.

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

Οι κατηγορίες φορολογουμένων εξαιρούνται να κάνουν συναλλαγές με πλαστικό χρήμα

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τις κατηγορίες φορολογουμένων που σε πρώτη φάση εξαιρούνται από το χτίσιμο του αφορολόγητου με πλαστικό χρήμα.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικών ηλεκτρονικών συναλλαγών:
Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών
Οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή
Οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας
Όσοι μένουν σε ψυχιατρικό κατάστημα και
οι φυλακισμένοι.
Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι εξαιρούμενες δαπάνες, οι κατηγορίες των φορολογουμένων που εξαιρούνται από την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, καθώς και τα επιπλέον κίνητρα για φορολογούμενους οι οποίοι υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα ποσοστά ελάχιστης δαπάνης.
Σημειώνεται ότι στις σκέψεις του υπουργείου Οικονομικών ήταν αρχικά η εξαίρεση και άλλων κατηγοριών πολιτών, ωστόσο αυτό ενδεχομένως να γίνει με απόφαση που θα εκδοθεί μετά την ψήφιση του νόμου.
Από τα μέτρα αυτά αναμένεται να εξαιρεθούν ηλικιωμένοι άνω των 75 ετών, αλλά και όσοι ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και σε χωριά κάτω των 3.000 κατοίκων όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα χρήσης internet.