.

Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016

Tα Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα έψαλε στη Διοίκηση και τους εργαζόμενους του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου ''Γεώργιος Γεννηματάς'', η Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016

Tα Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα έψαλε στη Διοίκηση και τους εργαζόμενους του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου ''Γεώργιος Γεννηματάς'', η Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016.