Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015

ΑΝΩ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ: Παραδοσιακό πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, την Παρασκευή 8 Μαΐου στα Σάιδια

Η εκκλησιαστική επιτροπή Άνω Παρακαλάμου σε συνεργασία με την Τ.Κ. Παρακαλάμου διοργανώνουν  παραδοσιακό πανηγύρι,  την Παρασκευή 8 Μαΐου, ημέρα μνήμης του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, στον Άνω Παρακάλαμο.

Μετά το τέλος της πανηγυρικής λειτουργίας στην εκκλησία του χωριού θα παρατεθεί τραπέζι με παραδοσιακά φαγητά στα Σάιδια.
Πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη-Άνω Παρακάλαμος 1990