Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Ανοίγει ο δρόμος για προσλήψεις στους δήμους

Εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών για τον τομέα της καθαριότητας!Οι προσλήψεις σε δήμους για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα κλπ) επειδή αφενός αποσκοπούν στην αντιμετώπιση βασικών αναγκών των ΟΤΑ, ιδίως στην προστασία της δημόσιας υγείας και αφετέρου το κόστος μισθοδοσίας τους δεν επιβαρύνει τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, ούτε τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά καλύπτεται από τα τέλη που εισπράττονται από τους δημότες, δεν υπόκεινται στον περιορισμό του 50% (περιορισμός στις προσλήψεις σύμφωνα με το μνημόνιο), σε σχέση με τις αντίστοιχες προσλήψεις του 2010, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3986/2011.
Αυτό επισημαίνει σε εγκύκλιό του το υπουργείο Εσωτερικών, που υπογράφει η αναπληρώτρια υπουργός, κα Φώφη Γεννηματά, ανοίγοντας το δρόμο σε δήμους που έχουν ανάγκη από το παραπάνω προσωπικό να προχωρήσουν σε προσλήψεις, αφού προηγουμένως προωθήσουν για έγκριση στην αρμόδια Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 33/2006, όπως ισχύει.
Επίσης, στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι οι ΟΤΑ εάν έχουν ήδη αποστείλει αιτήματα για την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ, τα οποία δεν έχουν εγκριθεί ακόμη ότι έως τη χορήγηση των εγκρίσεων αυτών και προκειμένου να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία, στην περίπτωση του προσωπικού καθαριότητας, ότι μπορούν να καλύψουν προσωρινά την ανάγκη με πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης.