Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2019

Περιφέρεια Ηπείρου: Αυτοψία του ΚΕΠΠΕ στην τάφρο όμβριων της Μονάδας ΑΣΑΤο πόρισμά του από την αυτοψία που πραγματοποίησε  στην τάφρο των ομβρίων της εγκατάστασης επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου παρέδωσε σήμερα το μεσημέρι το  Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) της  Περιφέρειας Ηπείρου.
Συγκεκριμένα το πόρισμα, αναφέρει πως τη Δευτέρα στην τάφρο ομβρίων παρουσιάστηκε έντονη έκπλυση εδαφών μετά από πολύ έντονη βροχόπτωση και συνεχίζει:
«Η ανωτέρω έκπλυση προέρχονταν από το χώρο εντός του γηπέδου της εγκατάστασης (περίπου 20 στρ.) ο οποίος και έχει χρησιμοποιηθεί ως χώρος απόθεσης των πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής από την κατασκευή του ανωτέρω έργου. Για τον συγκεκριμένο δέ χώρο έχει ληφθεί και ξεχωριστή αδειοδότηση από την Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (Δ/νση Περ/ντικής Αδειοδότησης του Υπ. Περ/ντος και Ενέργειας) απόφαση έγκρισης Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) αρ.  7789/26.7.2018 (ΑΔΑ: ΩΥ62653Π8-0ΥΚ).
Στον συγκεκριμένο χώρο απόθεσης και σύμφωνα με την ανωτέρω έγκριση απόθεσης πλεοναζόντων υλικών γίνονται και εργασίες αποκατάστασης - διαμόρφωσης  ώστε να γίνει η τελική χωματοκάλυψη και η τελική φύτευση (με υδροσπορά). Ως υλικό για την αποκατάσταση - διαμόρφωση στη συγκεκριμένη έκταση χρησιμοποιείται το κόμποστ (τύπου Α) που παράγεται από την εγκατάσταση ως υποπροϊόν της επεξεργασίας των απορριμμάτων.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την αρ. οικ. 48268/7.10.2016 (ΑΔΑ: 6Ι4Ζ4653Π8-ΨΒΞ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (Τροποποίηση) και στον όρο 4.3.2 ii.δ το παραγόμενο κομπόστ τύπου Α δύναται ενδεικτικά να χρησιμοποιηθεί ως ακολούθως:
·      Ως υλικό επίχωσης ή αποκατάστασης εδάφους
·      Ως υλικό προς διαμόρφωση αναγλύφου
·      Ως υλικό καθημερινής και τελικής επικάλυψης σε ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ
·      Σε εργασίες επίχωσης – αποκατάστασης εδάφους σε ανενεργά προς αποκατάσταση, ορυχεία, λατομεία, μεταλλεία
·      Ως βελτιωτικό εδάφους στην γεωργία ή/και καλλιεργητικά μέσα εφόσον πληρούνται οι συγκεκριμένες προδιαγραφές της σχετικής νομοθεσίας.
Οι εργασίες αποκατάστασης του χώρου απόθεσης πλεοναζόντων υλικών βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχει γίνει ακόμη η τελική χωματοκάλυψη και φύτευση με υδροσπορά. Σύμφωνα δε με εκτιμήσεις του λειτουργού της εγκατάστασης οι εργασίες αποκατάστασης αναμένεται να ολοκληρωθούν το β΄ εξάμηνο του 2020.
Η χρωματισμένη ροή νερού που παρατηρήθηκε οφειλόταν στις έντονες και απότομες εκπλύσεις, λόγω ισχυρής βροχόπτωσης,  από τη συσσώρευση του κόμποστ στην εν λόγω αδειοδοτημένη έκταση (περίπου 20 στρεμμάτων) της ΜΕΑ. Σύμφωνα με τα πρώτα εργαστηριακά αποτελέσματα των δειγμάτων που πάρθηκαν δεν διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των ορίων των φυσικοχημικών παραμέτρων.
Η εικόνα δε της περιοχής κατά την αυτοψία από το ΚΕΠΠΕ Περιφέρειας Ηπείρου τη Τρίτη 5/11/2019 ήταν τελείως διαφορετική  και παρόλο που υπήρχε ακόμη αποστράγγιση και μικρή ροή υδάτων εν τούτοις δεν υπήρχε το φαινόμενο της προηγούμενης ημέρας και το ρέον νερό δεν είχε οπτικά αλλοιωμένο χρώμα ενώ αναμένονται και οι σχετικοί εργαστηριακοί έλεγχοι».    

