Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ: Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (01) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Παιδικών Σταθμών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Μέριμνας και Παιδείας» του Δήμου Πωγωνίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (01) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου που εδρεύει στο Καλπάκι και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ –ΚΑΛΠΑΚΙ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-7-2013 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α)Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. .
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ασέπ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου Καλπάκι τ.κ. 44004, απευθύνοντάς την στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου υπόψιν κ. Λώλη Κατερίνα τηλ. Επικοινωνίας: 2653360123.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου

ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η λύση για την Γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ και ποιος ο ρόλος των πρωτοβάθμιων συνεταιριστών;

Αυτοοργάνωση και αυτοδιαχείριση των Παραγωγών-Κτηνοτρόφων!

Γράφει ο Μίλτος Μπούκας

Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών για την Δωδώνη Α.Ε., προσλαμβάνουν άρωμα ενός τεράστιου πολιτικού και οικονομικού σκανδάλου σε μια ορεινή περιοχή όπου η γεωργοκτηνοτροφική δραστηριότητα, αποτελεί μονοκαλλιέργεια. Οι διαδικασίες αδιαφανούς διαγωνισμού, μη σύννομων πρακτικών, μεγεθύνονται με την απουσία τοπικής πολιτικής έκφρασης και φανερώνουν το έλλειμμα εμπλοκής στρατηγικής, από την Περιφέρεια Ηπείρου και τα τοπικά κοινοβουλευτικά πρόσωπα, για την αναγκαιότητα υπεράσπισης της βιωσιμότητας της γαλακτοβιομηχανίας. Το οικονομικό δίκτυο που διαθέτει, αποτελεί συνώνυμο βιοποικιλότητας της Ηπειρωτικής γης, στα ράφια της παγκόσμιας αγοράς. Σε καιρούς όπου η διαφάνεια είναι προαπαιτούμενο η τοπική πολιτική “ελίτ” άφησε τον Τιτανικό να βυθιστεί, υπό την εποπτεία της επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της βουλής. Στην λίστα με τους 300 πιο κερδοφόρους επιχειρηματικούς ομίλους μέσω των ισολογισμών και των οικονομικών τους πεπραγμένων, η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. φιγουράρει στο νούμερο 33 με την ΒΙΚΟΣ Α.Ε. στο νούμερο 55, και της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ στο νούμερο 72.
Τα ζητήματα αγροτικής πολιτικής πρέπει να έχουν στο επίκεντρό τους βασικούς αποδέκτες και φυσικούς εκμεταλλευτές τους γεωργούς, κτηνοτρόφους, αγροτικές κοινότητες, καθώς και τις ειδικές ανάγκες που απορρέουν από τις τοπικές και εδαφικές ιδιαιτερότητες.

ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Συνελήφθησαν δύο Αλβανοί οδηγοί λεωφορείου, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας λαθρομετανάστες

Συνελήφθησαν σήμερα λίγο μετά τα μεσάνυχτα στα Ιωάννινα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων, δύο αλλοδαποί, υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 47 και 27 ετών, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας δύο μη νόμιμους μετανάστες.

Ειδικότερα, οι δύο (2) διακινητές ως οδηγοί τουριστικού λεωφορείου, αλβανικής εταιρίας, που εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία στη χώρα μας, διευκόλυναν τη είσοδο στην ελληνική επικράτεια σε δύο ομοεθνείς τους, ηλικίας 27 και 26 ετών.
Κατά τον αστυνομικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του 27χρονου λαθρομετανάστη εκκρεμεί καταδικαστική απόφαση, φυλάκισης οκτώ (8) μηνών για πλαστογραφία, ενώ σε βάρος του 26χρονου έχει επιβληθεί μέτρο απαγόρευσης εισόδου στα σύνορα της χώρας μας, συνεπεία δικαστικής απέλασης.
Κατασχέθηκαν:
-το λεωφορείο.
-το χρηματικό ποσό των (1.030) ευρώ και (12.200) leke Αλβανίας, που βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων.
-έξι (6) κινητά τηλέφωνα.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων.

