.

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Χωρίς πρόστιμο των 100 ευρώ η κατάργηση στα μπλοκάκια

Χωρίς το πρόστιμο των 100 ευρώ μπορούν να ακυρώσουν τα δελτία παροχής υπηρεσιών, τα γνωστά μπλοκάκια, οι ενδιαφερόμενοι.
Αυτό προβλέπει εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων βάσει της οποίας δεν επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής στις δηλώσεις διακοπής εργασιών που υποβάλλονται από 22-12-2016 μέχρι και 31-5-2017.

Προϋπόθεση είναι η προθεσμία για την υποβολή της αρχικής δήλωσης διακοπής εργασιών να έχει λήξει μέχρι τις 30-9-2016.