ΠΗΓΗ: www.php.gov.gr

Δήμος Πωγωνίου: Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου, ώρα 18:00


Έχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  2  του  Ν. 4623/2019 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί   την  Παρασκευή      Νοεμβρίου  2019   και ώρα  18.00.
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στο  Καλπάκι-στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ. [Παιδικός Σταθμός Καλπακίου]

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΚΟΓΚΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Επιβολή τελών ύδρευσης έτους 2020. 
2. Επιβολή τελών Φωτισμού & καθαριότητας έτους 2020. 
3. Επιβολή τελών χρήσεως Δημοτικών εκτάσεων  & κοινόχρηστων χώρων έτους 2020. 
4. Επιβολή τελών εμπορίας πόσιμου ύδατος έτους 2020. 
5. Επιβολή ΤΑΠ έτους  2020.
6. Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού έτους 2019.
7. Κατανομή ΣΑΤΑ 2019.
8. Έγκριση διαβαθμικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για τη διάθεση μηχανολόγου μηχανικού, για τη μίσθωση οχημάτων με  LEASING
9. Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων στο Επαρχιακό Δίκτυο Άνω Ραβενίων.
10. Έγκριση λύσης της σύμβασης του δημοτικού ακινήτου [Κατάστημα-Ξενώνας]  στην  Τ.Κ.  Κτισμάτων. 
11. Έγκριση άδειας εισόδου-εξόδου κτηνοτροφικής μονάδας στην Τ.Κ. Καλπακίου.
12. Έγκριση πρακτικού  Προστασίας Δημοτικής Περιουσίας  Τ.Κ. Καλπακίου.
13. Διάθεση καυσοξύλων  από το δάσος  της Τ.Κ. Βασιλικού για ατομικές ανάγκες των κατοίκων της Τ.Κ.  Κεφαλοβρύσου.

4ο Πανελλήνιο Διασυλλογικό Τουρνουά Judo "Καλπάκι 2019", την Κυριακή 10 Νοεμβρίου


4ο Πανελλήνιο Διασυλλογικό Τουρνουά Judo "Καλπάκι 2019", την Κυριακή 10 Νοεμβρίου, ώρα 10:00 π.μ. στο κλειστό Γυμναστήριο Καλπακίου.

Παράταση για το Κτηματολόγιο ζητά ο Δήμος Πωγωνίου


Νέα παράταση για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Ελληνικό Κτηματολόγιο ζήτησε με επιστολή του στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πωγωνίου κ. Στυλιανός Κουκουλάρης.
 Ο κ. Κουκουλάρης επισημαίνει την αδυναμία των κατοίκων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους για εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων κτηματολογίου καθώς πολλοί δημότες κατοικούν σε άλλες περιοχές με αποτέλεσμα να αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρονοβόρα η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών ενώ ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού αποτελείται από άτομα τρίτης ηλικίας που δυσκολεύονται ιδιαίτερα με τις διαδικασίες που απαιτούν οι δηλώσεις του Κτημοτολογίου.
«Ο Δήμος Πωγωνίου είναι ένας ακριτικός Δήμος με γερασμένο πληθυσμό και πολλούς απόδημους με αποτέλεσμα να υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες στην ολοκλήρωση της κτηματογράφησης.  Παρακαλούμε όπως δοθεί νέα παράταση που είναι απαραίτητη προκειμένου να καταφέρουν να ολοκληρώσουν οι δημότες μας τις διαδικασίες. Το ποσοστό των κατατεθειμένων δηλώσεων στην περιοχή,  σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτουμε,  αγγίζει μόλις το 50 %» σημειώνει μεταξύ άλλων στην επιστολή του ο κ. Κουκουλάρης.

