκειο Δολιανών
Έργο του προσλαμβανόμενου θα είναι ο καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας των γραφείων διδασκόντων των κοινόχρηστων χώρων  και των προαύλιων της παραπάνω Σχολικής Μονάδας σε καθημερινή βάση.
Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα υπογραφεί θα αφορά το διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, έως 30/6/2021 (δύο έτη)
Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση αυτή πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση από 12/8/2019 έως και 16/8/2019 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  από 09:00 μέχρι και 12:00 στον υπάλληλο γραμματειακής υποστήριξης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3. Αντίγραφο φορολογικής Δήλωσης (Ε1) και πρόσφατο Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας.
4. Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ
5.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.
6. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα των ιδίων.                                                                      
7. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει υπογράψει σύμβαση για καθαριότητα σε άλλο σχολείο. 
Ότι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο.
Η πρόσληψη θα γίνει με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.
Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στους πίνακες ανακοινώσεων της Σχολικής μονάδας.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Δελβινάκι Πωγωνίου: Σύλληψη 36χρονου φυγόποινου


Συνελήφθη, χθες (08-08-2019) το πρωί στο Δελβινάκι Ιωαννίνων, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πωγωνίου, ένας 36χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν οι παρακάτω καταδικαστικές αποφάσεις: απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Ηρακλείου Κρήτης σύμφωνα με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης (2) ετών, για κατάχρηση σε ασέλγεια και
 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Καστοριάς, σύμφωνα με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης (3) μηνών και χρηματικής ποινής (3.000), για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρμοδίως.

Ταυτοποιήθηκε και ο δεύτερος δράστης της πρόσφατης ένοπλης ληστείας που διαπράχθηκε σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Πάργα Πρέβεζας


Πρόκειται για 31χρονο αλλοδαπό, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί

Σε συνέχεια του χθεσινού Δελτίου Τύπου , σχετικά με τη σύλληψη 35χρονου αλλοδαπού για την πρόσφατη ένοπλη ληστεία που διαπράχθηκε σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Πάργα Πρέβεζας, ανακοινώνεται ότι ταυτοποιήθηκαν, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Πρέβεζας με τη συνδρομή των αρμόδιων Γραφείων Εγκληματολογικών Ερευνών, τα πλήρη στοιχεία και του δεύτερου δράστη, φυσικού αυτουργού της ληστείας.
Πρόκειται για 31χρονο αλλοδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του δράστη θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πρέβεζας.

Σπύρος Ριζόπουλος: Ποιος είναι ανυπόστατος: Η ΕΛΣΤΑΤ ή ο περιφερειάρχης;


Ο Σπύρος Ριζόπουλος, εκλεγμένος επικεφαλής των Οριζόντων Ηπείρου στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ηπείρου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
Το μόνο πράγμα που δεν αμφισβητείται στη ζωή είναι ο θάνατος και οι αριθμοί. Ο περιφερειάρχης Ηπείρου πριν από δύο μήνες, με την προχειρότητα που τον διακρίνει στα 30 χρόνια της πολιτικής του παρουσίας, είχε χαρακτηρίσει αστήρικτους ισχυρισμούς το γεγονός ότι η Ήπειρος είναι πρώτη περιφέρεια σε όλη τη χώρα σε ποσοστά ανεργίας.
Προφανώς του διαφεύγει το αυτονόητο: ότι την καταγραφή της ανεργίας στη χώρα την κάνει η Εθνική Στατιστική Αρχή και όχι τα καφενεία από τα οποία συνήθως αντλεί στοιχεία και πολιτικά επιχειρήματα.
Χθες, η ΕΛΣΤΑΤ εξέδωσε τα νέα επίσημα στοιχεία για το πρώτο πεντάμηνο του 2019. Δυστυχώς και πάλι διαπιστώνουμε ότι η Ήπειρος εξακολουθεί να έχει -εδώ και πολλά χρόνια- την αρνητική πρωτιά στην ανεργία.
Ο περιφερειάρχης βιάστηκε για μια ακόμη φορά να βασιστεί σε ενδείξεις της στιγμής και να εκτεθεί εκλαμβάνοντας ως πραγματικότητα την πρόσκαιρη μεταβολή που οφείλεται στην άνοδο της εποχικής εργασίας στους Νομούς Θεσπρωτίας και Πρεβέζης λόγω του καλοκαιριού. Επιχειρώντας με αυτό τον τρόπο να πείσει τους πολίτες της Ηπείρου ότι όλα πάνε καλύτερα αλλά κυρίως να κρύψει τις δικές του διαχρονικές ευθύνες για την κατάσταση που επικρατεί.
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι η Περιφέρεια Αρχή ξεκινάει τη νέα της θητεία σε ένα μήνα χωρίς στρατηγική καταπολέμησης της ανεργίας και με έναν περιφερειάρχη ο οποίος διέπεται από πλήρη αδυναμία αντιμετώπισης του μείζονος αυτού ζητήματος.

