Κυριακή, 18 Μαΐου 2014

ΒΗΣΣΑΝΗ ΤΕΛΙΚΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ-ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Λευκά/Άκυρα Έγκυρα
281
Συνδυασμός Ψήφοι
ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ (ΝΤΟΝΤΗΣ): 132
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΚΑΨΑΛΗΣ):  146
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ): 3
σε 2 από 2 Ε.Τ.
(Από τα επιτελεία των Συνδυασμών)

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΤΕΛΙΚΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ-ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Λευκά/Άκυρα Έγκυρα
953
Συνδυασμός Ψήφοι
ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ (ΝΤΟΝΤΗΣ): 592
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΚΑΨΑΛΗΣ): 326
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ): 35
σε 2 από 2 Ε.Τ.
(Από τα επιτελεία των Συνδυασμών)

ΚΟΥΚΛΙΟΙ ΤΕΛΙΚΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ-ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Λευκά/Άκυρα Έγκυρα
301
Συνδυασμός Ψήφοι
ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ (ΝΤΟΝΤΗΣ): 88
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΚΑΨΑΛΗΣ): 172
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ): 41
σε 2 από 2 Ε.Τ.
(Από τα επιτελεία των Συνδυασμών)

ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ-ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Λευκά/Άκυρα Έγκυρα
717
Συνδυασμός Ψήφοι
ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ (ΝΤΟΝΤΗΣ): 371
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΚΑΨΑΛΗΣ): 306
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ): 40
σε 2 από 2 Ε.Τ.

(Από τα επιτελεία των Συνδυασμών)

ΑΡΕΤΗ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ-ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Λευκά/Άκυρα Έγκυρα
87
Συνδυασμός Ψήφοι
ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ (ΝΤΟΝΤΗΣ): 37
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΚΑΨΑΛΗΣ): 58
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ): 2
σε 1 από 2 Ε.Τ.

(Από τα επιτελεία των Συνδυασμών)

ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΠΗ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ-ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Λευκά/Άκυρα Έγκυρα
114
Συνδυασμός Ψήφοι
ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ (ΝΤΟΝΤΗΣ): 40
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΚΑΨΑΛΗΣ): 71
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ):  3
σε 1 από 1 Ε.Τ.

(Από τα επιτελεία των Συνδυασμών)

ΝΕΓΡΑΔΕΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ-ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Λευκά/Άκυρα Έγκυρα
167
Συνδυασμός Ψήφοι
ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ (ΝΤΟΝΤΗΣ): 81
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΚΑΨΑΛΗΣ): 78
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ): 8
σε 1 από 1 Ε.Τ.

(Από τα επιτελεία των Συνδυασμών)

ΔΟΛΙΑΝΑ ΤΕΛΙΚΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ-ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Λευκά/Άκυρα Έγκυρα
467
Συνδυασμός Ψήφοι
ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ (ΝΤΟΝΤΗΣ): 260
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΚΑΨΑΛΗΣ): 173
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ): 34
σε 2 από 2 Ε.Τ.
(Από τα επιτελεία των Συνδυασμών)

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα δημοτικών εκλογών 2014


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Λευκά/Άκυρα Έγκυρα
0 0 0 0
Συνδυασμός Ψήφοι
ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ (ΝΤΟΝΤΗΣ): 247-38,41%
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΚΑΨΑΛΗΣ):368-57,23%
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ): 28-4,35%

σε 16 από 61 Ε.Τ. (24,59%)
(Από τα επιτελεία των Συνδυασμών)


ΒΡΟΝΤΙΣΜΕΝΗ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ-ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Λευκά/Άκυρα Έγκυρα
137
Συνδυασμός Ψήφοι
ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ (ΝΤΟΝΤΗΣ): 8
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΚΑΨΑΛΗΣ): 127
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ): 2
σε 1 από 1 Ε.Τ.