Ορίζοντες Ηπείρου: Τέρμα τα «Χάδια» για τους Παραβάτες του Περιβάλλοντος


Χθες το μεσημέρι, κ. Ιωάννης Ράιδος, μέλος της γραμματείας οργανωτικού των Οριζόντων Ηπείρου από το δήμο Δωδώνης εντόπισε και καταγγέλλει μια απίστευτη παρανομία στο εργοστάσιο επεξεργασίας στερεών αποβλήτων Ηπείρου στο Δήμο Δωδώνης στη Δημοτική Ενότητα Δωδώνης Δ. Δ. Πολύγυρου – Ελευθεροχωρίου.
Αποτύπωσε σε βίντεο τα λύματα από το κομπόστ του εργοστάσιου (στο πρώτο βίντεο) να καταλήγουν στο ποτάμι της Ψήνας που εκβάλει στο Σουλόπουλο του Καλαμά. 
Στο δεύτερο βίντεο, φαίνονται να καταλήγουν στον ποταμό Τύρια.
Περιμένουμε από τους αρμόδιους να διερευνήσουν αμέσως την κατάσταση αλλιώς οι Ορίζοντες Ηπείρου θα κινήσουν όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την απόδοση των όποιων ευθυνών διαπιστωθούν είτε σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης είτε στην συγκεκριμένη εταιρεία.

Από το γραφείο Τύπου

Απολογισμός Οδικής Ασφάλειας για τον Οκτώβριο 2019 στην Ήπειρο


Με στόχο την διαρκή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών στα ζητήματα οδικής ασφάλειας δημοσιοποιούνται συγκεντρωτικά-συγκριτικά στοιχεία που αφορούν, τροχαία ατυχήματα και παραβάσεις για τον Οκτώβριο του 2019, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
α. Τροχαία Ατυχήματα
Στην εδαφική αρμοδιότητα της Ηπείρου, σημειώθηκαν 8 τροχαία ατυχήματα (έναντι 11 το 2018 ). 
Ειδικότερα, σημειώθηκαν:
1 θανατηφόρο τροχαίο (έναντι 3 το 2018)
3 τροχαία ατυχήματα με σοβαρό τραυματισμό ατόμου (έναντι κανενός το 2018)
4 τροχαία ατυχήματα με ελαφρύ τραυματισμό ατόμου (έναντι 8 το 2018)
Από τα τροχαία δυστυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές των νομών, καταγράφηκαν συνολικά 9 παθόντες (έναντι 12 το 2018).
Ειδικότερα, καταγράφηκαν:
1 νεκρός (έναντι 4 το 2018 )
3 σοβαρά τραυματίες (έναντι κανενός το 2018 )
5 ελαφρά τραυματίες (έναντι 8 το 2018)
Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων – δυστυχημάτων, όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν:
οδήγηση σε κατάσταση μέθης
παραβίαση προτεραιότητας
αντικανονικό προσπέρασμα
μη τήρηση απόστασης ασφαλείας
λοιπά αίτια αναφερόμενα στους οδηγούς
β. Δράσεις Τροχονομικής αστυνόμευσης
Για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων πραγματοποιήθηκαν συστηματικοί έλεγχοι στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου, οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα να βεβαιωθούν συνολικά (6.691) παραβάσεις, από τις οποίες ξεχωρίζουν οι επικίνδυνες καθώς οδηγούν ευθέως στο τροχαίο ατύχημα και επηρεάζουν καθοριστικά το αποτέλεσμά του.
Βεβαιώθηκαν:
1.261 για υπερβολική ταχύτητα.
69 για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος (μέθη).
61 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.
287 για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση.
174 γ ια μη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση.
63 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
47 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.
50 για αντικανονικό προσπέρασμα.
13 για αντικανονικούς ελιγμούς.
10 για φθαρμένα ελαστικά.
Σημειώνεται επίσης ότι τον προηγούμενο μήνα βεβαιώθηκαν (104) παραβάσεις που αφορούν ανασφάλιστα οχήματα και (876) παραβάσεις επαγγελματικών οχημάτων.