Από το γραφείο Τύπου

Σταύρος Ζηκόπουλος: Χωρίς να το γνωρίζετε πως μπορεί να το πνίξετε καταθέσαμε το φάκελο με την απόφαση


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΡΟΥ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
προς το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Απόφαση της συνέλευσης στο Μαζαράκι 4-8-019
ΟΧΙ ΦΡΑΓΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΛΑΜΑ ΣΤΟ ΜΑΖΑΡΑΚΙ
ΝΑΙ σε υδροηλεκτρικά χωρίς φράγματα με την κατάκλιση από την υψομετρική διαφορά που δημιούργησε η φύσης σε απόσταση 6 χμ. από Μαζαράκι έως το Θεογέφυρο ύψος 200 και πλέον μ.
Απόρριψη της μελέτης περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων για την κατασκευή του φράγματος ύψους 11μ. και ταμιευτήρα 2100 μ. στο Καλαμά Τ.Κ. Μαζαρακίου.

Κύριοι
Οι επιπτώσεις και η καταστροφή από ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ 11 μ. και το βούρκωμα [λίμνη 60.000τ.μ.] μήκους 2100 μ. που θα δημιουργηθεί θα είναι πολύ μεγάλη για το περιβάλλον.
Θα έχουμε την ΑΛΕΙΩΣΗ του ΟΙΚΟΣΗΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΩΦΗ του μνημείου φυσικού κάλους τον Καταρράκτη. Η ΜΠΕ δεν κάνει αναφορά στα πλημμυρικά φαινόμενα όπως το 2017 [βλέπετε φωτογραφία των 10.000 στρεμμάτων]. Δεν αναφέρεται πουθενά ο σεισμός 5,5 ρίχτερ στο Μαζαράκι
Για την μόλυνση του Καλαμά τίποτα, τους ανθρώπους, τα ζώα την κτηνοτροφία ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ [ίσως η καλύτερη κτηνοτροφία στο Νομό] Η απόσταση από το Μαζαράκι είναι 400 μ. και η λίμνη που θα δημιουργηθεί μόλις 50μ.
Πνίγει την πανέμορφη κοιλάδα με τα χιλιάδες πλατάνια.
Γι΄ αυτό
Οι παρακάτω υπογράφοντες δεν δεχόμαστε την ΜΠΕ και λέμε ΟΧΙ ΦΡΑΓΜΑ ΣΤΟ ΜΑΖΑΡΑΚΙ
Καταθέτουμε τις αποφάσεις και των προηγουμένων συνελεύσεων στο Μαζαράκι, Φωτογραφίες που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς μας για την καταστροφή και επικαλούμαστε την υπριθ.2|26|30-1-2006 απόφαση του τότε Ν.Σ.

Α|α Ονοματεπώνυμο Υπογραφή
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ 51 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΕ 4 ΣΕΛΔΕΣ και ΕΠΟΝΤΑΙ και άλλες και Οι αποφάσεις των προηγούμενων συνελεύσεων και 130 υπογραφές των κατοίκων
Και φορέων της περιοχής καθώς και ΔΗΜΑΡΧΩΝ και ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Φωτογραφίες από την πλημύρα το 2017 και από την πανέμορφη κοιλάδα και τον ΚΑΤΑΡΑΚΤΗ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΝΙΞΟΥΝ.

Ριάχοβο Πωγωνίου: Παραδοσιακό πανηγύρι την Τετάρτη 14 Αυγούστου

Ο  Πολιτιστικός  Σύλλογος  οργανώνει  παραδοσιακό  πανηγύρι,  την Τετάρτη 14   Αυγούστου, στο  Ριάχοβο Πωγωνίου.
Κλαρίνα: Χρήστος Χαλιγιάννης, Χρήστος Ζέκιος

Βήσσανη Πωγωνίου: Διήμερο παραδοσιακό πανηγύρι την Τετάρτη 14 και την Πέμπτη 15 Αυγούστου


Διήμερο παραδοσιακό πανηγύρι την Τετάρτη 14 και την Πέμπτη 15  Αυγούστου, στη Βήσσανη Πωγωνίου.

