.

Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Αγροτικός Αστέρας Άνω Καλαμά: Λαϊκή βραδιά, το Σάββατο 12 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Παρακαλάμου
Ο Αγροτικός Αστέρας Άνω Καλαμά διοργανώνει λαϊκή βραδιά το Σάββατο 12 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Παρακαλάμου.

Είσοδος και χορός ελεύθερα!