Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019

Δήμος Πωγωνίου: Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου, ώρα 7:00 μ.μ.


Έχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  74  του  Ν.4555/2018 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί  τη  Δευτέρα    23η   Σεπτεμβρίου  2019   και ώρα  19.00. 
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στο  Καλπάκι-στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ. [Παιδικός Σταθμός Καλπακίου]

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΚΟΓΚΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.      Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού  2019  Δήμου Πωγωνίου.
2.      Έγκριση  3ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2019 Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου.
3.      Συγκρότηση Επιτροπών Προστασίας Δημοτικής Περιουσίας.
4.      Συγκρότηση Επιτροπής Φορολογικών διαφορών.
5.      Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων.
6.      Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής Δημοπρασιών για μίσθωση ακινήτων.
7.      Έγκριση διάθεσης πιστώσεων ΣΑΕΠ 530 Περιφέρειας Ηπείρου.
8.      Έγκριση δαπάνης στη ΔΕΔΔΗΕ για την ηλεκτροδότηση Δημοτικού Ακινήτου στην Τ.Κ. Μαυρόπουλου.
9.      Αποδοχή επιχ/σης από ΥΠ.ΕΣ.  για λειτουργικές δαπάνες Σχολικών Επιτροπών.
10.    Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Μαυροπούλου.
11.    Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Βασιλικού.
12.    Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Βροντισμένης.
13.    Έγκριση πρακτικών προστασίας Δημοτικής Περιουσίας.
14.    Αποδοχή επιχ/σης από ΥΠ.ΕΣ. για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου που συμμετείχαν στις εκλογές της  26-5-2019.
15.    Έγκριση 3ης παράτασης περαίωσης του έργου: «Ανακαίνιση – συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δήμου Πωγωνίου [φάση Ι].»
16.    Έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση – διαμόρφωση  Κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Καλπακίου.»
17.    Έγκριση μελέτης κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση στέγης του κλειστού  Γυμναστηρίου Τ.Κ. Καλπακίου.»