Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

Περιφέρεια Ηπείρου: Ανακοίνωση αποφάσεων της 4ης/28-04-2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Από τη Γραμματεία της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνεται ότι στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 28-04-2015, λήφθηκαν αποφάσεις - γνωμοδοτήσεις για τα εξής θέματα:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης.
Πρακτικό αριθμ. 4/28-04-2015
Αριθμός Απόφασης – Θέμα

24. Ενέκρινε ομόφωνα σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, και του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση τουέργου: «Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Περιφέρειας Ηπείρου (A΄ Φάση)» συνολικού προϋπολογισμού 12.320.375,00 € και ορισμό ενός (1) μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
25. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, και της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως & Πρεβέζης για το έργο: « Αποκατάσταση στεγης Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αβάσσου – Προμήθεια υλικών», προϋπολογισμού 10.000,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
26. Ενέκρινε ομόφωνα την Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Νικολάου Σκουφά και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Άρτας για την υλοποίηση της πράξης: « Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών πρώην Δήμων Αμβρακικού ( Νύν Δήμος Αρταίων ) και Αράχθου ( νυν Δήμος Νικόλαου Σκουφά) της Περιφέρειας Ηπείρου»,προϋπολογισμού 12.847.003,16 € χωρίς Φ.Π.Α., ως προς το άρθρο 5 «ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» αυτής.
27. Ενέκρινε ομόφωνα την Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ζηρού και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Άρτας για την υλοποίηση της πράξης: « Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών πρώην Δήμου Φιλοθέης και Καμπής Άρτας και επέκταση ΕΕΛ Φιλιππιάδος Δήμου Ζηρού της Περιφέρειας Ηπείρου» προϋπολογισμού 13.315.943,09 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ως προς το άρθρο 5 «ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» αυτής.
28. Ενέκρινε ομόφωνα την Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Πάργας και του Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση της πράξης: «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου ( νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμού & παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 36.538.686,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ως προς το άρθρο 5 «ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» αυτής.
29. Ενέκρινε ομόφωνα την Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και του Δήμου Νικολάου Σκουφά για την υλοποίηση της πράξης: « Επέκταση ΕΕΛ Νεοχωρίου ( 3η γραμμή) με προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας του Δήμου Νικολάου Σκουφά της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 1.685.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ως προς το άρθρο 5 «ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» αυτής.
30. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Ρίζιανης - Κορύτιανης για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από πλημμύρες στο αρδευτικό αντλιοστάσιο του ΤΟΕΒ Ρίζιανης – Κορύτιανης», προϋπολογισμού 24.600 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
31. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Πόρου για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση στραγγιστικού και οδικού δικτύου ΤΟΕΒ Πόρου»,προϋπολογισμού 40.000,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

32. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες στο αποστραγγιστικό αντλιοστάσιο Πέτρα – Στρογγυλή του ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου»,προϋπολογισμού 6.765,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
33. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, & του Δήμου Κόνιτσας για το έργο: « Ύδρευση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων λεκανοπεδίου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 50.000,00 € και ορισμό δύο (2) μελών με τους αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
34. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιερά Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση –αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Καστρίτσας», προϋπολογισμού 43.000,00 €, και ορισμό ενός (1) μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

35. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιερά Μητρόπολης Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής & Κονίτσης για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης στέγης Ι.Μ. Σπηλαιώτισσας Αρίστης Ζαγορίου», προϋπολογισμού 34.000,00 €, και ορισμό ενός (1) μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
36. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιερά Μητρόπολης Άρτας για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κομμένου Άρτας», προϋπολογισμού 70.000,00 €, και ορισμό ενός (1) μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
37. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιερά Μητρόπολης Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση –αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ελεούσης Άρτας», προϋπολογισμού 40.000,00 €, και ορισμό ενός (1) μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
38. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιερά Μητρόπολης Πρεβέζης για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση –αποκατάσταση κελλιών Ιεράς Μονής Φανερωμένης Κερασώνος», προϋπολογισμού 24.000,00 €, και ορισμό ενός (1) μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
39. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Περιφέρειας Ηπείρου, Δήμου Ιωαννιτών και της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) για την υλοποίηση του έργου «Οργάνωση και Ανάπτυξη ΔΕ.ΠΕ.ΘΕ. έτους 2015» προϋπολογισμού 30.000,00 €, και ορισμό ενός (1) μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

40. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) για την υλοποίηση του έργου:«Λειτουργία Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) για την διετία 2015-2016», συνολικού προϋπολογισμού 116.850,00 €, και ορισμό δύο (2) μελών με τους αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
41. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) για την υλοποίηση του έργου: «Μοντελοποίηση, αριθμητική διερεύνηση και βελτιστοποίηση σχεδιασμού καινοτόμου υδροστρόβιλου χοάνης», προϋπολογισμού 14.700,00 € και ορισμό δύο (2) μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
42. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων) για την υλοποίηση του έργου: «Χωματουργικές εργασίες στο εσωτερικό του Χ.Υ.Τ.Α.», προϋπολογισμού 12.282,00 € και ορισμό ενός (1) μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
43. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων) για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή της βάσης του θρυματιστή ογκωδών αντικειμένων του Χ.Υ.Τ.Α.», προϋπολογισμού 12.294,00 € και ορισμό ενός (1) μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
44. Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία επί φακέλου της τροποποίησης της αρ. 4070/118/28-01-2015 απόφασης Γ.Γ.Α.Δ.Η.- Δ.Μ., που αφορά την έγκριση περιβαλλοντικών όρων πτηνοτροφικής μονάδας, ως προςτον τύπο εκτροφής και συγκεκριμένα από 11.130 όρνιθες αυγοπαραγωγής σε 30.000 κοτόπουλα πάχυνσης στην ίδια θέση «Φ=Γεροφώτη ή Φράξια», Δ.Δ. Φλάμπουρων Δήμου Πρέβεζας. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «Α. & Ε. ΚΑΝΙΩΡΗΣ Ο.Ε.».
45. Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ του έργου ( Υποκατηγορία Β, ομάδα 10η, «έργα χαμηλής όχλησης»): «Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα,ισχός 300 KW, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο της περιοχής Γαρδικίου στη θέση «ΠΟΓΚΑ»,του Δ. Σουλίου Π.Ε.Θεσπρωτίας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία : «SYNGAS POWER P.C.».
46. Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ του έργου ( Υποκατηγορία A2, ομάδα 3η, «Λιμενικά έργα», είδος έργου «Έργα ανάπλασης και διαμόρφωσης ακτής»): «Διαμόρφωση - ανάκτηση παραλίμνιας έκτασης λίμνης Παμβώτιδας, στην περιοχή Βοτανικός, Δ. Ιωαννιτών Ν. Ιωαννίνων». . Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας.
47. Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του περιεχομένου της φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην χερσαία περιοχή « Αρτα – Πρέβεζα» των Περιφερειών Ηπείρου , Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
48. Ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου: «ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ» (ακρωνύμιο: LABACCRED-TEIEP-01), σύμφωνα με την εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
49. Ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου: «ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ» (ακρωνύμιο: LABACCRED-TEIEP-02), σύμφωνα με την εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
50. Ενέκρινε ομόφωνα την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ» που διοργανώνεται στα Ιωάννινα το διάστημα 16 - 24/05/2015.
51. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΤΟΕΒ Βρυσσέλας Φιλιατών και της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο « Αποκατάσταση βλαβών από πλημμύρες στο αρδευτικό αντλιοστάσιο του ΤΟΕΒ Βρυσσέλας Φιλιατών», προϋπολογισμού 5.904,00€ και ορισμό δύο (2) μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
52. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΤΟΕΒ Κερασώνα- Παναγιάς και της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο « Αποκατάσταση βλαβών από πλημμύρες στο αρδευτικό αντλιοστάσιο του ΤΟΕΒ Κερασώνα- Παναγιάς », προϋπολογισμού 23.862,00 και ορισμό δύο (2) μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΠΗΓΗ: www.php.gov.gr