(Από τα επιτελεία των Συνδυασμών)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα (176 από 995 ε.τ.)-(17,69%)


ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα δημοτικών εκλογών 2014
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Λευκά/Άκυρα Έγκυρα
0 0 0 0
Συνδυασμός Ψήφοι
ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ (ΝΤΟΝΤΗΣ): 117-36,34%
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΚΑΨΑΛΗΣ):188- 58,39%
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ): 17-5,28%

σε 9 από 61 Ε.Τ. (14,75%)


ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ-ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Λευκά/Άκυρα Έγκυρα
49
Συνδυασμός Ψήφοι
ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ (ΝΤΟΝΤΗΣ): 20
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΚΑΨΑΛΗΣ): 25
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ): 4
σε 1 από 1 Ε.Τ.

(Από τα επιτελεία των Συνδυασμών)

ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ-ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Λευκά/Άκυρα Έγκυρα
239
Συνδυασμός Ψήφοι
ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ (ΝΤΟΝΤΗΣ): 102
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΚΑΨΑΛΗΣ): 118
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ): 19
σε 1 από 1 Ε.Τ.

(Από τα επιτελεία των Συνδυασμών)

ΚΤΙΣΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ-ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Λευκά/Άκυρα Έγκυρα
173
Συνδυασμός Ψήφοι
ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ (ΝΤΟΝΤΗΣ): 48
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΚΑΨΑΛΗΣ):  121
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: 4

σε 1 από 1 Ε.Τ.

(Από τα επιτελεία των Συνδυασμών)

ΚΑΛΠΑΚΙ ΤΕΛΙΚΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ-ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Λευκά/Άκυρα Έγκυρα
477
Συνδυασμός Ψήφοι
ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ (ΝΤΟΝΤΗΣ): 121
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΚΑΨΑΛΗΣ): 351
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ): 5
σε 2 από 2 Ε.Τ.
(Από τα επιτελεία των Συνδυασμών)

ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ-ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Λευκά/Άκυρα Έγκυρα
192
Συνδυασμός Ψήφοι
ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ (ΝΤΟΝΤΗΣ): 77
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΚΑΨΑΛΗΣ):  106
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ): 9
σε 1 από 1 Ε.Τ.

(Από τα επιτελεία των Συνδυασμών)

ΤΕΡΙΑΧΙ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ-ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Λευκά/Άκυρα Έγκυρα
30
Συνδυασμός Ψήφοι
ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ (ΝΤΟΝΤΗΣ): 6
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΚΑΨΑΛΗΣ):  24
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ): 0

σε 1 από 1 Ε.Τ.

(Από τα επιτελεία των Συνδυασμών)

ΦΑΡΑΓΓΙ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ-ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Λευκά/Άκυρα Έγκυρα
24
Συνδυασμός Ψήφοι
ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ (ΝΤΟΝΤΗΣ): 19
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΚΑΨΑΛΗΣ):  5
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ): 0

σε 1 από 1 Ε.Τ.

(Από τα επιτελεία των Συνδυασμών)

ΧΡΥΣΟΡΡΑΧΗ ΤΕΛΙΚΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ-ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Λευκά/Άκυρα Έγκυρα
163
Συνδυασμός Ψήφοι
ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ (ΝΤΟΝΤΗΣ): 47
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΚΑΨΑΛΗΣ): 105
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ): 11
σε 2 από 2 Ε.Τ.

(Από τα επιτελεία των Συνδυασμών)

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ ΤΕΛΙΚΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ-ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Λευκά/Άκυρα Έγκυρα
 486
Συνδυασμός Ψήφοι
ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ (ΝΤΟΝΤΗΣ): 215
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΚΑΨΑΛΗΣ):  241
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ): 30
σε 2 από 2 Ε.Τ.

(Από τα επιτελεία των Συνδυασμών)

ΜΕΡΟΠΗ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ-ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Λευκά/Άκυρα Έγκυρα
 38
Συνδυασμός Ψήφοι
ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ (ΝΤΟΝΤΗΣ): 20
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΚΑΨΑΛΗΣ): 18
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ): 0
σε 1 από 2 Ε.Τ.

(Από τα επιτελεία των Συνδυασμών)

ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ-ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Λευκά/Άκυρα Έγκυρα
59
Συνδυασμός Ψήφοι
ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ (ΝΤΟΝΤΗΣ): 4
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΚΑΨΑΛΗΣ): 25
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ): 30
σε 1 από 1 Ε.Τ.