Κτίσματα Πωγωνίου: Διήμερο παραδοσιακό πανηγύρι, την Τετάρτη 14 και την Πέμπτη 15 Αυγούστου


Διήμερο παραδοσιακό πανηγύρι την Τετάρτη 14 και την Πέμπτη 15  Αυγούστου, στα Κτίσματα Πωγωνίου.

Ξεκίνησε την προετοιμασία του ο Αγροτικός Αστέρας Άνω Καλαμά


Στις αθλητικές εγκαταστάσεις των Ελπίδων Ιωαννίνων ξεκίνησε την Πέμπτη 8 Αυγούστου την προετοιμασία του ο Αγροτικός Αστέρας  Άνω Καλαμά.
Ο προπονητής κ.  Αλέκος Τάτσης ξεκίνησε το χτίσιμο της ομάδα που αποτελείται από παλιούς και  τους καινούργιους ποδοσφαιριστές, ώστε να είναι έτοιμη στην έναρξη του πρωταθλήματος.
Οι στόχοι και φέτος είναι υψηλοί.
Να πρωταγωνιστήσει η ομάδα σε κύπελλο και  πρωτάθλημα.

Καστάνιαννη Πωγωνίου: Διήμερο παραδοσιακό πανηγύρι την Τετάρτη 14 και την Πέμπτη 15 Αυγούστου


Διήμερο παραδοσιακό πανηγύρι το βράδυ της Τετάρτης 14 και της Πέμπτης 15  Αυγούστου  με παραδοσιακό φαγητό, στη Καστάνιαννη Πωγωνίου.

Καλοκαιρινές διακοπές: Προσοχή στους τραυματισμούς της σπονδυλικής στήλης!


Σοβαρούς κινδύνους κρύβουν οι δραστηριότητες στο νερό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αν και διασκεδαστικές, μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στη σπονδυλική στήλη, οι οποίες είναι δυνητικά τόσο επικίνδυνες που θα μπορούσαν να αλλάξουν απολύτως τη ζωή του τραυματία. Κι αυτό γιατί τα ατυχήματα κατά την κολύμβηση και την κατάδυση μπορούν να μην περιοριστούν στην πρόκληση κακώσεων των δομών της σπονδυλικής στήλης, αλλά να επιφέρουν βλάβες και στον νωτιαίο μυελό. Πολλοί από αυτούς θα μπορούσαν να αποφευχθούν εάν ακολουθούνται μερικοί απλοί κανόνες ασφαλείας.
«Το καλοκαίρι είναι συνυφασμένο με τις διακοπές, με χαλάρωση, ανεμελιά, αποδέσμευση από κάθε τι που καταπιέζει τις επιθυμίες και τα θέλω μας. Όμως, ακριβώς τότε είναι που πρέπει να εντείνεται η προσοχή μας ώστε να παραμένουνε ασφαλείς και υπεύθυνοι, τόσο για τον εαυτό μας όσο και για τους άλλους. Στατιστικές δείχνουν ότι την περίοδο αυτή, που οι άνθρωποι σπεύδουν να εκμεταλλευτούν τον ελεύθερό τους χρόνο και να απολαύσουν ψυχαγωγικές δραστηριότητες, βρίσκονται λιγότερο σε εγρήγορση, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα ατυχήματα και οι τραυματισμοί. Ειδικά για τις κακώσεις στη σπονδυλική στήλη, οι καλοκαιρινοί μήνες είναι οι πιο επικίνδυνοι. Κι αυτό γιατί, η κολύμβηση, η κατάδυση, η επιβίβαση σε τζετ σκι και σε σκάφη αναψυχής, ενέχουν κινδύνους», επισημαίνει ο χειρουργός σπονδυλικής στήλης, Διευθυντής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του North Staffordshire και επιστημονικός Διευθυντής και υπεύθυνος του τμήματος σπονδυλικής της Osteon Orthopedic & Spine Clinic, Δρ. Κωνσταντίνος Σταραντζής. Επιπλέον, είναι η εποχή που σημειώνονται τα περισσότερα τροχαία, τα οποία είναι η κύρια αιτία τραυματισμών της σπονδυλικής στήλης.