Ποιοί εξαιρούνται των ηλεκτρονικών συναλλαγών για χτίσιμο του 30% του αφορολόγητου


Από την υποχρέωση να εξοφλούν ηλεκτρονικά δαπάνες που αντιστοιχούν στο 30% του ετήσιου ατομικού εισοδήματος, θα εξαιρεθούν:
α) Φορολογούμενοι 70 ετών και άνω.
β) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
γ) Φορολογούμενοι που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
δ) Φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
ε) Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή.
στ) Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
ζ) Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
η) Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο (από ακίνητα, τόκους καταθέσεων κ.λπ.) ή και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.
θ) Πολίτες των οποίων το ετήσιο πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το ετήσιο τεκμαρτό τους εισόδημα για το ίδιο έτος δεν υπερβαίνει τα 9.500 ευρώ. Σ’ αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι περιστασιακά απασχολούμενοι.
ι) Υπήκοοι τρίτων χωρών που αιτούνται ή/και λαμβάνουν διεθνή προστασία από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περιφέρεια Ηπείρου: 15 εκατ. για αποχετεύσεις και βιολογικούς μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020»


Με μια νέα πρόκληση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020»  συνολικής δημόσιας δαπάνης 15 εκ. ευρώ, η Περιφέρεια Ηπείρου, επιδιώκει να θωρακίσει το περιβάλλον και ιδιαίτερα ευαίσθητους υδάτινους αποδέκτες και την παράκτια ζώνη από αστικά λύματα.
Η σχετική πρόσκληση, με τίτλο «Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου», υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχριμάνη και αφορά τους Δήμους και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης.
 Συγκεκριμένα με την πρόσκληση θα χρηματοδοτηθούν οι δικαιούχοι για την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων ολοκλήρωσης των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (2.000-15.000 ισοδύναμο πληθυσμό), και την κάλυψη οικισμών που δεν εμπίπτουν στις προτεραιότητες της Οδηγίας 91/271, αλλά παρόλα αυτά επιβαρύνουν σημαντικά ευαίσθητους υδάτινους αποδέκτες της Περιφέρειας, καθώς και την παράκτια ζώνη.
Ειδικότερα δύνανται να χρηματοδοτηθούν:
- Έργα δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων (εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα), εφόσον διασφαλίζεται η επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων.
- Έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (ΕΕΛ).
Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από 13/11/2019 έως 14/01/2020 (και ώρα 14:00).
Περαιτέρω πληροφορίες για το Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.peproe.gr
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται επίσης στην κ. Σοφία Τσιτουρίδου, τηλέφωνο 2651 3 60512.

