Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

«Φουσκωμένα» τα εκκαθαριστικά σημειώματα σε 450.000 συνταξιούχους λόγω εισφοράς

450.000 συνταξιούχοι του Δημοσίου θα λάβουν για φέτος «φουσκωμένα» εκκαθαριστικά σημειώματα, καθώς εκτός από το φόρο εισοδήματος θα κληθούν να καταβάλουν και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης που αναλογεί στις συντάξεις του 2012.
Και αυτό γιατί, η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών, το 2012 δεν παρακράτησε καθόλου από τις συντάξεις τους την εισφορά αλληλεγγύης, παρά το γεγονός ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία η εισφορά αυτή θα έπρεπε από τον Ιανουάριο του 2012 να παρακρατείται κάθε μήνα μαζί με τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών.
Στις βεβαιώσεις αποδοχών που άρχισαν να λαμβάνουν οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι δεν περιλαμβάνουν τα ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 1% – 4% που θα έπρεπε να είχαν παρακρατηθεί τμηματικά από τις μηνιαίες συντάξεις τους, κατά τη διάρκεια του 2012. Το αποτέλεσμα θα είναι οι συνταξιούχοι να κληθούν να καταβάλουν ολόκληρα τα ετήσια ποσά της εισφοράς που αναλογούν στις συντάξεις του 2012, μαζί με τον φόρο εισοδήματος.
 
Σύμφωνα, μάλιστα με πληροφορίες, το υπουργείο ξεκίνησε να παρακρατά την εισφορά αλληλεγγύης από τις συντάξεις του Δημοσίου μόλις τον Απρίλιο του 2013, δηλαδή με 16 μήνες καθυστέρηση από την ημερομηνία που θα έπρεπε να το είχε κάνει σύμφωνα με το νόμο 4024/2011.
 Όπως διευκρινίζουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών οι 450.000 συνταξιούχοι του Δημοσίου δεν θα πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς 333 – 334 του πίνακα 8 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (του εντύπου Ε1), όπου κανονικά αναγράφονται τα ποσά της ειδικής εισφοράς τα οποία παρακρατήθηκαν από τις αποδοχές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Αντιθέτως, η συμπλήρωση των κωδικών 333 -334 είναι απαραίτητη για όλους τους μισθωτούς και τους υπόλοιπους συνταξιούχους από τις αποδοχές των οποίων παρακρατήθηκε κανονικά η εισφορά αλληλεγγύης το 2012.