Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2018

Περιφέρεια Ηπείρου: Ανακοίνωση αποφάσεων της 28ης/14-08-2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής


Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στην Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 14-08-2018, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 08-08-2018συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 28/14-08-2018
Αρ. Απόφασης / Θέμα
1681.Έγκριση του από 08-08-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-08-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση βελτίωση Ε.Ο. Πρέβεζας - Πάργας», προϋπολογισμού 200.000,00€ με Φ.Π.Α.
1682.Έγκριση του από 10-08-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-08-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας από κόμβο Εγνατίας Οδού έως Κόμβο Ιονίας Οδού», προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α.
1683.Έγκριση του από 08-08-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση παράλληλου επαρχιακού οδικού δικτύου Τ.Κ. Πλαταριάς της Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 62.000,00€ με ΦΠΑ.
1684.Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή και μεταφορά λυμάτων οικισμών (Αγίας Παρασκευής) πρώην Δήμου Αράχθου του Δήμου Νικολάου Σκουφά της Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε., μέχρι την 30-11-2018.

Ιερά Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής & Κονίτσης: Εγκύκλιος για την εορτή του Αγίου Κοσμάριθ. Πρωτ. 714
ν Δελβινακί τ 16 Αγούστου 2018
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 212
Θέμα: σαπόστολε Κοσμ μακάριε, «τν δεινν δοκησισόφων μς λύτρωσαι»

γαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
νδοξη καί γαπημένη Πατρίδα μας, λλάδα μας, περνάει, σήμερα, μιά μεγάλη θνική κρίση. Τά γεγονότα λοι, λίγο πολύ, τά γνωρίζουμε. Πρόκειται γιά τό ζήτημα τς «Πρώην Γιουγκοσλαβικς Δημοκρατίας τς Μακεδονίας». πως λένε ο εδικοί, πού γνωρίζουν τά πράγματα, δώσαμε στούς Σκοπιανούς ς θνικότητα καί γλσσα τήν «μακεδονική», χωρίς οσιαστικά νά πάρουμε τίποτε. Πέρα π’ ατό, λληνική Κυβέρνηση φαίνεται, τι σκοπεύει νά «λύσ» καί τό «λβανικό» ...
-Β-
χουμε, μως, καί τόν ξ νατολν κακό γείτονα, τόν Τορκο δηλαδή, ποος συνεχς κτοξεύει πειλές ναντίον τς Χώρας μας καί προβαίνει σέ πράξεις, ο ποες λίγο πέχουν πό τό νά ποτελον προοίμιο δυσμενν ξελίξεων. Κυβέρνηση, τυχς, χοντας τήν ψευδαίσθηση τι θά λύσ τά θνικά θέματα, προχώρησε λόγιστα σέ συμφωνία μέ τά Σκόπια, χωρίς νά πιδιώξ τήν συναίνεση το πολιτικο κόσμου καί λλων σοβαρν παραγόντων. Τό ποτέλεσμα εναι νά πάρχ νας, ς μή φελε, διχασμός. Καί, θελά του, θυμται κανείς τήν προφητεία το γίου Κοσμ το Ατωλο, ποία λέχθη στό χωριό γιος Δοντος το Σουλίου: «Σς λυπμαι γιά τήν περηφάνεια πού χετε ... Κι’ ν δέν φήσετε ... τήν αθαιρεσία, θά καταστραφτε ...»!
-Γ-
Εναι, λοιπόν, μιά σπουδαία εκαιρία ορτασμός τς μνήμης το θνοϊερομάρτυρος γίου Κοσμ το Ατωλο, γιά νά ξετάσουμε σοβαρά τήν κκλησιαστική καί τήν θνική μας πορεία μέσα στόν σύγχρονο ταραγμένο κόσμο. Νά δομε πς βαδίζουμε σάν μέλη τς ρθοδόξου κκλησίας μας. Μήπως, τυχόν, κάνουμε κπτώσεις στήν πίστη τν Πατέρων μας. Κι’ κόμη, νά δομε σάν λληνες, πόσο γαπμε ελικρινά τήν Πατρίδα μας. Γιατί μή τό ξεχνμε ατό ν σήμερα κυβερνάει θεα καί πιστία πίσημα, χουμε μεγάλη εθύνη λοι σοι, μέ τήν ψφο μας, τήν νεβάσαμε στήν ξουσία.
ναλογισθτε μόνο, τί θά λεγε, ν ζοσε σήμερα, γιος Κοσμς γιά τά διάφορα ντίχριστα νομοθετήματα πού ψηφίζει Βουλή μας, καί μέ τά ποα εθέως πολεμεται ρθόδοξη Πίστη μας. Κι’ κόμη, τί θά λεγε γιά λα σα παραδίδονται, λαφρ τ καρδί, σέ ποτιθέμενους γείτονες - «φίλους» τς λλάδος, ποκύπτοντας στίς πιέσεις διαφόρων σχυρν κρατν καί παραγόντων, πού βλέπουν μόνο τόν «παρόντα αἰῶνα τόν πατενα» καί γνοον ξεχνον, τι «ψυχή καί Χριστός μς χρειάζονται», πως τόνιζε γιος Κοσμς.
Γι’ ατό, πιθυμία μου εναι νά γίν πάνδημος ορτασμός τς μνήμης το γίου Κοσμ, φο λόγος του, εραποστολική του δραστηριότητα καί τό σεπτό μαρτύριό του γιά τόν Χριστό καί το θνος, χουν διαχρονική σημασία καί ξία. τσι,
α) τήν παραμονή τς μνήμης του, μέρα Πέμπτη, 23 Αγούστου, θά ψαλ Μέγας σπερινός, ρα 7 μ.μ. καί θά πακολουθήσ σύντομη Λιτανεία το Λειψάνου καί τς ερς Εκόνος το γίου.
β) νήμερα τς μνήμης του, Παρασκευή, 24 Αγούστου, στίς 7.30 π.μ. καταβασίες καί ν συνεχεί τό πόλοιπον το ρθρου καί ρχιερατική Θεία Λειτουργία.
Θά εμαστε λοι στόν . Ναό το γίου Κοσμ. Θά σς περιμένω.

Διάπυρος πρός Χριστόν εχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανς καί Κονίτσης
ΑΝΔΡΕΑΣ