Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τέρενς Κουίκ στην παγκόσμια υπουργική διάσκεψη του ΟΗΕ στη Γενεύη για το Αφγανιστάν


Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΗΣ, ΣΕ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Τέρενς Κουίκ εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Παγκόσμια Υπουργική Διάσκεψη για το Αφγανιστάν, που πραγματοποιεί ο ΟΗΕ στη Γενεύη.
Τα κύρια ζητήματα που απασχολούν την Σύνοδο αυτή είναι η Ειρήνη και η Ασφάλεια στο Αφγανιστάν, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, η αναγκαία προστασία και αναβάθμιση του ρόλου της γυναίκας και η υπογραφή Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Αφγανιστάν για τη χρηματοδότησή του σε αναπτυξιακές και ανθρωπιστικές δράσεις, όπως επίσης και η έκδοση κοινού ανακοινωθέντος που θα δηλώνει τη δέσμευση της Παγκόσμιας Κοινότητας για τη στήριξη της ειρήνης και του μέλλοντος της χώρας.
Στην παρέμβασή του στην Ειδική Συνεδρίαση που αφορούσε την απελευθέρωση του δυναμικού της γυναίκας στο Αφγανιστάν, ο ΥΦΥΠΕΞ κ. Κουίκ απευθυνόμενος στη σύζυγο του Προέδρου της χώρας κα Rula Ghani, η οποία προήδρευε των Εργασιών, τόνισε τα εξής:
«Κοινωνίες, χώρες, οι οποίες αγνοούν, υποτιμούν, περιθωριοποιούν, ασκούν βία στη γυναίκα, χάνουν έναν σημαντικό παράγοντα που σχετίζεται ευθέως και με την ανάπτυξη, που είναι τόσο αναγκαίο εργαλείο ευημερίας. Αυτό αφορά και το Αφγανιστάν που είναι το θέμα της συνάντησής μας εδώ στον ΟΗΕ της Γενεύης.
Κανένας, για όποιο λόγο, δεν μπορεί να μη παρέχει στη γυναίκα την κατοχύρωση όλων των δικαιωμάτων της, όπως και την αδιατάρακτη πρόσβασή της  στην Παιδεία και τη δουλειά. Άλλο ένα δίπτυχο που χαίρομαι που απασχολεί σήμερα σε ειδική συνεδρίαση, αυτή την Παγκόσμια Υπουργική Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών».
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών παραβρέθηκε επίσης στην Ειδική Συνεδρίαση που έγινε με Προεδρεύοντα τον Πρόεδρο του Αφγανιστάν κ. Mohammad Ashraf Ghani, με θέμα την οικονομική ανάπτυξη της χώρας με τη βοήθεια της παγκόσμιας ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Στο περιθώριο της Διάσκεψης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών είχε διμερή συνάντηση με την ΥΦΥΠΕΞ του Αφγανιστάν κα Adela Raz.


Διμερείς σχέσεις και μεταναστευτικό - προσφυγικό στην ατζέντα της συζήτησης τους. Επίσης η εμπέδωση της ειρήνης και ασφάλειας στη χώρα, μαζί με διακρατικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και συμμαχίες.
Σε όλες τις επαφές του ΥΦΥΠΕΞ, ήταν παρούσα η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών της Γενεύης και στους εκεί λοιπούς Οργανισμούς, Πρέσβης κα Άννα Κόρκα.
Με τη λήξη των εργασιών, ο ΥΦΥΠΕΞ συναντήθηκε με μέλη της Ελληνικής Ομογένειας που διαβιεί στη Γενεύη , παρουσία και του Γενικού Προξένου της Ελλάδας κα Θάνου Καφόπουλου. Συζητήθηκαν κυρίως θέματα που αφορούν την Παιδεία και πολιτιστικές δράσεις.
Επίσης υπήρξε και συνάντηση με τον Μητροπολίτη Ελβετίας κ. Μάξιμο, ο οποίος τον ξενάγησε στο Κέντρο Φιλολογικών Σπουδών στο Chambesy της Γενεύης.