Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ: Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της 20 – 5 -2015 [Πρακτικό Νο 5/20-5-2015]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ   20 – 5 -2015  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  5/20-5-2015]

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ
1. Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού του Δήμου Πωγωνίου έτους 2015.
ΑΠΟΦΑΣΗ  116.
2. Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πωγωνίου έτους 2015.  ΑΠΟΦΑΣΗ  117.
3.  Κατανομή ΣΑΤΑ  έτους  2015.  ΑΝΑΒΟΛΗ
4. Αποδοχή επιχορήγησης από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας και κατανομή.  ΑΠΟΦΑΣΗ  118. 
5. Έγκριση προμηθειών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  119.
6. Έγκριση εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πωγωνίου έτους 2014.  ΑΠΟΦΑΣΗ  120.
7. Έγκριση εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πωγωνίου έτους 2015.  ΑΠΟΦΑΣΗ  121.
8. Έγκριση και υπογραφή σύμβασης παραχώρησης Δημοτικής έκτασης στον Κάμπο Τ.Κ. Ορεινού – Ξηρόβαλτου και Δημοτικών κτιρίων – Παλαιά Σφαγεία στην Τ.Κ. Πωγωνιανής και δύο Δημοτικών ξενώνων στις Τ.Κ. Δρυμάδων & Σταυροσκιαδίου στη Μ.Κ.Ο.  «Η Κιβωτός του Κόσμου».  ΑΠΟΦ.  122.
9. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου στο Δ.Σ. του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [ΦΟΔΣΑ] Περιφέρειας Ηπείρου.
ΑΠΟΦΑΣΗ  123.
10. Παράταση μίσθωσης ισόγειου καταστήματος Τ.Κ. Καστάνιανης. ΑΠΟΦ. 124.
11. Παραχώρηση χρήσης Δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Δελβινακίου για τη δημιουργία κέντρου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής στην «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.».  ΑΠΟΦΑΣΗ  125.
12. Έγκριση Κανονιστικών Διατάξεων παράνομης βόσκησης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  126.
13. Έγκριση της μελέτης του κατεπείγοντος έργου: «Αποκατάσταση τμήματος της Κεντρικής Πλατείας στην Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  127. 
14. Έγκριση Διαχειριστικής μελέτης του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Δολού Δήμου Πωγωνίου, για τη Διαχειριστική περίοδο 2015-2024.  ΕΧΕΙ ΠΑΡΘΕΙ.
15.    Έγκριση Διαχειριστικής μελέτης του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Χαραυγής Δήμου Πωγωνίου, για τη Διαχειριστική περίοδο 2015-2024. ΑΠΟΦΑΣΗ 128.


16.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Αγροτικού Ιατρείου Δ.Δ. Γεροπλατάνου Δήμου Πωγωνίου»  ΑΠΟΦΑΣΗ  129.
17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Πλακόστρωση Πλατείας  Δ.Δ.  Καλπακίου Δήμου Πωγωνίου»  ΑΠΟΦΑΣΗ  130.
18. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση ΚΑΠΗ Γεροπλατάνου Δήμου Πωγωνίου»  ΑΠΟΦΑΣΗ  131.
19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αξιοποίηση περιοχής Νερόμυλου Ιερομνήμης Δ.Ε. Άνω Καλαμά» ΑΠΟΦΑΣΗ  132.
20α Προέγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος Ταμπουράκη Αικ.
      [Καφενείο - Σνακ-Μπαρ] στην Τ.Κ.   Καλπακίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  133. 
20β  Προέγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος Ζωγραφάκη
       Άννας [Ιχθυοπωλείο]  στηνΤ.Κ.  Καλπακίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  134. 
21. Eπί αιτήσεως Καλογιάννη Ελευθέριου,για μείωση τελών ύδρευσης.ΑΠΟΦ.135
22. Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «Παροχή
 Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Yλοποίηση του Υποέργου του 
Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο
 “PILTOUR”», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης. ΑΠΟΦΑΣΗ  136.
  23. Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «ΠΑΡΟΧΗ
      ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΥΣΗΣ
      ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
      ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL
      TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL
      CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA
      SALENTINA"», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
      και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  137
24.    Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου 
      «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ
      ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
      ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL
      TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL
      CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA
      SALENTINA"», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
      και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  138.
25. Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «Παροχή
Υπηρεσιών  για την Υλοποίηση Δράσεων ΤΠΕ στο Πλαίσιο του Υποέργου του δήμου Πωγωνίου για την Πράξη “POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA”», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης. ΑΠΟΦ. 139.
ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Εκμίσθωση λημμάτων υλοτομιών Δημοτικών δασών – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης υλοτομιών – Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης υλοτομίας σε δασικούς Συνεταιρισμούς – Εκμίσθωση υλοτομίας με Δημοπρασία.   ΑΠΟΦΑΣΗ  140.
2. Επί αιτήσεως Γκόγκα Παναγιώτη από την Τ.Κ. Λίμνης, για μείωση τελών ύδρευσης.   ΑΠΟΦΑΣΗ  141.
3. Συμμετοχή Δήμου Πωγωνίου στην υλοποίηση σχεδίου προώθησης Τουρισμού Π.Ε. Ιωαννίνων – Αναμόρφωση προϋπολογισμού – ψήφιση πίστωσης και έγκριση σύμβασης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  142.
4. Επί αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Δελβινακίου, για παραχώρηση αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Δελβινακίου, για παιδότοπο.  ΑΠΟΦΑΣΗ  143.
5. Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου:  «Κτίριο πολλαπλών χρήσεων Κάτω Λάβδανης.»  ΑΠΟΦΑΣΗ  144.
6. Καθορισμός θέσης για ξύλευση ατομικών αναγκών κατοίκων Τ.Κ. Λάβδανης.
ΑΠΟΦΑΣΗ  145.
7. Χορήγηση άδειας λειτουργίας καντίνας Παππά Ανθούλας.  ΑΠΟΦΑΣΗ  146.
8. Έγκριση 1ου Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Εκθετήριο – Εργαστήρι ψηφιδωτών Γ & Ν. Κολέφα του Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  147. 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΤΣΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