.

Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Δήμος Πωγωνίου: Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, τη Δευτέρα 24 Ιουλίου, ώρα 1 το μεσημέρι

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3852 / 2010 για έκτακτη* σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής (λόγω απρόβλεπτης έλλειψης υδροδότησης Τ.Κ. Πωγωνιανής) σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί την 24η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα & ώρα 13.00 το μεσημέρι στο Δημαρχείο-ΚΑΛΠΑΚΙ με θέματα συζήτησης:
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. Απευθείας ανάθεση του έργου «Ενίσχυση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Πωγωνιανής με μεταφορά νερού από Τ.Κ. Δολού» μετά από κατεπείγουσα ανάγκη που προέκυψε από έλλειψη υδροδότησης Τ.Κ. Πωγωνιανής.

* Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