ΑΡΤΑ: Συνελήφθη 31χρονος ημεδαπός για κλοπή

Ο δράστης αφαίρεσε, με την μέθοδο της απασχόλησης, χρηματικό ποσό από γραφείο εταιρείας


Συνελήφθη, χθες (11-10-2012) το βράδυ, στους Αγίους Αναργύρους Άρτας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Άρτας, ένας 31χρονος ημεδαπός ενώ αναζητείται συνεργός του, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη κλοπής κατά συναυτουργία.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση του οπτικού υλικού του κλειστού κυκλώματος ασφαλείας του καταστήματος, ο 31χρονος εισήλθε σε εταιρεία πώλησης σκυροδεμάτων στην πόλη της Άρτας και με τη μέθοδο της απασχόλησης, αφαίρεσε από γραφείο το χρηματικό ποσό των (1.770) ευρώ.
Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας, που ενημερώθηκαν για το περιστατικό, ενήργησαν άμεσα εκτεταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή και κατάφεραν λίγες ώρες αργότερα, να εντοπίσουν τον 31χρονο στους Αγίους Αναργύρους Άρτας και να τον συλλάβουν.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του συνεργού του.

Αυτοτελές γραφείο της Δ.Ο.Υ. θα παραμείνει και στο Δελβινάκι για να εξυπηρετείται ο ακριτικός Δήμος Πωγωνίου

Ικανοποίηση από το δήμαρχο Κώστα Καψάλη


«Ο επιμένων νικά» είναι το σύνθημα που βρίσκει πλήρη εφαρμογή στο Δήμο Πωγωνίου, ο οποίος χάρη στις πολύμηνες προσπάθειες του δημάρχου Κώστα Καψάλη, τελικά δεν θα χάσει την Εφορία του το Δελβινάκι!
Όπως έγινε γνωστό, μετά από σύσκεψη στο υπουργείο Οικονομικών, μεταξύ του υφυπουργού Γ. Μαυραγάνη και του ειδικού Γραμματέα κ. Σπανάκη, όπου παραβρέθηκε και μίλησε ο κ. Καψάλης, αποφασίστηκε να λειτουργήσει ένα «ΚΕΠ Εφορίας», που θα έχει δυο υπαλλήλους και θα στεγάζεται σε χώρο τον οποίο θα διαθέσει ο Δήμος Πωγωνίου.
Μιλώντας χθες στον «Π.Λ.» ο κ. Καψάλης εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για την απόφαση. «Εδώ και καιρό υπήρχε η δέσμευση του υπουργείου, που τώρα όμως έγινε πράξη. Ο σφυγμός στην ακριτική μας περιοχή θα συνεχίσει να χτυπά…».

Παλαιό αίτημα…
Το αίτημα του δημάρχου Πωγωνίου για διατήρηση έστω ενός γραφείου στο Δελβινάκι ήταν παλαιό και ξεκινούσε από την περίοδο που είχε γίνει γνωστό, ότι θα κλείσουν πολλές Δ.Ο.Υ. στην Ελλάδα, μεταξύ αυτών και του Δελβινακίου. Μετά από μήνες προσπαθειών και επισκέψεων στην Αθήνα, ο κ. Καψάλης πέτυχε χθες να παραμείνει ανοιχτή η Εφορία και ουσιαστικά να ικανοποιηθεί το καθολικό αίτημα των κατοίκων του Πωγωνίου.
Ας μην ξεχνά κανείς βεβαίως, ότι η συγκεκριμένη Δ.Ο.Υ. εξυπηρετεί και την «πύλη» της Κακαβιάς, ενώ οι κάτοικοι του Πωγωνίου δεν θα χρειαστεί να πηγαινοέρχονται στα Γιάννινα, για τις δουλειές τους.
Εάν η Δ.Ο.Υ. έκλεινε, τότε θα έπρεπε οι κάτοικοι των απομακρυσμένων χωριών να διανύουν αποστάσεις 80 και πλέον χιλιομέτρων ακόμη και για ένα χαρτί (!), κάτι που θα έβαζε και λουκέτο σε όσες επιχειρήσεις απέμειναν να λειτουργούν στην ακριτική αυτή περιοχή, ενώ θα ταλαιπωρούνταν αφάνταστα και οι κάτοικοι αφού οι συγκοινωνίες δεν είναι τακτικές.
***
Υπενθυμίζεται, ότι προ ημερών είχε ανακοινωθεί η διατήρηση ενός γραφείου με δυο άτομα προσωπικό και στην Κόνιτσα, όπου θα στεγαστεί η Εφορία της περιοχής. Τότε είχε χρειαστεί ολόκληρη κινητοποίηση από τους κατοίκους της περιοχής, που είχαν κάνει απεργία και πορείες διαμαρτυρίας, για να μην κλείσει η εκεί Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση του Πωγωνίου βέβαια δεν έγιναν απεργίες, το αποτέλεσμα όμως είναι πολύ θετικό και για τις δυο περιοχές…

ΠΗΓΗ: www.proinoslogos.gr

Public Issue: ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση! Σαμαράς για πρωθυπουργός, Κουβέλης δημοφιλής …

Πεπεισμένοι πως τα νέα μέτρα θα περάσουν από την Βουλή είναι οι πολίτες οι οποίοι σύμφωνα με το Βαρόμετρο της Public Issue για τον ΣΚΑΪ εκφράζουν αυτήν την άποψη σε ποσοστό 83%.

Ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς διατηρεί προβάδισμα για καταλληλότερος πρωθυπουργός με 43% κερδίζοντας δηλαδή τρεις μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη μέτρηση του Σεπτεμβρίου.
Όσον αφορά την παράσταση νίκης ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μπροστά με 15 μονάδες από την Νέα Δημοκρατία, συγκεντρώνοντας 48% έναντι 33% της ΝΔ. Πάντως οι πολίτες εμφανίζονται να πιστεύουν πως κανένα από τα δύο αυτά κόμματα δεν είναι ικανό να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την κρίση.
Ποσοστό 28% συγκεντρώνει ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας ο οποίος είδε το ποσοστό αυτό να μειώνεται κατά μία μονάδα εν συγκρίσει με τον Σεπτέμβριο.
Ποιος πολιτικός αρχηγός είναι πιο δημοφιλής:
Φώτης Κουβέλης 48%
Αλέξης Τσίπρας 41%
Πάνος Καμμένος 40%
Αντώνης Σαμαράς 39%
Αλέκα Παπαρήγα 21%
Νίκος Μιχαλολιάκος 20%
Ευάγγελος Βενιζέλος 20%
32% των πολιτών θεωρεί καταλληλότερη μία συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, ενώ το 20% μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το καλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης με 33% και ακολουθούν: Ανεξάρτητοι Έλληνες με 15% και η Χρυσή Αυγή με 14%.
Στο Βαρόμετρο φαίνεται ότι η Χρυσή Αυγή είδε την δημοτικότητά της να ανεβαίνει κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες από τις τελευταίες εκλογές, ενώ παράλληλα φαίνεται να προσανατολίζονται σε αυτήν άτομα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και άνεργοι.
Αναφορικά με την θητεία της κυβέρνησης το 70% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι θα πάμε σε πρόωρες εκλογές ενώ μόλις το 21% θεωρεί πως θα εξαντληθεί η τετραετία.
Τέλος ο πολίτες εξακολουθούν να εμφανίζονται οργισμένοι με το 80% να θεωρεί πως τα πράγματα πηγαίνουν σε λάθος δρόμο, το 72% να τάσσεται κατά του Μνημονίου και το ίδιο ποσοστό (72%) να δηλώνει ότι αντιμετωπίζει δυσκολία με τα εισοδήματά του.

Κανονικά το δώρο Χριστουγέννων στους συνταξιούχους

Δεν θα περιμένουν μάταια, έστω αυτό το "αντίδωρο" που έχει απομείνει οι συνταξιούχοι, παρά τις πιέσεις της τρόικας να κοπεί από τώρα το δώρο των Χριστουγέννων

Όπως είπε μιλώντας στο πρωινό του ΑΝΤ1 ο υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης «Το δώρο Χριστουγέννων θα δοθεί κανονικά φέτος στους συνταξιούχους. Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν από του χρόνου»
Μ' αυτό τον τρόπο πάντως ο υπουργός εμμέσως πλην σαφώς ξεκαθάρισε ότι αυτό θα είναι και το τελευταίο δώρο.

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος αντιτίθεται στην ιδιωτικοποίηση της «Δωδώνη»

