Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2018

Το Οδοιπορικό Υγείας και Αλληλεγγύης, στην Πεδινή Ιωαννίνων, την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου


Το Οδοιπορικό Υγείας και Αλληλεγγύης, θα φιλοξενηθεί στην Πεδινή Ιωαννίνων, την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018, με συντονιστή τον Επ. Καθηγητή Καρδιολογίας κ. Στέφανο Φούσα.