Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Ηπειρωτών διοργανώνει εκδήλωση την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου, ώρα 7:00 μ.μ., στην Αθήνα, Αιόλου 104, 4ος όροφος