(Από τα επιτελεία των Συνδυασμών)

ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ-ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Λευκά/Άκυρα Έγκυρα
71
Συνδυασμός Ψήφοι
ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ (ΝΤΟΝΤΗΣ): 10
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΚΑΨΑΛΗΣ): 56
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ): 5
σε 1 από 1 Ε.Τ.

(Από τα επιτελεία των Συνδυασμών)

ΔΙΜΟΚΟΡΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΒΔΑΝΗΣ-ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Λευκά/Άκυρα Έγκυρα
44
Συνδυασμός Ψήφοι
ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ (ΝΤΟΝΤΗΣ): 16
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΚΑΨΑΛΗΣ):  27
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ): 1
σε 1 από 1 Ε.Τ.

(Από τα επιτελεία των Συνδυασμών)

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ-ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Λευκά/Άκυρα Έγκυρα
141
Συνδυασμός Ψήφοι
ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ (ΝΤΟΝΤΗΣ): 61
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΚΑΨΑΛΗΣ): 74
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ): 6
σε 1 από 1 Ε.Τ.

(Από τα επιτελεία των Συνδυασμών)

ΧΑΡΑΥΓΗ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ-ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Λευκά/Άκυρα Έγκυρα
 79
Συνδυασμός Ψήφοι
ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ (ΝΤΟΝΤΗΣ): 13
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΚΑΨΑΛΗΣ):  66
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ): 0
σε 1 από 1 Ε.Τ.

(Από τα επιτελεία των Συνδυασμών)

ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ-ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Λευκά/Άκυρα Έγκυρα
147
Συνδυασμός Ψήφοι
ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ (ΝΤΟΝΤΗΣ): 34
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΚΑΨΑΛΗΣ): 110
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ): 3
σε 1 από 1 Ε.Τ.

(Από τα επιτελεία των Συνδυασμών)

ΚΕΡΑΣΟΒΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ-ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Λευκά/Άκυρα Έγκυρα
19
Συνδυασμός Ψήφοι
ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ (ΝΤΟΝΤΗΣ): 5
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΚΑΨΑΛΗΣ): 13
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ): 1
σε 1 από 1 Ε.Τ.

(Από τα επιτελεία των Συνδυασμών)

ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ-ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Λευκά/Άκυρα Έγκυρα
 102
Συνδυασμός Ψήφοι
ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ (ΝΤΟΝΤΗΣ): 24
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΚΑΨΑΛΗΣ):  69
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ): 9
σε 1 από 1 Ε.Τ.

(Από τα επιτελεία των Συνδυασμών)

ΛΑΒΔΑΝΗ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΒΔΑΝΗΣ-ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Λευκά/Άκυρα Έγκυρα
82
Συνδυασμός Ψήφοι
ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ (ΝΤΟΝΤΗΣ): 40
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΚΑΨΑΛΗΣ): 42
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ): 0
σε 1 από 2 Ε.Τ.

(Από τα επιτελεία των Συνδυασμών)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα (51 από 995 ε.τ.)-(5,13%)


ΟΡΕΙΝΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ-ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Λευκά/Άκυρα Έγκυρα
 61
Συνδυασμός Ψήφοι
ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ (ΝΤΟΝΤΗΣ): 20
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΚΑΨΑΛΗΣ):  40
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ): 1
σε 1 από 1 Ε.Τ.

(Από τα επιτελεία των Συνδυασμών)

ΡΙΑΧΟΒΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ-ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Λευκά/Άκυρα Έγκυρα
107
Συνδυασμός Ψήφοι
ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ (ΝΤΟΝΤΗΣ): 45
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΚΑΨΑΛΗΣ): 60
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ): 2
σε 1 από 1 Ε.Τ.

(Από τα επιτελεία των Συνδυασμών)

ΡΕΠΕΤΙΣΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ-ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Λευκά/Άκυρα Έγκυρα
113
Συνδυασμός Ψήφοι
ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ (ΝΤΟΝΤΗΣ): 65
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (ΚΑΨΑΛΗΣ): 47
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ): 1
σε 1 από 1 Ε.Τ.

(Από τα επιτελεία των Συνδυασμών)