ΨΗΦΙΣΜΑ
Αθήνα 11-10-2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στη συνεδρίαση της 11ης Οκτωβρίου 2012 συζήτησε τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ , από την πρώην Αγροτική Τράπεζα προς την εταιρική κοινοπραξία "Strategic Inifiatives UK LLP- Σίμος Food Grooup" και εξέδωσε το παρακάτω ομόφωνο ψήφισμα:
1.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τη ριζική του αντίθεση με την πολιτική απόφαση της Κυβέρνησης , για ιδιωτικοποίηση της μεγαλύτερης γαλακτοβιομηχανίας της Πατρίδας μας, της ΔΩΔΩΝΗΣ, που από της ιδρύσεώς της μέχρι σήμερα έχει συμβάλλει τα μέγιστα στη στήριξη των κτηνοτρόφων παραγωγών και στην τόνωση της τοπικής και Εθνικής Οικονομίας.
2. Απ΄ όσα είδαν το φως της δημοσιότητος, βγαίνει το συμπέρασμα, ότι δεν πρόκειται περί πώλησης , αλλά περί ξεπουλήματος και ουσιαστικά χαρίσματος , προς το μεγάλο ξένο κεφάλαιο, το οποίο στην κυριολεξία θα βάλει την ταφόπλακα στο αγροτικό εισόδημα, αλλά και στην Ήπειρο γενικότερα.
3. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στους αγώνες των κτηνοτρόφων παραγωγών και στους εργαζόμενους σ΄ αυτήν και είμαστε στο πλευρό τους.
4. Ζητούμε από την Κυβέρνηση την άμεση ανάκληση της πολιτικής απόφασης περί ιδιωτικοποίησης και συνακόλουθα την ακύρωση του διαγωνισμού, έτσι ώστε να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της γαλακτοβιομηχανίας μας και να σχεδιαστεί η παραπέρα ανάπτυξή της που να καλύπτει τα συμφέροντα των κτηνοτρόφων παραγωγών , των εργαζομένων σ΄ αυτήν και τη στήριξη της τοπικής και Εθνικής μας Οικονομίας.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΣΕ

ΜΠΑΦΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: 22χρονος νεκρός σε τροχαίο

Χθες (11-10-2012) αργά το βράδυ στη Μπάφρα Ιωαννίνων, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 22χρονος ημεδαπός, εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κατσικά Ιωαννίνων.

8η αγωνιστική το Σαββατοκύριακο 13/14 Οκτωβρίου, με γηπεδούχους τον Αγροτικό Αστέρα (Αγροτικός Αστέρας Άνω Καλαμά-Αμπελόκηποι 14/10-16:00) και την Α.Ε.Δ. Πωγωνάτος (Α.Ε.Δ. Πωγωνάτος-Α.Ο. ΑΣΤΗΡ Αμφιθέας 14/10-16:00) – Εκτός ο Α.Σ. Καλπακίου (Α.Π.Ο. Δαβάκης-Α.Σ. Καλπακίου 14/10-16:00)

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ
ΩΡΑ: 16:00 μ.μ.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΓΗΠΕΔΟ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
ΩΡΑ: 16:00 μ.μ.

Α.Ε.Δ. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ – Α.Ο. ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ
ΩΡΑ: 16:00 μ.μ.

Α.Π.Ο. ΔΑΒΑΚΗΣ - Α.Σ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής έχει ως εξής:
Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2012
Θύελλα Ελεούσας - Ασβεστοχώρι (16:00)
Πρωτόπαπα - Περίβλεπτος (16:00)
Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2012
Ζωοδόχος - Νησί (11:00)
Πωγωνάτος - Αμφιθέα (16:00)
Α.Ε. Καμποχωρίων - ΠΑΟ Κόνιτσας (16:00)
Αγροτικός Αστέρας Άνω Καλαμά - Αμπελόκηποι (16:00)
Πανφρουριακός - Σταυράκι (16:00)
Δαβάκης - Καλπάκι (16:00)
Περιστέρι - Αγία Μαρίνα (17:15)

Νέο «χαράτσι» σε γάμους, διαζύγια, κηδείες, μόνο με 42 ευρώ από το 2013!

Την αδυναμία ελέγχου του κρατικού μηχανισμού θα την πληρώνει ο πολίτης.


Στο σύστημα «Αριάδνη» που προβλέπει την ταυτοποίηση προσωπικών στοιχείων του ασφαλισμένου με συμβολαιογραφική πράξη , στηρίζει τις ελπίδες του το Υπουργείο Εργασίας για την πάταξη της παραβατικότητας στο σύστημα χορήγησης συντάξεων ( συντάξεις μαϊμού , συντάξεις σε πεθαμένους) η οποία προκαλεί ζημιά στα ταμεία 500 εκ. ευρώ ετησίως .
Το σύστημα που θα εφαρμοστεί από 1-1-2013 , θα προλαμβάνει τα θλιβερά φαινόμενα που είχαν μολύνει το ασφαλιστικό σύστημα εξαιτίας της αδυναμίας ηλεκτρονικής διασύνδεσης και ανταλλαγής πληροφόρησης Ληξιαρχείων-Ασφαλιστικών Ταμείων-ΓΓΠΣ.
Ειδικότερα θα μπουν στο στόχαστρο:
*Συντάξεις που καταβάλλονται και μετά το θάνατο του δικαιούχου και εισπράττονται παρανόμως από συγγενείς ή οικείους του θανόντος (συνδικαιούχοι λογαριασμού, χρήση κάρτας ΑΤΜ).
*Ακόμη και στην περίπτωση νόμιμης διακοπής, αυτή συχνά επέρχεται μετά 4 μήνες, στερώντας από τα Ταμεία σημαντική ρευστότητα αυξάνοντας ταυτόχρονα και το διοικητικό κόστος.
*Συντάξεις χηρείας που εισπράττονται από ωφελούμενους που έχουν συνάψει νέο γάμο ή έχουν καταρτίσει σύμφωνο συμβίωσης.
*Συντάξεις που έχουν εκδοθεί σε άγαμες θυγατέρες συνεχίζουν να εισπράττονται ακόμη και όταν αυτές συνάψουν γάμο ή καταρτίσουν σύμφωνο συμβίωσης.
*Οικογενειακά επιδόματα που καταβάλλονται σε διαζευγμένους μολονότι δεν έχουν την επιμέλεια των τέκνων.
Κεντρικό σημείο του νέου συστήματος αποτελεί η ανάθεση στους συμβολαιογράφους της χώρας, της υπηρεσίας πιστοποίησης και ηλεκτρονικής καταχώρισης δεδομένων πραγματικών και νομικών γεγονότων της προσωπικής κατάστασης των πολιτών, που αφορούν γάμους, σύμφωνα συμβίωσης, διαζύγια και θανάτους
Στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας, ο Συμβολαιογράφος θα ταυτοποιεί τα προσωπικά στοιχεία και θα ενημερώνει ειδική web εφαρμογή της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας, με τα απαραίτητα δεδομένα για κάθε μια από τις περιπτώσεις αλλαγής δημογραφικής ή οικογενειακής κατάστασης. Τα δεδομένα αυτά θα είναι άμεσα διαθέσιμα στους αρμόδιους ασφαλιστικούς Οργανισμούς και φορείς, στην ΗΔΙΚΑ, στον ΟΑΕΔ, στον ΕΟΠΥΥ καθώς και στο Υπουργείο Οικονομικών (ΓΓΠΣ). Σε κάθε ασφαλιστικό φορέα η υπηρεσιακή δομή στην οποία υπάγεται το μητρώο των ασφαλισμένων ή δικαιούχων αναβαθμίζεται σε υπηρεσία Μητρώου και διαπίστωσης ληξιαρχικών μεταβολών ασφαλισμένων.
Οι ασφαλισμένοι θα υποχρεωθούν να καταβάλλουν αμοιβή περίπου 42 ευρώ στο συμβολαιογράφο για την πιστοποίηση ληξιαρχικής μεταβολής πριν από το γάμο ή την έκδοση διαζυγίου, γεγονός που έχει ήδη εγείρει έντονες ενστάσεις.
Πάντως στην περίπτωση γνωστοποίησης θανάτου η δαπάνη θα καλύπτεται πλήρως από τα Ασφαλιστικά Ταμεία με την αύξηση των εξόδων κηδείας .
Άλλωστε σε μια εκτίμηση με βάση τον μ.ο. θανάτων στην χώρα μας η συνολική επιβάρυνση δεν θα ξεπερνά τα 4.500.000 Ευρώ από τα οποία 500.000 Ευρώ επιστρέφουν με την μορφή τελών και χαρτοσήμου στο κράτος και 1.000.000 Ευρώ με την μορφή φόρου απευθείας στον κρατικό προϋπολογισμό. Το υπόλοιπο ποσό είναι εξαιρετικά μικρό μπροστά στο τεράστιο δημοσιονομικό και κοινωνικό όφελος.
Στις περιπτώσεις των συμφώνων συμβίωσης δεν θα υπάρχει δαπάνη συμβολαιογράφου.

Πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Γ' Ερασιτεχνικής κατηγορίας την Κυριακή 14 Οκτωβρίου με την Αναγέννηση Κεφαλοβρύσου να αγωνίζεται εκτός έδρας με το Βοτονόσι (15/10-19:00)

Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2012
Καρυές - Μπισδουνάκι (11:00)
Ανάργυροι - Α.Ε. Γιάννενα (11:00)
ΑΠΟΕΛ - Καρίτσα (11:00)
Πανζαγορισιακός - Πετσάλι (16:00)
Ζίτσα - Μάρμαρα (16:00)
Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012
Βοτονόσι - Κεφαλόβρυσο (15/10-19:00)