.

Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016

Παρακάλαμος: Ο Αγροτικός Αστέρας Άνω Καλαμά διοργανώνει πάρτι στο “PLEGMA” CLUB, την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου, ώρα 22:00

Ο Αγροτικός Αστέρας Άνω Καλαμά διοργανώνει πάρτι στο “PLEGMA” CLUB, την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου, ώρα 22:00.