Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

«Άπειρος Γαία, μύθων και θρύλων»: Μουσικοθεατρικές βραδιές από τον Σύλλογο Ηπειρωτών Θριασίου Πεδίου, στις 8 και 9 Ιουνίου 2013