.

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου, υπολογίζεται να πιστωθούν τα χρήματα του προγράμματος “Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης”

Ανακοινώθηκε ότι από το απόγευμα της Τετάρτης 8 μέχρι και την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου θα πιστωθούν οι λογαριασμοί!

Σύμφωνα με την απόφαση της υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου, υπολογίζεται ότι θα πιστωθούν τα χρήματα της Κάρτας Σίτισης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο πλαίσιο του προγράμματος “Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης”.
Το πρόγραμμα αφορά 120.097 δικαιούχους για τους οποίους προβλέπεται:
-200 ευρώ/μήνα για άγαμους
-100 ευρώ/μήνα για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος της οικογένειας
50 ευρώ/μήνα για κάθε ανήλικο μέλος της οικογένειας
 Η αίτηση για συμμετοχή στο ΚΕΑ - Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης γίνεται από το μέλος του νοικοκυριού το οποίο υπέβαλε την πλέον πρόσφατη φορολογική δήλωση ή από τον/τη σύζυγό του. Είτε απευθείας από τον αιτούντα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.keaprogram.gr
Τα κριτήρια
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:
Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 90.000 ευρώ για τον άγαμο, ενώ το ποσό προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.
Εισόδημα:
Για ένα άτομο Μονοπρόσωπο νοικοκυριό, 1.200 ευρώ. 
Όριο Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων (κατ’ έτος) 7.200 ευρώ.
- Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος, 1.800 ευρώ. 
Όριο Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων (κατ’ έτος) 10.800 ευρώ.
- Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη, 2.100 ευρώ.
 Όριο Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων (κατ’ έτος) 12.600 ευρώ.
- Για νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη, το όριο που τίθεται είναι τα 2.400 ευρώ. 
Όριο Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων (κατ’ έτος) 14.400 ευρώ.
- Για νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη, το όριο αυξάνεται στα 2.700 ευρώ. Όριο Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων (κατ’ έτος) 16.200 ευρώ.

- Για νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη, το όριο φτάνει στα 3.000 ευρώ. Όριο Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων (κατ’ έτος) 18.000 ευρώ.