.

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Παρακάλαμος: Η Α΄ Λυκείου Δολιανών διοργανώνει πάρτι στο PLEGMA cafe bar, το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, ώρα 10:00 μ.μ.

Η Α΄ Λυκείου Δολιανών διοργανώνει πάρτι στο PLEGMA cafe bar, το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, ώρα 10:00 μ.μ..