ΠΗΓΗ: www.php.gov.gr

Διημερίδα για τις εξελίξεις στην Ογκολογία, 8 και 9 Νοεμβρίου, στην Αθήνα


Οι νεότερες εξελίξεις στην αντιμετώπιση των συχνότερων μορφών καρκίνου, η ανάλυση του γονιδιώματος των όγκων για την επιλογή της κατάλληλης στοχευμένης θεραπείας και η εξατομικευμένη, προσωποποιημένη και ολιστική αντιμετώπιση των ασθενών θα βρεθούν στο επίκεντρο της 7ης Διημερίδας Multidisciplinary care Discussions in Oncology (MDcON 2019), που θα διεξαχθεί 8 και 9 Νοεμβρίου 2019 στην Αθήνα.
Στη διάρκειά της, διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι επιστήμονες θα συζητήσουν μεταξύ άλλων τη δυνατότητα χρήσης των πιο εξελιγμένων θεραπειών, όπως η ανοσοθεραπεία, για την αντιμετώπιση και άλλων μορφών καρκίνου πέραν εκείνων για τις οποίες είναι ήδη εγκεκριμένη. Θα παρουσιάσουν επίσης καινοτόμες χειρουργικές στρατηγικές και ακτινοθεραπευτικές μεθόδους, που μπορεί ακόμα και να αλλάξουν τη βιολογία ορισμένων μορφών καρκίνου.
Επιπλέον, ο διακεκριμένος Καθηγητής Ιατρικής και Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Dr Everett Vokes, από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σικάγο, παγκοσμίου φήμης ειδικός στην αντιμετώπιση των καρκίνων κεφαλής & τραχήλου και του καρκίνου του πνεύμονα, θα συντονίσει συζήτηση με θέμα αυτές τις κακοήθεις νόσους.
Η προσέγγιση των παρουσιάσεων στο MDcON 2019 θα γίνει με ξεχωριστό τρόπο, καθώς  η πρόοδος της Ογκολογίας είναι τα τελευταία χρόνια καταιγιστική, με αποτέλεσμα να αλλάζει εντελώς τον τρόπο σκέψης των ιατρών έναντι του καρκίνου.
«Τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις στη θεραπεία κατά του καρκίνου έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες μας», λέει ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής της Διημερίδας Δρ. Ηλίας Αθανασιάδης, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «ΜΗΤΕΡΑ», Επίκουρος Καθηγητής Ογκολογίας, Northwestern University, ΗΠΑ. «Βιώνουμε εντυπωσιακές αλλαγές στην κλινική πορεία νοσημάτων, όπου η ανοσοθεραπεία έχει αλλάξει ριζικά την κλινική τους πορεία. Ασθένειες, όπως το μελάνωμα και ο καρκίνος του πνεύμονα, είναι πλέον διαφορετικά νοσήματα και ο αλγόριθμος των θεραπευτικών επιλογών έχει αλλάξει ριζικά. Ζούμε από κοντά την πορεία ανθρώπων που στο ξεκίνημά τους είχαν περιορισμένες προοπτικές και οι νέες θεραπείες τους έδωσαν ελπίδα και άνοιξαν τον ορίζοντα της ζωής τους».
Αυτό που χαρακτηρίζει την Ογκολογία σήμερα είναι ότι «έχει αλλάξει ο τρόπος που σκεπτόμαστε», συνεχίζει ο Δρ. Αθανασιάδης. «Διαφορετική ανάγνωση, διαφορετική ανάλυση, διαφορετική θεραπευτική προσέγγιση και στρατηγική. Αυτός είναι και ο τίτλος του 7ου συνεδρίου μας: “Σκεπτόμενοι διαφορετικά”, “Thinking differently”. Σκεφτόμαστε πλέον με τρόπους που δεν θα ήταν αναγνωρίσιμοι στα χρόνια της ογκολογικής μας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό καθιστούμε τον Άνθρωπο κεντρικό ρυθμιστή των αποφάσεων και προσφέρουμε ογκολογική φροντίδα προσαρμοσμένη στις ανάγκες του και τις προτεραιότητες της ζωής του».
Η 7η Διημερίδα Multidisciplinary care Discussions in Oncology διοργανώνεται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για την αποκατάσταση του μαστού «Λωτός», σε συνεργασία με την Ογκολογική Κλινική του Νοσοκομείου «ΜΗΤΕΡΑ».
Η Διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Hilton.
Η τελετή ενάρξεως (Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019, ώρα 20:00) είναι ανοικτή για το κοινό και αναμένεται να αναδείξει τα θέματα βιοηθικής στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και το πώς οι γιατροί σκέπτονται διαφορετικά με επίκεντρο τον Άνθρωπο.
Η εγγραφή στη Διημερίδα είναι δωρεάν και απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας καθώς και σε προπτυχιακούς - μεταπτυχιακούς φοιτητές. Μετά το πέρας της, το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019, θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης σε όσους συνέδρους έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον το 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος. Βάσει της τελευταίας εγκυκλίου του ΕΟΦ, θα υπάρχει στην είσοδο της αίθουσας σύστημα καταμέτρησης του χρόνου παρακολούθησης.
Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα της Διημερίδας, μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην επίσημη ιστοσελίδα της

Συνάντηση της Μαρίας Κεφάλα με τον Πρόεδρο του «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.»


Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής κ. Δημήτριος Πάνου υποδέχτηκε στο γραφείο του, την Βουλευτή της Ν.Δ. κα Μαρία Κεφάλα και συνομίλησαν για θέματα που αφορούν τον «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» του Δήμου Ιωαννιτών.
Ο κ. Πάνου ενημέρωσε την κα Κεφάλα για τις δομές του «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» και έθεσε κάποια σημαντικά θέματα που αφορούν την λειτουργία των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών καθώς και την παράταση λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου.
 Τόνισε την αξία του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» το οποίο είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα που στοχεύει στην αύξηση της απασχόλησης των ωφελούμενων, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας των νηπίων/βρεφών και παιδιών με αναπηρία. Ταυτόχρονα όμως οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό οδηγούν στον αποκλεισμό των οικογενειών εκείνων που εργάζονται και δεν μπορούν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική της κυβέρνησης που επιθυμεί να ενταχθούν, στους χώρους των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, όλα τα βρέφη και νήπια έως τεσσάρων ετών.

Αισθητική Οδοντιατρική: Πως «μεταμορφώνει» το πρόσωπο


Το αντίδοτο στην θλίψη είναι ένα λαμπερό χαμόγελο. Η θλίψη στις μεγαλύτερες ηλικίες χαρακτηρίζεται από τις «ρυτίδες της θλίψης» που ξεκινούν από τη μύτη προς τις γωνίες του στόματος-χείλη.
Αυτές οι ρυτίδες δημιουργούνται με την πάροδο των ετών λόγω χαλάρωσης των ιστών του προσώπου, απώλειας λίπους του δέρματος και είναι εντονότερες όταν μεταβάλλεται η σχέση των δοντιών της άνω με την κάτω γνάθο (σύγκλειση).
Η αισθητική οδοντιατρική θεραπεύει, αποκαθιστά αναβαθμίζοντας το χαμόγελο και  το πρόσωπο. Σε πολλές περιπτώσεις μέσω των παρεμβάσεων του οδοντιάτρου στα δόντια μειώνονται σε σημαντικό βαθμό οι «ρυτίδες της θλίψης», επισημαίνει η κ. Δέσποινα Κωστομοίρη, χειρουργός οδοντίατρος, ειδικευμένη στην Αισθητική Οδοντιατρική, διευθύντρια της κλινικής Athens Life Smile.
«Για να γίνω πιο κατανοητή», προσθέτει «θα αναφερθώ στους ανθρώπους που μπορεί να έχουν χάσει τα δόντια τους με αποτέλεσμα αν δεν φορούν οδοντιατρικές αποκαταστάσεις (π.χ. τουλάχιστον οδοντοστοιχίες) βλέπουμε ότι έχει παραμορφωθεί πλήρως η εικόνα του προσώπου τους με αλλαγή της σχέσης μύτης-πηγούνι και έντονες ρυτίδες γύρω από το στόμα, ανυπαρξία χειλιών και αλλαγή προφίλ.
Το παραπάνω παράδειγμα είναι για να γίνει κατανοητό στο μέγιστο βαθμό το πως επηρεάζουν τα δόντια και η σχέση των δοντιών της άνω με την κάτω γνάθο (σύγκλειση) στην σωστή εικόνα του προσώπου».
Ορισμένες από τις οδοντιατρικές αιτίες που επιβαρύνουν τις «ρυτίδες της θλίψης» ενδεικτικά είναι: