Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

"Παγίδα" φόρου από τις αποδείξεις

Σε παγίδα για τους φορολογούμενους μπορεί να εξελιχθεί το μέτρο της υποχρέωσης συλλογής αποδείξεων.

Η αξία των αποδείξεων μπορεί στο μέλλον, με βάση διάταξη του πολυνομοσχεδίου βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή, να θεωρηθεί ως δαπάνη που προσμετράται στα τεκμήρια.
Το αποτέλεσμα θα είναι να οδηγήσει σε αυξημένη φορολόγηση ή «ψαλίδισμα» της «αποταμίευσης» που μπορούν να επικαλεστούν οι φορολογούμενοι προκειμένου να δικαιολογήσουν το πόθεν έσχες για την αγορά κάποιου περιουσιακού στοιχείου.
Με βάση την υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία όλοι οι φορολογούμενοι θα πρέπει, προκειμένου να μην πληρώσουν επιπλέον φόρο εισοδήματος, να συγκεντρώσουν αποδείξεις αξίας ίσης τουλάχιστον με το 25% του εισοδήματος που δηλώνουν.
Στην περίπτωση που συγκεντρώσουν λιγότερες τότε θα επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρο, ίσο με το 10% της αξίας των αποδείξεων που τους λείπουν. Αν και οι λιγότερες αποδείξεις τιμωρούνται με επιπλέον φόρο, η συγκέντρωση περισσότερων αποδείξεων δεν επιβραβεύεται.
Η επιβράβευση με έκπτωση φόρου ίσχυε για τα εισοδήματα του 2010 αλλά οδήγησε σε μεγάλες απώλειες εσόδων λόγω επιστροφών φόρου (περίπου 1 δισ. ευρώ) και από τη χρήση 2011 καταργήθηκε.
Αν και η δήλωση επιπλέον αποδείξεων από τις απαιτούμενες δεν οδηγεί σε έκπτωση φόρου δημιουργεί τον κίνδυνο να οδηγήσει στο μέλλον σε φορολογική επιβάρυνση. Στο πολυνομοσχέδιο έχει προστεθεί διάταξη με βάση την οποία κατά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου σε ελεύθερους επαγγελματίες μπορεί το εισόδημά τους να προσδιοριστεί εμμέσως από στοιχεία όπως είναι οι δαπάνες με μετρητά. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι αποδείξεις που συγκεντρώνουν οι φορολογούμενοι.
Κατά συνέπεια, η δήλωση μεγαλύτερης αξίας αποδείξεων από τις απαιτούμενες δημιουργεί τον κίνδυνο στους ελεύθερους επαγγελματίες να φορολογηθούν για υψηλότερο εισόδημα από αυτό που έχουν δηλώσει.
Να σημειωθεί ότι ανάλογος κίνδυνος ισχύει και για τους μισθωτούς φορολογούμενους καθώς κατά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου είναι πιθανό να προσμετρηθούν στις δαπάνες τους και οι αποδείξεις που έχουν δηλώσει.
Η προσμέτρηση της αξίας των αποδείξεων στις δαπάνες του φορολογούμενου ψαλιδίζει παράλληλα και το ύψος της αποταμίευσης (ανάλωση κεφαλαίου) που μπορούν να επικαλεστούν για την κάλυψη του τεκμηρίου διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (πόθεν έσχες).


ΠΗΓΗ: www.capital.gr