.

Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Περιφέρεια Ηπείρου: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Τετάρτη 19 Ιουλίου, ώρα 9:30

Την Τετάρτη  19-07-2017,  και ώρα 9.30  συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 10-07-2017 συνεδριάσεως.
1. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β’ τρίμηνο έτους 2017 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
2. Έγκριση των Πρακτικών Ι/14-09-2016 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής) ΙΙ/17-11-2017 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) και ΙΙΙ/06-07-2017 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3316/05 για την υλοποίηση του υποέργου «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο ”Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Περιφέρειας Ηπείρου (Α' Φάση)”», προϋπολογισμού € 189.472,50 € πλέον ΦΠΑ και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-04-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή ΤΟΛ στην Αετόπετρα Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 25.000,00 με Φ.Π.Α.
4. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση πρανών στη Χ.Θ. 94+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης από τα νερά του ποταμού Σαραντάπορου», προϋπολογισμού € 40.000,00 με Φ.Π.Α.


5. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση βατότητας οδού προς Ιερά Μονή Βύλιζας», προϋπολογισμού € 80.000,00  με Φ.Π.Α.
6. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/12-07-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ, για καθαρισμό δρόμων του επαρχιακού οδικού δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή κελιών Ι.Μ. Αβάσσου», αναδόχου εταιρείας «Β. Γκαρτζώνης & Σία Ε.Ε.», μέχρι την 30-08-2017.
8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το τρίμηνο Αύγουστος – Οκτώβριος 2017 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
9. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-04-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακών οδών Ποτιστικά – Παλαιοχώρι Συράκκου - Προσήλιο - Χριστοί - Πράμαντα», προϋπολογισμού 180.000,00 € με Φ.Π.Α.
10. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού Κάτω Ζάλογγο-Φτέρη-Δοβλά», προϋπολογισμού € 80.000,00 με Φ.Π.Α.
11. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση τεχνικού εισόδου – εξόδου γέφυρας Δροσοπηγής Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
12. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή σαρζανέτ και λοιπές εργασίες στην 3η επαρχιακή οδό στο τμήμα Κουτσελιό - Χαροκόπι», αναδόχου Γεωργίου Μάγκου, μέχρι την 30-09-2017.
13. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών οδοστρωσίας για την άμεση αποκατάσταση της 11ης επαρχιακής οδού».
14. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τη διοργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου, του εορτασμού της ημέρας για τη «Μνήμη της Γυναίκας της Πίνδου, ηρώων Αξιωματικών Κων/νου Δαβάκη και Αλ. Διάκου και όλων των ηρώων του 1940», στις 20-07-2017 στην Φούρκα του Δήμου Κόνιτσας.
15. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση “Zagori Mountain Running” από 21 ως και 23-07-2017.
16. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση φωτογραφίας της Αδελφότητας Απανταχού Μελιγγιωτών στις 19-07-2017.
17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια συνδρομή μηνιαίας ενημέρωσης νομοθεσίας (Δομική Ενημέρωση) με DVD καθώς και άδεια χρήσης αυτής για το έτος 2017, για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου.
18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το Πρόγραμμα εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
19. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την απόσπαση και μετάταξη υπαλλήλων στην Περιφέρεια Ηπείρου.
20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αναπαραγωγή τουριστικών εντύπων της Περιφέρειας Ηπείρου.
21. Έγκριση συμπληρωματικών δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση Tour Natur, που διοργανώνεται στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, το διάστημα 1-3/9/2017.
22. Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση εκδήλωσης προβολής των παραδοσιακών προϊόντων και της γαστρονομίας της Περιφέρειας στην Πρέβεζα, το διάστημα 25-7/8/2017.
23. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
24. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-05-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαπλάτυνση γεφυρών τάφρων για την πρόσβαση σε αγροδιατροφικές μονάδες ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 90.000,00 με ΦΠΑ.
25. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-05-2017 ανοιχτής διαδικασίας, συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
26. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση πρανών κοίτης χειμάρρων και τάφρων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
27. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 06-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Ασφαλτόστρωση του επαρχιακού δρόμου από Γέφυρα Κονδύλη έως Πετράλωνα Τετρακώμου» προϋπολογισμού € 150.000,00  με ΦΠΑ.
28. Έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο «Εργασίες υπαίθρου & γραφείου αποτύπωσης παράκαμψης Αμμοτόπου» της Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 15.000,00 € με ΦΠΑ, βάσει του από 13-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών.
29. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες στην περιοχή μεταξύ των οικισμών Αγίου Σπυρίδωνα και Βίγλας ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ.
30. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Διευθυντή της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, κ. Αριστοτέλη Μπακόλα, στην Αθήνα από 17.07.2017 έως και 19.07.2017 για να συμμετάσχει σε προγραμματισμένες συναντήσεις στη Δ/νση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών  Έργων και στη γενική Δ/νση Συγκοινωνιακών Υποδομών.
31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή δικαστικής δαπάνης, συνολικών δικαστικών εξόδων και τόκων σε εκτέλεση της αριθμ. 42/2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας και της αριθμ. 17/765/07-06-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
32. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
33. Έγκριση ανάθεσης για την ενοικίαση ηλεκτρονικού συστήματος και γραμματειακής υποστήριξης για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τον αθλητικό σύλλογο Ερμή Πάργας – Πέρδικας, Διεθνών Διασυλλογικών αγώνων Taekwondo Ελλάδος (ΑΟΤΕ)  που θα διεξαχθούν στην Πέρδικα Θεσπρωτίας.
34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στις  εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Κέντρου Νεότητας Φιλιατών.
35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διάνοιξη των αγωγών αποχετευτικών σωληνώσεων κεντρικού εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στο Διοικητήριο της  Π.Ε. Θεσπρωτίας.
36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την  προμήθεια  κλειδαριάς  αυτόματης πόρτας για το Διοικητήριο της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια πέντε (5) καθισμάτων για τις ανάγκες  της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
38. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας βιβλίων για δελτίων ημερήσιας κίνησης μηχανημάτων και κατανάλωσης καυσίμων, προς κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
39. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών εντός του Διοικητηρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας αλλά και των υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Θεσπρωτίας.
40. Αναμόρφωση του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού, για την ανάδειξη μειοδότη – εργολάβου του προγράμματος καταπολέμησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών για το έτος 2017, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σύμφωνα με την αριθμ. 2/26-06-2017 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 68 του Π.Δ. 30/1996 Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία ακυρώθηκε η αριθμ. 15/633/19-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και το Πρακτικό Νο3/15-05-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
41. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
42. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 20-06-2017 ανοικτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού 3χ3 επί της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στο Δ.Δ. Καναλίου», προϋπολογισμού € 25.000,00 με ΦΠΑ.
43. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης της Π.Ε. Πρέβεζας.
44. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας.
45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια λογισμικού και ανανέωσης των ψηφιακών πιστοποιητικών για τις ανάγκες του ολοκληρωμένου συστήματος μηχανοργάνωσης του ΚΤΕΟ της Π.Ε. Πρέβεζας.
46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή των συσκευών μηχανοργάνωσης της Π.Ε. Πρέβεζας και την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών για την επισκευή.
47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή του φωτοτυπικού μηχανήματος του ΚΕΔΔΥ Ν. Πρέβεζας και την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών για την επισκευή.
48. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Ευστράτιου Ιωάννου, στην Αθήνα, από 19 έως και 20-07-2017, προκειμένου να παρευρεθεί την Πέμπτη 20-07-2017 στην προγραμματισμένη συνάντηση στο Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου και έγκριση των σχετικών δαπανών.
49. Απόφαση για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της αριθ. 75/2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας, μετά την δεύτερη κοινοποίηση αυτής.
50. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης (10ο Αντάμωμα των Σαρακατσαναίων στη Σαρακατσάνικη στάνη στα Χειμαδιά).
51. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια τριών (3) καινούργιων επιβατικών οχημάτων της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, από το ελεύθερο εμπόριο, συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 € με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού.
52. Έγκριση του Πρακτικού 1ο/17-07-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού (διεθνούς) διαγωνισμού (άνω των ορίων του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της Σ.Υ.Δ.», προϋπολογισμού 226.755,64 € πλέον Φ.Π.Α. της Πράξης «Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)».

ΠΗΓΗ: www.php.gov