.

Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

Δήμος Πωγωνίου: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, τη Δευτέρα 24 Απριλίου, ώρα 5:30 μ.μ. στο Δημαρχείο Καλπακίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα Καλπακίου την 24η Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα
& ώρα 17.30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ Α΄87) ήτοι:
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. Έγκριση απολογισμών – ισολογισμών έτους 2015 και 2016 του κληροδοτήματος
«ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΤΗ».
2. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017 του κληροδοτήματος «ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΤΗ».
3. Έγκριση απολογισμών – ισολογισμών έτους 2015 και 2016 του κληροδοτήματος «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΔΗ».
4. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017 του κληροδοτήματος «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΔΗ».
5. Επανεξέταση του φακέλου των δικαιολογητικών σχετικά με τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για προίκιση μιας άπορης κόρης για το έτος 2014 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΤΗ».
6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων που αφορά την αρ.59/17 αγωγή της κ. Δήμητρας Σκαματζούρα κατά του Δήμου Πωγωνίου
και για κατάθεση αίτησης λήψης ένορκων βεβαιώσεων μαρτύρων για αντίκρουση της εν λόγω αγωγής.
7. Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με καθεστώς ιδιωτικών κτημάτων στη θέση «Νεζερός» Δ.Ε. Δελβινακίου-Δήμου Πωγωνίου.
8. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με εκμισθώσεις ακινήτων στην Τ.Κ. Βασιλικού ( Ελένης Μπίντα & Strouhalova Marketa) Δήμου Πωγωνίου.
9. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αποθηκευτικού χώρου στο ισόγειο δημοτικό ακίνητο (πρώην Νηπιαγωγείο) Τ.Κ. Βήσσανης.
10. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με αγωγή (αναγνωριστικής κυριότητας) των Ευτέρπης, Ελένης & Σπυρίδωνα Παπαχαρίση κατά του Δήμου Πωγωνίου.
11. Ψήφιση διάθεσης αναγκαίων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017 του Δήμου Πωγωνίου.
* Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