Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

1.882 νέες θέσεις κοινωφελούς εργασίας σε hot spot

Για την καλύτερη στελέχωση των Κέντρων Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων η κυβέρνηση θα προχωρήσει  στην πρόσληψη 1.882 ανέργων που υπάρχουν σε επτά περιφέρειες της χώρας, καθώς και στα νησιά πρώτης υποδοχής.
Τη νέα προκήρυξη κοινωφελούς εργασίας σε hot spot θα εκδώσει ο ΟΑΕΔ και θα αφορά οκτάμηνη απασχόληση στα κέντρα της Αττικής (490 θέσεις), της Κεντρικής Μακεδονίας (497 θέσεις), του Βορείου Αιγαίου (335 θέσεις), του Νοτίου Αιγαίου (198 θέσεις), της Στερεάς Ελλάδας (37 θέσεις), της Θεσσαλίας (90 θέσεις), της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (74 θέσεις), της Δ. Ελλάδος (32 θέσεις) και της Ηπείρου (179 θέσεις).
Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν, σύμφωνα με το dimosio.gr θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ειδικότητες διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού φυλακτικού προσωπικού, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.
Το νέο προσωπικό θα επιλεγεί με κριτήρια όπως:
το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.


 το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
 η αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.
 το ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
 η ηλικία.
 η εντοπιότητα.
ο αριθμός ανήλικων τέκνων.
αν πρόκειται για γονέα προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 αν πρόκειται για δικαιούχο του ΚΕΑ.
Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, ηλικίας έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ, ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ.
Για εργασίες στις οποίες από τη φύση τους απαιτείται νυχτερινή εργασία, οι αποδοχές θα ανέρχονται στα 539,75 και 619 ευρώ αντίστοιχα, ενώ προβλέπεται και μηνιαίο επίδομα μετεγκατάστασης, ύψους 200 ευρώ.